Du kan meget mere, end du tror!

Udgivet d. 24. maj 2024 af Velkommen Hjem

Hvis man som veteran skal kunne bruges til noget i det civile erhvervsliv, så skal man enten arbejde sig op helt nede fra bunden i en større virksomhed eller tage en længere uddannelse… troede Emil Laursen. Han kunne ikke forestille sig, at han ville have rigtig meget at byde på og være et godt aktiv for en civil virksomhed på baggrund af sine uddannelser og erfaringer fra Forsvaret. Men han fik viden om det modsatte, da han kom med i et forløb i VELKOMMEN HJEM. Pludselig åbnede der sig reelt en ny verden af muligheder, som han med hjælp fra mentor Troels Libak Stollberg gik i gang med at afsøge i forhold til egne mål, ambitioner og kompetencer. Og efter fem måneders jobsøgning landede Emil perfekt i en stilling som Shopkeeper i IKEA.

Da Emil besluttede at forlade Forsvaret, kunne han med glæde se tilbage på 14 år med god læring og ”opdragelse” i at tænke og agere struktureret og på sin uddannelse som leder.

– Jeg kan rigtig godt lide Forsvaret og den måde det er bygget op på, og da jeg var i start tyverne, vidste jeg som så mange andre ikke, hvad jeg skulle med mit liv og Forsvaret tilbød et godt sted, forklarer Emil og fortsætter: 

– Jeg har lært meget om struktur og pligt over for kollegaer ved at arbejde i Forsvaret. Når jeg ser tilbage, er det klart for mig, at der på et meget tidligt tidspunkt i min befalingsmands-karriere blev forventet noget af mig. På den måde udvikler og lander man løbende som leder i Forsvaret, og det er for mig en af de vigtigste ting i forhold til min egen udvikling.

En verden af muligheder

Mange veteraner ved ikke selv, hvor meget de har at tilbyde erhvervslivet, og det er her VELKOMMEN HJEM kommer ind i billedet med masser af oplysning og viden til de veteraner, der deltager i et forløb. Det starter med et kickoff, der er første step i forløbet, hvor foreningens mentorer, tidligere deltagere og repræsentanter fra virksomhederne stiller op med indlæg, sparring og gode råd. Emil kom med i et forløb og allerede efter de to dages kickoff kunne han se på erhvervslivet med nye øjne.

– VELKOMMEN HJEM har afmystificeret den civile verden. Jeg var sikker på, at jeg kun kunne ”bruges” til noget i en større virksomhed, hvis jeg enten arbejdede mig op helt fra bunden, eller tog en længere uddannelse. ingen af disse var en mulighed for mig da jeg rent økonomisk havde råd til at gå for meget ned i løn. Her hjalp VELKOMMEN HJEM mig til at forstå, at på trods af manglende uddannelse og erfaring, så havde jeg rigtig meget at byde på, og ville være et godt ”asset” for enhver virksomhed, på baggrund af min erfaring i Forsvaret

VELKOMMEN HJEM tog mine kompetencer og satte dem i kontekst i forhold til de behov en eventuel arbejdsgiver giver udtryk for i et jobopslag.

Veteran Emil Laursen

Mentor Troels Libak Stollberg & veteran Emil Laursen

Tog springet uden at kende målet

Efter kickoff bliver veteraner i foreningens forløb matchet med deres egen personlige mentor, som veteranen i op til 6 måneder har mulighed for at bruge til sparring, hjælp og gode råd. Emil blev matchet med Troels Libak Stollberg fra Carlsberg, der har valgt at bruge tid på at hjælpe i VELKOMMEN HJEM, fordi han selv har en baggrund i Forsvaret, og derfor synes, at det lå lige for at bruge med sin baggrund at hjælpe ved også at inddrage sine civile erfaringer. 

– Siden 1990 har jeg været Reserveofficer i Forsvaret. Først 10 år ved Dronningens Livregiment med udsendelser til Bosnien & Irak/Kuwait, og derefter 22 år i Søværnet med fire ”sæsoner” af piratjagt på Afrikas østkyst, og jer er stadig aktiv i en værnfælles-funktion. Derfor har det været oplagt for mig at give noget tilbage til andre veteraner som Emil, der gerne vil have et civilt job, forklarer Troels Libak Stollberg, der ser flere fælles styrker hos folk i Forsvaret, som erhvervslivet kan bruge: 

– De klassiske dyder, som veteranerne lærer i Forsvaret, betyder helt sikkert noget i forhold til at være opgavefokuserede, gode til at planlægge og håndtere overraskelser, at tage det lange seje træk samt have forståelse for, at man kun sammen klarer sig bedst … og læg dertil en god portion humor.

Troels Libak Stollberg ser de samme kvaliteter hos Emil, og fremhæver desuden et stort mod og en særlig målrettethed: 

– Emil har helt klart viljen til at springe over kløften, trods ingen oplagte steder at lande. Emil er stadig relativt ung og har ”kun” erfaring fra Forsvaret… troede han: Reelt har han haft fritidsjob, hjulpet til over årene i farens juletræsfirma, og så har han en styrke i motiverende omgang med mange unge mennesker med forskellig baggrund, forklarer mentoren.

VELKOMMEN HJEM går ikke ud og finder drømmejobbet til en – man skal selv arbejde for det, og selv ville det.

Veteran Emil Laursen

Fik sparring udover det sædvanlige

For Emil har mentorskabet med Troels Libak Stollberg været medvirkende årsag til, at han selv kunne holde momentum i jobsøgningen og samtidig det haft stor værdi for Emil at kunne sparre med sin mentor – også om ting, der rakte udover det faglige. 

– Troels været rigtig skarp til at holde mig til ilden igennem min ansøgningsproces. Ligeledes har han vist en helt særlig omsorg overfor mig, der har betydet meget for mig; jeg valgte at tage springet væk fra Forsvaret i en turbulent tid med ombygning i huset, udfordringer i privaten og ligeledes kontroverser med min ledelse på arbejdet. Alt sammen talte jeg med Troels om, og her mødte jeg stor forståelse og interesse. Helt konkret har Troels samtidig hjulpet mig med at opbygge mit CV, min LinkedIn profil samt de mange ansøgninger, fortæller Emil.

Jeg har udfordret Emil på, hvad kan han og hvad vil han, og derfra har det været en fase-for-fase sparring, hvor jeg har inddraget min civile erfaring.

Mentor Troels Libak Stollberg

Har lært at sælge sig selv

Veteraner i forløb siger ofte efterfølgende, at VELKOMMEN HJEM har gjort en verden til forskel for dem og der, hvor de er landet civil, og Emil er ingen undtagelse. 

– Jeg er blevet ansat som shopkeeper ved IKEA i Århus efter at have søgt arbejde i 5 måneder. Jeg kan med ret stor sikkerhed sige, at hvis jeg ikke havde fået støtte og hjælp fra hhv. VELKOMMEN HJEM og Troels var jeg nok stadig jobsøgende og uden forståelse for, hvordan jeg skulle ”sælge” mig selv, slutter Emil. 

Den korte soldaterhistorie om veteran Emil Laursen

  • 2013 Startede som værnepligtig ved Heste-eskadronen.
  • 2015 Blev udnævnt sergent og havde derefter et par år som sergent i værnepligten,
  • 2018 Udsendt til Estland. Fik efter hjemkomst arbejde på Sergentskolen i Varde.