Fra Dark Horse til White Collar

Udgivet d. 7. februar 2019 af Velkommen Hjem

En imponerende karriere i Forsvaret med flotte titler og flere uddannelser til trods, følte krigsveteran John Overgaard sig som en ”dark horse” til jobsamtaler i det civile erhvervsliv. Men så fik han hjælp fra en yderst kompetent mentor fra Ørsted, og det resulterede i et civilt job, der passer perfekt til både drømme og faglige kvalifikationer.

John Overgaard har arbejdet i militæret i mere end 20 år – både som reserveofficer, officer af linjen, premiereløjtnant og kaptajn. Igennem årene har han gjort tjeneste ved blandt andet Ingeniørregimenter, Allied Rapid Reaction Corps (NATO HQ i UK) og Hærstaben både som delingsfører, kompagnichef, stabsofficer og sagsbehandler. John Overgaard føler sig heldig over at have haft så mange spændende år i Forsvaret, men tanken om en civil karriere har spiret et stykke tid.

– Som så mange andre har jeg over flere omgange gået med overvejelser om at forlade Forsvaret til fordel for et job i det private erhvervsliv. Inden for de sidste to år er overvejelserne så blevet intensiveret, og til sidst tog jeg beslutningen om, at nu skulle det være. Der har været flere årsager til, at beslutningen blev taget, men mest af alt skyldtes det, at Forsvaret har udviklet sig en retning, der er væsentlig forskellig fra det, jeg gik ind i for 20 år siden. I den periode har jeg selvfølgelig også udviklet mig, og jeg ser det sådan, at Forsvaret og jeg har udviklet os i to forskellige retninger, siger John Overgaard.

John Overgaard, krigsveteran

En ” dark horse” til jobsamtaler

Selv om viljen og evnerne er til stede, så er det ikke bare lige sådan at skifte fra den ene verden til en anden – især fordi man i de to verdener også taler to forskellige sprog.

– Jeg har især oplevet to udfordringer i forbindelse med at søge job i det private erhvervsliv. Den ene udfordring vedrører viden, mine egne kompetencer og færdigheder. Jeg har igennem det meste af min karriere ikke haft fokus på, hvilke kompetencer, jeg har udviklet, og jeg har heller ikke overvejet at oversætte dem til noget, der matcher det private erhvervsliv. Den anden udfordring har været oplevelsen af at være ”Dark Horse” hvis jeg har været inviteret til en samtale. I kombination med den manglende oversættelse af mine kompetencer har det været svært at skabe connection og fælles grundlag for, hvordan jeg med en officers baggrund kunne bidrage i de virksomheder, jeg talte med, fortæller John Overgaard.

Meldte sig under fanerne i VELKOMMEN HJEM

John Overgaard hørte om foreningen gennem en kollega, og meldte sig til det første mulige forløb for soldaterveteraner. Det satte gang i en positiv udvikling for ham.

– VELKOMMEN HJEM har været med til at skabe fornyet energi og fokus i forhold til mine ønsker vedrørende min fremtidige karriere uden for Forsvaret. Kick-off seminaret bekræftede mig i, at jeg var på rette spor og bibragte mig en række nye værktøjer til at komme videre, fortæller han.
 
– Vi gennemførte blandt andet en simpel værdiøvelse, der kunne fasteholde mig i, hvad der var vigtigst for mig. Men også den meget kompetente sparring under seminaret gav mig nye perspektiver, ligesom andre blev lukket. Det gjorde det nemmere for mig at holde min udvikling på rette spor. Jeg gik fra seminaret med en række gode input til, hvordan mit CV skulle opdateres – særligt det at få beskrevet mine kompetencer på en måde, der ville matche jobkravene og de ønsker, jeg havde, fortæller John Overgaard.

Konverterbare kompetencer

Under forløbet i VELKOMMEN HJEM fik John Overgaard, som alle andre veteraner i forløbet, en mentor. I John Overgaards tilfælde blev det Flemming Schou Breum, der er Senior Manager i Wind Power hos Ørsted. Også han oplevede, at den første og største opgave var at hjælpe den erfarne og veluddannede soldaterveteran med at få oversat sine styrker, evner og faglige formåen til termer og egenskaber, der giver mening for arbejdsgiverne i det civile erhvervsliv.

– Der er ingen tvivl om at hovedparten af de ting, man lærer som soldat, er direkte konverterbare til civile kompetencer. Det svære for soldaterne er at kigge ud over deres faglighed, som jo netop er at være soldat. Der er trods alt ikke mange steder i det civile, hvor det at have en god kommandostemme eller et sølvmærke i kampsvømning kan bruges til ret meget, fortæller Flemming Schou Breum, og fortsætter:


– Men soldater som John har stor erfaring i at lære fra sig. De er super struktureret, og samtidig har tiden som officerer givet John stor kompetence i uddannelsesplanlægning. Man kan sige, at planlægning og tilrettelæggelse af et uddannelsesforløb i panserkending og et træningsforløb for vindmølleteknikker i princippet er det samme, blot man har evnen til at abstrahere fra det specifikke indhold. Den evne har John – og i øvrigt mange andre som ham, siger mentoren.

Oversættelsen af John Overgaards evner og faglige kvalifikationer var relativ nem, fordi veteranen netop havde flere af de kompetencer og erfaringer, der ofte efterspørges i det private erhvervsliv.

