Fik kørekort til det civile jobmarked med hjælp fra en stærk kørelærer

Udgivet d. 14. august 2020 af Velkommen Hjem

– Efter VELKOMMEN HJEM står man med evnerne og et bedre udgangspunkt for at søge civile job. Det er lidt ligesom et kørekort. VELKOMMEN HJEM er selve kørekortet, men du skal først lære at køre bilen. Det er her ens mentor spiller ind, fortæller Daniel Sørensen. Veteranen fik hjælp fra en af foreningens nye, engagerede mentorer, Brian Lyng fra KPMG, til blandt andet at rydde op i det, som mentoren kalder Forsvarets mange TBF’ere (Tre Bogstavs Forkortelser), og i stedet formulere sine kompetencer skarpt og relevant. Det resulterede i et drømmejob som Category manager (Logistics) hos COOP. 

Det var med blandende følelser, at Daniel Sørensen ville forlade Forsvaret, men inderst inde var han ikke i tvivl om, at det var det rette valg.

– Mit valg blev styret af to grunde. Den første grund var, at jeg havde fundet min rette hylde indenfor Supply chain og logistik. Det fandt jeg ud af, da jeg brugte min CU (civiluddannelse) på det område, som jeg har en passion for – og derfor tog en diplomuddannelse i Supply chain og Logistik. Jeg ønsker at udvikle mig yderligere og udsættes for nye udfordringer indenfor supply chain, hvilket umiddelbart ikke ville blive muligt i Forsvaret, fortæller Daniel Sørensen.  

– Den anden grund var, at jeg i 14 år havde prioriteret Forsvaret og de opgaver, der fulgte med. Det har resulteret i, at jeg i dag er 34 år og uden børn. Men mine prioriteringer skiftede retning, og jeg kunne ikke se, at der ville være mulighed for at få fokus på familie med de mange udsendelser, som lå foran mig i fremtiden i Forsvaret. Jeg kontaktede derfor VELKOMMEN HJEM med en ambivalent følelse, men det er stadig det bedste valg, som jeg har foretaget til dagens dato. Noget, som kom sig af at lytte til mavefornemmelsen. 

Daniel Sørensen, veteran

Valgte at forlade sin comfort zone

For Daniel Sørensen var VELKOMMEN HJEM nemlig noget, som alle andre talte om – men det var ikke noget, han umiddelbart selv ville få behov for… indtil en dag, hvor han og talte med en kollega om fremtiden …

– Vi talte en del om, hvilke muligheder vi havde kontra, hvad vi ønskede. Jeg gik hjem og tænkte meget over, hvad jeg ønskede for min fremtid. Jeg havde tidligere tænkt meget i nuet, men det var på tide at tænke langsigtet, som var uden mig i Forsvaret. Det var det, som skabte viljen til at kontakte VELKOMMEN HJEM. Mine første tanker på daværende tidspunkt var nemlig, at jeg ikke var kompetent nok til den private sektor. Forsvaret var min ”comfort zone”. Her kendte jeg mine opgaver, og samtidigt var Forsvaret en sikker arbejdsplads. Heldigvis hjalp VELKOMMEN HJEM mig med at se bort fra disse tanker. Jeg fik svar på alle de spørgsmål, jeg havde omkring det civile arbejdsmarked, og jeg indså, at det vigtigste er, at man trives på sin arbejdsplads. Trivsel er alfa-omega, og så kan alt andet være lige meget, fortæller Daniel.

Daniel Sørensen, veteran

Følg din mave og giv ikke op!

Daniel kom med i et af foreningens forløb, som altid starter med to dages kickoff, hvor de nye deltagere møder tidligere deltagere samt relevante erhvervsfolk, herunder mentorer og andre fra foreningen. 

