Soldater er næsten for ydmyge…

Udgivet d. 2. juli 2020 af Velkommen Hjem

– Soldater lærer at være ydmyge og er ikke vant til at tale om deres egne kompetencer og fortrin. Det kan derfor føles kunstigt og opmærksomhedssøgende at tale og skrive så rosende om sig selv, som mange burde gøre, ifølge Søren Skovgård Møller. Som mentor for veteran Palle Møller oplevede han en yderst kompetent person, der skulle lære at sætte ord på egne fordele. Nu har Palle landet et drømmejob som Manufacturing & Automation analyst hos Gain & Co. efter 4 udsendelser og mere end 13 år i Forsvaret. 

Ydmyghed er sympatisk og godt, men man skal også kunne sætte ydmygheden til side og fremhæve egne evner og fortræffeligheder, når det kræves. Det lærte Palle Møller, da han tog springet fra Forsvaret og fik hjælp til transitionen hos VELKOMMEN HJEM. 

– Forsvaret har givet mig nogle af de bedste oplevelser i mit liv. Det har formet mig og ført mig til, hvor jeg er nu, og det kan jeg på mange måder takke systemet for. Min tid i Forsvaret har altovervejende givet mig positive oplevelser i rygsækken. Jeg har fået en god uddannelse, udviklet mig både som leder og menneske. Jeg har lært at arbejde under hårdt pres og selv dér skulle være fleksibel og omstillingsparat. Jeg har lært at arbejde på tværs af kulturer og nationaliteter i komplekse miljøer. Jeg erfaret vigtigheden i at møde mennesker i øjenhøjde og jeg har arbejdet side om side med dygtige kollegaer og knyttet livslange venskaber. Men jeg har, særligt i min tid i Afghanistan, også oplevet den yderste konsekvens af at være soldat og det, trods de mange gode kvaliteter forsvaret byder på, blev for mig katalysatoren til springet ud i den civile verden. 

– Jeg har tilbragt 20% af min karriere i udlandet som udsendt soldat. Herudover er der alle aktiviteterne op til og efter. At være soldat er en livsstil – men som med alle andre livsstile, skal der være balance – ellers er det en usund en af slagsen. Jeg havde behov for, via nye eventyr, at genfinde balancen. 

Palle Møller, soldaterveteran

Fik boost, værdifulde råd og et spark i røven

Da Palle Møller forlod Forsvaret, tog han kontakt til tog VELKOMMEN HJEM og kom med i et forløb. Det starter som regel med to dages kickoff, hvor de nye deltagere møder tidligere deltagere samt relevante erhvervsfolk, herunder mentorer og andre fra foreningen. For Palle Møller blev det en skelsættende oplevelse.

– Fra start oplevede jeg en imødekommenhed overfor ønsket om forandring. Det betød rigtig meget. For nogen virker det måske som en mindre ting, men når man ikke ved, hvilket ben man skal stå på, om forandring er realistisk, om man er egnet og har kompetencer, så var det et enormt boost at mærke energien på kickoff. I det hele taget gav de to dage mig utrolig meget. De individuelle samtaler var både udfordrende og oplysende. Jeg husker, at jeg flere gange fik påpeget, at jeg var ydmyg. Ydmyg overfor hvilke kompetencer jeg havde som soldat og menneske. Men også at denne ydmyghed var helt normal for soldater og faktisk kunne vise sig som en styrke, hvis man brugte den rigtigt. Samtidig fik jeg et spark i røven og blev gjort opmærksom på, at jeg havde mange kvaliteter og kompetencer som var interessante for erhvervslivet – de skulle bare synliggøres, fortæller Palle, og fortsætter: 

– Det sværeste ved transitionen har været at skulle navigere i den civile verden og de mange forestillinger jeg lå inde med. Forsvaret har mange regler og direktiver som fastsætter retninger og metoder. I det civile er der plads til at udfolde sig mere, opnå mere indflydelse og, alt efter hvad man ønsker i livet, realisere sig selv noget mere. Men det har og er stadig svært at navigere rundt i, når man kommer fra så gammel en kultur og struktur som forsvaret, uden det skal lyde negativt.
Et af indslagene til kickoff blev givet af Henrik Friis fra Carlsberg. Han sagde noget meget vigtigt: ”Flyv ind lavere, end du sigter, men ikke for lavt” og ”find en virksomhed med en kultur, du føler giver dig energi”. Måske formuleret lidt pænere, men det har i hvert fald været nogle af mine fokuspunkter, når jeg har gjort mig forestillinger, om hvor jeg skulle ende i det civile. 