– John har prøvet rigtigt meget i hæren og har haft mange spændende stillinger, både i Danmark og udlandet. John har blandt andet arbejdet i en international stab i England, og dette arbejde er direkte konverterbart til en stærk civil kompetence. Det, at arbejde og have succes i et internationalt miljø, viser stor tilpasningsevne, samarbejdsevne og gode forhandlingsfærdigheder. Udfordringen er at oversætte det, at man arbejder med befalinger og taktiske overvejelser til nogle civile kompetencer, og det har vi arbejdet sammen om. Vi har arbejdet med ordvalget i Johns CV og talt om, hvordan man ved eksempler kan fremhæve de kompetencer, som jeg ved efterspørges i virksomhederne, fortæller Flemming Schou Breum.

Forbud mod militære betegnelser og begreber

For John Overgaard selv har det krævet en helt ny måde at tænke på, når han skulle forklare sine faglige evner og styrker fra militæret i forbindelse med jobansøgning. 

– Jeg tog en ny tankegang i anvendelse, da jeg skulle i gang med at beskrive mine kompetencer. Gennem arbejdet med mit CV satte jeg mig for ikke at bruge et eneste militær udtryk. Det har været med til at tvinge mig til at beskrive de kompetencer, jeg har erhvervet og udviklet gennem min tid i Forsvaret, på en ny måde. Et eksempel kunne være begrebet forandringsledelse. Under arbejdet med mit CV blev det tydeligt for mig, at det var netop lige præcis forandringsledelse, jeg havde beskæftiget mig med i en stor del af mit arbejde – selv om et hedder noget andet i Forsvaret, fortæller han.

Trækker på egne erfaringer

Nogle af de mentorer, der har valgt at gøre en forskel for soldaterveteraner i VELKOMMEN HJEM, har selv en militær bagrund, som gør det endnu nemmere at forstå veteranens udfordringer. Således også Flemming Schou Breum:

– Som tidligere officer ved jeg, hvor mange dygtige og engagerede mennesker, der er i Forsvaret. Jeg har selv været udsendt og kender mange af de følelser, som soldater sidder med, når de kommer hjem. Der er mange overvejelser omkring, hvad man skal arbejdsmæssigt, og hvor man ser sig selv og sin familie i fremtiden. Nogle af soldaterne forsætter i tjenesten og får store og spændende udfordringer i militæret, mens andre sidder med tanken om, at et civilt job måske kunne være værd at afprøve, fortæller Flemming Schou Breum og fortsætter:


– Skiftet til et civilt job kan for soldater være svært og for mange måske ligefrem skræmmende. De fleste soldater har ikke prøvet andet end skole og militæret, og derfor kan den civile verden virke som en meget uklar størrelse, der er svær at blive klog på.


– Jeg har været i hæren i ca. 10 år og derefter civil i ca. 16 år, så jeg mener, at jeg ved, hvad både soldaterne kommer fra og har med i bagagen, og hvordan man oversætter disse kompetencer til det, som efterspørges i erhvervslivet, forklarer han, og tilføjer:

– Udover oversættelse har jeg hjulpet John gennem mit netværk. Det var for mig sjovt at finde ud af, hvor stort mit eget netværk faktisk er. Når John spurgte, om jeg kendte en i den ene eller anden virksomhed, var der oftest en jeg kunne ringe til og få til at hjælpe. Netværk er en anden stor ting, som jeg, som mentor kan bidrage med.

Stor ros til mentor

Spørger man John Overgaard, hvad hans mentor især har hjulpet ham med i processen, så fremhæver han også Flemming Schou Breums store netværk, der strækker sig vist og bredt i erhvervslivet, et netværk han aldrig har tøvet med at bringe i spil under deres forløb og møder, ifølge John Overgaard. Men der er også stor ros til mentor for hans hjælp til oversættelsen:

– På kompetenceområdet har Flemming bidraget til oversættelsen blandt andet ved at tage afsæt i noget af det, Ørsted bruger som et slags kompetencekompas. Det gav et godt indblik i, hvordan en større dansk virksomhed ser på kompetenceprofiler. Flemming har været en fantastisk mentor. Han kommer selv med en baggrund, der ligner min egen og har en solid erfaring, jeg har kunne drage fordel af. Flemming har været super behagelig og god til at åbne mine øjne for muligheder, jeg endnu ikke havde fået øje på, fortæller soldaterveteranen.  

Skal gøre ”White Collar” endnu bedre

Der har selvfølgelig været både op- og nedture undervejs – men John Overgaard er kommer i mål nu, og starter på et nyt, spændende job, der passer perfekt til hans drømme og kompetencer.

VELKOMMEN HJEM har i den grad bidraget til, at jeg nu tager skridtet ud i det private erhvervsliv. Kombinationen af de gode værktøjer jeg fik på kick-off seminaret, fantastisk sparring med min mentor Flemming, og det at være en del at et netværk, der giver så meget, har resulteret i, at jeg i næste måned tiltræder stillingen som Global Education Manager ved FairWind.


Det er en rolle, hvor jeg skal uddanne og kompetenceudvikle ”White Collar” ved virksomheden. Her kan jeg trække på store dele af min officersuddannelse og min erfaring med at uddanne og udvikle enheder, specialister og ledere.


Jeg føler bestemt, at jeg har fundet et perfekt sted at starte et nyt kapitel i mit professionelle arbejdsliv. Der skal lyde en stor til alle omkring VELKOMMEN HJEM og ikke mindst min mentor Flemming ved Ørsted, siger John Overgaard.

Også mentor sidder tilbage med en god oplevelse af samarbejdet med sin mentée det sidste år:

Det bedste ved vores har samarbejde er, at John har fundet ud af, hvad han vil og at jeg har været med til at åbne Johns horisont op for forskellige brancher som ikke lige var på hans radar. Jeg forventer, at vi holder kontakten. John er en dygtig fyr og jeg kan sikkert trække på hans kompetencer senere, slutter Flemming Schou Breum.