Kommer jeg til at arbejde 80 timer om ugen? Hvordan lærer jeg kulturen hos civilister? Og hvilket tøj skal jeg have på?

Udgivet d. 10. september 2021 af Velkommen Hjem

Kommer jeg til at arbejde 80 timer om ugen? Hvordan lærer jeg kulturen hos civilister? Og hvilket tøj skal jeg have på?

Spørgsmålene stod i kø, da veteran Jonathan Kaihøj første gang mødtes med sin mentor i VELKOMMEN HJEM, Simon Schøler, der på daværende tidspunkt var Business Line Director i KMD. Jonathan havde besluttet at søge nye karriereveje på civil grund og fik hjælp igennem et forløb i foreningen. Det endte lykkeligt med et drømmejob i KMD, hvor Jonathan er startet som Business Development Consultant:

– Tænk sig, at man kan komme hjem fra arbejde efter en lang dag og være glad. Det er noget, som jeg må indse, at jeg havde glemt.

Fra første dag i Forsvaret var Jonathan bevidst om, at han ikke skulle have en militærkarriere for livet. Så det var ikke beslutningen, men selve springet, der for ham var svært og uoverskueligt.

– Min udfordring var, at jeg på ingen måde var klar over, hvordan den civile verden fungerer, eller havde en idé om, hvordan jeg kunne bygge den viden ovenpå og komme i gang med at få en forståelse. Fornemmelsen af, at springet ud var så stort og uoverskueligt, og at jeg samtidig ikke var klar over, hvad jeg ville ende ud i på den anden side, betød, at jeg i længere tid udsatte beslutningen om at gøre alvor af ønsket om at komme ud, forklarer Jonathan.

Jonathan Kaihøj, veteran

Tog mentorforløbet med til Afghanistan

En af Jonathans kollegaer anbefalede ham at søge hjælp hos VELKOMMEN HJEM. Jonathan tog kontakt til foreningen og startede kort tid efter i et forløb. 

– Det var en enormt stor inspiration at se det set-up, der er omkring VELKOMMEN HJEM, og jeg følte virkelig, at jeg blev bekræftet i, at jeg havde kompetencer der kunne bruges uden for Forsvarets perimeterhegn. Egentlig havde jeg besluttet mig for at gå i gang med at søge civile job efter kick-off, men jeg blev kort efter tilbudt en tur til Afghanistan. Det var noget, jeg tænkte, at jeg altid ville fortryde, hvis jeg ikke nåede at opleve. Så efter kickoff talte jeg med VELKOMMEN HJEM om muligheden for at få koblet en mentor på under min udsendelse og forhåbentlig starte i nyt job efter at have afsluttet den afspadsering, der uundgåeligt er forbundet med at være afsted, siger Jonathan.

I VELKOMMEN HJEM var der fuld opbakning til ideen, og Jonathan nåede lige akkurat at have første møde med sin mentor Simon Schøler fredagen inden, han tog i IntOps mandag morgen.

Man kan bare efterabe …

I VELKOMMEN HJEM bliver veteran og mentor matchet efter faglighed og personlige interesser – og det virkede efter hensigten for Jonathan og Simon Schøler. 

– Jeg var i den heldige situation, at Simon og jeg hurtigt var ”på hinandens hold”. Der var god kemi fra starten, hvor jeg følte mig tryg i at komme med både mine håb, men samtidig også mine bekymringer og usikkerheder omkring det at ”hoppe over hegnet”. Kommer jeg til at arbejde 80 timer om ugen? Hvordan lærer jeg kulturen hos civilister? Hvilket tøj skal jeg have på? – fortæller Jonathan og tilføjer: 

– Jeg følte i hele processen, at Simon hørte mine bekymringer, men samtidig gjorde mig tryg i visheden om, at mine bekymringer var nogen, jeg selv kunne styre. Jeg kunne selv vælge, om jeg ville stile efter et intenst job med mange arbejdstimer, eller et job med fokus på, at privatlivet fungerer samtidig med arbejdet. At kulturen ville jeg lære hurtigt, og at tøjet jo bare er at efterabe det, de andre gør.

Det har hele vejen igennem været en fornøjelse at være mentor for Jonathan. Jeg husker særligt vores første møde som værende rigtigt spændende
– det er altid spændende at starte et forløb op. Er der et match, fungerer vores dialog, kan jeg bidrage med noget etc. Men jeg husker positivt, hvor mange relevante refleksioner som Jonathan allerede havde gjort sig, og jeg tænkte med det samme, at han er superdygtig.

