”Det føltes som et stort, personligt nederlag ikke at blive tilbudt bare et enkelt civilt job”

Udgivet d. 10. maj 2019 af Velkommen Hjem

Efter måneders aktiv, resultatløs jobsøgning drømte soldaterveteran Kristoffer Young Kaag Vestergaard til sidst om at få bare en enkelt chance for at bevise sit værd. Han var overbevist om, at han igennem sin person, arbejde og motivation ville kunne modbevise enhver tvivl om evner og kompetencer. Selvtilliden kom helt naturligt fra adskillige års militærerfaring, 3 udsendelser og en civil uddannelse. Men muligheden opstod først, da han kom i kontakt med VELKOMMEN HJEM.

Da jeg startede i Forsvaret lige efter gymnasiet, var det oprindeligt ikke en del af min plan at skulle være ansat i Forsvaret i næsten 10 år. I første omgang havde jeg tænkt, at jeg lige skulle snuse til det, men jeg fandt mig rigtig godt tilpas og følte egentlig, at det var det eneste rigtige job. Faktisk kunne jeg slet ikke forestille mig, hvordan det ville være i det civile blandt ”almindelige mennesker”, før jeg startede på Civil Uddannelsen. Jeg følte mig fuldt ud tilpas i Forsvarets miljø, med en høj grad konkurrence- og præstations-mindset, utallige nye udfordringer og oplevelser, samt fantastiske kollegaer, fortæller Kristoffer Young Kaag Vestergaard.

For langt mellem meningsfyldte opgaver

Efter 10 år i Forsvaret følte Kristoffer Young Kaag Vestergaard, at antallet af opgaver, der for ham ville være interessante, blev færre med tiden. Måske en konsekvens af den politiske kurs, som Danmark var slået ind på i forhold til aktiviteter i krigszonerne ude i verden.

– Henimod afslutningen af den danske indsats i det sydlige Afghanistan virkede det som om, at der var rigtigt langt til den næste store ”meningsfyldte og spændende udfordring”. I takt med Forsvarets faldende internationale aktivitet, voksede min egen lyst til at komme ud på den anden side af hegnet, få taget en uddannelse og afprøve mig selv i et andet miljø. Dog stadig med en mistanke om, at jeg ville vende tilbage til Forsvaret efter kort tid – men sådan skulle det dog ikke gå, fortæller Kristoffer Young Kaag Vestergaard.

En civil uddannelse medførte et civilt valg

Den uddannelse, som Kristoffer Young Kaag Vestergaard, ønskede at komme ind på, krævede at han først tog forskellige supplerende gymnasiale fag. Siden han tog sin studentereksamen, var der nemlig ændringer i både gymnasierne og uddannelsesinstitutionernes optagelseskrav. Herefter begyndte Kristoffer Young Kaag Vestergaard at læse en 2-årige AP Degree in Marketing Management (Markedsføringsøkonom).

– Da jeg nåede hen imod afslutningen af denne, stod jeg ved en skillevej. På den ene side, havde jeg jo tænkt, at jeg skulle tilbage til Forsvaret, men på den anden side havde jeg fået mere mod på det civile og de muligheder, der var der. Efter længere tids overvejelser besluttede jeg at tage uddannelsens overbygningen med, og således jeg blev Bachelor of International Sales and Marketing. Det betød så samtidig et ”officielt” farvel til Forsvaret, da jeg brugte min sidste rest af CU på det første semester af denne del af uddannelsen, forklarer Kristoffer Young Kaag Vestergaard.

Kristoffer Young Kaag Vestergaard, veteran

Tænk, at det er så svært at få job!

I februar 2018 afsluttede Kristoffer Young Kaag Vestergaard uddannelsen. Han var ivrig for at komme i gang med at bruge den og arbejde i det civile erhvervsliv, men det kom totalt bag på ham, at det ikke var så let

–  Jeg havde slet ikke overvejet, at det skulle blive den kæmpe udfordring at lande et job, som det viste sig at være. Jeg søgte nært og fjernt geografisk, bredt blandt forskellige arbejdsområder, jeg havde en interesse for, og som jeg følte, at jeg havde kompetencerne til i kraft af både mine erfaringer i Forsvaret og mine uddannelser. Men trods mange jobsamtaler, også af flere runder, blev det kun til en lang række afslag, fortæller Kristoffer Young Kaag Vestergaard og fortsætter;

– Jeg vil være helt ærlig og sige, at jeg følte det, som et rigtigt stort personligt nederlag, at jeg simpelthen ikke kunne lykkedes med at blive tilbudt bare et enkelt job. På trods af de utallige afslag, og måske også som en slags trodsreaktion på modgangen, blev jeg faktisk mere motiveret – det kunne simpelthen ikke være rigtigt, at jeg ikke kunne lykkedes herude! Så jeg begyndte at søge nye veje og kigge på andre muligheder for at få hjælp til jobsøgningen. Dog uden at vide i hvilken en form eller hvilken en slags hjælp jeg egentlig søgte.

