Det gælder om at få skudt sig ind på det, som veteranerne har brændt for i Forsvaret – og så se, hvordan det kan nyttiggøres i erhvervslivet

Udgivet d. 17. december 2021 af Velkommen Hjem

Henrik Gericke er Senior Director i Københavns Lufthavn. Ved siden arbejdet er han en fantastisk og yderst engageret mentor i VELKOMMEN HJEM. Indtil videre har han haft ikke færre end 10 veteraner igennem et forløb, og han husker hvert eneste forløb som noget særligt:

– Jeg har kun haft givende oplevelser undervejs, hvor jeg håber at have givet noget kvalificeret sparring tilbage. Jeg kan ikke nævne et bestemt mentorforløb, de har alle været inspirerende og unikke. Jeg har hver eneste gang lært noget – ikke mindst om overvejelser hos yngre mennesker – og om et Forsvar, som jeg selv forlod tilbage i 2011.     

Et forløb starter med to dages kickoff i VELKOMMEN HJEM, hvorefter veteranen får tilknyttet en af foreningens dygtige og engagerede mentorer, som i de efterfølgende seks måneder guider, hjælper og støtter veteranen i transitionen. Og det er en opgave, som Henrik Gericke gerne påtager sig – udover hans rolle som underviser på Kick-off, fordi han selv har oplevet, hvor meget det betyder at få den rette sparring. 

– De fleste mennesker har på et tidspunkt i deres liv behov for sparring med henblik på at få indspark til at komme videre, det være sig i privat- eller arbejdslivet. Jeg har selv været begunstiget med at få god sparring fra venner og kolleger, og har derfor på egen krop oplevet, hvad god sparring/mentoring kan gøre i forhold til at kvalificere en svær beslutning. Jeg har, indtil jeg startede i Københavns Lufthavn, arbejdet næsten 20 år i Forsvaret, så det at møde unge fra Forsvaret er givende – og samtidig er det også en måde, hvorpå jeg får ” latest and greatest” fra min gamle arbejdsplads, forklarer Henrik Gericke.  

Det er givende at være mentor og opleve karrieremæssig udvikling hos et andet menneske, som for eksempel får bearbejdet et CV eller kvalificeret en beslutning om at fortsætte i sit nuværende job eller søge nye udfordringer.

Henrik Gericke, mentor

Svært ikke at kunne finde tid til at hjælpe

Som mentor og underviser deltager Henrik Gericke ofte på kickoff i starten af et veteranforløb. Og den ekstra tid bruger han gerne, fordi det for ham også er en mulighed for at få feedback og perspektiveret sin rolle som mentor. 

– Det er en fornøjelse som mentor også at få mulighed for at møde deltagerne på kickoff. Her er der mulighed for, i lidt større ramme, at sætte flere ord på mine erfaringer som mentor, og ikke mindst få en spontan reaktion på mit budskab til deltagerne, siger han og tilføjer:     

– Vi har alle, fra tid til anden, behov for et lille skub i den rigtige retning. Det, at hjælpe et andet menneske, som selv har opsøgt mentoring, er svært ikke at finde tid til. Jeg oplever, at veteranerne er velforberedte og ved, hvad de vil have ud af de enkelte møder. At jeg så, fra tid til anden går glip af et endnu et gensyn af Matador, går nok, siger han med et smil.    

Veteraner har en del stærke fælles styrker

Henrik Gericke har erfaret, at der især er en udfordring, som veteranerne skal have hjælp til, når de skal lave transitionen til et civilt job.

– De har brug for hjælp til at få oversat deres militære kompetencer til et sprog, der forstås i det private erhvervsliv. Derefter gælder det om at få skudt sig ind på hvor, det, de har brændt for i Forsvaret, kan nyttiggøres i erhvervslivet. Netværksdelen, altså at komme ud og besøge nogle virksomheder med henblik på at kvalificere nogle ideer om jobmuligheder, kræver lidt arbejde, men ved fælles hjælp lykkedes det normalt, siger Henrik Gericke. Han oplever, at veteraner har meget forskellige styrker at bringe til bordet i erhvervslivet, men fremhæver dog alligevel nogle stærke fælles træk. 

– Ansatte fra Forsvaret har så mange forskellige kompetencer, lige fra lederen til specialisten. Men alt fra ledelse, projektstyring, undervisning, struktur og ikke mindst evnen og viljen til at træffe beslutninger. Jeg har oplevet, at dem, jeg har været mentor for, er omstillingsparate, og har evnet at bruge deres kompetencer i særdeles krævende situationer. 

Hver veteran, sine styrker, drømme og udfordringer

De 10 veteraner, som mentoren har haft, har været lige så forskellige som mennesker nu engang er – men fælles for dem er, at han husker hvert og et som værende noget helt særligt.

– Efter 10 mentées kan jeg faktisk ikke fremhæve et bestemt mentorforløb, for de har alle været inspirerende og unikke. Lige fra en mentée, der skulle have sparring til en beslutning om at tage en videregående uddannelse, til oversættelse af militære kompetencer, til et civilt forståeligt CV – og alt herimellem. Jeg har hver eneste gang, jeg har været mentor, lært noget, slutter Henrik Gericke.