– VELKOMMEN HJEM har hjulpet mig igennem et af de sværeste valg i mit liv, som jeg er dybt taknemlig for i dag. Kickoff lagde en dæmper på alle de tanker, jeg frygtede og gav mig modet til at gøre noget ved det. At melde mig til kickoff er det bedste valg, jeg har foretaget. Det har haft en kæmpe effekt på mig psykisk. Selv om der har været bump på vejen, 43 ansøgninger uden effekt og kun 6 samtaler, har jeg nu fået mit drømmejob. Jeg har taget en chance med hjælp fra VELKOMMEN HJEM og nu 8 måneder senere, har jeg fundet min rette hylde i det civile. Mit bedste råd er, at man altid skal følge sin mave fornemmelse og ikke give op, siger Daniel.

Daniels beslutning om at søge fra Forsvaret over på det civile arbejdsmarked skete i forbindelse med nedlukningen af Danmark og alt det, som krisen medførte. Nogle vil kalde et sort uheld, men det slog ikke soldaterveteranen ud. Han fastholdt motivationen.

– Man skal forvente mange afslag, men dem skal man tage ved lære af. Alle mine ansøgninger og samtaler var med til at udvikle mig. Denne udvikling har bedret min evne til at planlægge mine samtaler og skrive ansøgninger. Man skal forvente nederlag på nederlag, men det er en del af spillet. Jeg har benyttet alle jobportaler, og her har der under lock-down været rigeligt med stillinger. Vi lever i en tid, hvor møder kan afholdes via computeren, så man skal ikke miste modet. Der er altid en mulighed, forklarer han. 

Blev klogere efter at have skrevet 43 ansøgninger

Som mange andre soldaterveteraner, der er vokset op i Forsvaret, oplevede også Daniel, at noget af det sværeste i jobsøgningsprocessen er oversættelsen af de militære kompetencer til kvalifikationer, som giver mening i en civil erhvervsmæssig kontekst. 

– Det sværeste har nok været at ”oversætte” mine kompetencer. Når jeg læste stillingsopslagene, så tænkte jeg, at intet passede til mine kompetencer. Det er ikke korrekt. Forskellen er, at vi benytter en anden terminologi. Jeg blev overrasket over, at det vi arbejder mest med, er at efterleve retningslinjer og direktiver. Dette område hedder Compliance, og det fylder enormt meget i den private sektor. Ligeledes har vi koordinering med leverandør, koordinering med ledelsen, og oprette aftaler. Alt dette hedder stakeholder management og contract management. Noget andet, som er værd at bemærke, er, hvilket niveau, vi arbejder på. Vi i Forsvaret har enormt meget ansvar, og er faktisk meget bedre stillet i det civile, end vi går og tror, fortæller Daniel.    

Brian Lyng, mentor

Mentor med fleksibilitet, fantastisk personlighed og store evner udi at hjælpe andre

Oversættelse af kompetencer er en af de vigtige ting, som veteranerne får hjælp til af foreningen, især af den mentor, som alle veteraner, som et fast led i deres forløb, bliver matchet op med. Daniel blev matchet med en af foreningens nye, kompetente mentorer, Brian Lyng, der er direktør i KPMG.  Om sin mentor siger Daniel:

– Efter VELKOMMEN HJEM står man med evnerne og et bedre udgangspunkt for at søge civile job. Det er lidt ligesom et kørekort. VELKOMMEN HJEM er selve kørekortet, men du skal først nu lære at køre bilen. Det er her ens mentor spiller ind. Brian har igennem min tid hjulpet mig igennem alt fra CV til netværk. Jeg har været enormt glad for det gode samarbejde mellem Brian og mig. Han har altid været der for mig, når jeg havde brug for hjælp, og han har været en fantastisk sparringspartner. Jeg føler mig yderst privilegeret over, at Brian har taget sig tid til mig, når der var brug for det. Jeg vil gerne rose Brian for hans fleksibilitet, fantastiske personlighed og hans evner til at hjælpe andre, siger Daniel.

