Hvad gør en sindig vestjyde, der som type ikke beder om hjælp eller råber ”se mig”?

Udgivet d. 10. februar 2021 af Velkommen Hjem

Veteran Per Holmgaard troede ikke, at han kastede sig ud i et svært terræn, da han valgte at forlade Forsvaret efter 12 år og flere udsendelser. Men han fandt hurtigt ud af, at spillereglerne er helt anderledes der, hvor man ikke ved, hvad en kryptokustode, 5-punktsbefaling eller en delingsfører er for noget. Han kom med i VELKOMMEN HJEM og fik hjælp fra mentor Ricco Larsen, til daglig Senior Vice President i NNIT, til blandt andet at holde dampen oppe. For som mentor siger, så var det – på trods af corona – overraskende, at det tog næsten et år at finde det rigtige match, når man ved, hvad Per har at tilbyde. Nu er en ansættelseskontrakt med SCALES Group landet, og Per Holgaard starter som project manager graduate. 

– Jeg forlod Forsvaret, da min kontrakt udløb, og det var naturligt for mig at stoppe. Jeg havde taget både akademiuddannelsen i ledelse med henblik på en stilling som seniorsergent eller eventuelt en officersuddannelse. Men det havde lange udsigter som fagligt uddannet at blive seniorsergent, og det kostede ganske simpelt for stor lønnedgang, at være ikke-faglig seniorsergent, eller at tage på officersskole. Derfor tog jeg, via min CU, en diplomuddannelse i ledelse, imens jeg stadig arbejdede i Forsvaret. Jeg havde både en chef og gode kollegaer, der støttede mig i det – og min chef så mig gerne blive som kompagnibefalings-mand. Men jeg kunne ikke se mig selv blive. Jeg kunne ikke se mig selv starte en familie og arbejde i Forsvaret; at blive udsendt og tage på øvelser. Jeg kunne ikke se mig selv være lykkelig i Forsvaret og måtte derfor lade min kontrakt udløbe, fortæller Per. 

Der var ikke en gylden port, der gled op …

Per Holmgaard forlod Forsvaret i troen på, at hans årelange erfaringer fra Forsvaret sammenholdt med en uddannelse som elektronikfagtekniker og en diplomuddannelse i ledelse ville være tilstrækkeligt til, at han sagtens kunne lande et godt, civilt job. Men sådan var virkeligheden desværre ikke.

– Da jeg kom ud på den anden side, gik det op for mig at der ikke var en stor, gylden port, der åbnede sig, når man sagde, man kom fra Forsvaret. Faktisk var det en tung og svær omstilling at skulle kommunikere på civilt, selv om jeg havde taget en civil diplomuddannelse. Jeg forsøgte derfor at formulere mig bedst muligt, men lagde heller ikke skjul på, at det var svært overfor venner og bekendte, fortæller Per og fortsætter:
– Oven i at det var en ny verden, hvor man ikke forstod, hvad en kryptokustode, 

5-punktsbefaling eller en delingsfører bestod af, så var det også en verden, hvor man pludselig ikke havde noget netværk, og der kom ikke en udstikker eller en kollega og sagde, at der var en stilling til mig. Derimod skulle man selv række ud, og jeg er en sindig vestjyde, der ikke er typen, som beder om hjælp, eller råber ”se mig”! Så der opstod en kæmpe udfordring for mig, og da jeg fik muligheden for at opsøge hjælp, der greb jeg den, kraftigt opfordret af min kæreste …

Per Holmgaard, veteran

Lærte især tre vigtige ting på kickoff

En tidligere soldaterkollega havde fortalt Per om den hjælp, han selv havde fået i VELKOMMEN HJEM. Per kontaktede derfor foreningen og kom hurtigt med i et forløb, som altid skydes i gang med to dages kickoff.

