Mentor blev engang kasseret af Forsvaret to gange, men i dag får han topkarakterer af sin soldaterveteran!

Udgivet d. 8. januar 2022 af Velkommen Hjem

Det er med stor respekt for de danske soldater og Forsvarets uddannelser, at mentor Anders Gooseman Hove, Director i Novo Nordisk, har påtaget sig rollen som mentor i VELKOMMEN HJEM – denne gang for veteran Jens Dalby Mortensen. Forløbet mellem de to har været intenst, nærværende og effektivt – og resulterede i et drømmejob til Jens som Scrum Master hos Sydbank. Tilbage står mentoren med en rigtig god fornemmelse efter forløbet:  Jeg oplever det altid som lærerigt at få lov til at være en del af en anden persons udvikling – men Jens’ glæde og stolthed, da jobbet var landet – det var fandeme fedt. 

Veteran Jens Dalby Mortensen kunne faktisk rigtig godt lide sin arbejdsplads og sine kollegaer i Forsvaret. Som uddannet officer fra Søværnets Officersskole, blev han udstukket til Thetis-klassen som dæksofficer (DKO). Thetis-klassens hovedområder dækker Færøerne og Grønland, og her arbejder man typisk 130-150 dage om året med opgaver, som Jens generelt fandt spændende og udfordrende. Så det var ikke grunden til, at han valgte at forlade Forsvaret… det var derimod et presserende behov for omprioritering i privatlivet.

– Min kæreste og jeg har en søn på 2 år, og i foråret 2022 skal vi have et barn til. Udover det praktiske i, at det er svært at være alene om to små børn, så gik jeg også glip af mange ting ved min søn. For hver gang jeg havde været afsted i ca. to måneder, kunne jeg mærke, at jeg fik den kolde skulder. Det varede ofte i minimum en måned, inden jeg igen var ligeværdig med hans mor i forhold til for eksempel at trøste, lege, indføre nye rutiner, putte og så videre. Og når jeg var væk, var det også svært at holde kontakten, fortæller Jens, og uddyber: 

– Heldigvis bestod 2021 for mit vedkommende i sejlads omkring Færøerne. Her kan man komme på 3G/4G netværk. Den samme luksus har man ikke på Grønland, hvorfor det er svært at holde kontakten med familien. Jeg gjorde derfor simpelthen op med mig selv, hvad der var vigtigt for mig. Det var min familie, og det fandt jeg uforenligt med 130-150+ udedage om året.

Retrospektivt en heldig søgning

Da Jens først havde besluttet at forlade sin stilling i Forsvaret og i stedet finde et civilt job, gik han i gang med at søge på nettet, og her faldt han over VELKOMMEN HJEM.  

– Det var retrospektivt en heldig søgning. Oprindeligt var jeg meget skeptisk i forhold til at søge VELKOMMEN HJEM, da der stod omkring optagelse, at man skulle have deltaget i internationale operationer. Det havde jeg ikke grundet, at jeg sejlede i 1ESK og løste opgaver inden for Rigsfællesskabet, men afsavnet var desto ikke mindre. Jeg skrev til VELKOMMEN HJEM, og forklarede min situation, og var så heldig at komme med i et af foreningens forløb. 

Jens Dalby Mortensen, veteran

Feedback med nye briller og ny energi

VELKOMMEN HJEMs forløb starter med to dages kickoff, hvorefter veteranerne får tilknyttet en af foreningens mange engagerede og dygtige mentorer, som i de efterfølgende seks måneder guider, hjælper og støtter veteranen i transitionen. Jens blev matchet med Anders Gooseman Hove, der til daglig arbejder som Director i Novo Nordisk – et match, som Jens har været yderst tilfreds med.

