Indsnævrede søgefeltet til et eneste job og gik målrettet efter det …

Udgivet d. 17. februar 2021 af Velkommen Hjem

Jesper Mariager Wolff forlod Forsvaret efter 12 år – midt i en coronakrise og uden fuldstændig afklaring om, hvad han ville. Han kom med i VELKOMMEN HJEM og med dedikeret hjælp fra en af foreningens skarpe mentorer, Partner Jakob Blicher-Hansen fra KPMG, indsnævrede de søgefeltet og lokaliserede drømmejobbet. Herefter samlede de indsatsen og gik alene efter den bestemte jobmulighed. Og ja, missionen lykkedes. Jesper er netop startet som projektleder hos Maersk Supply Service.

Der var to årsager til, at Jesper Mariager Wolff valgte at forlade Forsvaret og kaste sig ud i jobsøgning på det civile arbejdsmarked. Dels var der hensynet til familien og dels havde han efter 12 år i Forsvaret en oplevelse af, at han stod i stampe, selv om han stadig var meget væk via sit job. Men også det var faktisk blevet et problem. 

–  Jeg havde meget svært ved at være væk i op til tre måneder om året sammenlagt, for derefter at gå derhjemme i cirkler på afspadsering tre andre måneder. Enten var jeg der ikke, eller også var jeg der for meget. Udsendelser virkede også fjernere og fjernere, når jeg så mine børn komme til verden. Jeg havde behov for, at jeg var der for dem, forklarer Jesper. 

Jesper Mariager Wolff, veteran

Du er fuld af muligheder

Jesper havde hørt om VELKOMMEN HJEM via tidligere kolleger, der delte deres egne historier om den hjælp, de havde fået i foreningen, på sociale medier. 

– Jeg begyndte at følge VELKOMMEN HJEM på Facebook, men jeg var lidt forbeholden, da der var meget fokus på veteran-delen, altså den officielle udsendelse. Selv om jeg havde været i Forsvaret og arbejdet operativt i missionsområder, var jeg en anderledes form for veteran, forklarer han.

Men Jesper kontaktede alligevel foreningen og kom med i et forløb, som startede med det obligatoriske kickoff.

– Hele forløbet var utrolig gavmildt og imødekommende. Jeg fik et forholdsvis anderledes syn på mig selv og mine kompetencer. Mine forventninger til de første dage på kickoff var en masse workshops og en kop kaffe på siden. Det holdt også stik, men hertil kom, at jeg virkelig følte mig godt taget imod, og der blev ikke sparet på noget. Alle oplægsholderne havde noget givende på hjerte, enten i form af inspirerende rejser, de havde været på, faglige input i forhold til at søge stillinger, eller bare slet og ret en mental omstilling i forhold til at betragte sig selv som værende fuld af muligheder. Hertil kom de inspirerende fysiske rammer. I det hele taget blev man motiveret på alle leder og kanter, fortæller Jesper.

Gavmild, hjælpsom og dygtig mentor – trods coronakrise

Som et fast led i et forløb i VELKOMMEN HJEM, bliver den enkelte matchet med en mentor. Jesper blev matchet med Jakob Blicher-Hansen, der er partner og bestyrelsesmedlem i KPMG Denmark – en af foreningens engagerede medlemsvirksomheder. Om mentorskabet og Jakob Blicher-Hansen siger Jesper:

– Jeg synes, at vi har haft et rigtig godt forhold. Det var mest Jakob, der øsede ud af sin viden og forståelse for sin side af hegnet, men jeg forsøgte også at dele lidt inde fra min lukkede verden. Generelt fandt jeg det enormt behageligt at mødes med Jakob, også selv om jeg lidt var “on the spot” med alle mine ideer til jobs og lange, snørklede CV’er. Jakob og jeg nåede kun et enkelt møde inden corona ramte. Herefter fik han enormt travlt og af hensyn til restriktionerne aftalte vi, at tales ved, når det hele var faldet ned igen, fortæller Jesper.  

Jakob Blicher-Hansen, mentor

På trods af corona, og det pres, som det også lægger på mentorerne, så oplevede Jesper, at da de først for alvor kom i gang med samarbejdet efter den første nedlukning, så var mentor i den grad på. 

– Jakob er enormt dygtig og er derfor professionelt eftertragtet – hvilket medfører at han har en travl hverdag. Derfor oplevede jeg det, at han tog sig tid til mig, ikke blot som hjælpsomt og effektivt, men også enormt gavmildt, siger han – og fortsætter: 

– Vi arrangerede i efteråret 2020 to møder og fik indsnævret mit søgefelt i forhold til stillinger, samt tilpasset både CV og ansøgning. Jeg fik rusket op i selvtilliden i forhold til det civile ved at gennemrode alle de opgaver, jeg faktisk har løst ret godt, og jeg fik oversat alle 

mine forkortelser og stillingsbetegnelser til noget, almindelige mennesker kan forstå. 

– Jeg er begyndt at læse en master i International Virksomhedskommunikation. Det skyldes også nogle af de emner, vi gennemgik i VELKOMMEN HJEM. Jeg var så fræk at ringe og spørge efter et kaffemøde efter et afslag – udelukkende for at spørge ind til, hvad jeg kunne forbedre. Grundet corona resulterede det i et online-møde på over en time, hvor konklusionen blev, at jeg burde tage noget “rigtig” civil uddannelse. Jeg oplever både at jeg får masseret hjernecellerne, og at jeg får en masse “aha”-oplevelser, foruden at det i øvrigt ser godt ud på et CV, siger Jesper Mariager Wolff.