Fandt inspiration i andre veteraners historier

Efter ca. 10 måneders aktiv, men ultimativt resultatløs jobsøgning, faldt Kristoffer Young Kaag Vestergaard over en artikel på Facebook fra VELKOMMEN HJEM, og gik ind på foreningens hjemmeside. Her læste han flere artikler om andre soldaterveteraner med samme baggrund og i lignende situationer, som ham selv.

– Det virkede nøjagtig som det, jeg havde manglet uden, at jeg selv vidste det. Allerede senere samme dag kontaktede jeg VELKOMMEN HJEM via en e-mail. Herefter forventede jeg egentlig, at der ville gå noget tid, inden jeg ville høre noget. Men allerede dagen efter blev jeg kontaktet af Helene Djursø fra foreningen, som var superklar til at mødes og tage en snak om, hvordan VELKOMMEN HJEM kunne hjælpe mig videre. Vi mødtes i ugen op til jul, og jeg fik en rigtig god introduktion til foreningen, herunder baggrund, vision og mål, samt måden hvorpå det hele foregik, fortæller han.

På det tidspunkt var der netop afholdt et kick-off , der er normalt er starten på et forløb i VELKOMMEN HJEM. Herefter bliver soldaterveteranerne matchet op med en mentor, som guider og giver sparring i det videre jobsøgningsforløb. I Kristoffer Young Kaag Vestergaards tilfælde valgte foreningen at bytte om på rækkefølgen, og han blev med det samme sat i kontakt med mentor Michael Jürgensen, der er Director, Global Sales, Denmark hos Cognizant Technology Solutions.

– Tanken var, at jeg så kunne hoppe med på næste kick-off, så jeg slap for at gå og vente, siger Kristoffer Young Kaag Vestergaard.

Fakta om soldaterveteran Kristoffer Young Kaag Vestergaard.
Startede som konstabelelev i Hæren, ved Telegrafregimentet i 2006. Blev udsendt første gang i 2008 på ISAF 5 til Helmand-provinsen. Blev herefter EW-operatør, indtil han gik på CU i januar 2014, herunder på yderligere 2 udsendelser, ISAF 11 i 2011, og som leave-afløsning på ISAF 16 i 2013, ligeledes til Helmand. Tog efter Forsvaret en Bachelor of International Sales and Marketing.

Definition af et fælles mål

Matchet mellem Kristoffer Young Kaag Vestergaard og mentor Michael Jürgensen viste sig at være godt.

– Mentorforløbet har været helt uvurderligt i kraft af muligheden for at sparre med en person, der har indsigten i ”den civile verdens kompetencebehov”, men som samtidig evner at forstå og forklare koblingen til de militære færdigheder. Der er mange ting, jeg gerne vil rose Michael for: Der har været mange gode snakke omkring de mere personlige ting, såsom mine stærke og svage sider, den generelle følelse af uafklarethed omkring mine egne evner. Der er Michaels skarpe input i forhold til spørgsmål omkring kompetence- afklaring, civile oversættelser af militære termer til brug i både CV- og ansøgningsskrivning. Og så har der været hans store villighed til at give et godt råd og tage en snak, uagtet tidspunkt, over telefonen, særligt op til jobsamtaler, fortæller siger Kristoffer Young Kaag Vestergaard og Michael Jürgensen uddyber, hvorfor han oplever at deres samarbejde har fungeret godt:

– Kristoffer og jeg har sammen tidligt i vores forløb brugt en del tid på at udarbejde en struktureret plan for, hvad det er vi sammen skulle igennem. Dette med ét fokus på vores fælles mål – nemlig at finde det rigtige job, som matcher Kristoffers ønsker. Jeg tror, at det er ekstremt vigtigt, at vi som mentorer anvender noget, at det man som veteran bringer med, nemlig det at arbejde meget struktureret og efter en plan. Det syntes jeg har virket rigtig fint og mit klare indtryk er, at det var lige præcis den måde, som Kristoffer gerne ville arbejde på.  En meget central del af denne plan har handlet om at få Kristoffer til at dokumentere de færdigheder, kompetencer og erfaringer, han bringer med fra sin tid i Forsvaret. Herefter skal disse konverteres til noget, der kan bruges i det private erhvervsliv.