Mentorskab er også en måde at takke på

Som et fast led i et forløb, bliver veteranen matchet med en mentor. Palle blev matchet med en af foreningens dygtige mentorer, Søren Skovgård Møller, der er direktør hos KPMG. Han valgte at melde sig under fanerne som mentor i VELKOMMEN HJEM af mange gode grunde.

– Med min fortid som sergent i Livgarden og erfaring som leder i det private erhvervsliv har jeg set mentorarbejdet i VELKOMMEN HJEM som den perfekte mulighed for at hjælpe andre i transitionen fra Forsvaret til det civile og samtidig gøre brug af mine kompetencer fra begge steder. Jeg har selv tidligere haft mentorer og selv været mentor for high-performers i det civile. Min oplevelse af de tidligere forløb har alle været positive, selv om man ikke altid fik det ud af det, man havde forestillet sig i starten af forløbet. Og da muligheden for at blive mentor hos VELKOMMEN HJEM bød sig, var det derfor et meget enkelt valg for mig. Her kunne jeg bidrage med min erfaring og forhåbentlig gøre en reel forskel for en tidligere soldat, der har investeret så meget i at kæmpe for os andre. Her var en mulighed for mig for at sige tak for hjælpen og give noget tilbage, forklarer Søren Skovgård Møller. 

Søren Skovgård Møller, mentor

Enkelkæmper og holdspiller i en skøn kombination

Søren Skovgård Møller oplever, at soldaterne generelt har rigtig mange militære kompetencer, som de bør fremhæve på deres CV og i jobansøgninger, hvis de kan oversættes til civilt sprog, så de giver mening i jobsøgningskonteksten. Han definerer kompetencerne:

– De har nogle generelle værdifulde kompetencer, som omstillingsparathed, evne til at eksekvere, forståelse for forsyningskæder, kombinationen af holdspiller og enkelkæmper. Udfordringen her kan være, at soldater også lærer at være ydmyge og ikke er vant til at tale om deres egne kompetencer og fortrin. Det kan derfor føles kunstigt og opmærksomhedssøgende at skrive så rosende om sig selv, siger Søren Skovgård Møller. 

Det er Søren Skovgård Møllers opfattelse, at der er kompetencer som erhvervslivet i den grad kunne få glæde af. 

– Min erfaring fra erhvervslivet er primært fra rådgivningssektoren. Her er evnen til at performe under krævende forhold og den store omstillingsparathed, soldaterne tilegner sig i Forsvaret, meget værdifuld. Her er det også en styrke at kunne møde folk i øjenhøjde uanset deres baggrund og stilling. Nogle gange er det også en befrielse, når folk gør som chefen siger uden at skulle stille spørgsmålstegn ved alt, tilføjer mentoren med et smil. 

Et halvt års praktikophold førte til fastansættelse

Rigtig mange virksomheder har allerede glæden af at have veteraner ansat, og deler fuldstændig mentorens oplevelse af, hvor værdifulde veteranerne kan være for erhvervslivet generelt. 

Palle Møllers nye arbejdsplads er ingen undtagelse. Her valgte man først at ansætte veteranen i en praktikperiode, for derefter nu at give ham en fastansættelse. 

– Da jeg var på kickoff, var jeg på 5. semester af mit ingeniørstudie. Allerede på 6. semester var jeg så heldig at få et praktikophold ved Gain & Co, der er uvildige rådgivere inden for automatisering og robotteknologi. Der har jeg været siden slutningen af januar og kan nu glæde mig over at være blevet ansat 1. juli i år. Jeg er landet i en super spændende virksomhed, med professionelle og utroligt dygtige kollegaer, en fantastisk kultur og hvor der både stilles krav, men også er rig mulighed for udvikling og indflydelse, fortæller Palle Møller.  

