Gik ind til kickoff med en løs ide om fremtiden og forlod det nærmest helt afklaret to dage efter.

Udgivet d. 27. februar 2024 af Velkommen Hjem

Veteran Daniel Farre havde allerede forladt Forsvaret og var halvt færdig med sin uddannelse, da han kom med i et forløb VELKOMMEN HJEM. Allerede to dage inde i forløbet blev hans forventninger mere end opfyldt, og følelsen af at være på rette vej blev yderligere styrket i det efterfølgende mentorforløb med Nikolaj Bramsen, CEO i Systematic. I starten af januar blev Daniel færdig som ingeniør og skrev derefter kontrakt med Interacoustics, hvor han er startet som R&D Electronics Engineer. Læs historien om et åbent og inklusivt mentorskab, der gav masser af værdi for Daniel og rigtig god mening for mentor. 

– Forsvaret er et fantastisk sted for mennesker, der har brug for en struktureret hverdag med klare rammer og et fælles mål. Mit job i Forsvaret har bestået hovedsageligt af sidemandsoplæring grundet mit speciale som analytiker og operatør inden for Electronic Warfare og mine manglende relevante uddannelser. Jeg har arbejdet under fantastisk ledelse, der konsekvent støttede udvikling og selvstudie. Hvis man viste engagement og et løsningsorienteret mindset, spejlede det sig som ofte også i de opgaver og muligheder man fik, siger Daniel, der trods det valgte at forlade Forsvaret efter 12 år og 2 udsendelser: 

  – Der står mange ting bag min beslutning om at forlade Forsvaret. Nogle vægter en hel del mere end andre, men i det store hele ønskede jeg aldrig at blive i Forsvaret. Det handlede nok mest af alt om, hvornår jeg havde nok CU til at kunne tage en fuld uddannelse med løn. Derudover, som så mange andre, følte jeg ikke, at lønnen afspejlede de kompetencer, jeg havde og den værdi, jeg skabte for forsvaret. Der er uden tvivl et kæmpe behov for specialister til at løse komplicerede opgaver, men ikke ressourcerne til at fastholde dem, mener Daniel. 

Blev nærmest helt afklaret

Daniel søgte ind på Ingeniørstudiet og var halvvejs igennem uddannelsen, da han opsøgte VELKOMMEN HJEM.

– Jeg havde en enorm tvivl på, hvordan jeg skulle omsætte al den viden, jeg havde oparbejdet i Forsvaret til forståelige og relevante kompetencer, som en civil virksomhed ville kunne anerkende, forklarer Daniel. Han kom med i et forløb, der typisk starter med to dages kickoff, hvor de deltagende veteraner får indsigt og en bredere viden om erhvervslivet igennem oplæg og foredrag af erfarne, dygtige erhvervsfolk og erhvervseksperter. Veteranerne bliver desuden inddraget i gruppeforløb og får 1:1 samtaler med erhvervspsykologer og karriererådgivere. Det var alt sammen præcis det, som Daniel havde brug for.

– Det største bidrag til min rejse var helt klart kickoff. Jeg kom ind med en forventning om at få en lidt bedre forståelse for, hvad jeg ville, men kom hjem nærmest helt afklaret. Mange af de usikkerheder jeg følte ved overgangen til det civile, blev berørt, og man kunne mærke, at der var en interesse i at hjælpe deltagerne videre.  

Veteran Daniel Farre

Et åbent og inklusivt mentorskab

Efter kickoff fik Daniel sin egen mentor, Nikolaj Bramsen fra Systematic, som støtte, hjælp og sparringspartner på hans videre rejse ind i det civile. 

– Jeg havde et fantastisk forhold til min mentor Nikolaj. Vi blev hurtigt enige om fuld gennemsigtighed under forløbet og dermed effektiviserede vi vores samtaler. Det var i høj grad vigtigt for mig, at jeg kunne tale frit og gå direkte til problemstillingerne, fortæller Daniel og tilføjer: 

– Jeg vil især rose Nikolaj for at køre et åbent og inklusivt mentorskab, hvor han ikke bare stillede sig kritisk overfor de tanker og ideer, jeg bragte på banen, men også delte personlige erfaringer. De resultater vi opnåede, var en klar plan for mine første år som ingeniør og for, hvordan mine ambitioner for ledelse skulle realiseres. Derudover fik vi finpudset mit CV, så det stod skarpt og iøjnefaldende.  

Man skal være villig til at lave arbejdet og selv yde den indsats, det kræver for at komme videre. Hvis ikke man er klar til det, får man hverken det fulde udbytte af forløbet, eller opnår optimale resultater.

Veteran Daniel Farre

At gøre en forskel er en kerneværdi

Nikolaj Bramsen er CEO i Systematic, og har valgt at være mentor i netop VELKOMMEN HJEM, fordi han mener, at veteranerne fortjener den allerstørste anerkendelse.

