En veteran fik konkret hjælp til jobsøgningen. En anden kom back on track mentalt og karrieremæssigt. Begge dele klarede den samme mentor – samtidigt.

Udgivet d. 14. december 2020 af Velkommen Hjem

Da Martin Frederiksen forlod Forsvaret efter næsten 16 års tjeneste og 5 udsendelser var han helt bevidst om, at han kastede sig ud på en udfordrende mission i det civile terræn. Men han fik hjælp, sparring og støtte af en af VELKOMMEN HJEMs dygtige mentorer, Johannes Andersen fra Cognizant, der samtidig også var mentor for en anden veteran med et helt andet behov for hjælp. Læs her, hvordan de to forskellige veteraner sideløbende fik hjælp og sparring til at komme videre dels i et godt job og dels på den rigtige uddannelse. 

– Jeg har ikke tidligere søgt job med CV osv., men jeg ved, at hvis der er noget, der er vigtigt – især i 2020 – så er det jo at synliggøre sig selv igennem sit CV. Man skal skille sig ud fra mængden. Du har 20-30 sekunder til at ramme den rigtige bunke i screeningen hos arbejdsgiver, fortæller Martin Frederiksen.

Martin havde har hørt om VELKOMMEN HJEM gennem venner og kollegaer, som havde deltaget i forløbet – alle med rigtig gode tilbagemeldinger. Derfor var Martin heller ikke et sekund i tvivl om at henvende sig til foreningen, da han stod for at forlade forsvaret. Han var helt klar over, at han havde brug for støtte og sparring i overgangen mellem de to verdener.

– Det, som udfordrer mest i transitionen, er nok usikkerheden på den forskel, der er mellem at være soldat på fuldtid og så et job i det civile; hvilke kompetencer kan man reelt bruge i det civile kontra militære? Kan man overføre sine kompetencer 1:1 og gør de tingene meget anderledes i det civile, end det man gør i Forsvaret? Og så har der selvfølgelig været hele Covid-19 situationen, som nok ikke har gjort det nemmere!

Jeg har søgt jobs, hvor tilbagemeldingen har været: ”Vi har fået 150-200 ansøgninger”, fortæller Martin.  

Martin Frederiksen, veteran

Fik forbedret sit CV – og fik tre jobsamtaler på en uge

Martin Frederiksen kom med i et forløb i VELKOMMEN HJEM. Martin blev matchet med Johannes Andersen, der til daglig arbejder som Associate HR Director hos Cognizant… og så kom der ellers gang i CV-skrivningen og ansøgningerne. 

– Mit forhold til Johannes, har været super-afslappet på den rigtige måde. Vi klikkede fra første gang vi talte sammen. Det har jo foregået via nettet, da Covid-19 har gjort, at det var svært at mødes. Johannes arbejder med HR i det daglige, så har han kunne lynhurtigt sætte ind der, hvor der skulle rettes til i forhold til CV. I starten havde jeg lavet et ”standard” CV, men med sparring fra Johannes, fik vi sat nogle billeder i toppen af CV’et, samt skrevet en god ”salgstale”. Det gav bonus – og resulterede i tre jobsamtaler på en uge. Jeg har også brugt Johannes’ erfaring i forhold til forberedelse til de jobsamtaler, som jeg har deltaget i. Vi snakkede sammen dagen før og gennemgik jobbeskrivelsen, og samtidig rystede Johannes et par fif ud af ærmet, forklarer Martin.

Som mentor skal man kunne overskue de store linjer, men den helt lavpraktiske hjælp i jobsøgningsprocessen er ikke mindst guld værd for veteranerne. Men det er i sidste ende veteranen, der afgør, om det lykkes eller ej. 

– Alle de mentees jeg har mødt igennem VELKOMMEN HJEM, har haft et helt fantastisk gå-på-mod og lader sig ikke stoppe af lidt modgang. Det er tydeligt at mærke, at de er trænet i at løse svære opgaver under meget vanskelige forhold. Den generelle udfordring for veteranerne er ofte at gennemskue, hvilke muligheder det private arbejdsmarked har og særligt også, hvor de kan passe ind. Helt lavpraktisk arbejder vi også en del med ansøgningsprocessen – det vil sige CV, ansøgning, samtale og kontraktforhandling, fortæller Johannes Andersen og tilføjer: 

– Derudover arbejder vi også meget med, at den enkelte mentee skal blive mere afklaret omkring, hvad de gerne vil i fremtiden og hvilken type karriere/job der passer til dem. 

Johannes Andersen, mentor

Hvorfor støtter en amerikansk-ejet virksomhed en forening som VELKOMMEN HJEM

Kernen i den amerikanske virksomhed Cognizant er ”We engineer modern businesses to improve everyday life”, hvilket også er baggrunden for vores engagement i Velkommen Hjem: Vi ønsker at gøre en forskel for Danske veteraner og dermed forbedre deres hverdag med at hjælpe dem videre i en civil karriere. Velkommen Hjem er det første veteran-projekt udenfor USA, som vi er utrolig stolte af at være en del af. Cognizant Danmark har støttet op om Velkommen Hjem siden det første pilotprojekt for snart 5 år siden og har siden haft et mentorkorps til at hjælpe veteranerne videre i en civil karriere med stor succes. Succes for veteranerne og for os selv. Alle veteraner er kommet godt videre i deres liv, vores mentorer oplever de bidrager positivt til et andet menneskes personlige rejse og sidst er indsatsen anerkendt ved Cognizant’s globale CSR pris i 2018, fortæller Country Manager Thomas Djursø fra Cognizant Danmark.

Hvad vil jeg med mit liv, og hvordan opnår jeg det?