– Mit forhold til min mentor har været rigtig godt. Anders har været virkelig god at sparre med og til at svare på rigtig mange spørgsmål. Derudover har han også hjulpet mig med at sætte ord på kompetencer, og hvad der fandtes af muligheder uden for Forsvaret. Det har også været en stor hjælp at have en ’kollega’ til ens jobsøgning, som kan give feedback på arbejdet med nye briller, siger Jens og fortæller videre: 

– Anders har desuden været god til at bringe god energi ind i projektet – og det har været en god motivationsfaktor for mig. Han har fremhævet de kompetencer og værdier, som har været vigtige for mig, og troet på, at med den kombination så skulle der nok være et job til mig i den civile verden. Når man har været vagtchef og arbejdet med navigering, taktisk sejlads, gummibåde, helikopter mv. kan det være svært at se, hvordan det kan være relevant for en anden arbejdsplads end en maritim af slagsen. Det har Anders været med til at belyse. Alt i alt har det været et rigtig godt forløb med Anders, som lagt meget energi i mentorforløbet og støttet mig undervejs. Der skal lyde en kæmpe tak fra mig.  

Ønsker at støtte de vanvittigt dygtige mennesker

Mentor Anders Gooseman Hove har valgt at engagere sig som mentor i håb om at kunne være med til hjælpe, guide og støtte nogle ”vanvittigt dygtige mennesker”, som han blandt andet fremhæver for at have påtaget sig et stort ansvar i deres virke ved Forsvaret – både for Danmark og for os andre, som ikke påtager os det ansvar. 

– Jeg har ikke selv været ved Forsvaret; jeg er en af de få, som er blevet kasseret 2 gange, fortæller Anders Gooseman Hove med et smil. Efter hans opfattelse kan man i militæret få nogle af de allerbedste lederuddannelser, der efterfølgende bliver styrket gennem praktiske erfaringer. 

– Det er min oplevelse er, at Forsvarets ledelsesuddannelser og den efterfølgende aktive brug af dem giver nogle meget stærke kompetencer indenfor personaleledelse. Dertil kommer en særlig fin evne til at håndtere en tilspidset situation roligt og sikkert. Den udfordring, veteranerne har – som jeg har oplevet som mentor – er, at Forsvaret, ligesom en hver anden større arbejdsplads, har et særligt indforstået sprog, som kræver en vis oversættelse for, at man bedre kan forstå, hvilke kompetencer de kan bringe i spil i en anden setting. For Forsvaret virker den opgave større, end hvis man gerne vil skifte fra virksomhed A til virksomhed B, fortæller Anders Gooseman Hove. 

Anders Gooseman Hove, mentor

Gensidighed et er godt fundament for et godt samarbejde

Hvis man spørger Anders Gooseman Hove, hvordan hans rådgivning og sparring har gjort en forskel for Jens, så koncentrerer svaret sig især omkring to områder: 

– Det er min oplevelse, at på samme måde som Forsvarets sprog kan kræve en oversættelse, så kræver det private erhvervslivs sprog også en oversættelse. Det syntes jeg, at jeg kunne hjælpe med i forhold til, hvordan Jens’ gode kompetencer kunne fremhæves i en anden setting end ved Forsvaret. Jeg oplevede også, at jeg kunne fungere som en god sparringspartner i et ansættelsesforløb, som Jens kunne sparre med i forhold til, hvad man kan forvente i sådan et forløb og give lidt input til, hvad han eventuelt kunne være nysgerrig på undervejs i hans dialog med ansætter. Jeg oplevede processen som lærerig for begge parter. Jeg syntes, at vi ret hurtigt fandt hinanden, og vi var begge indstillet på at give noget af os selv i samtalen, som er et godt fundament for et godt samarbejde, slutter Anders Gooseman Hove. 

Den korte soldaterhistorie om Jens Dalby Mortensen

  • 2020 Søværnets Officersskole I København.
  • 2020 Udstukket til Thetis klassen som dæksofficer (DKO).
  • 2015 Bachelor erhvervsjurist BA HA (jur). Under sit studie fandt Jens ud af, at han kunne komme i Forsvaret på officerslinje via en BA i en relevant uddannelse.

Privat
Jens Dalby Mortensen er opvokset i en forstad til Odense og bor i dag med sin kæreste udenfor Middelfart. Han er far til en søn på 2 år, og skal være far igen til foråret 2022.