– Jeg har stor respekt for den indsats og det mod, som vores soldater viser for at passe på vores samfund, det fortjener den største anerkendelse. Det, der er vigtigt for mig i min karriere, er også at gøre en forskel, og det er en af kerneværdierne i Systematic – hvorfor jeg har valgt at arbejder her – og dette er en måde, hvor jeg forhåbentlig har kunnet hjælpe og gøre netop det.

Selvindsigt, krisehåndtering og teamarbejde

Ligesom stort set alle de mentorer, der igennem foreningen kommer tæt på veteranerne, så oplever også Nikolaj Bramsen, at veteranerne har mange militære kompetencer, som erhvervslivet har brug for.

 – Veteranerne har mange kompetencer, der kan bruges i erhvervslivet, men skulle jeg fremhæve nogle, er det følgende: 

1. De lærer at kende sig selv, deres styrker og svagheder, og hvordan de skal bruge dem til at klare en given situation. De er trænet i at håndtere det uforudsete på en rolig og konstruktiv måde

2. Teamarbejde er en grundkompetence, og det med at kunne indgå og bidrage til at skabe teamperformance er lige så essentielt i erhvervslivet, som det er i Forsvaret.

Nikolaj Bramsen, mentor

Målrettet, men samtidig lyttende og modtagelig 

Nikolaj Bramsen kan efter mange måneders mentorskab nemt sætte endnu flere ord på Daniels faglige kompetencer og styrker.

– Daniel har for mig en sjælden balance i på den ene side at være meget fokuseret og determineret i forhold til, hvad han vil, hvilke mål han gerne vil opnå, og hvad han ligeledes ikke vil – kombineret med en stærk evne til at modtage feedback og input på en konstruktiv måde, hvor han reflekterer og justerer ud fra de råd og input, han får, siger Nikolaj Bramsen, der giver æren videre til Daniel selv for det, han har opnået igennem forløbet.

– Daniel er en super person, og jeg er sikker på, at han vil have opnået sine mål, også uden min hjælp. Jeg har kunnet bidrage mest i forhold til, hvordan han bedst opnår det, han ønskede professionelt, samt med viden om, hvordan virksomheder tænker og vurderer ham som kandidat, hans CV osv. Jeg er glad for at kunne have gjort en lille forskel for at hjælpe Daniel godt videre i hans karriere, siger Nikolaj Bramsen. 

Større engagement i uddannelsen under forløbet 

I januar afsluttede Daniel sit ingeniørstudie med et meget tilfredsstillende resultat, og han er nu blevet ansat i den virksomhed, som han både havde praktik og studiejob hos under uddannelsen. 

– Der er ingen tvivl om, at mit forløb i VELKOMMEN HJEM havde indflydelse på mit engagement under uddannelsen og på de ambitioner, jeg har for fremtiden. Jeg har skrevet kontrakt som R&D Electronics Engineer ved Interacoustics i Middelfart. Det har ikke bare været et fantastisk sted at have studiejob og praktik under min uddannelse – det er også en virksomhed, der gør en forskel i verden med deres produkter, slutter Daniel Farre.

Den korte soldaterhistorie om veteran Daniel Farre

  • 2008 Jeg tog min værnepligt i Holstebro og hvad der ellers var tænkt som et sabbatår, før jeg skulle videre på universitetet, blev til 15 års ansættelse med et hav af spændende og udfordrende opgaver.
  • 2011 Efter nogle år med forskellige stillinger i alt fra infanterist og fører af pansrede mandskabsvogne til radiokædeoperatør valgte jeg at søge en stilling ved Electronic Warfare (EW). Det første år ved EW bestod af en fuldtids sproguddannelse i Pashto, som er en af de sprog, der bliver talt i Afghanistan.
  • 2012 Jeg blev udsendt som EW Operatør med det formål at monitorere det elektromagnetiske spektrum for kommunikation imellem Taliban. Efter hjemkomst skiftede jeg til en stilling som analytiker med ansvaret for vedligeholdelse samt fremtidig udvikling af datahåndterings scripts og software.
  • 2015 Jeg læste lydproduktion i Skotland i 2015.
  • 2018 Jeg tog afsted på min anden mission til Irak på OIR 8. Arbejdsopgaverne her var mere minded mod analyse. Derudover lå der en kæmpe arbejdsindsats i effektivisering og optimering af daværende datahåndteringsprocesser.
  • 2020 Jeg startede på ingeniøruddannelserne ved SDU i 2020.

Kort om VELKOMMEN HJEMs forløb for kompetente veteraner

Et forløb starter med to dages kickoff, hvor de deltagende veteraner får indsigt og en bredere viden om erhvervslivet igennem oplæg og foredrag af erfarne, dygtige erhvervsfolk og erhvervseksperter. Veteranerne bliver desuden inddraget igennem gruppeforløb og 1:1 samtaler med erhvervspsykologer og karriererådgivere. Efter kickoff bliver hver enkelt veteran matchet med en af foreningens engagerede mentorer efter personlighed og faglige interesserer, og i de følgende seks måneder vil mentor guide, hjælpe og støtte veteranen i transitionen.