Sparring uden filter

Undervejs i et forløb vil der ofte være op- og nedture og ifølge mentor Michael Jürgensen er det her vigtigt at være åben, lytte og forstå eventuelle frustrationer, og på baggrund af dem at bygge en bro, så veteranen kan komme videre.

– Helt fra start, blev vi enige om at være meget åbne og kunne tale om stort set alt. Det er jo netop via en to-vejs åbenhed, at man får bygget tillid til hinanden, forklarer Michael Jürgensen, og Kristoffer Young Kaag Vestergaard supplerer:

– Jeg følte mig både heldig og meget motiveret efter, at jeg havde haft den første uformelle snak med min mentor. På mange måder var det en rigtig god oplevelse at kunne tale helt frit med ham om både frustrationer, men også de små sejre, der kom undervejs i processen. På den måde fik vi talt vidt og bredt om de ting, der gik godt til både jobsamtaler og i ansøgningsprocesser, som kunne bruges og udvikles videre på fremadrettet. Men også de ting, der var gået dårligt, og hvordan/hvad jeg så kunne ændre på til den næste samtale eller ansøgningsproces, forklarer Kristoffer Young Kaag Vestergaard, og understreger:

– Jeg vil ikke gå videre i detaljer omkring indholdet af vores snakke, som vi fra starten aftalte skulle være 100% ærlige, men samtidig kun være mellem os. Men jeg vil dog sige, at man igennem mentorforløbet, får det ud af det, som man selv ligger i det – forstået på den måde, at man er nødt til at tale åbent og ærligt om både stort og småt, og derigennem få skarpe input fra den vidende og erfarne person på den anden side af bordet.

Blandt ligesindede

Under mentorforløbet kom Kristoffer Young Kaag Vestergaard på kick-off, og selv om det hele var lidt bagvendt, så var det en lærerig oplevelse for ham, som ikke mindst gav ham en fornemmelse af at tilhøre et fællesskab og ikke være alene om sine udfordringer.

– Kick-off indeholdt masser af spændende og lærerige oplæg omkring alt fra kompetence-forklaring til gode råd om CV og brug af LinkedIn, inspirerende oplæg fra tidligere deltagere og mentorer og flere andre. Især det faktum, at alting er tilrettelagt ud fra, at alle deltagere kommer med en baggrund fra Forsvaret, giver plads til indsigtsskabende snak blandt ligesindede, og bidrager utroligt meget til at skabe virkeligt lærerige rammer for deltagerne, fortæller Kristoffer Young Kaag Vestergaard, og fortsætter: – Jeg har en idé om, at der er en generel gennemgående følelse, blandt alle veteraner, der har deltaget i VELKOMMEN HJEMs mentorforløb, at vi virkeligt har fået et kæmpe boost og uvurderlig hjælp af vores mentorer, på både det professionelle plan, men også det personlige.

Selvfølgeligheder i militæret kan være civile kvaliteter

Det er Kristoffer Young Kaag Vestergaard oplevelse, at soldaterveteraner alene i kraft af en baggrund i Forsvaret har en indforstået opfattelse af at ting som, at man altid er disciplineret –for eksempel møder til tiden og er korrekt påklædt – samt at man løser en stillet opgave, at man yder sit bedste, at man ikke giver op trods modgang og lignende, at det er en slags minimumstandard for at blive anset som værende en professionel.

– Disse ting, som for mange soldater bare er en underforstået standard, er evner og kvaliteter, som enhver arbejdsgiver ønsker i en medarbejder. Kan man italesætte disse simple ting, kombineret med andre værdifulde kompetencer og erfaringer i kraft af uddannelser, praktisk anvendelse osv., så kommer man meget langt, forklarer Kristoffer Young Kaag Vestergaard.

– Jeg følte at det var uendeligt svært at forklare både værdien af, og hvordan mine kompetencer, fra Forsvaret var yderst brugbare i et givent job. Selv med en min civile uddannelse i bagagen, evnede jeg ikke at tydeliggøre, hvad jeg kunne, og slet ikke skabe en kobling fra denne med mine militære færdigheder. Igennem mentorforløbet, fik jeg mulighed for at afprøve og diskutere sammenhænge mellem forskellige erfaringer, kompetencer og evner. Det har hjulpet mig enormt i arbejdet med at lave præcise, og stadig korte og relevante, beskrivelser af mine kernekompetencer, siger Kristoffer Young Kaag Vestergaard.