– Det var især på dette kickoff, at tre ting gik op for mig; Jeg er ikke alene med det her! Jeg har faktisk enormt meget at byde på! Og det sidste, og nok det vigtigste; at det nok skal gå, men det kræver, at jeg holder fast og kæmper videre. Og det har jeg gjort. Jeg har holdt fast og kæmpet videre igennem en pandemi, to nedlukninger, en flytning privat for så til sidst selv at blive smittet. MEN det lykkedes, fordi jeg vendte min stædighed, som gammel oversergent/EMEK/SF VEDL til noget konstruktivt, fortæller Per, og tilføjer: 

– Undervejs har jeg desuden været i avisen ikke mindre end to gange, da der jo er stor interesse for det, som VELKOMMEN HJEM laver.

Fik sat ord på indkøbssedlen til jobmarkedet

Som et fast led i et forløb, bliver veteranen matchet med en mentor. Per blev matchet med Ricco Larsen, der udover at være en fantastisk og vedholdende mentor i VELKOMMEN HJEM, også er Senior Vice President i NNIT. 

– Personligt og i NNIT er jeg/vi optagede af at gøre en forskel i alle vores berøringsflader med vores kunder, medarbejdere og samfundet omkring os. Så for mig var det et helt naturligt valg at signe op omkring det stærke arbejde, som foreningen udfører – men allervigtigst at hjælpe dygtige folk som Per, der efter en lang og stærk militærkarriere kan finde det vanskeligt at få det første job landet i det civile. Det er ikke altid lige til at oversætte de stærke kompetencer, som er opbygget i et lidt anden setting til et nyt virke, siger Ricco Larsen og forklarer videre om arbejdet med at oversætte Pers kompetencer og finde det rette match rent jobmæssigt:

– Ledelse, læringsevne (til og fra), krisestyring, samarbejde og arbejde under pres er blandt nogle af de stærke kvaliteter og kompetencer, som eksempelvis Per har tilegnet sig i hans virke i Forsvaret. I Pers tilfælde er det kombineret med brede tekniske færdigheder. Det er alle kompetencer, som det kan være vanskeligt at sætte ord på eller omsætte til indkøbssedlen i et jobopslag, som kommer fra et helt andet udgangspunkt og efterspørger tilsvarende kompetencer og erfaringer, men i en anden indpakning, fortæller Ricco Larsen. 

Ricco Larsen, mentor

Corona-pandemien satte sit præg på processen

Det tager som regel lidt tid at finde det rette civile job, når man kommer lige fra Forsvaret. Og pandemien – med færre job i spil og ingen fysiske møder – har ikke gjort det nemmere. Men det overraskede alligevel mentor, at det skulle tage næsten et år, når nu Pers kompetencer og fordele er så indlysende.

– Det har været en spændende og indsigtsfuld proces, ligesom et hvilket som helst dybdegående forløb med et andet menneske altid er. Forløbet har imidlertid selvsagt også været besværet af corona, eftersom Per og jeg rent faktisk aldrig har mødt hinanden fysisk, men alene har kørt forløbet online. Selvsamme pandemi har ligeledes betydet, at det har været svært at få hul igennem til potentielle virksomheder og arbejdsgivere. Samtidig har der været rigtig mange kandidater, når der endelig har været matchende jobopslag, og ofte kandidater, som er kommet i en mere vellignende indpakning. På trods af corona har det nok alligevel overrasket mig, at det har taget næsten et år at finde det rigtige match, når jeg som bekendt ved, hvad Per har at tilbyde, forklarer Ricco Larsen.  

Gode råd i en tid med øget konkurrence om de ledige jobs

– Som Per har gjort, kan jeg kun anbefale at holde dampen oppe, ikke give op og blive ved – og bruge de ressourcer, der er omkring dig. Den overvejende del af alle åbne positioner besættes af andre veje end ved traditionelt jobopslag. Så det er afgørende at byde sig til – opfordret og uopfordret – på alle de åbninger, der er, og bruge muligheden til at byde sig til eksempelvis ved altid at følge op med et telefonopkald, nu da vi ikke så godt kan mødes fysisk. Det gør en forskel, og det gør, at man som jobsøgende er present og har gjort et indtryk – også i fremtiden til andre positioner i fald der ikke er et umiddelbart match til det konkrete job.

