Kickoff gav motivation og værktøjer til at starte jobsøgningen

Udgivet d. 19. juni 2024 af Velkommen Hjem

Kick-off arrangementet gav helt klart vind i sejlene og en motivation til at starte jobsøgning. Det gav samtidigt også de værktøjer, som mange af os veteraner mangler og et indblik i, hvordan de formelle og uformelle spilleregler er i jobsøgning. Kæmpe ros til de mange oplægsholdere og fagpersoner, som var med til at gøre kickoff-dagene til noget helt særligt, siger en af de veteraner, der har været i forløb i VELKOMMEN HJEM. Han ønsker at være anonym, men vil samtidig gerne dele sine gode oplevelser som inspiration til andre veteraner, der står i samme situation, som han selv stod i for blot et halvt år siden. 

– Forsvaret er en fantastisk arbejdsplads, som jeg i alle årene har været glad for. Jeg har fået så mange erfaringer og kompetencer, som jeg dagligt bruger i mit erhverv i dag og som menneske. Særligt som leder er Forsvaret en helt unik arbejdsplads, hvor man igennem praktisk erfaring får afprøvet alle de teorier, som man lærer undervejs på de uddannelsesforløb, man gennemgår. Samtidigt får man også et menneskeligt værdisæt, som jeg tror præger rigtigt mange mennesker hele livet, når de har haft en hverdag i Forsvaret. Det er også derfor, at folk som har haft en relation til Forsvaret hurtigt finder fælles grund, når man mødes i en anden kontekst, fortæller veteranen. 

Efter 13 år i Forsvaret besluttede han at skifte karriere til en civil, blandt andet for at få øge balancen mellem arbejde og familieliv. 

– Min årsag til at forlade Forsvaret var af familiær karakter. Jeg ønskede en mere stabil hverdag. Jeg har desuden læst en professionsbachelor som Katastrofe- og Risikomanager, den uddannelse har jeg et brændende ønske om at anvende i praksis, forklarer veteranen.

Enestående hjælp til veteraner

I håb om at få hjælp til at komme i gang med jobsøgningen og forstå den civile verden, kontaktede han VELKOMMEN HJEM. Foreningen er den eneste af sin slags i Danmark, der hjælper de ressourcestærke veteraner videre med tilbud om, at de kan komme med i et af foreningens professionelle forløb. Det starter med to dages fælles kickoff for de deltagende veteraner, hvorefter den enkelte bliver matchet med sin helt egen mentor, som veteranen kan søge sparring, støtte, gode råd og eventuelt adgang til netværk fra i op til seks måneder. 

I dette tilfælde blev veteranen matchet med en mentor, der kunne hjælpe med at perspektivere jobmulighederne for veteranen i forhold til både hans uddannelse og ambitioner. 

– At få sin egen mentor er en unik mulighed. Min mentor og jeg blev hurtigt enige om en helt uformel tilgang til mentor og mentee-forholdet. Vi havde et rigtigt godt første møde, hvor vi ud over at være nysgerrige på hinanden, også fik drøftet nogle rigtigt gode ting angående den strategi, som jeg skulle vælge i min jobsøgning. Jeg havde en ret god ide om den retning, jeg gerne ville gå, men manglede lidt ideer til at operationalisere det. Dét var min mentor rigtig god til at give sit perspektiv, hvilke var rigtigt gavnligt. Derudover brugte jeg min mentor til at blive bekræftet i, at jeg var på rette spor, da jeg startede de første samtaler, forklarer veteranen.      

Efter et forløb i VELKOMMEN HJEM lander de fleste veteraner i det rigtige civile job, andre starter på en civil uddannelse og enkelte vender afklaret tilbage til Forsvaret.

Fik nyt perspektiv på mulighederne

Ligesom andre beretninger fra veteranerne i VELKOMMEN HJEM, så ender også denne godt – i dette tilfælde med det helt rigtige job. Det mener veteranen i høj grad skyldes den motivation, hjælp og viden han fik gennem sit forløb. 

– VELKOMMEN HJEM var med til at skubbe mig i den rigtige retning. Da jeg havde taget beslutningen om at være med i forløbet, så jeg det lige så meget som en forpligtigelse til at komme ud over rampen og få gjort noget ved det ønske, man havde. Jeg er landet i et rigtigt spændende job, som jeg formentligt aldrig ville have søgt, hvis ikke der var blevet skubbet lidt til min forestilling om, hvad jeg kan og har med i rygsækken fra Forsvaret, slutter han. 

Kort om VELKOMMEN HJEMs forløb for kompetente veteraner

Et forløb starter med to dages kickoff, hvor de deltagende veteraner får indsigt og en bredere viden om erhvervslivet igennem oplæg og foredrag af erfarne, dygtige erhvervsfolk og erhvervseksperter. Veteranerne bliver desuden inddraget igennem gruppeforløb og 1:1 samtaler med erhvervspsykologer og karriererådgivere. Efter kickoff bliver hver enkelt veteran matchet med en af foreningens engagerede mentorer efter personlighed og faglige interesserer, og i de følgende seks måneder vil mentor guide, hjælpe og støtte veteranen i transitionen.