Andre menneskers perspektiver kan åbne nye muligheder og udfordre ens eget selvbillede

Udgivet d. 28. december 2021 af Velkommen Hjem

At have en mentor er meget værdifuldt – og noget jeg vil anbefale alle. Det at kunne drøfte karriere og udvikling med en person, som er neutral og uvildig samt besidder erfaring og indsigt i den verden, man er nysgerrig på – det er enormt givende. Det bidrager til en god og refleksiv erkendelsesproces, som jeg tror kan være værdifuldt for mange mennesker”, siger Christoffer, der er officer og veteran med 13 år i Forsvaret og en udsendelse til Irak i bagagen. Christoffer har netop afsluttet et forløb i VELKOMMEN HJEM, hvor han fik sparring og hjælp af en af foreningens dygtige mentorer, Pernille Fritz Vilhelmsen, Executive Vice President, Hempel A/S. I dag er Christoffer i fuld gang med en civil karriere.

– Jeg kontaktede VELKOMMEN HJEM, da jeg havde brug for sparring med en uden for Forsvaret, fordi jeg følte, at jeg stod ved en skillevej og var tiden inde til at starte et nyt kapitel, fortæller Christoffer og uddyber:

– Jeg havde brug for en person der kunne udfordre mig og give mig sparring omkring mine drømme og ambitioner i forhold til en kontekst og verden uden for Forsvaret, som jeg ikke havde det store kendskab til. Når man går rundt i en så relativt lukket verden, som Forsvaret kan være, så kan andres perspektiver nogle gange åbne nye muligheder samt udfordre ens eget selvbillede. 

Christoffer startede i Forsvaret umiddelbart efter gymnasiet og her har han siden fået stort set alle sine uddannelser. 

– Det er uddannelser som i sagens natur har været rettet mod min profession i Forsvaret. Man kan derfor godt få en følelse af, at man nok kun ‘duer’ eller er uddannet til den ene kontekst, forklarer Christoffer.

Christoffer, veteran

Mere krævende end ”kontormus” kan forestille sig

Veteraner tilbydes hjælp i VELKOMMEN HJEM igennem er et særligt tilrettelagt forløb. Formålet er at hjælpe veteraner til en afklaring, at hjælpe dem med at opbygge netværk og få dem videre i et civilt job eller ind på en uddannelse, der står mål med veteranens ambitioner og kompetencer. Christoffer blev matchet med en af foreningens dygtige mentorer Pernille Fritz Vilhelmsen fra Hempel.

– Jeg elsker at være mentor. Jeg har selv haft glæde af både gode ledere og mentorer, der har hjulpet mig dertil, hvor jeg er i dag, så det er simpelthen en måde for mig at betale lidt tilbage og gøre noget godt for andre, der kan have gavn af det i deres karriere, siger Pernille Fritz Vilhelmsen og fortsætter: 

– I forhold til VELKOMMEN HJEM specifikt, så bakker jeg personligt op om soldaterne, og det arbejde de udfører for Danmark og for befolkningerne i de geografier, som de opererer i. Jeg tror ikke, at vi ”kontormus” kan forestille os det pres, som vores udsendte oplever og det svære i omstillingen til det civile liv, når de vil videre. Derfor glæder det mig at kunne være en del af at få bygget bro mellem det militære og det civile. 

Den militære uddannelse er – både professionelt og personligt – af så høj kaliber, at de mennesker vi arbejder med, kan skabe utrolig værdi og tilføre os i erhvervslivet stor værdi og andre perspektiver, der forbedrer vores måde at arbejde på. Jeg har selv en tidligere udsendt i mit eget ledelsesteam og hans perspektiv bringer virkelig ”diversity of thought” til gruppen.

Mentor Pernille Fritz Vilhelmsen

Snuden i sporet til problemet er løst

Pernille Fritz Vilhelmsen oplever, at veteranerne generelt har flere vigtige militære kompetencer med sig, som er værd at fremhæve i en jobsøgningsproces. Men de kan også være udfordrede i en civil verden, hvor tingene fungerer anderledes.  

