Muligheder åbnede sig, og stigmaet om, at mange kompetencer fra Forsvaret ikke kan anvendes i det civile liv, blev nedbrudt. 

Udgivet d. 20. juli 2022 af Velkommen Hjem

Søren Sørensen er pilotuddannet major, har arbejdet 25 år i Forsvaret med flereudsendelser bag sig. Han har skrevet en bog om sit liv og kører sin egen foredragsvirksomhed ved siden af sit job i Forsvaret. Men han følte sig ikke tilfreds og stimuleret – og tog derfor kontakt til VELKOMMEN HJEM for at få hjælp til måske at søge over i en civil karriere: ”Det krævede en katalysator at få min viden og erfaring omsat til såvel CV som ansøgning til civile jobs. En katalysator, der kunne filtrere det grønne tøj, kurser med ukendte forkortelser og ”underlige” jobbeskrivelser fra og få grundværdier og færdigheder til at bundfælde, så jeg ikke længere tænkte ”hvad er jeg?”, men ”hvem er jeg?”, fortæller Søren Sørensen. Han kom med i et forløb og fik mentor Søren Houman, der har 35 års erfaring som leder både i Forsvaret og erhvervslivet. Partnerskabet førte til gensidige refleksioner og afklaring hos Søren Sørensen. Læs hele historien her. 

Efter mere end 25 år i Forsvaret med mange spændende oplevelser, gode udfordringer og mange meget dygtige kolleger sidder jeg nu i en stilling, der som udgangspunkt passer godt til mig og mine evner, men mindre til min søgen efter udfordringer. Gennem de sidste år har jeg ved siden af mit arbejde drevet mit firma, hvor jeg holder foredrag og kurser om ledelse, beslutningsteori, teamdynamikker og trivsel, fortæller Søren Sørensen og forklarer videre:

Splittelsen mellem, hvordan jeg havde det i Forsvaret og hvad jeg arbejdede med i mit firma blev for mig et valg mellem værdier, og jeg trængte til afklaring om, hvilken vej jeg skulle for at lukke hullet mellem min viden og værdier, og hvad jeg oplevede i dagligdagen. 

Nye horisonter blev synlige gennem åbenhed og anerkendelse 

VELKOMMEN HJEM hjælper veteraner i transition fra Forsvaret til en civil karriere – enten ved at hjælpe med at lande i det rigtige job eller på en uddannelse, der peger den rigtige retning. Når veteranerne kontakter foreningen, har de allerede besluttet sig for at forlade Forsvaret. Søren Sørensen er den undtagelse, der bekræfter reglen, for han endte med både at fortsætte i Forsvaret og drive sit eget firma på civil grund samtidig. Men inden den beslutning blev truffet, var han på Velkommen Hjems to dages kickoff, hvor de deltagende veteraner får nye indsigter og en bredere viden om erhvervslivet igennem oplæg, diskussioner og foredrag af erfarne, dygtige erhvervsfolk og erhvervseksperter. 

I VELKOMMEN HJEM oplevede jeg inspirerende og positive mennesker, hvor åbenhed og anerkendelse er en grundværdi, og hvor Forsvarets skyklapper bliver fjernet, så nye og videre horisonter bliver synlige. Muligheder åbner sig, og stigmaet om, at mange kompetencer fra Forsvaret ikke kan anvendes i det civile liv bliver nedbrudt, forklarer Søren Sørensen om mødet med foreningen.

Søren Sørensen, veteran

Var bange for at spilde mentors tid 

Efter kickoff bliver veteranerne matchet med en af foreningens mentorer efter personlighed og faglige interesser. Mentor vil i de næste seks måneder guide, hjælpe og støtte veteranen i transitionen. Søren Sørensen fik tilknyttet mentor Søren Houman, der i dag arbejder som professionelt bestyrelsesmedlem efter 35 år i lederroller både i Forsvaret og erhvervslivet. 

I første omgang gjorde det Søren Sørensen en smule nervøs.

