Efter 20 år i Forsvaret kan man godt trænge til at få nye perspektiver på tilværelsen

Udgivet d. 31. august 2023 af Velkommen Hjem

Forsvaret mangler folk, og derfor kan det godt vække lidt bekymring hos nogen – blandt andre hos mentor Karin Kramer Nielsen fra Novo Nordisk – når så kompetent en veteran som Mads Juul vælger at forlade det! Mads har netop været hendes mentee gennem et forløb i VELKOMMEN HJEM, der har resulteret i et civilt job til Mads som HR Business Partner i Novo Nordisk. Men først og fremmest glæder det naturligvis Karin Kramer Nielsen, at hun har kunnet hjælpe veteranen. For når man efter 20 år – og i ikke mindst hele 4 udsendelser – har behov for at skifte karrierespor, er det ret naturligt. Læs historien om et samarbejde fyldt med god kemi og relevant sparring, der nu har ført mentor og mentee sammen som kolleger. 

– Jeg forlader Forsvaret for at finde nye faglige og personlige udfordringer – i en helt anden kontekst uden for de trygge rammer. Samtidig ønsker jeg at afprøve mine kompetencer i rammen af det civile erhvervsliv. Jeg tror på, at det er sundt med nye perspektiver og vinkler på tilværelsen, siger Mads, der tog kontaktede VELKOMMEN HJEM for at få hjælp til at se mulighederne og sætte sine kompetencer ind i en civil kontekst.  

Jeg kom med på kickoff i december 2022. Det var en positiv oplevelse, der gav en masse nye perspektiver på karrieremuligheder og på, hvordan jeg sætter ord på mine militære kompetencer. Siden da har bolden rullet stillet og roligt. Det har været vigtigt for mig at være 100 % tilstede undervejs. Det handlende ikke bare om at finde det første og det bedste, men at finde noget, hvor jeg kan identificere mig med formål og værdier. Det har mit forløb med min mentor været med til at klarlægge, forklarer Mads. 

Man bliver inspireret af anderledes mennesker

Karin Kramer Nielsen er Corporate Vice President for Data Management i Novo Nordisk og har samtidig valgt at være mentor i VELKOMMEN HJEM – denne gang for Mads.

– Det er anden gang, jeg er mentor i regi af VELKOMMEN HJEM. Derfor vidste jeg denne gang lidt mere om, hvad opgaven går ud på. Der er mange gode grunde til at engagere sig her. Dels det at kunne give noget tilbage til personer, der med livet som indsats har arbejdet for Danmarks Forsvar. Og dels også for selv at blive klogere på mennesker med helt andre erfaringer og kompetencer, end jeg normalt møder. Begge dele giver glæde og inspiration, forklarer Karin Kramer Nielsen.

Med hendes kendskab til veteraner – både hendes ”egne” og veteranerne generelt – kan hun se indtil flere militære kompetencer, som erhvervslivet kan få stor gavn af.  

– Jeg ser flere værdifulde kompetencer, som kan overføres til erhvervslivet. Et eksempel kunne være evnen til samarbejde og gensidig støtte i teams med fokus på løsning af konkrete opgaver – under pres. Og et andet kunne være personalehåndtering og udvikling, siger Karin Kramer Nielsen.

Veteran Mads Juul & mentor Karin Kramer Nielsen

Fordomme om kæft, trit og retning 

Karin Kramer Nielsen mener, at når overgangen fra en militærkarriere til en civil alligevel kan være svær, skyldes det måske manglen på viden. Ikke fra veteranernes side – men fra erhvervslivet.

– Det kan måske skyldes, at erhvervslivet ganske simpelt ikke har tilstrækkelig indsigt i, hvilke kompetencer veteranerne kommer med, og hvordan disse bedst omsættes/integreres i en virksomhed. Der kan også være fordomme omkring den militære ledelsesstil a la kæft, trit og retning, siger Karin Kramer Nielsen.

