Sprogofficeren fik oversat sine kompetencer og kom videre…

Udgivet d. 30. maj 2018 af Velkommen Hjem

Hvis man kan tolke mellem dansk, arabisk, engelsk og spansk i militæret, så har man overfor en civil arbejdsgiver ”erfaring med at facilitere relationsopbygning og interkulturel kommunikation”. Så enkelt er det, og samtidig så svært selv at gennemskue, hvordan man sprogligt vinkler sine militære kompetencer i forhold til det civile arbejdsmarked. Læs her historien om, hvordan soldaterveteranen Frederikke Bruhn Johnsen fik hjælp til oversættelse og fandt sin retning på det civile arbejdsmarked.

Frederikke Bruhn Johnsen er uddannet Sprogofficer med speciale i arabisk sprog og kultur. Hun har været udsendt til Irak i missionen Operation Inherent Resolve (OIR) 3 gange – blandt andet som tolk, kulturformidler samt underviser af danske og amerikanske soldater og som cheftolk for op til 50 irakiske og danske tolke og sprogofficerer.

Frederikke Bruhn Johnsen gik direkte fra sin studentereksamen ind i Forsvaret. Samtidig med, at hun startede sin karriere som Sprogofficer, læste hun en civil bachelor i Internationale studier.

Efter 6 år i Forsvaret, besluttede hun at skrue ned for militæret og fokusere på mulighederne for en civil karriere i stedet.

“Jeg er reserveofficer. Det betyder, at jeg ikke er fastansat i Forsvaret, og som sådan trækker jeg kun i uniformen, når der er behov for det. Generelt er der et stort behov for sprogofficerer både nationalt og internationalt, men altså ikke nok til at fastansætte os. Derfor forlader jeg heller ikke helt Forsvaret, da jeg stadig vil have min rådighedskontrakt.

MEN, dog forlader jeg Forsvaret i den forstand, at jeg kommer til at skrue væsentligt ned for min aktivitet som sprogofficer” fortæller Frederikke Bruhn Johnsen.

Mange sprogofficerer sidder ”fast”

Frederikke Bruhn Johnsens beslutning om at forlade Forsvaret startede med en samtale med en god veninde og soldaterkollega. En samtale, der gav stof til eftertanke om hendes egne drømme og ønsker om en karriere.

“Min veninde og soldaterkollega fortalte mig om sine udfordringer med at få arbejde i det civile. Jeg kan huske, jeg blev ekstremt overrasket, da jeg vidste, at hun havde været udsendt et par gange og havde bred erfaring med både ledelse, planlægning, interkulturel kommunikation og kulturel rådgivning. Hun var kanondygtig, og lykkedes med alt, hvad hun rørte ved, havde en civil kandidatuddannelse og desuden et rart væsen. Hun fortalte, at de erfaringer, hun havde tilegnet sig i Forsvaret selvfølgelig var af værdi, men fordi hun i en alder af 30 år ikke havde nogen civil erhvervserfaring, så gav det problemer i jobsøgningen. Jeg kunne slet ikke forstå, hvordan hun kunne have problemer med at finde et arbejde i det civile, når hun havde alle disse unikke kompetencer og erfaringer. Jeg tænkte; hvis hun ikke kan, så kommer jeg da aldrig til at finde et arbejde” fortæller Frederikke Bruhn Johnsen, og tilføjer, at flere af hendes kolleger ”sidder fast” som sprogofficerer og har udfordringer ved at komme videre.

Hvad kan jeg? Og hvad vil jeg?

Efter den samtale og mange overvejelser gik Frederikke Bruhn Johnsen i gang med at undersøge, hvilke muligheder der var for hende uden for militæret.

Frederikke1

“Jeg er kun 27 år og i princippet kunne jeg sagtens have ventet med at søge ud i det civile. Men idet jeg skulle til at læse en kandidat og flytte tilbage til København, så tænkte jeg, at det ville være perfekt allerede under kandidaten at få erfaring fra det civile, ved at få et studiejob” fortæller hun.

Udover at have arbejdet som sprogofficer under sine udsendelser, har Frederikke Bruhn Johnsen også arbejdet i nationalt regi, og derigennem fået en stor interesse i internationale forhold i Mellemøsten, kulturel rådgivning, kommunikation, planlægning og ledelse. Under sin bachelor lærte hun også en del om internationale relationer, organisationsteori og international business. Så pilen pegede allerede i en retning.

“Efter en tid med refleksion, blev jeg enig med mig selv om, at jeg gerne ville fortsætte inden for dette felt. Jeg havde en ide om, at mulighederne for at arbejde inden for disse områder var større i det civile erhvervsliv end i Forsvaret, hvilket også var en af grundene til, at jeg valgte at søge nye udfordringer.