Inden jeg mødte Søren, læste jeg om hans baggrund på LinkedIn, og Søren sendte mig en god mail med CV vedhæftet. Jeg var godt og vel imponeret. Søren er en ”tung dreng” fra erhvervslivet med mange års ledelseserfaring på højt niveau, og jeg må indrømme, at jeg ikke så os som et perfekt match, og jeg blev bange for at spilde hans tid. Jeg tog heldigvis fejl, siger Sørensen – og fortsætter:

Vores møder har være gode og givende gåture med efterfølgende frokost og gode snakke, Gensidig åbenhed og anerkendelse blev ikke bare tomme ord, men var fundamentet for de mange gode snakke. I vores samtaler kom vi langt omkring, som man jo nogle gange skal, for at finde hjem igen. 

Fik forskellige perspektiver på sine overvejelser

Det er Søren Sørensens oplevelse, at hans mentor i den grad forstod at spille sin rolle og være styrende på en nødvendig og sympatisk måde.

Søren havde fuld forståelse for den mentorrolle, han påtog sig. Søren lyttede, stillede de spørgsmål, jeg helst undgik, vejede mine ord og på fineste vis fik han mine tanker indkredset til, hvad jeg fandt vigtigst, og ikke mindst stillede Søren mig til ansvar for mine overvejelser, mine ord samt de handlinger, der skulle ske op til næste møde. Skred tiden lidt for mig, var der straks en velmenende reminder i min indbakke. Sørens store erfaring og overblik bidrog godt til de videre horisonter, som VELKOMMEN HJEM lagde op til, og Søren forstod at give forskellige perspektiver på mine overvejelser. Både Søren og jeg er værdibaserede mennesker, og sammen fik vi gode snakke om mening i hverdagen og vigtigheden i at stå ved egne værdier, søge de rette udfordringer og at turde give noget af sig selv til andre. 

Stigmaet omkring manglende sammenhænge mellem militære og civile kompetencer er meget svær at nedbryde uden input fra personer, som selv har stået i situationen. Selv stod jeg med det ene ben i civile firmaer, og jeg vidste, hvad jeg kunne byde ind med, men det var, som mange sikkert oplever, spinoff af mine erfaringer i Forsvaret.

Veteran Søren Sørensen

Stor åbenhed i mødet mellem mentor og mentee 

Søren Houman valgte at blive mentor i VELKOMMEN HJEM af flere årsager. Dels har han tilbragt over 35 år i lederroller – både indenfor og udenfor Forsvaret. Og dels blev han imponeret over den store forskel, som VELKOMMEN HJEM beviseligt gør for veteranerne. 

Lederrollen er en stor del af tiden reelt en mentoropgave i relationen med medarbejdere – så øvelsen med bl.a. at lytte, støtte og udfordre bør ligge relativt naturligt for de fleste ledere. Ved et tilfælde blev jeg opmærksom på VELKOMMEN HJEM i starten af 2021 – samtidig med, at jeg i min erhvervskarriere gik fra en fuldtidsrolle til en vifte af bl.a. bestyrelsesroller, forskningsopgaver, undervisning og investeringer. VELKOMMEN HJEM imponerede mig med sit koncept, sin seriøsitet, sine medarbejdere og sin beviselige succes – og jeg valgte uden tøven at stille mig til rådighed som mentor, siger Søren Houman, og fortæller videre om mødet med Søren Sørensen: 

Inden mit første møde med Søren følte jeg, at jeg allerede kendte ham. Foruden Sørens CV og ’mentorbrev’, som jeg læste med interesse, havde Søren sendt mig et eksemplar af sin både velskrevne og spændende bog ”SØR – Jagerpiloten bag Visiret”. I bogen fortæller Søren på medrivende vis bl.a. om sin barndom og familie, sine jagerpilotdrømme, sin pilotuddannelse og sine skarpe udsendelser – ganske værdifuldt for mig som mentor at vide så meget på forhånd. Vores møder har bestået af befordrende gåture og frokoster – og vi er kommet langt omkring i emnerne i processen med at opbygge indsigt og tillid. Det sidstnævnte blev skabt helt fra start og stor åbenhed har præget vores dialog. 

