Havde brug for at komme over i et andet spor for at bevare fremdriften

Udgivet d. 31. marts 2022 af Velkommen Hjem

Frederik Gregers Ratzow var nået til erkendelsen af, at det var tid at forlade Forsvaret efter 22 år og 4 udsendelser til Afghanistan og en udstationering til Grønland, og starte en civil karriere. Men han anede ikke hvordan og var bange for at ende i et forkert job. I VELKOMMEN HJEM fik han inspiration, sparring og masser af hjælp blandt andet fra mentor Per Hessen-Schmidt, director i Novo Nordisk. Sammen skrev de fortællingen om Frederik på en måde og i et sprog, der giver mening i en civil kontekst. Samarbejdet resulterede i et perfekt job til Frederik som Projektledelseskonsulent hos kaastrup | andersen, et konsulent- og digitaliseringshus.

– Mit udgangspunkt var, at jeg faktisk var glad for mit job og mine kollegaer, men jeg havde svært ved at se, hvor jeg var på vej hen. Jeg følte nok, at jeg havde fået de oplevelser, jeg skulle, og at Forsvaret havde fået det ud af mig, som var muligt. Jeg havde brug for at komme over i et andet spor for at bevare fremdriften. Men samtidig med, at jeg var nået til den erkendelse, havde jeg ingen ide om, hvordan jeg skulle gøre det, og jeg var bange for at ende i et job, som ikke var mig, fortæller Frederik. Han kontaktede VELKOMMEN HJEM og kom med i et forløb. Alle forløb i VELKOMMEN HJEM starter oftest med et intensivt to dages kickoff forløb. 

– Kick-off var supergodt. Det gav mig en masse værktøjer og var en god introduktion til, hvilke typer af virksomheder, der kunne være interessante for mig. Og for nogle tror jeg faktisk, at kick-off kan stå alene.

Frederik Gregers Ratzow, veteran

Militære kompetencer er værdiskabende i erhvervslivet

Efter kick-off bliver veteranerne matchet med en mentor fra erhvervslivet i forhold til faglige interesser, som skal hjælpe, støtte og råde veteranen de efterfølgende seks måneder. Frederik blev matchet med en af foreningens dygtige mentorer, Per Hessen-Schmidt, der til daglig er director i Novo Nordisk, og som selv tidligere er Officer af Reserven og dermed godt klædt på til at forstå begge verdener og til at kunne hjælpe Frederik i transitionen fra Forsvaret til det civile erhvervsliv.

– Jeg har en kæmpe respekt for alle dem, der yder noget for forsvaret af vores værdier og land, siger Per Hessen-Schmidt og uddyber: 

– Der er meget fra de militære kompetencer, der er værdiskabende i både det private erhvervsliv og i den offentlige sektor: Klart formål med opgaverne; præcision i kommunikation, opgavestilling og mandat; evnen til at agere under pres (ikke, at vi skal presse nogen, men det opstår); projektledelse; evnen til at motivere og samarbejde, også når der er knappe ressourcer, tidspres/deadline eller justeringer af mål; evnen til at skabe sammenhold/team og motivere til indsatser. Udfordringerne ligger i at oversætte militærsprog og i at komme fri af Forsvarets til tider ”politiske og hierarkiske” system.

Per Hessen-Schmidt, mentor

Fik hjælp til at skrive fortællingen om sig selv

Per Hessen-Schmidt oplever selv, at hans vigtigste bidrag til Frederik har været beskrivelsen i ”civilt-sprog” af Frederiks uddannelse og kompetencer sat ind i en fortælling, som kunne bringe Frederik i spil til de civile jobs, han gik efter. 

– Den største opgave lå i at få Frederik til at se værdien af sine evner, kompetencer og erfaring i forhold til erhvervslivet og så fortælle den gode historie om, hvad han har opnået og kan bidrage med. Oversættelsen fra ”militær-sprog” til et ”corporate-sprog” og opbygningen af fortællingen om Frederik har været centrale i det, vi har arbejdet med, forklarer Per Hessen-Schmidt og tilføjer: 

– Det har været en super oplevelse at møde Frederik og så har det været en virkelig positiv oplevelse at høre den udvikling, der har været i Frederiks fortælling af sin egen historie, den passion og overbevisning, der er kommet ind i historien efter, at vi har arbejdet med den. 

Der er stor værdi i at bruge tid sammen med mennesker, der er et andet sted i deres liv. Der er også stor værdi i at få lov at give erfaringer videre og have en åben, nysgerrig og konstruktiv kritisk dialog om, hvordan det, jeg tror på, kan bruges til at hjælpe andre.

Per Hessen-Schmidts om mentorrollen

Forberedt til fingerspidserne takket være mentors sparring

For Frederik har hjælpen fra Per Hessen-Schmidt gjort en stor forskel og faktisk gik jobsøgningen så hurtigt, at Frederik kun nåede tre samtaler, hvoraf den ene førte direkte til ansættelse.

– Per og jeg lavede fra starten en aftale om, hvordan vi skulle køre forløbet, og den synes jeg, at vi har holdt. Vi nåede at have fem til seks samtaler, og ikke mindst et par samtaler over telefonen op til nogle jobsamtaler. Her hjalp Per mig kort med at blive klar, fortæller Frederik. Han fremhæver yderligere sin mentor for at hjælpe med at skabe fokus, aflive fordomme og fortælle den gode historie om sig selv:

– Per var god til at hjælpe mig med at blive fokuseret på de værdier, jeg vægter højest, og Per hjalp mig med at nedbryde nogle af de fordomme, som jeg havde om forskellige typer af virksomheder. Her var han faktisk lidt vedholdende. Men mest af alt hjalp Per mig med storytelling og dermed, hvordan jeg skulle gribe en samtale an og få bragt min kompetencer frem i lyset på en god og ærlig måde. Da jeg var færdig med samtalen, som jeg blev ansat på, gik det op for mig, at hele samtalens forløb var gået, præcis sådan som Per havde skitseret – og han havde forberedt mig på det hele. Og som en lille krølle, så gik det hele uventet hurtigt. Jeg har faktisk ikke nået at sende en eneste ansøgning og jeg har kun haft kontakt med tre virksomheder – hvor den ene så var et match, siger Frederik, der starter som Projektledelseskonsulent den 1. juli 2022.   

To be continued …

Men historien slutter ikke her. Ifølge Per Hessen-Schmidt så fortsætter transitionen, når Frederik starter i sit nye job. Og her vil mentor også være med på sidelinjen. 

– Samarbejdet med Frederik har fra starten af været meget åbent, ærligt og med et klart gensidigt ønske om at få mest muligt ud af hvert møde. Vi har helt sikkert begge lært noget gennem forløbet og har aftalt, at vi fortsat vil mødes – også efter, at Frederik er startet i sit ny job. Den virkelige transition fortsætter helt sikkert ind i det nye job, og vi oplever begge, at det vil give god mening, at Frederik stadig har en at vende muligheder, spørgsmål og udfordringer med. Det har været en stor fornøjelse og oplevelse at møde Frederik i dette forløb, slutter mentor Per Hessen-Schmidt.