Gør dig relevant for virksomheden

Jakob Blicher-Hansen har valgt at bruge tid på at hjælpe veteraner fra Forsvaret godt videre i et civilt job igennem VELKOMMEN HJEM. Han mener, at foreningen gør noget godt for både veteranerne og virksomhederne, og at det således er en gevinst for samfundet, når mentorens arbejde resulterer i et godt match. Helt konkret har hans egen indsats som mentor i forhold til Jesper især handlet om at styrke Jespers tro på egne evner og nedtone hans autoritetstro. 

– Jeg har forsøgt at give Jesper selvtillid og tro på egne evner i processen. Vi har bl.a. drøftet, hvordan noget af Jespers erfaring i virkeligheden ofte har været relevant, selv om der er forskel på, hvordan man betegner opgaver og roller i hhv. forsvaret og erhvervslivet. Når man søger job, er det supervigtigt, at man adresserer de behov, som virksomheden har. Det er ikke altid nok at opliste, hvad man tidligere har lavet i termer, som ikke er kendte i erhvervslivet. Man bliver nødt til at fortælle, hvordan ens erfaring er relevant for virksomhedens behov, fortæller Jakob Blicher-Hansen og fortsætter: 

– I selve jobsøgningsprocessen er disciplin, ordentlighed og troværdighed væsentlige dyder. Man overholder aftaler og fortæller tingene, som de er – det er en klar styrke. Omvendt kan en stærk autoritetstro lægge begrænsninger i jobsøgningsprocessen. Man kan eksempelvis godt tillade sig at ringe til en virksomhed og spørge ind til jobbets indhold og til, hvad der særligt lægges vægt på. Dels for at kunne vurdere relevans og målrette sin ansøgning, dels for at gøre opmærksom på, at man er interesseret. Der skulle Jesper lige overvinde sig selv – for kunne man nu tillade sig det, hvis ikke det stod i jobopslaget?

Det er motiverende, når andre ”vil” en

I løbet af mentorskabet fik Jesper med hjælp fra mentor indsnævret sin søgning i forhold til, hvad han selv havde lyst til og hvilke behov, han realistisk set kunne opfylde hos virksomheden. Til sidst havde Jakob Blicher-Hansen fundet det perfekte jobmatch til Jesper, og de satte alt ind på det. 

– Det sidste møde, vi havde, handlede om et enkelt job. Jakob mente, at det lige var mig, og at vi derfor skulle koncentrere os om det. Der var især fokus på, at mit CV henvendte sig til lige de kompetencer, som opslaget efterspurgte. Knap en måned senere blev jeg indkaldt til samtale og yderligere tre uger senere blev jeg tilbudt jobbet. Her i februar er jeg startet som projektleder ved Maersk Supply Service, siger Jesper og tilføjer:

– Jeg er enormt taknemmelig over forløbet, og jeg håber, at jeg kan hjælpe andre i samme situation. Det har en stor effekt at blive motiveret helt inde i kernen ved noget så simpelt som, at andre “vil” en. 

Mentor Jacob Blicher- Hansen har også været glad for mentorskabet og fremhæver især en bestemt oplevelse som mindeværdig:

– Det absolut bedste og mest positive i mit samarbejde med Jesper var at høre glæden og stoltheden i Jespers stemme, da han ringede og fortalte, at han havde fået job hos Mærsk. Det gjorde mig oprigtigt glad og var det hele værd, slutter Jakob Blicher-Hansen.

Den korte soldaterhistorie om Jesper Mariager Wolff

I 2004 startede Jesper Mariager Wolff som Værnepligtig i tj, og var herefter først retur til forsvaret i 2009, hvor han kom til Flyvevåbnets sergentskole og prøvede derefter lykken på Flyverskolen.
I 2010 uddannede Jesper Mariager Wolff sig til HBU-sergent på Hærens Officersskole. Han blev uddannelsesstøtteofficer i 2013, og i 2014 både delingsfører og terminalofficer, MOVCON, Karup – strategisk logistik. Han rejste i de følgende år til forskellige lande – herunder Litauen, Afghanistan og Kosovo, hvor han arbejde på et operationelt plan blandt andet med at flytte kampvogne fra Holstebro til Klaipeda, eller helikoptere fra Mazar al Sharif til Portugal. Efter to år blev Jesper Mariager Wolff tilbudt flere muligheder: At starte på VUK, at blive udsendt som NK/NSE eller ay starte i Livgarden. Han ønskede dog at få mere militær erfaring i bagagen, inden han blev kaptajn, og fordi pladser ved Livgarden blev opfattet som sjældne, valgte han den mulighed. Derfor blev han i 2016 først HBU-delingsfører og derefter i 2017 NKKMP HBU – begge dele ved Livgarden i Høvelte. 2018 skiftede han stilling til DF/stabsdelingen.
Efter to år som DF/STDEL måtte han forlade stillingen på grund af intern tjenesteplan, og han tog derfor et hold som lærer på LTUDD. Han nåede dog kun et halvt hold, inden han gik på barsel som en konsekvens af coronaen. Efter barsel startede han som NK/HBUKMP i en vikarstilling.