Troværdighed og attitude kommer før det ’håndværksmæssige’.  

Det er Søren Houmans oplevelse, at veteraner har store fordele i forhold til andre ansøgere, hvis veteranerne lykkes med at præsentere sig godt nok for en potentiel arbejdsgiver – og i øvrigt bruger deres unikke attitude. 

I udgangspunktet og bredt fortolket, så er militære kompetencer langt ad vejen som ’civile’ kompetencer – nemlig et sæt af færdigheder kombineret med attitude. Der er et hav af militære kompetencer, som kan vise sig særdeles relevante i en civil kontekst Men et væsentligt forhold gør sig gældende for dem, som søger ud i det civile med assistance fra Velkommen Hjem, nemlig at deres kompetencer har været afprøvet under nogle af de sværest tænkelige omstændigheder. Noget sådant vil uvægerligt give en stor viden om egne evner og mulige begrænsninger – og får man begge dele flettet ind i sit CV og/eller i jobsamtalerne, vil man nok opleve, at ens troværdighed stiger afgørende. En kommende arbejdsgiver søger tryghed i sit valg af ny medarbejder – og i rigtig mange tilfælde kommer troværdighed og attitude før det ’håndværksmæssige’.  

Søren Houman, mentor

Refleksioner til fælles gavn

Mentorforløbet har ikke alene været givtigt for Søren Sørensen, men også for mentor selv. 

For Sørens vedkommende fornemmer jeg, at vores samtaler bl.a. hjalp ham med at sætte ord på sin tiltagende frustration over manglende daglige udfordringer, der muligvis ville kunne afhjælpe dette/komme i stedet. Hvad der kunne give Søren mere meningsfyldte dage og noget, som i højere grad tilgodeså Sørens ambitioner og kompetencer, samt ønsker for privatlivet. For mit eget vedkommende var jeg, som tidligere nævnt, i en karrieremæssig transition – og vores drøftelser om meningsfuldhed i hverdagen, og Sørens sideløbende spirende karriere som motiverende foredragsholder, bibragte en række nyttige refleksioner også hos mig selv.

En forudsætning for, at den nødvendige tillid og åbenhed mellem mentor og mentee opstår,er, at mentor også giver noget af sig selv – og med to nysgerrige og lærende mennesker over for hinanden ville det være dumt at spilde en oplagt mulighed for at få størst mulig personligt og fagligt udbytte ud af relationen.

Mentor Søren Houman

Jeg ønsker for Søren, at den retning hans karriere er ved at tage, vil – ses som en ’samlet pakke’ – vise sig som værende noget nær det ideelle, både fagligt og for den private Søren. Det fortjener Søren – givet hvad han har gjort for Danmark, siger Søren Houman.  

Uklare mål blev katalyseret til rette prioriteringer 

Søren Sørensen er tilfreds med sin egen arbejdsmæssige situation nu. Han arbejder fortsat i Forsvaret og driver ved siden af sin egen foredragsvirksomhed, som positivt udfordrer ham. Søren Sørensen opsummerer sit forløb i VELKOMMEN HJEM, som en periode, hvor foreningen gav ham, hvad han søgte. 

Ophobede frustrationer, forvirring om mening og uklare mål blev gennem forløbet filtreret og katalyseret til rette prioriteringer og en meningsfuld dagligdag. Udviklingen i mit firma og dets værdier giver mig tilpas mange udfordringer og udvikling, og jeg bibeholder mit job i Forsvaret, så længe de to ting kan kombineres. En psykologisk grundregel er at blive hos sig selv. Jeg er tilfreds med egen løn og vilkår. Jeg finder de udfordringer, jeg mangler i Forsvaret, andre steder. Mit liv giver mening og det hænger sammen, siger Sørens Sørensen og afslutter med et rette en tak til sin mentor:

En stor tak skal lyde til Søren. Officielt er mentorskabet udløbet, men vi ses igen, og jeg er sikker på, at vi i lang tid fremover vil følge hinandens liv og arbejde videre ud fra det fundament, som vi gennem VELKOMMEN HJEM fik lagt.