Netop sidstnævnte udfordringer arbejdede Johannes Andersen meget med i forhold til hans anden mentee, der ønsker at være anonym, men som fortæller følgende om sit mentorforløb:

– Johannes har været god for min udviklingsproces blandt andet ved at få mig til dykke ind i mig selv. Han har fået mig til at føle efter, lave mindmaps og beslutningstræer for derigennem at finde ud af, hvor min motivation faktisk er, og hvad jeg vil i fremtiden. Han har kunnet sætte nogle nye uddannelser og jobmuligheder på bordet, som helt klart har fået mig til at indse, hvilken vej jeg burde gå. Johannes skal have kæmpe ros for arbejdet med min mentale rejse; en rejse, jeg havde svært ved at forestille mig, hvor ville føre, men hvor han simpelthen banede vejen. Han har lyttet til mine bekymringer, ønsker og drømme og sporet mig ind på den rette uddannelse. Jeg ser meget frem til at beholde Johannes i mit netværk til videre sparring på min rejse, fortæller Johannes Andersens anden mentee. 

Selv oplever Johannes primært sig selv som en katalysator i forhold til den udvikling og afklaring, som hans veteran når frem til igennem i forløbet. 

– Jeg synes i bund og grund, at jeg gør meget lidt og veteranerne gør langt det meste. Måske handler det om at stille nogle spørgsmål, som hjælper veteranerne med at blive klogere på sig selv og den fremtid, de ønsker. Når dette er afklaret, så lægger vi sammen en plan for, hvordan vi når frem til det ønskede mål. Nogle gange kan jeg også bidrage med indsigt omkring, hvordan en arbejdsgiver tænker og hvordan man positionerer sig bedst til at komme i betragtning til de muligheder, der er, forklarer Johannes Andersen. 

Landede job i coronakrisen

I denne corona-tid, hvor der er færre jobmuligheder, har Johannes Andersen et godt råd til alle veteraner: 

– Hvis man allerede har gode kompetencer i forhold til den karriere, man drømmer om, så er mit bedste råd, at man ikke skal lade sig slå for meget ud af Covid-19- situationen. Der er nemlig gode muligheder for dem, der kan og vil. Omvendt, hvis kompetencerne og erfaringen ikke står helt mål med karriere-ambitionerne, så er det måske et meget godt tidspunkt at opkvalificere sig på. Derved kan man stå endnu stærkere på den anden side af krisen. 

Martin Frederiksen er en af dem, der trods corona-krisen har landet jobbet og nu skal i gang med sin civile karriere i en stilling som Warehouse Assistent hos FBC (Fehmarn Belt Contractors). Og det er hans egen fortjeneste mener Johannes Andersen.

– Martin er en meget spændende person og jeg er dybt imponeret over, hvordan han er gået til denne opgave på trods af, at det har været en meget svær tid for ham og hans familie. Det har også været fedt, at vi har kunne tale åbent og ærligt om tingene. Det tror jeg, har hjulpet Martin længere frem i køen til de attraktive jobs, siger Johannes Andersen.

Selv mener Martin Frederiksen, at hans succes med at starte en ny, civil karriere ikke alene er hans egen fortjeneste.

– Det har gjort en kæmpe forskel for mig, i min jobsøgning, at deltage i VELKOMMEN HJEM, slutter Martin. 

Bundlykkelig for at have været med i forløbet

For Johannes Andersen anden mentee resulterede forløbet med en uddannelse, der skal styrke veteranen til en kommende civil karriere.

– VELKOMMEN HJEM har været en fantastisk rejse, som jeg klart vil anbefale alle veteraner, der søger nye veje at gå, og som har brug for støtte og et lille skub. VELKOMMEN HJEM har skubbet mine grænser ved at få åbnet posen med de bekymringer, som et så voldsomt skift fra Forsvaret til civil kan føles. Jeg fik hjælp til at indse, at de kompetencer, jeg har erhvervet i Forsvaret FAKTISK kan anvendes, forkalrer den anonyme veteran og fortsætter: 

– Igennem VELKOMMEN HJEM har jeg fundet frem til at starte en uddannelse på CBS, som vil bringe mig flere kompetencer at overføre til en civil stilling på sigt. Jeg er så bundlykkelig for at have været en del af VELKOMMEN HJEM og det, der er kommet ud af det. Ikke mindst fordi, jeg har arbejdet med mig selv i en grad, jeg ikke har prøvet før! VELKOMMEN HJEM er en mental rejse, som vil gavne rigtig mange ansatte i forsvaret, der vil prøve nye udfordringer. Jeg har værdsat hvert et øjeblik på denne rejse, der har fået mig ‘back on track’ mentalt og karrieremæssigt. 

Den korte historie om veteran Martin Frederiksen

Martin Frederiksen startede i Forsvaret som værnepligtig i april 2001. Fra 2002-2003 var han på sine to første udsendelser til Bosnien. Da han kom hjem, var der ansættelsesstop i Forsvaret, og han arbejdede civilt som dyrepasser indtil 2006, hvor han blev ansat i Forsvaret igen. I 2008 blev Martin Frederiksen igen udsendt til Afghanistan først på hold 5 og derefter i 2009 på hold 7. I 2011/2012 blev han for femte gang udsendt – igen til Afghanistan på Hold 12. Kort efter hjemkomsten til Danmark fik han i sommeren 2012 en udstationering til Szczecin i Polen sammen med familien. De kom hjem igen i 2017 og to måneder efter rejste Martin Frederiksen til Grønland, hvor han var på Thule Air Base (Arktisk Kommando). Han vendte hjem igen i januar 2020 og gik på orlov.

Martin Frederiksen, veteran