Søren Peters, der er adm. direktør i Gain & Co, fortæller i forbindelsen med fastansættelsen af Palle Møller, om de af hans militære kompetencer, som virksomheden ser i komme i spil i lige netop dette job?

– Det er tydeligt, at den måde man i militæret bryder en opgave ned, analyserer den og arbejder ud fra en struktureret model, går godt i spænd med den måde vi hos Gain & Co arbejder med vores kunder. Når vi rådgiver internationale produktionsvirksomheder med at automatisere og indføre robotteknologi, er det netop overblikket og den strukturerede plan for at komme sikkert i mål, de efterspørger. Når vi valgte Palle, var det dels ud fra hans faglige kompetencer fra hans ingeniørstudie, men samtidig også hans evne til at nedbryde komplekse, uforudsigelige situationer og finde den rette, pragmatiske løsning. Vi møder jævnligt kunder, der står over for at automatisere fabrikker med mange tusinde medarbejdere. Det kræver en vis is i maven at holde fokus på opgaven og hjælpe kunden i mål, fortæller Søren Peters.

Mentorrelationen rakte udover fagligheden

Allerede fra det første møde mellem mentor og mentée, var der en god kemi, og snakken gik om alt mulig andet end CV, jobsøgning osv. 

– Det gav os en rigtig god forståelse for hinanden, og hvordan vi ville kunne arbejde sammen i mentor-relationen. Vores samtaler har bølget frem og tilbage mellem de meget generelle betragtninger om omstilling fra Forsvaret til det civile, til helt konkrete drøftelser om job, fortæller Søren Skovgård Møller. 

– Vores samtaler har været meget uformelle og præget af humor samt en stor gensidig interesse i, hvad vi kunne lære fra hinanden. Selv har jeg fået en meget bedre forståelse for de udfordringer, man står over for som tidligere soldat, der vil prøve kræfter med erhvervslivet.  Jeg har under forløbet oplevet, at vores samtaler har været med til at klæde Palle endnu bedre på til omstillingen og at lande sit job. Jeg er dog stadig i tvivl om, hvor meget jeg egentlig har bidraget, men Palle påstår hårdnakket, at det har givet værdi for ham og bragt ham videre. Det har været en fornøjelse at lære Palle at kende, og vi har aftalt at holde kontakten, fortæller Søren Skovgård Møller. 

Palle er meget enig med sin mentor i, at det har været en fornøjelse: 

– Søren og jeg har haft en utrolig god kemi og fra starten af har jeg følt jeg blev mødt i øjenhøjde, og vores møder har altid været præget af en seriøsitet, men også et personligt engagement og humor. Søren har hjulpet mig mest i forhold til sparring omkring denne transition, jeg har stået overfor. Han har gjort mig opmærksom på hvilke værdier jeg har og bør bringe i spil, at ydmyghed er godt, men nogle gange skal den sættes lidt til side. Det er svært at sætte finger på én specifik ting som jeg vil rose Søren for, fordi det har været ”hele pakken”, slutter Palle Møller. 

Den korte historie om veteran Palle Møller

Palle Møller blev indkaldt som værnepligtig i 2003 og kom efter 3 måneder på sergentskole. Han blev første gang udsendt til Kosovo, KFOR 12. Godt hjemme i DK igen, blev han flyttet til Varde Kaserne og indgik som NK/DEL i en HBU-enhed frem til 2007, hvor han derefter søgte og gennemførte Protection team uddannelsen ved Jægerkorpset. Derefter fulgte to udsendelser til Baghdad, Irak. Efter udsendelserne kom Palle Møller til Varde Kaserne. I 2009 blev han udsendt igen, denne gang til Afghanistan som CIMIC på ISAF 7. Han vendte tilbage i september 2009, og blev optaget på VUT-1 og uddannet til Oversergent, hvorefter han arbejdede som lærer på Hærens Sergentskole.
I 2011 søgte han ind på Officersskolen og gik der frem til 2013, men stoppede forløbet, og det førte til endnu en udsendelse til Afghanistan, denne gang som mentor og rådgiver på ANAOA, den afghanske officersskole. I 2014 kom Palle hjem fra Afghanistan og startede efterfølgende ved GHR. Her var han frem til 2015 hvorefter han påbegyndte et længere uddannelsesforløb mod målet som ingeniør og overgangen til civil.