Simon Schøler, mentor

Simon Schøler, mentor

Vigtigt bindeled mellem militære kompetencer og det civile erhvervsliv

VELKOMMEN HJEM har sit eget korps af dedikerede, dygtige mentorer fra erhvervslivet. Fælles for dem alle er ønsket om at tage godt imod de hjemvendte veteraner og hjælpe dem videre i civile job – selvfølgelig først og fremmest til gavn for den enkelte veteran, men også til glæde for erhvervslivet og samfundet i det hele taget. Desuden får mange mentorer også selv udbytte af forløbet – blandt andet Simon Schøler, der nævner flere gode grunde til, at han har valgt at være mentor i foreningen.

– Jeg synes, at VELKOMMEN HJEM løser en særdeles vigtig opgave som bindeled mellem en militær verden med en masse kompetencer og et civilt arbejdsmarked, som netop har brug for disse. Samtidig fokuserer VELKOMMEN HJEM på det enkelte menneskes ønsker, drømme og udfordringer og bringer det ind i en transformation, der kan understøttes af det store netværk, som skabes gennem deltagerne i VELKOMMEN HJEM. Det er en tankegang, jeg kan identificere mig med. Jeg kan godt lide at møde og tale med mennesker og finder personligt glæde ved det at åbne og perspektivere potentiale gennem dialog. Så på det personlige plan var det også en mulighed for at bidrage med mine kompetencer og kunne være mentor/coach og derigennem møde nogle spændende mennesker. Samtidig har jeg selv stået med samme overvejelser tidligere i forhold til Forsvaret, da jeg i 1993 afsluttede en udsendelse i ex-Jugoslavien. Forsvaret er et stærkt fællesskab med en speciel metier og en særlig jargon – så det er naturligt at springet ud er forbundet med både blandede følelser og noget usikkert. Her vil jeg gerne hjælpe med at oversætte den enkeltes kompetencer og gå i dialog om de mange muligheder og gode kort den enkelte veteran har på hånden, forklarer Simon Schøler. 

Veteraner indeholder ingredienserne til en supermedarbejder

Simon Schølers indgående kendskab til Forsvaret betyder, at han ved, hvilke kompetencer man tilegner sig, der kan bruges direkte i det civile erhvervsliv. 

– Som soldat – uanset rang – har de en helt masse basale kompetencer, som er væsentlige for enhver arbejdsplads. Det væsentligste for soldater er at kunne samarbejde i teams om at løse helt konkrete mål baseret på en solid planlægning og stærke evner til at eksekvere opgaven. Samtidig skal man kunne håndtere det ikke-planlagte og uforudsete, hvilket ofte lykkes, fordi man er forberedt og har trænet. Læg dertil en særlig træning i udholdenhed og stamina, så har du mange ingredienser til en super medarbejder. Alle disse kompetencer kan yderligere detaljeres og konkretiseres ned i de færdigheder, som trænes i Forsvaret, så for en arbejdsgiver vil der være mange kompetencer at tale med den enkelte om ift. at finde et godt match. Udfordringen ligger til gengæld netop i oversættelsen fra militært “kompetencesprog” til et civilt. Det er min oplevelse – både fra mit mentorskab i velkommen Hjem, og fra de mange ansættelsessamtaler, jeg har afholdt, at det at kunne matche sine kompetencer konkret til det, der skaber værdi for den virksomhed, man søger job i, kan være en udfordring, forklarer Simon Schøler. 

Veteranens opgave vil være at dykke ned i de konkrete færdigheder, som en militær uddannelse har givet en. Et eksempel kunne være; planlægning af natligt bagholdsangreb – og så oversætte dem med konkrete eksempler, som kan “forstås” og anvendes i det civile. Så hvad er det konkret for kompetencer, jeg har lært i form af samarbejde med andre, planlægning af opgaver, formulering af mål, udarbejdelse af tidsplaner, kommunikation mv ved at planlægge et natligt bagholdsangreb eller andet.

Simon Schøler, mentor

En, to, tre måder at hjælpe, støtte og sparre på

Fra start blev der fastlagt en klar plan for forløbet. Det var i Jonathans tilfælde en nødvendighed, eftersom han stod overfor en udsendelse og tiden derfor skulle bruges rigtigt. 

– Processen var fra start udfordret af en stram tidslinje, fordi Jonathan skulle udsendes til Afghanistan for at hjælpe med “nedlukningen”. Derfor var det vigtigt for os at nå et første fysisk møde, inden vi skulle i det virtuelle rum. Da jeg mødte Jonathan første gang, var det et meget positivt møde. Jonathan er en meget behagelig person og havde allerede gjort sig en række tanker og overvejelser. Så min opgave var først og fremmest at lytte, spørge ind og få talt om, hvad Jonathan gerne ville have ud af vores proces. Samtidig var det en god anledning for mig til at fornemme Jonathan som menneske, hvilket for mig også er vigtigt i et rådgivningsforløb. Med baggrund i første møde fik vi lavet nogle konkrete aftaler for det videre forløb, så vi var i god proces, inden Jonathan skulle afsted, forklarer Simon Schøler og opsummerer forløbet:

– Det er min oplevelse, at jeg har kunnet hjælpe Jonathan med særligt tre ting: For det første 

med dialog, sparring, perspektivering og fokusering af de tanker og overvejelser, Jonathan selv havde gjort sig for fremtiden. Ved at lytte til Jonathans overvejelser, har jeg kunnet hjælpe med at rangere nogle af Jonathans ønsker til fremtidige jobs, brancher og særligt indholdet i et arbejdsliv – og give nogle bud på, hvor det kunne være en fordel at kigge efter jobs. For det andet har jeg hjulpet med sparring om Jonathans konkrete kompetencer (som er mange) og en oversættelse af dem i forhold til de jobs Jonathan, ønskede sig. Det var min oplevelse, at jeg kunne hjælpe med at fjerne noget usikkerhed og give noget mere tro på, at Jonathan havde masser af relevante ting i rygsækken, der virkelig kan anvendes i de brancher, han søgte. Og for det tredje har jeg været klar med en støttende hånd i ryggen i forhold til den naturlige usikkerhed, som vi alle føler, når noget nyt skal ske.  

Mentor glæder sig til næste mentée

For Simon Schøler har det været meget positivt at mærke, at han med sin erfaring kunne bidrage med nye vinkler og være med til at sætte fokus på særligt den konkrete oversættelse af Jonathans kompetencer til erhvervslivet – og ikke mindst at kunne bidrage til at reducere noget usikkerheden.  

– Samlet set har det været super-spændende og en kæmpe fornøjelse at deltage i processen sammen med Jonathan via VELKOMMEN HJEM. Personligt får jeg rigtigt meget ud at møde et andet menneske i denne ramme. Det er et åndehul i hverdagen, og det er altid energigivende at kunne bruge sig selv og de erfaringer, som jeg har opbygget gennem +20 års karriere i et konstruktivt samspil med et andet menneske. Så jeg er bestemt klar til et nyt forløb, når det byder sig, siger Simon Schøler.

Oprigtig interesse for at ansætte til glæde for begge parter

For Jonathan har mødet og samarbejdet med Simon Schøler været skelsættende og afgørende for der, hvor han er i dag – nemlig i et civilt drømmejob i selvsamme virksomhed, som hans mentor under samarbejdet.

– Simon sagde allerede til den første samtale sagde at ”han da godt kunne se de første steder i hans egen biks, hvor jeg ville passe ind”. Det var noget, jeg til at starte med var en smule forsigtig med, da jeg tænkte, at det var vigtigt at tale med andre uden for lige præcis den ene virksomhed først. Da jeg så sad i Afghanistan og indså, at turen ville blive kortere end forventet, og at jeg skulle starte i Forsvaret igen efter hjemkomst, tog jeg en rundtur i mit eget netværk (der heldigvis er fyldt med IT-professionelle), og spurgte ind til det omdømme, som KMD har i branchen. Jeg var solgt, og jeg spurgte Simon, om vi da ikke skulle have en mere konkret snak om, hvad der egentlig var af muligheder i KMD. Knap var mailen sendt, før Simon havde sat møder op med hans kolleger for, at vi i fællesskab kunne afdække, hvor jeg ville passe ind. Det blev til nogle supergode og ærlige samtaler, hvor jeg følte, at det skyldtes, at begge parter var oprigtigt interesserede i at ramme rigtigt, og at mine egne ønsker var en særdeles vigtig del af puslespillet. Og jeg er nu så heldig at have fået jobbet som Business Development Consultant – en markant opgradering på geografi, arbejdsglæde og løn.

Jeg havde høje forventninger, og jeg er kun blevet positivt overrasket. Tænk sig, at man kan komme hjem fra arbejde efter en lang dag og være glad – det var noget, som jeg må indse, at jeg havde glemt, slutter Jonathan.

Den korte soldaterhistorie om veteran Jonathan Kaihøj

  • 2015-2016 Hærens Sergentskole. Jonathan Kaihøj startede i Forsvaret som en af de nye Bachelor-officerer på Sergentskolen.
  • 2016-2018 Hærens Officersskole
  • 2018-2021 Føringsstøtteregimentet. Umiddelbart efter Officersskolen kom han direkte til Fredericia som Delingsfører i stående styrke med ansvaret for at levere IT og kommunikation til øvelser i hele Forsvaret. Her spillede Jonathan blandt andet en stor rolle i afviklingen af Night Hawk.

Udsendelser

2020 Udsendt til Afghanistan som Stabsofficer i den britiske stab på det hold der skulle vise sig at blive forkortet med tilbagetrækningen af NATO-styrken.