”Ingen forstod kompetencerne”

Udgivet d. 27. juni 2018 af Velkommen Hjem

For veteran Anders Kolind var det åbenlyst, hvad en erfaren oversergent med 2 udsendelser, 4 værnepligtshold og 12 års ledelseserfaring fra Forsvaret kunne bidrage med. Men i forhold til erhvervslivet følte han, at han lige så godt kunne have sagt, at han var utrolig dygtig til at samle legoklodser. I VELKOMMEN HJEM fik han hjælp til at oversætte sine kompetencer, og så skete der noget …

Anders Kolind startede i Forsvaret som værnepligtig og kom derefter hurtigt på Sergentskole. Han kom til Ingeniørregimente i den “særlige” ammunitionsrydningsdeling, hvor han fik 13 mand og 11 biler med materiel, til at løse opgaver som at rydde flybomber, der ligger dybt begravet, eller sørge for indhegning af farlige områder.

“Målet var at komme ud i verden som ammunitionsrydder i NGO´er. Det nåede jeg dog aldrig. Til gengæld nåede jeg at være sektionsfører for et hold fantastiske soldater i Irak, hvor vi sprængte omkring 180 ton ammunition i luften. Derefter var jeg hjemme en tid og løste nogle nationale rydningsopgaver på Amager, før jeg igen blev udsendt – denne gang til Afghanistan. Vi kørte som ørkenhold, der fandt landsbyer og compounds. Planen var, at hvis folk begyndte at skyde efter os, skød vi tilbage og trak os. Vores formål var ikke at kæmpe som sådan, vi skulle bare finde ud af, hvor vi havde fjenden. 186 dage og 3 mine/IED-påkørsler senere tog vi hjem med masser af ny erfaring, men også med et behov for at komme ned på jorden igen” fortæller Anders Kolind.

Private problemer inspirerede til civilt job

Tilbage i Danmark igen uddannede Anders Kolind sig blandt andet til oversergent. Han måtte erkende, at han ikke kom ud igen lige foreløbig og gik derfor i gang med en civil uddannelse som maskinmester. Årsagen var en lang række private problemer:

1529870653233

“Den vigtigste årsag var, at min kone blevkritisk syg. Samtidig var min bror lige vendt hjem fra Afghanistan med dårlige oplevelser i bagagen, som han faktisk stadig bakser med. Min anden bror gik grundigt ned med stress. Og jeg selv fik stress i forbindelse med, at min kone blev alvorligt syg for anden gang. Det tilsammen gjorde, at jeg fandt mig selv aldeles interesseret i at finde ud af så meget som muligt om, hvordan man får mennesker, som os, tilbage på sporet. Måske endda finder et nyt spor” fortæller Anders Kolind.

Anders Kolind tog herefter forskellige coach-uddannelser og er i dag også uddannet terapeut. Målet var at finde arbejde som mentor eller coach med speciale i stress og stressrelaterede mentale udfordringer.

Næste skridt var således at finde et job. Men overgangen fra militær til et civilt job var for Anders Kolind temmelig svær.

Ingen forstod kompetencerne

“I det civile erhvervsliv ved man simpelthen ikke, hvilken kasse, man skal putte sådan en mand som mig i” fortæller Anders Kolind.

Trods alle Anders Kolinds erfaringer og uddannelser fra Forsvaret, kunne han ikke finde et arbejde inden for det område, han brændte for.

“Jeg kunne knap nok komme igennem til samtaler, selv om det var åbenlyst, at jobannoncerne præcist beskrev netop dét, som jeg kan og har lært en masse om. Det føltes som om, at ingen kunne læse og forstå de ting, jeg skrev i mine ansøgninger og mit CV. For mig er det til en vis grad selvforklarende, hvad det betyder at have været udsendt som ammunitionsrydder i en krigszone. Det var det tydeligvis ikke for arbejdsgiverne på det civile arbejdsmarked” siger Anders Kolind.

Men tingene ændrede sig, da Anders Kolind kom i kontakt med VELKOMMEN HJEM og lederen af foreningen Helene Djursø.

