Der er få mennesker i Danmark, som jeg synes, at man bør støtte mere end vores udsendte soldater.

Udgivet d. 17. november 2022 af Velkommen Hjem

Marie Lindegaard er med i VELKOMMEN HJEMs store og engagerede korps af dygtige mentorer, der arbejder frivilligt og ulønnet med at hjælpe, støtte og rådgive veteraner i foreningen. Hun har netop afsluttet et vellykket forløb med veteran Carsten Claville Henningsen. Efter 19 år i Forsvaret og 4 udsendelser havde han fået lyst til at afsøge mulighederne på civil grund. Det fik han hjælp til af Marie Lindegaard, som er Corporate Project Vice President hos Novo Nordisk, der også er medlemsvirksomhed i VELKOMMEN HJEM. Egentlig skulle man tro, at hun havde nok at se til, men hun har alligevel valgt at bruge tid på at hjælpe veteraner i transition i foreningen. Og det er på ingen måde tilfældigt. Læs her, hvad det er, der driver en af foreningens skarpe mentorer – og hvor forløbet med Carsten er endt henne. 

– Der er få mennesker i Danmark, som jeg synes, at man bør støtte mere end vores udsendte soldater. De ofrer sig for vores verden, vores land og vores demokrati. Og jeg synes ikke, at de bliver ”belønnet” nok i form af støtte. Hvis jeg kan gøre en forskel her, så gør jeg gerne det, siger Marie Lindegaard.

Som sagt, så gjort! Marie Lindegaard meldte sig som mentor i VELKOMMEN HJEM og har netop afsluttet et forløb med Carsten.

Sådan et forløb starter for veteranerne med to dages kickoff, hvor de får indsigter i og en bredere viden om erhvervslivet igennem oplæg og foredrag af erfarne, dygtige erhvervsfolk og erhvervseksperter. Efter kickoff bliver hver enkelt veteran matchet med en af foreningens engagerede mentorer. Herefter er det mentors opgave at guide, hjælpe og støtte veteranen i transitionen i de følgende 6 måneder. Nogle af de vigtigste opgaver i forløbet er at afklare retningen for veteranen, at få udformet og formuleret et skarpt og forståeligt CV og gode jobansøgninger. 

Marie Lindegaard, mentor

Hvordan det forløber er op til det enkelte mentor/mentee-team at beslutte. Nogen vælger at lægge en stribe møder i kalenderne fra start, mens andre tager aftalerne ad hoc og efter behov – for eksempel har mange veteraner brug for en ekstra snak op til en jobsamtale og måske også efterfølgende. De fleste mentorer hjælper også veteranerne med at få kaffeaftaler i kalenderen med relevante erhvervsfolk – for eksempel ved, at mentor åbner sit netværk for sin mentee. Alt sammen noget, som også Marie Lindegaard hjalp Carsten med.

– Min fantastiske mentor har hjulpet mig til at forstå, at mange af de færdigheder og kompetencer, jeg har tilegnet mig igennem mine mange år i Forsvaret, sagtens kan bringes i spil i en civil virksomhed, forklarer Carsten og fortsætter: 

– Min mentor har været megadygtig til at stille mig skarpe spørgsmål, som jeg har været nødt til at reflektere meget over. Marie faciliterede også praktikperioder for mig i Novo Nordisk, og det udvidede min horisont i forhold til, hvad man som mellemleder eller leder i Forsvaret kan drive det til civilt.

MANGE kompetencer kan bruges civilt

Efter forløbet med Carsten fremhæver Marie Lindegaard flere militære kompetencer, som man lærer og har brug for i Forsvaret, men også er yderst værdifulde for det civile erhvervsliv. 

– Min mentee havde været delingsfører i en del år og har været afsted på flere udsendelser. Jeg oplever, at der er MANGE af de militære kompetencer, som blandt andet han har med fra tjenesten, der kan bruges i erhvervslivet, fortæller Marie Lindegaard – og fremhæver især tre generelle områder: 

  1. Den enorme ansvarsfølelse som disse mennesker har; der hviler et tungt ansvar på deres skuldre, når de har ansvar for andre under udsendelser. 
  2. Veludviklet beslutningskompetence … også under pres. 
  3. En god forståelse for kommandovej. 
  4. Og sidst, men ikke mindst, noget, der i hvert fald gælder for min mentee; stor erfaring med praktisk planlægning af vigtige og komplekse operationer. Det vil sige, at det hele ikke forgår ude på slagmarken, men også ved et skrivebord med dokumenter blandt andet excel-ark, forklarer Marie Lindegaard.  

 

Carsten Claville Henningsen, veteran

Drømmen fik luft under vingerne

De veteraner, der deltager i et forløb i VELKOMMEN HJEM, er for langt de flestes vedkommende afklaret om, at de ønsker at forlade Forsvaret – oftest efter mange års tro tjeneste. Derfor er det også de fleste veteraner, hvis forløb resulterer i et civilt job eller i valg af en uddannelse, som skal klæde veteranen endnu bedre på i forhold til en civil karriere. For Carsten endte forløbet med en afklaring omkring et ønske om mere uddannelse – og at det skulle foregå i regi af Forsvaret. 

– Maries hjælp og rådgivning er direkte årsagen til, at jeg nåede frem til, at jeg ikke skulle ud og være leder i en civil virksomhed til at starte med, men jeg skal bruge tid på at fordybe og specialisere mig i stedet for, fortæller Carsten og tilføjer: 

– Jeg arbejder i øjeblikket som delingsfører for IT-supportere og IT- datateknikere i Fredericia. I juni 2023 starter jeg på flymekanikeruddannelsen i Karup. Efter endt uddannelse i 2026 er det planen, at jeg skal arbejde på F35 i Skrydstrup.

Jeg vil gerne rose min mentor for det store arbejde, hun har gjort for mig helt frivilligt. Det vidner om et kæmpe overskud og et helt reelt engagement i danske veteraner, som jeg virkelig værdsætter og har den største respekt for.

Veteran Carsten Claville Henningsen

Tak for tillid og ærlighed!

Uanset hvordan man griber forløbet an og hvorhenne det ender, så opstår der stort set altid en nær forbindelse mellem mentor og mentee. Marie Lindegaard fortæller, at hun var meget positiv overrasket over den ærlighed og den tillid, som hendes mentee gik til forløbet med.

– Forløbet har været godt og lærerigt for os begge Jeg har været glad for at møde et menneske, der så umiddelbart og tillidsfuldt rækker ud. Og jeg har fået en endnu større forståelse af, hvor vigtigt det er, at det danske samfund hjælper de tidligere udsendte… og at lidt hjælp også har ret, slutter Marie Lindegaard.

Den korte soldaterhistorie om veteran Carsten Claville Henningsen

  • 2003 Startede på konstabeluddannelsen på Bornholm og fortsatte her i mange år i de mange forskellige funktioner, der er i en opklaringsdeling: Kører, skytte, spejder, observatør, gruppefører, sektionsfører, næstkommanderende i delingen og delingsfører.
  • 2006 Første udsendelse på ISAF Hold 1 i Helmand, hvor Carsten Claville Henningsens eskadron blandt andet var indsat i Musa Qala.
  • 2012 Udsendt igen til Helmand på ISAF Hold 14 som sektionsfører POMLT og udgik fra Camp Price, nær Gereskh.
  • 2015 + 18 Begge gange udsendt til Kabul, hvor Carsten Claville Henningsen gennemførte personbeskyttelse som MFPT på RSM Hold 1 og Hold 8.