Mentors sparring fungerede som teknisk og taktisk indøvelse før jobsamtalerne 

Udgivet d. 30. oktober 2023 af Velkommen Hjem

– For mig har mentordelen i mit forløb i VELKOMMEN HJEM været med til at skabe sikkerhed og vished om de processer, der er i forbindelse med en jobsøgningsproces, forklarer veteran Christian Kühnemund, der efter et relativt kort forløb nu starter som AREA MANAGER SJÆLLAND hos ISS. Han glæder sig over jobbet og tilskriver alene det netværk, som han har fået gennem foreningen, at han har landet netop dette ønskejob. Men fra den anden side af bordet tilføjer mentor Tonny Heelsberg Pedersen fra Terma, at det i høj grad også skyldes Christian selv, og ikke mindst hans stærke lederkompetencer fra Forsvaret: 

– Christian har et naturligt ledelsestalent med stort fokus på at udvikle de personer, han har i sin ledelse. Han var også udpeget som et ledelsestalent i Forsvaret, fortæller Tonny Heelsberg Pedersen, der egentlig helst så, at Christian var fortsat i Forsvaret. 

– Jeg har været i Forsvaret i snart 16 år, men forlader det, fordi jeg ønsker at prøve mig selv af i et andet “system” og fordi jeg har brug for en højere grad af autonomi og work-life-balance, fortæller Christian og forklarer videre, hvorfor han har forladt den arbejdsplads, som han har været så glad for:

– Jeg har tilbragt ret meget tid væk fra mine børn, og det ønsker jeg ikke at fortsætte med, mens de er så små, som de er. Men jeg har fået enormt mange fede oplevelser og muligheder for at afprøve mig selv og udvikle mig igennem alle årene i Forsvaret. Jeg har lært mange gode, professionelle og dedikerede mennesker at kende, og jeg har haft muligheden for at lave det, jeg har brændt for i de forskellige perioder af min tjeneste, fortæller Christian, der ikke ønsker at slippe Forsvaret helt: 

– Som alternativ har jeg tegnet en reservekontrakt og bliver, til at starte med, konstitueret leder af reserven i 4. Nationale Støttebataljon og håber på, at jeg således kan holde kontakten til både bataljonen og FSV i fremtiden.

Veteran Christian Kühnemund & mentor Tonny Heelsberg Pedersen

Startede bagvendt

Da Christian valgte at søge over i det civile erhvervsliv, startede han med at kontakte VELKOMMEN HJEM for at få hjælp til sin transition. Et forløb starter oftest med et kickoff, men Christian havde fart på og kunne ikke vente på næste kickoff, så han startede med mentorforløbet.

– Igennem VELKOMMEN HJEM fik jeg muligheden for at tilgå et netværk, der i sidste ende har sikret mig et job relativt hurtigt. Jeg har været i et “omvendt forløb”, så jeg fik en mentor, før jeg kom til kickoff, hvilket betød, at jeg ret hurtigt fik direkte sparring med min mentor vedrørende CV, jobsamtaler, lønforhandling osv. Det var selvfølgelig en stor hjælp, forklarer Christian.  

Tak til dem, der har sat livet på spil

Christian fik Tonny Heelsberg Pedersen, der marketingdirektør i Terma, som mentor. Han er en af foreningens yderst engagerede mentorer, og han har været mentor flere gange for veteranerne. Engagementet i netop VELKOMMEN HJEM skyldes flere ting:

Først og fremmest synes jeg, at veteranerne fortjener det. De har alle viet en del af deres liv på at passe på os andre, så vi kan leve trygt og godt herhjemme. De har lidt afsavn i form af lange perioder væk fra familie og venner, nogle har ovenikøbet sat livet på spil for vores demokratiske levevis, og enkelte har oplevet frygtelige ting, som har sat ar på sjælden for resten af livet. Vi skylder dem en stor tak og for mig er det her en mulighed for at give en lille smule tilbage. Det føles godt, siger Tonny Heelsberg Pedersen.

Teknisk og taktisk indøvelse

Selv om Christian endnu ikke havde været på kickoff, og selv om han ikke var langt inde i sit mentorforløb med Tonny Heelsberg Pedersen, så landede han det job, som han drømte om. 