Så vidt så godt, men hvordan kommer man videre derfra? Hvilke jobmuligheder er der? Og hvordan kommer man i betragtning til relevante jobsamtaler? Det er nogle af de spørgsmål, som soldaterveteranerne bliver afklaret omkring og får hjælp til, når de melder sig til et forløb i VELKOMMEN HJEM.

Hjælp til oversættelse, retning og tro

Frederikke Bruhn Johnsen havde hørt om VELKOMMEN HJEM og gik ind på foreningens hjemmeside for at undersøge mulighederne. Hun blev med det samme sikker på, at hun skulle tage kontakt og komme med i et forløb.

“I VELKOMMEN HJEM fik jeg redskaber til at forstå, hvordan jeg skal skrive mit CV, hvordan jeg skal formulere mig og omdanne min militære erfaring og kompetencer til noget, som det civile erhvervsliv forstår. Samtidig har forløbet sat gang i en refleksionsproces i forhold til, hvad jeg kan, hvad jeg vil og hvor jeg ønsker at være om nogle år. Denne proces har formet sig og udviklet sig i samarbejde med min mentor, og den har været hård, men sund, for mig” siger hun.

Frederikke Bruhn Johnsen oplever også, at foreningen har givet hende et vigtigt selvtillids-boost.

“At have individuelle samtaler med ekstremt kompetente, vidende og meget dygtige konsulenter og mentorer, der alle fortæller en, at man har masser af kompetencer og har en strålende fremtid i det civile, hjalp mig til at tro på, at det virkelig kunne lykkedes”

Fantastiske mentorer

Soldaterveteraner, der gennemgår et forløb i foreningen, bliver matchet op med deres egen personlige mentor, og således også Frederikke Bruhn Johnsen, der fik glæde af indtil flere mentorer under sit forløb. Den ene af dem var Henrik Zeberg Jensen, der er Director, Digital Strategy i Cognizant.

“Mit forhold til min mentor er HELT FANTASTISK GODT, og jeg er så glad for at have lært Henrik at kende. Henrik har fra starten været utrolig åben omkring sig selv som person, og det har været tydeligt for mig, at han virkelig har givet meget af sig selv til vores forhold. Det har betydet, at det er blevet personligt og solidt – og derfor utrolig effektivt og rart” fortæller hun.

“Det har også betydet, at jeg har givet mig selv 100 % i vores arbejde sammen, og derfor har jeg fået rigtig meget ud af det. Jeg er ekstremt taknemmelig for, at både han og min anden mentor, der til hverdag har travlt med deres eget arbejde, personlige liv og karrierer, har haft overskud og velvilje til at give mig en del af deres tid. Og det er ikke så lidt tid, der er blevet brugt. Vi har i gennemsnit set hinanden 1-2 gange om måneden”


”Vi har som samfund og individer et ansvar for at sikre, at vores unge kommer i gang i erhvervslivet.

Det gør sig i særdeleshed gældende for unge mennesker, der har været sendt ud på Danmarks vegne – og har hjulpet folk rundt om i verden – med en risiko for livet. De fortjener en tak, og en hjælpende hånd for at komme godt i gang. Det, synes jeg, er en god ting at støtte!”

Henrik Zeberg Jensen. Director, Cognizant Digital Strategy


Set med arbejdsgivers øjne …

Det er afgørende for soldaterveteraner, at de får hjælp til både at se mulighederne i forhold til det, de har lært, kan og drømmer om. Det kræver også, at veteranen kan se sig selv med en arbejdsgivers øjne. Og her spiller mentorerne i VELKOMMEN HJEM en afgørende rolle i forhold til den afklaring, som forløbet skal resultere i.

“Mine mentorer har først og fremmest hjulpet mig med at finde min passion. Jeg brændte for at være sprogofficer, jeg brændte for at arbejde med Mellemøsten og med sprog, kultur og kommunikation. Men hvad ville jeg brænde for at lave i det civile? Det var et spørgsmål, vi brugte en del tid på. Det krævede en del refleksion fra min side, og det var både godt, men også hårdt. Til tider vil jeg ligefrem sige, at det virkede helt håbløst, fordi jeg synes bare, at det var så skide svært at sætte ord på, hvad jeg brændte for”

Men mentor Henrik Zeberg Jensen guidede Frederikke Bruhn Johnsen igennem refleksionerne til en afklaring – og hjalp hende til at se på sig selv og sine kompetencer fra en arbejdsgivers synspunkt.