En fornem militær karriere

Under forløbet med Mads er hun kun blevet bekræftet i, hvor meget veteranerne kan – og samarbejdet med Mads har været en fornøjelse. 

– Det har været en stor fornøjelse at mødes med Mads. Han kommer med en fornem militær karriere bag sig, har stor erfaring med organisation, personaleledelse og undervisning, og er derudover et vidende og socialt engageret menneske.   

Det har været en fornøjelse at tale med Mads gennem hele forløbet. De ideer og muligheder vi har talt om undervejs, har han med energi og stor dygtighed fulgt op på – og det har jo altså allerede givet resultat, siger hun og tilføjer:

– Jeg er meget imponeret over, hvor dygtigt og hurtigt Mads er kommet videre med en civil karriere. Det var på ingen måde forudbestemt, men jeg er umådelig glad for at Mads accepterede jobbet som HR Business Partner på Novo Nordisk. Jeg kan ikke tænke mig en mere kvalificeret person til jobbet og glæder mig over, at vi nu er kolleger.

Nye perspektiver var afgørende 

For Mads har sparringen med lige præcis Karin Kramer Nielsen været afgørende for, at han fik øjnene op for nye muligheder og sluttelig endte med et ønskejob ifølge ham selv.

– Det var vigtigt for mig, at min mentor ikke lignende mig og kunne være med til at stille udfordrende spørgsmål og sætte karrieren i et nyt perspektiv. Det har været et spændende forløb, hvor specielt sparring om muligheder og begrænsninger har været enormt givende. Min mentor har været fuldt med på rejsen fra dag ét, og vores kemi har været afgørende for det positive forhold, vi har udviklet. Hun er åben, og har været ærlig i sparring og tilbagemeldinger. Den gensidige ærlighed og tillid har været afgørende for mig. Det er det fundament, vi har bygget vores mentorskab på. Hun har hjulpet med alt fra CV, jobansøgninger, sparring, jobanbefalinger og med at åbne hendes eget netværk for mig. Det har været utrolig givende, slutter Mads.

VELKOMMEN HJEM og min mentor har medvirket til at skubbe mig i en retning, jeg måske forinden ikke selv havde tænkt som muligheder. Jeg kan kun anbefale foreningen til andre, der kunne tænke sig et nuanceret perspektiv på karriere og jobmuligheder. Både inden for og uden for Forsvaret.

Veteran Mads Juul

Den korte soldaterhistorie om veteran Mads Juul

2003 Startede som værnepligtig i 2003 ved Gardehusarregimentet i Slagelse.

”Det var egentlig aldrig meningen, at Forsvaret skulle blive en længere rejse og en karriere – men det endte med at byde på en spændende og udviklende rejse på 20 år med løbende faglige og personlige udfordringer, fantastiske kollegaer og rejser i Europa og verden. Min tid i Forsvaret har budt på en løbende udvikling igennem uddannelse, tjeneste og udsendelser. Jeg startede i konstabelgruppen og uddannede mig igennem mit tjenesteforløb først til befalingsmand og senere som officer. Jeg slutter min tjeneste i Forsvaret som kaptajn og ansat ved Forsvarsakademiet”

Udsendelser

  • 2004 Kosovo
  • 2006 Afghanistan
  • 2010 Afghanistan
  • 2016 Irak

Kort om VELKOMMEN HJEMs forløb

Et forløb starter med to dages kickoff, hvor de deltagende veteraner får indsigt og en bredere viden om erhvervslivet igennem oplæg og foredrag af erfarne, dygtige erhvervsfolk og erhvervseksperter. Veteranerne bliver desuden inddraget igennem gruppeforløb og 1:1 samtaler med erhvervspsykologer og karriererådgivere. Efter kickoff bliver hver enkelt veteran matchet med en af foreningens engagerede mentorer efter personlighed og faglige interesserer, og i de følgende seks måneder vil mentor guide, hjælpe og støtte veteranen i transitionen.