Min mentors og mit forhold var jo kun lige begyndt, da jeg fik et nyt job, men vi havde alligevel mødtes et par gange og talt en masse ting igennem vedrørende diverse processer. Det fungerede som en teknisk og taktisk indøvelse for mig inden samtalerne, og det fungerede ret godt. Min mentor var god til fra starten at tage udgangspunkt i mit aktuelle behov. Altså at læse mit CV igennem, komme med feedback og gode råd samt tale forskellige processer igennem. Tonny og jeg talte også en del om, hvilke job jeg ønskede, og hvilke parametre der var vigtige for mig, hvilket var med til at indsnævre min søgning en del og gøre den mere effektiv, fortæller Christian og tilføjer:

Mit forløb i VELKOMMEN HJEM har for mig betydet, at jeg er videre og skal til at starte et helt nyt kapitel som AREA MANAGER SJÆLLAND hos ISS, hvilket jeg ser meget frem til. Det er en stilling, som jeg udelukkende har landet igennem det netværk, som VELKOMMEN HJEM har skabt omkring sig. 

Tonny Heelsberg Pedersen mener nu også, at Christians hurtige landing af det helt rigtige job, skyldes Christian selv. 

Vores fysiske møder som fra starten var præget af åbenhed og ærlighed. Vi har haft nogle rigtig gode snakke sammen, hvor Christian fra starten viste vilje til at arbejde aktivt med de input jeg kunne give ham, fortæller Tonny Heelsberg Pedersen. 

Christian har været meget åben for input og arbejdet seriøst med forslag til jobsøgningsprocessen. Det gjorde at vi kunne rykke hurtigt på nogle få nøgleområder, f.eks. ordvalget i CV og forberedelse til jobsamtaler.

Mentor Tonny Heelsberg Pedersen

Stort ledelsestalent

Selv om Forsvaret mangler folk, så er det – efter næsten 16 års engagement og tjeneste – kun naturligt, at en kompetent veteran som Christian ønsker at prøve sig selv af i en ny kontekst. Men derfor kan man godt ærgre sig på Forsvarets vegne, når en så dygtig soldat som Christian forlader det.  

Christian har et naturligt ledelsestalent med stort fokus på at udvikle de personer, han har i sin ledelse. Han udmærker sig også ved at være meget reflekterende over sin egen ledelsesstil, hvilket er ret usædvanligt i en så relativ ung alder. For at være helt ærlig havde jeg allerhelst set, at Christian var fortsat i Forsvaret, hvor han også var udpeget som et ledelsestalent, siger Tonny Heelsberg Pedersen og forklarer videre:

Men han er et sted i livet, hvor det bare ikke var muligt længere i forhold til de ønsker, han har for sig selv og sin familie, og det respekterer jeg 100 %. 

Netværk, sparring og nye ideer

Christian skal nu i gang med sin nye tilværelse med mere tid til familien og et nyt job på ukendt terræn. Alt er gået helt efter planen – og hurtigere end forventet. Til andre veteraner i transition kan Christian varmt anbefale at følge hans eksempel og søge hjælp i VELKOMMEN HJEM. 

VELKOMMEN HJEM er et stærkt netværk af mennesker, der kun ønsker dig det bedste.  For mig har mentordelen været med til at skabe sikkerhed og vished om de processer, der er i forbindelse med en jobsøgningsproces. Samtidig var kickoff ret inspirerende og man kom derfra helt bombet med indtryk, tanker og ideer man nu skulle hjem og arbejde med, slutter Christian.  

Den korte soldaterhistorie om veteran Christian Kühnemund

  • 2007 Startede som værnepligtig ved Den Kongelige Livgarde og tog derefter konstabelelevuddannelsen med henblik på at blive udsendt.
  • 2009 Udsendt med Den Kongelige Livgarde som BRAVO på ISAF HOLD 8, Helmand, Afghanistan.
  • 2011-2014 Hærens Officersskole.
  • 2014-2018 Jydske Dragonregiment hvor Christian størstedelen af tiden var kampvognsdelingsfører
  • 2018 Skiftede til Vordingborg og 4. Nationale Støttebataljon.
  • 2019 Fik sin første kommando over en HBU/HRU UAFD, der desuden havde en transportdeling underlagt
  • 2020 Fik Christian kommandoen over et af de stående Nationale Støttelementer, der skulle i beredskabet i 2021.
  • 2022 Efter endt beredskab blev Christian chef for det Nationale Støtteelement i Kuwait/Irak og havde en periode ansvaret for FSV supply chain i Mellemøsten.
  • 2022 Efter en god udsendelse blev han stabsofficer og fik en god tid som ACOS S3, inden han forlod sin faste tjeneste i Forsvaret og blev en del af Reserven.
  • 2023– Konstitueret leder af reserven i 4. Nationale Støttebataljon.