Udfordringen er alle TBF’erne i Forsvaret

Det er også mentor Brian Lyngs opfattelse, at den sparring og hjælp, veteranen har fået gennem forløbet og deres samtaler, har gjort Daniel stærkere, mere fokuseret og bedre i stand til at søge de relevante stillinger

– Gennem forløbet har jeg oplevet, at Daniel er blevet meget mere sikker omkring, hvad det er, han søger og hvilke jobs, der er interessante og relevante for ham. Det vil jeg mene, er kommet hen ad vejen blandt andet gennem vores dialog. Derudover er ansøgninger og CV blevet skarpere ved en fælles indsats, hvor også Daniel er blevet mere sikker i processen. Det har overrasket mig meget positivt, at det trods Corona er lykkedes Daniel at lande en del jobsamtaler, og selvfølgelig i sidste ende et rigtig godt job. Tiderne er vanskelige, så vi vidste, at det ville blive svært, siger Brian Lyng og tilføjer:

– De udsendelser, som Daniel har haft, har det givet ham et internationalt perspektiv og en erfaring, som kun få andre har. Det mener jeg er en stor fordel. Eneste udfordring i forhold til at komme fra en militærbaggrund er TBF’er (Tre Bogstavs Forkortelser), som er udpræget i Forsvaret. Når man søger eksternt, er det vigtigt at skrive alt ud, så også folk uden militær baggrund kan være med.

Det tager bare lidt længere tid at finde job lige nu

Når det, trods krise og et jobmarked under massivt pres, alligevel lykkedes Daniel at lande et godt civilt arbejde, så skyldes det ifølge hans mentor, at de holdt modet oppe og blev ved.

– Man skal aldrig give op. Det ved de fleste nok, men det er særligt vigtigt, at mentor giver positiv støtte specielt i disse svære tider. Alle, som kan og vil, skal nok finde et job, det tager bare lidt længere tid. Derudover så er det vigtigt, at man både i sit CV og sin ansøgning er meget skarp på, hvilke kompetencer man har med fokus på – præcis de som efterspørges i den konkrete stilling. Generiske ansøgninger og generiske CV’er er ikke vejen frem til et nyt job, understreger Brian Lyng. 

Det bedste var at lære Daniel at kende

Brian Lyng er ny mentor i VELKOMMEN HJEM. Hans første forløb endte godt for veteranen, men også mentor oplever, at han har fået noget ud af forløbet. 

– Jeg vil gerne give noget tilbage til de unge mænd og kvinder, som på mine, min families og alle andres vegne tager kampen op for en bedre og mere sikker verden. Disse modige mennesker tager en for holdet, og det skal vi alle støtte op omkring, sier han og tilføjer konkret om sit netop afsluttede mentorskab;

– Det har været en rigtig god oplevelse at kunne hjælpe en udsendt – men det bedste har været at lære Daniel at kende. Et virkelig behageligt bekendtskab, hvor vi begge har skullet lære og finde den rette vej. Dette mentorskab var mit første, og Daniel var en lige så god støtte for mig, som jeg forhåbentlig var for ham, slutter Brian Lyng.

Den korte historie om Daniel Sørensen

Daniel Sørensen startede som værnepligtig i 2006. Han blev så glad for militæret, at han søgte videre på Sergentskolen, som han afsluttede i 2007, og blev efterfølgende instruktør for et par hold værnepligtige. I 2008 kom han i et transportkompagni, og blev i 2010 udsendt til Afghanistan (ISAF 9). Ved sin hjemkomst havde han et ønske om endnu en udsendelse, men det kunne ikke lade sig gøre, da enheden blev lukket ned. Han tog chancen og søgte på VUT-1, bestod og blev oversergent. Samtidigt med VUT-1 tog han en akademiuddannelse i ledelse.
Herefter blev Daniel Sørensen kortvarigt instruktør, og kom i 2014 kom jeg ind i 2 NSE, og blev uddannet Indkøber/MRP med en bred SAP-uddannelse. Han fandt hurtigt ud af, at denne stilling passede helt perfekt til hans behov, og at han havde fundet sin rette hylde. Med 2 NSE var jeg ude på store NATO-øvelser i Spanien og Litauen samt øvelser i hele Europa, hvilket betød, at han ikke kom på flere udsendelser, trods ønske om det. Men i 2018 fik han så sin første udsendelse med 2 NSE til Kuwait, og en kort tur som leave afløser i 2019. I 2020 valgte han at forlade Forsvaret for at udvikle sin kunnen indenfor Supply chain og Logistik.