– Det er værdiskabende for mig at kunne at give noget tilbage til vores soldater, som gør en stor indsats for os alle.

Udgivet d. 22. november 2019 af Velkommen Hjem

Lene Beier-Simonsen Holling er mentor i VELKOMMEN HJEM og arbejder til daglig i Københavns Lufthavne som HR Udviklingschef. Hun motiveres af at udvikle mennesker og deres kompetencer. Vi har spurgt hende om mentorrollen, hvad der driver hende og hvilke erfaringer hun har fået… blandt andet i forbindelse med sin sidste mentée, soldaterveteran Daniel Nakskov, der snart starter sin nye karriere i drømmejobbet hos Securitas. 

De virksomheder, der er medlem af VELKOMMEN HJEM, stiller i det omfang, der er ressourcer og personale til det, et antal mentorer til rådighed for de deltagende veteraner. Mentorer og veteraner bliver matchet i forhold til kompetencer og faglig interesse med henblik på at sikre det bedste udbytte for alle parter. Virksomhederne udpeger selv de medarbejdere, der skal være mentorer eller også melder de selv ind, at gerne vil bidrage. Københavns Lufthavne, hvis øverste chef Thomas Woldbye desuden er bestyrelsesformand i VELKOMMEN HJEM, har ligeledes stillet et antal mentorer til rådighed, hvoraf en af dem er Lene Beier-Simonsen Holling, som udover at være mentor også har taget adskillige samtaler med andre veteraner fra Velkommen Hjem

– Jeg motiveres af at udvikle mennesker og deres kompetencer. Og jeg synes, at det er særdeles motiverende, når man lykkes med at matche en persons individuelle jobønsker til et konkret job, som motiverer og udvikler personen. 
Som forening understøtter VELKOMMEN HJEM netop dette gennem mentorordningen. Derudover er det værdiskabende for mig at kunne bidrage til at give noget tilbage til vores soldater, som igennem deres karriere gør en stor indsats for os alle.
Og så er det selvfølgelig, som HR-person, en fornøjelse at kunne bidrage til at tiltrække super dygtige og kompetente kommende medarbejdere til Københavns Lufthavne, fortæller Lene Beier-Simonsen Holling.

Daniel Nakskov, soldaterveteran

Mange gode grunde til at ansætte en veteran

Lene Beier-Simonsen Holling. oplever, at der er en lang række af de militære kompetencer, soldaterne tilegner sig i Forsvaret, som erhvervslivet har brug for og kan få gavn af. Hun nævner i flæng:

– Den procesmæssige tilgang til opgaverne. At kunne påtage sig et stort ansvar under udfordrende forhold.  Deres forståelse for værdien af strukturer, roller og ansvar samt grundige uddannelser inden for forskellige fagområder  er bestemt kompetencer, som vi kan få stor gavn af i erhvervslivet. Det, kombineret med et meget loyalt værdisæt over for arbejdsplads og kolleger, er meget attraktivt for erhvervslivet, mener hun.

Jobsøgningen skal gøres konkret

Lene Beier-Simonsen Holling har holdt en del ”kaffemøder” med foreningens soldaterveteraner, hvor hun har givet veteranerne gode råd og indsigt i det civile erhvervsliv. Senest har Lene haft sin egen mentée, Daniel Nakskov, der efter 16 år i Forsvaret, samt 4 udsendelser, ønskede at fortsætte sin karriere i en civil kontekst. Det var for hende et spændende forløb med både udfordringer og muligheder.

– Daniel har en bred faglig ballast fra Forsvaret, som kombineret med hans ledelseserfaring gjorde, at han kunne passe ind i en lang række stillinger. Det var samtidig lidt af en udfordring, idet det var svært for Daniel at få snævret ind, hvad han konkret kunne bidrage med i de stillinger, han søgte, siger hun og fortsætter: 

– Jeg hjalp Daniel med at gøre jobsøgningen meget konkret. Det var i starten vanskeligt for ham at omsætte sine kompetencer til de stillinger, han søgte på. Så jeg har gennem coaching, sparring og spørgsmål været med at skærpe Daniels bevidsthed om, hvilke stillinger han kunne være interesseret i at søge, og hvordan han på bedste vis kunne ”sælge” sig selv gennem en relevant ansøgning. Jeg har fået lov til at ”skubbe” lidt til og udfordre Daniel for at få skabt et klart billede hos ham selv, af hvad drømmejobbet kunne være. 

Da først det blev konkret, gik jobsøgningen noget lettere.

Lene Beier-Simonsen Holling, mentor

Nærhed er godt

Som mentor og mentee vil man ofte opleve både modgang og medgang sammen, og man kommer som regel tæt på hinanden i forløbet. Og det er ikke uvæsentligt, for jo bedre en mentor kender sin mentée, jo bedre og mere målrettet hjælp kan mentor tilbyde. Gevinsten er desuden den glæde, man føler som mentor, når det lykkes den veteran, som man er kommet ind under huden på, at lande sit drømmejob. Som det var tilfældet med Daniel Nakskov, der snart starter i drømmejobbet hos Securitas som driftsleder.

– Det bedste har været den åbenhed og ærlighed, som Daniel og jeg har haft fra første færd, og den tillid Daniel har vist mig undervejs i processen. Den helt store succes er for mig også, at Daniel fandt et ønskejob ved egen kraft og Velkommen Hjems netværk. Jeg er sikker på, at vores fælles proces har bidraget, men Daniel gjorde det selv, og det glæder mig rigtigt meget, slutter Lene Beier-Simonsen Holling.