Zeberg

“Frederikke har stået på jorden i nogle af de mest udsatte steder i verden – i miljøer, hvor det har været krævet af hende, at hun tog lederskab og drev en gruppe af mennesker og sørgede for, at opgaverne blev løst. Det har givet hende en enorm erfaring og en styrke, som ikke mange unge mennesker, der kommer friske ud fra universitetet, kan bryste sig af. Desuden har hun etableret et indgående kendskab til kulturen i Mellemøsten, og ved, hvad der virker og ikke virker på de lokale folk. Det behøver vist ikke forklares, hvorfor de to ovenstående kompetencer er af kæmpe værdi for enhver virksomhed. Og kombineret med den person, som Frederikke er – lyttende, vurderende, handlekraftig – så ligger der en fantastisk virksomhedsleder gemt i hende. Nu skal hun blot have den mere ”normale” erfaring op under neglene” fortæller Henrik Zeberg Jensen.

“Udfordringen er jo – at hun med sine blot 27 år umiddelbart kan synes ung – og at hun på den baggrund ikke får det ansvar på sine skuldre, som hun helt sikkert kan bære –  som hun jo allerede har bevist under meget skarpere omstændigheder. Det håber jeg ikke bliver tilfældet! Som jeg ser det, skal Frederikke have krævende opgaver. Det kan hun sagtens klare – og det vil betyde, at hun vokser hurtigere” fortæller han.


Mentor Henrik Zeberg Jensen er Director i Digital Strategy i den amerikanske virksomhed Cognizant, der hjælper virksomheder med IT systemer og Services, Optimering af forretnings processer, samt digitalisering. Cognizant har gennem et stykke tid har været engageret i VELKOMMEN HJEM med at hjælpe soldaterveteraner videre i en civil karriere gennem mentorskaber og har derudover været engageret i mange år med veteraner i USA.

Frederikke Bruhn Johnsen er den 4. veteran i rækken, der er kommet videre med hjælp fra Cognizant.


På rette vej

Frederikke Bruhn Johnsen har fundet sin retning, og sit første job på det civile arbejdsmarked. Ifølge hende selv skyldes det i høj grad samtalerne med hendes mentorer fra Cognizant, som udover Henrik var Claus Fadum Nissen og Maria Crone Hansen der bød markant ind med faglighed og netværk.

“Jeg har fundet en retning jeg kan gå i, som jeg brænder for og er spændt på. En retning, hvor jeg kan se mig selv udvikle mig i fremtiden.

Gennem fælles dialog fandt vi frem til, at jeg stadig brændte for Mellemøsten, for kommunikationen, for kulturforståelsen og formidlingen af denne. Men jeg fandt også ud af, at jeg gerne ville prøve kræfter med forretningsverdenen, gerne med et internationalt perspektiv. Det har betydet sindssygt meget for mig at finde denne nye vej og denne nye passion, som jeg kan kaste mig over. Det giver et nyt perspektiv på, hvad fremtiden kan bringe, og en ro i kroppen, som jeg har længtes efter. Det kan jeg takke mine mentorer for”

“Det var Henrik, der skubbede mig i retningen af Dansk Industri. Her fik jeg ved Henriks hjælp arrangeret en frokostaftale, der senere har banet vej for mit nye arbejde. Jeg har fået en studenterstilling hos Dansk Industri i deres markedsudviklingsafdeling pr. 1. august 2018. Afdelingen arrangerer og gennemfører eksportfremstød, messer og markedsbesøg for danske virksomheder rundt om i verden. Målet er at bidrage til virksomhedernes internationale markedsudvikling og hjælpe dem til at skabe vækst gennem eksport. Jeg skal bistå afdelingens konsulenter med salg, markedsføring og analyse af vores mangeartede internationale aktiviteter” fortæller Frederikke Bruhn Johnsen.

Men Frederikke Bruhn Johnsen er ikke den eneste, der har nydt godt af samarbejdet:

“Jeg har fået en god ven. Og jeg er enormt glad for, at Frederikke fik lige netop det job, hun brændende ønskede sig” slutter Henrik Zeberg Jensen.


”VELKOMMEN HJEM med til at skabe et nyt narrativ om soldaterveteraner. Samfundet har ofte fortalt historien om veteranen, der er blevet syg efter udsendelse, ramt af PTSD og dermed en last for samfundet. Det er en sand historie for nogen. Men langt de fleste soldater kommer hjem fra udsendelse beriget med ny viden, nye erfaringer og nye kompetencer. Samtidig har personer, der er opdraget i Forsvaret, en unik evne til at samarbejde, en særlig seriøsitet i sin tilgang til opgaven og en formidabel evne til at operationalisere viden. Den historie skal ud i samfundet, og det bidrager VELKOMMEN HJEM med på en helt unik måde.”

Soldaterveteran Frederikke Bruhn Johnsen


Frederikke2