Mødet med VELKOMMEN HJEM ændrede alt

Ved et tilfælde faldt Anders Kolind en dag over en artikel om en anden oversergent, som han kendte fra tidligere. Han var kommet videre i livet, men havde haft de samme udfordringer i overgangen fra militær til civil. I artiklen blev VELKOMMEN HJEM beskrevet og det var netop den type hjælp, som Anders Kolind oplevede, at han manglede.

“Jeg forstod, at VELKOMMEN HJEM blev lavet med det ene formål at hjælpe folk fra Forsvaret videre ind på det civile arbejdsmarked. En masse firmaer og enkeltpersoner kunne tilsyneladende se det potentiale, der uvægerligt må ligge i de soldater, der kan komme igennem udsendelser, krig og tab og stadig have skindet på næsen”

“Jeg skrev en ansøgning til Helene Djursø om at komme med på et forløb. Få dage efter blev jeg indbudt til en samtale, og herfra ændrede alt sig for mig” fortæller han.

“Pludselig kunne jeg oversætte mine kompetencer til civilt. Der var folk omkring mig, der ikke bare var villige til at hjælpe, men også havde værktøjer og netværk til det.

Jeg fik en mentor i Pandora; Malene Brostrøm, der er HR-direktør, og har brugt hele sit arbejdsliv på at genkende kompetencer og som præcist ved, hvad der skal til for at gøre sig mere attraktiv.

Det er ikke just noget, som vi er opdraget til i Forsvaret; at sælge os selv. Det føles for mig forkert at skulle sidde til en samtale med en fremmed og ikke lægge fingre imellem, når jeg fortæller, hvad jeg kan og har gjort. Men efter 2 dages kick-off i VELKOMMEN HJEM og en snak med min mentor, fik jeg både sproget og motivationen til at gøre det” siger Anders Kolind.

Fik hjælp til et job med at hjælpe andre

Anders Kolind har fået netop det job, som han drømte om på den civile side af bordet – hos virksomheden Lehman & Partners, der hjælper sygemeldte og ledige personer tilbage på arbejdsmarkedet.

“Jeg arbejder som koordinator, coach og underviser hos Lehman & Partners, der er en mindre, men voksende, virksomhed, som giver mennesker hjælp og har forløb til folk ramt af stress, angst og depression. Jeg har muligheden for at sætte mit præg på nye forløb og lave lige præcis dét, jeg gerne vil: Ledelse, undervisning og stress-coaching.

Jeg er stadig ny i jobbet, men jeg er ti gange mere fortrøstningsfuld med hensyn til fremtiden efter at have været en del af VELKOMMEN HJEM. Og endnu mere efter at være “landet” i Lehman & Partners.”

Tak for hjælpen!

VELKOMMEN HJEM er bygget på et eneste ønske; at hjælpe veteranerne ind på det civile arbejdsmarked til gavn for dem selv, men også fordi det gavner virksomhederne og samfundet i det store hele. Undersøgelser viser, at mellem 80-85% af alle de soldaterveteraner, der gennemgår forløbet i foreningen, får civilt fodfæste. En af dem er Anders Kolind, der er taknemmelig.

“Som soldat, veteran og leder fra Forsvaret kan jeg ikke komme i tanke om en organisation, der er vigtigere end én som VELKOMMEN HJEM. I hvert fald ikke når det kommer til overgangen fra militær til civil. Alle de ting, vi kan og har med i bagagen. Alle de uddannelser, de fleste af os har og alle de erfaringer, som vi har gjort os. De betyder kun noget at tale om, hvis den, som vi sidder overfor, taler vores sprog… eller en hel del mere relevant; hvis vi taler deres. Og det kan vi kun, hvis vi lærer det!”

“Jeg har lært det i VELKOMMEN HJEM, og jeg kender ikke til andre organisationer, der er villige til at gøre det, som foreningen gør for andre uden, at de forventer andet end din bedste indsats. Jeg har ikke ord til at udtrykke min taknemmelighed” slutter Anders Kolind.

G.I. DesertKolind