Erhvervslivet har brug for veteraner

Michael Jürgensen oplever også, at det kan være svært at oversætte det, man kan som soldat, til det, som erhvervslivet har brug for? Men han er ikke i tvivl om, at erhvervslivet har brug for soldaterveteranernes evner:

– Jeg ser klart, at vi har brug for personer, som evner at kombinere det at kunne udarbejde en klar plan, kommunikere denne til et team samt gennemføre en målrettet eksekvering. Parallelt med, at man effektivt kan tilpasse sig efter omstændighederne og dermed fungere i til tider meget pressede situationer. Jeg ser derfor et klart match i forhold til det, soldaterne bringer med sig af kompetencer. Udfordringen kan være at få disse konverteret til det, som virker i erhvervslivet. Dette omhandler også kvalificeringen af, hvilken type job veteranen drømmer om, branchen, jobsøgningsprocessen samt hvordan man håndterer et jobinterview og efterfølgende forhandling, indtil man har underskrevet en kontrakt.

Fik endelig job som fortjent

Det var et tilfælde, at Kristoffer Young Kaag Vestergaard fik kontakt med foreningen. Men det var åbenbart netop det, der skulle til for, at en kompetent og dygtig veteran som han, blev i stand til at sælge sig selv og sine evner og erfaringer på den rigtige måde overfor det civile erhvervsliv. Og målrette sin søgning. Det resulterede i et godt job.

– Jeg har fået utroligt meget med i bagagen af at have været en del af VELKOMMEN HJEM, både professionelt og personligt. Man får en utrolig stor ”værktøjskasse” igennem forløbet, som ikke kun indeholder kortsigtede hjælpemidler, men som helt sikkert også er relevante og brugbare længere ude i fremtiden. For mig personligt, har kombinationen af kick-off og det rigtigt konstruktive mentorforløb med Michael Jürgensen resulteret i, at jeg nu er blevet ansat ved Watch Medier A/S (imedier), som Account Manager, inden for relations opbyggende B2B-salg af branchemedierne ShippingWatch og EnergyWatch nationalt og internationalt, forklarer Kristoffer Young Kaag Vestergaard, og slutter:

– Til sidst vil jeg gerne have lov at sige kæmpe tak for jeres indsats og arbejde til Helene, Nicolai, Michael og alle andre involverede i VELKOMMEN HJEM!

Men historien slutter ikke her ifølge Michael Jürgensen:

– Det har været en udsøgt fornøjelse at lære Kristoffer at kende, arbejde tæt sammen med ham i processen, og at vi har nået vores mål. Nu glæder jeg mig til at følge ham på den videre rejse i de kommende år.  

Derfor har Michael Jürgensen valgt at blive mentor for veteraner
Jeg har valgt at prioritere en del af min tid til VELKOMMEN HJEM siden 2016, fordi jeg ganske enkelt synes, det er en fantastisk forening med mennesker som er drevet af en klokkeklar vision og formål. Men endnu vigtigere er det, fordi jeg mener, at vi rent faktisk skylder at hjælpe denne gruppe dygtige, målbevidste mennesker videre i livet. Man skal aldrig glemme, at en meget stor andel af vores veteraner jo i rigtig mange tilfælde har risikeret deres eget liv og lemmer som udsendte i betydeligt farlige områder rundt omkring i verden. Dette har de gjort for at beskytte os andre, de værdier og den kultur, som vi værner om i Danmark. Som mentor har jeg en unik mulighed for at gøre en kæmpe forskel på et andet menneskes liv ved at coache og vejlede dem i den retning, vi sammen finder frem til undervejs i processen, forklarer Michael Jürgensen.

Gode råd, hvis overvejer at blive mentor
Træd kun ind i mentorrollen, såfremt du virkelig kan mærke (i maven), at du brænder for det, og vil det fuldt ud. Den tid, du investerer i et andet menneske, kommer mangfoldigt tilbage, både i forhold til det, du giver, men også det, du som mentor selv lærer undervejs. Tilsvarende – gør det IKKE, hvis det kun drejer sig om at pudse en CSR-profil politisk korrekt af, råder Michael Jürgensen.