Mentor Ricco Larsen

Var ikke nået i mål uden mentor til at skubbe på

Selv om det bedste er at nå i mål, så fremhæver Per Holmgaard og Ricco Larsen begge, at vejen dertil har været både god, lærerig og inspirerende.

– Jeg føler, at mit og Riccos forhold er rigtig godt, så godt, som det kan være – ikke mindst taget i betragtning, at vi ikke har haft mulighed for at mødes grundet COVID-19. Personligt ser jeg Ricco som en fantastisk støtte, der formår at komme med de rigtige input, når man ser lidt sort på det hele. Jeg er heller ikke i tvivl om, at jeg ikke var nået i mål uden en mentor, der skubbede til mig. Ricco har især hjulpet mig med at finde ud af, hvilken vej jeg gerne vil, og en masse praktisk omkring, hvordan man håndterer CV, samtaler og alt muligt andet i den retning. Jeg glæder mig personligt til de næste skridt i mit efterhånden lange forløb, hvor jeg er sikker på, at Ricco stadig vil være en stor støtte. Jeg håber stadig på, at verden snart åbner op, så Ricco og jeg kan have et reelt møde, siger Per.

Ricco Larsen oplever omvendt også, at han har haft glæde og gavn af mentorskabet – og glæder sig over resultatet.

– Jeg har lært meget om Per, og jeg har også fået inspiration den anden vej. Det har ikke overrasket mig, det er altid berigende. Samtidig beundrer jeg, hvor åbent og dedikeret Per har gået ind i processen. Vores arbejde er som bekendt en stor del af vores identitet, så det kræver, at man tør være sårbar og åben for at kunne tage imod rådgivning og inspiration på netop dette lidt sensitive område, når man står uden job. Der har Per leveret hele vejen – og derfor er jeg (næsten) lige så glad som Per, da det lykkedes at få landet et nyt job, siger Ricco Larsen

Der er forskel på at lede en deling værnepligtige og et projekt

– Hvis jeg ikke var blevet grebet af VELKOMMEN HJEM, så tror jeg, at var endt med at give op, og søge tilbage til Forsvaret, siger Per.

Han starter som project manager graduate i SCALES Group, hvor han skal lære at være projektleder inden for Microsoft Dynamics 365. Og han er godt tilfreds med at skulle videreuddanne sig, for som han siger, er der stor forskel på den militære og den civile verden.

– Mange vil måske påstå, at man som leder/mellemleder igennem mere end ni år sagtens kan gå ud og være projektleder, især når man nu også har en PRINCE2-certificering. MEN virkeligheden er, at en certificering ikke er andet end et stykke papir, og der er markant forskel på at lede en deling værnepligtige og et projekt. Det gode ved at komme fra Forsvaret er, at man har prøvet at skulle lære nyt masser af gange. Derfor er det ikke et nederlag at deltage i et graduate program, men derimod en kæmpe mulighed for at lære en masse nyt … og måske endda give lidt tilbage af de erfaringer, man selv har med sig, slutter Per Holmgaard.

Den korte soldaterhistorie om veteran Per Holmgaaard

Per Holmgaard er uddannet elektronik-fagtekniker. Kort tid efter endt uddannelse i 2008 startede han i Flyvevåbnet og gik jeg i en længere periode som CIS (Communications and Information Systems) tekniker. Han tog uddannelsen til sergent og blev senere specialist i satellitkommunikation, radiokommunikation, netværk, servere og lignende udstyr.
Han rejste rundt verden for at opstille løsninger. I samme periode var han desuden udsendt til Libanon på UNIFIL hold 1 som en del af transportbidraget her. Derefter tog per Holmgaard et år med værnepligtige i flyvevåbnet, for derefter at tage til hæren som værkstedsleder. Han var igennem et par forskellige værksteder, underviste i signal, var delingsfører for værnepligtige og sluttede i Skive som sektionsfører for værkstedet og fungerende kompagnibefalingsmand.