5 hurtige til mentor Per Frey fra KMD

Udgivet d. 21. februar 2020 af Velkommen Hjem

Foreningen har en række helt forrygende dygtige mentorer tilknyttet. De arbejder frivilligt med at få veteranerne sikkert fra Forsvaret videre i et godt civilt job. Vi stiller vores travle mentorer 5 hurtige spørgsmål om, hvor de får tiden fra, og hvorfor de gør det.  

Første mand i den røde stol er også foreningens allerførste mentor; Per Frey. Han arbejder til daglig som VP i KMD og er på 5. år både mentor og underviser i VELKOMMEN HJEM. 

1. Hvorfor har du valgt at være mentor i netop VELKOMMEN HJEM?

– For det første, så er det en super god sag, som jeg synes, at jeg MÅ være en del af. Først og fremmest for at gøre noget for de veteraner, som har gjort en forskel for Danmark, men også for at hjælpe super dygtige medarbejder videre i det civile erhvervsliv. 

– For det andet giver det mig en kæmpe tilfredsstillelse at være med til at bringe den enkelte veteran videre præcis med udgangspunkt i veteranens kompetencer, interesser og personlighed.

– Og sidst, men ikke mindst, er jeg en del af et netværk med en masse andre ildsjæle, der brænder for at nå det samme mål. Er der noget, der kan inspirere mig, så er det at arbejde sammen med personer, der brænder for at gøre en forskel. Det gælder både i forhold til leder af foreningen Helene Djursø og de andre personer bag VELKOMMEN HJEM samt alle de mentorer, som jeg møder i foreningen

Per Frey, mentor

2. Hvordan får du tid til at mentor i en ellers travl hverdag?

– Jeg er heldigvis i den situation, at jeg i vid udstrækning selv kan tilrettelægge mit arbejde, så jeg kan sagtens prioritere mit mentorarbejde ind i den travle hverdag. Jeg er også i den situation, at jeg kan arbejde på det tidspunkt af døgnet, der passer til den aktuelle opgave. Mine møder med veteranerne foregår meget ofte sidst på dagen. Sjovt nok vælger jeg ikke en række overspringshandlinger, når jeg står foran en opgave med en veteran.

3. Hvad oplever du er den største udfordring for soldaterveteranerne, når de søger civilt arbejde?

– Hvis jeg skal sige det meget kort, så er der følgende 3 udfordringer:

a. Beskrivelsen af veteranens kompetencer kan ikke umiddelbart forstås af ”os civilister”, så kompetencerne skal oversættes til anvendelse i en civil jobsammenhæng

b. Veteranerne mangler meget ofte et netværk i det civile erhvervsliv, fordi de ofte har været i Forsvaret i mange år og ofte udenfor Danmarks grænser i længere perioder.

c. Der er desværre stadig myter i det civile erhvervsliv om, at veteraner ikke er i en sådan forfatning, at de umiddelbart kan gå ind og spille en positiv rolle i en privat virksomhed.

4. Hvilke kompetencer ser du generelt, at soldaterveteraner kan bidrage med på det civile arbejdsmarked?

– Veteranenere har rigtig mange kompetencer, der kan bringes i spil. Først og fremmest har de en super god uddannelse indenfor netop det eller de områder, de har været beskæftiget med. Derudover har mange af dem også mange personlige kompetencer såsom målrettethed, handlekraft og engagement.

5. Hvad er den bedste oplevelse, du har haft som mentor?

– Jeg kan ikke kun nævne en, da jeg har så mange fantastiske oplevelser på det personlige plan i forhold til min mentorrolle, men allerstørst er det selvfølgelig, når en af ”mine” veteraner finder sit drømmejob i det civile erhvervsliv.