– Der er ingen tvivl om, at struktur og planlægning fylder meget i Forsvaret og det gør mange soldater til sublime projektledere. Der er fokus på at eksekvere og finde pragmatiske løsninger i en grad, som ikke mange har efter en universitetsuddannelse. Jeg plejer at sige, at her har vi en gruppe mennesker, der stikker snuden i sporet og ikke giver op, før et problem er løst. Det har kæmpe værdi for en virksomhed, hvor jeg generelt synes, at der er for få med denne evne til at eksekvere, siger mentoren, der dog også forklarer, at den militære målrettethed også kan have sine udfordringer:  

– Jeg har tit hørt sætningen i mit eget team at ”men hvis de nu bare gjorde det rigtige/hvis de bare gjorde, hvad de fik besked på”. Men sådan fungerer det sjældent i en mere diversificeret gruppe af mennesker. Her er det nok, at tålmodigheden bliver sat på prøve hos dem, der har været vant til kommandoveje og et ansvar, hvor der var (vidunderlig) klarhed over, hvem der tog beslutningerne. Mange ting ville være nemmere på denne måde, men sådan er det ikke.

Pernille Frtiz Vilhelmsen, mentor

Mindre ydmyghed, mere selvbevidsthed, tak

Spørger man Pernille Frtiz Vilhelmsen, hvilken forskel hendes rådgivning og sparring har gjort for Christoffer, så fremhæver hun især Christoffers afklaring i forhold til egne styrker og normer

– Jeg tænker, at det har gjort en konkret forskel, at jeg har kunnet udfordre Christoffer i forhold til, hvordan han positionerer sig selv. Christoffer er meget ydmyg og taler ikke gerne om alle de fantastiske kvaliteter, han har som menneske og potentiel medarbejder/leder. Her har jeg hjulpet med at få ham til at italesætte det, han gerne ville og så fundet måder at koble hans erfaringer og kompetencer op på dette, således at han bedre kunne formulere sine styrker og kompetencer i en jobsituation, fortæller Pernille Fritz Vilhelmsen og tilføjer;

– Også bare det at gå til en jobsamtale har vi talt meget igennem. Derudover, så har vi brugt meget tid på at afklare, hvilke personlige værdier han har, og hvordan disse kunne afspejles i en arbejdsplads. Det har forhåbentlig givet ham en bedre mulighed for at vælge den rette arbejdsplads – for det match er ultra-vigtigt for fastholdelse i det job, han kommer ud i! Vi har talt om organisationskultur, lederen han skal arbejde for, udviklingsmuligheder han skal kigge efter osv. og det gjorde vi INDEN han valgte, hvilke job han ville søge. Heldigvis var det ikke svært for Christoffer at italesætte dette.

Jeg elsker at arbejde med mennesker der – ligesom jeg selv – spørger ”hvorfor ikke?”. Christoffer har altid været positiv og været meget åben for nye muligheder og læringen i processen. Han har altid bedt om feedback, og taget den til sig, i vores samtaler. Og så har jeg nydt hans lune væsen og dejlige personlighed. Hver gang jeg skulle tale med ham, har jeg glædet mig.

Mentor Pernille Fritz Vilhelmsen

Et kig ind i en verden, man gerne vil være end del af

For Christoffer har forløbet med Pernille Frtiz Vilhelmsen også været en fornøjelse, men det blev en relativt kort en af slagsen, for Christoffer landede ret tidligt i forløbet sit nye, civile job. Han nåede derfor ikke mere end blot tre samtaler med Pernille. 

– Pernille er en autentisk, energisk og meget inspirerende mentor, som i vores samtaler var forrygende til at coache og skabe energi. Pernille gav mig også gode og konkrete værktøjer med på vejen mod jobsamtalen. At have en mentor er meget værdifuldt – og noget jeg vil anbefale alle. Det at kunne drøfte karriere og udvikling med en person, som er neutral og uvildig samt besidder erfaring og indsigt i den verden, man er nysgerrig på – det er enormt givende. Det bidrager til en god og refleksiv erkendelsesproces, som jeg tror kan være værdifuldt for mange mennesker. Det har været en motiverende og udviklende erkendelsesrejse og jeg håber at vi kan bevare kontakten fremover, slutter Christoffer.