Det er vigtigt at kende sin egen værdi og vide, hvad man bringer til bordet. 

Udgivet d. 29. august 2022 af Velkommen Hjem

Da Michael Nielsen begyndte at have forventninger og stille krav til virksomhederne under jobsamtalerne, blev hans mentor Anders Hove Gooseman glad. For ham var det bevis på, at hans mentee havde fået løftet sin selvtillid op på rette niveau. For soldater er ifølge Anders Hove Gooseman ofte yderst kompetente: 

Forsvarets uddannelser, herunder ledelsesuddannelser, og den efterfølgende aktive brug af dem, giver nogle meget stærke kompetencer inden for fx personaleledelse. Ydermere er de analytiske egenskaber og evnen til at få planer udført i praksis også er stærke og velfunderet. Og så har veteraner en særlig fin evne til at håndtere en tilspidset situation roligt og sikkert.

Efter at have deltaget i et forløb i VELKOMMEN HJEM med Anders Hove Gooseman som mentor, er Michael nu startet som Fuldmægtig i Skatteministeriet. Her kan du læse historien om det stærke mentorskab både mentor og mentees overvejelser i forbindelse med transitionen.  

Jeg valgte at forlade Forsvaret af en årsag: Min familie. Jeg blev far for et år siden og besluttede mig dengang for, at jeg ikke ville tilbringe længere perioder hjemmefra, fortæller Michael, der efter 15 år i Forsvaret og i alt 9 udsendelser til hhv. Kosovo, Afghanistan og Irak, nu var klar til at skifte karrierespor, men det har ikke været uden overvejelser.

Det, som udfordrede mig i forhold til at sige min stilling op i Forsvaret var todelt. For det første var jeg rigtig glad for den stilling, jeg sad i som Næstkommanderende i en NATO IT -og kommunikationsenhed, hvor jeg havde en enormt dygtig chef og mange gode og passionerede kollegaer. For det andet havde jeg en karriereplan, der gav mening, og som jeg kunne se mig selv i. Så jeg var og er faktisk på mange måder ked af, at jeg ikke skulle have en længere karriere som officer i Hæren, forklarer Michael.

Michael Nielsen, veteran

Leder eller specialist? Offentligt eller privat?  

Michael hørte om VELKOMMEN HJEM fra kollegaer, tog kontakt og kom med i et forløb, der starter med to dages kickoff. 

Michael blev efterfølgende matchet med en af foreningens engagerede mentorer, Anders Hove Gooseman, Director i Novo Nordisk, der tidligere har været mentor i VELKOMMEN HJEM. Et match, som Michael har været meget glad for.

Mit forhold til Anders har været rigtig godt og givende, fortæller Michael og fortsætter om samarbejdet:

Anders har hjulpet mig med at få afklaret min kompetencer og hvilke af dem, som jeg gerne ville arbejde med i det civile. Skulle det eksempelvis være min officersbaggrund eller min akademiske baggrund, som skulle være det primære og hvad skulle i så fald være det sekundære. Skulle jeg gå efter en lederstilling eller en specialiststilling og skulle det være i det offentlige eller private? 

VELKOMMEN HJEM har især hjulpet mig med at blive afklaret i forhold til, hvad jeg gerne vil i det civile arbejdsliv.

Veteran Michael Nielsen

Anders har også været en stor støtte i forhold til min utålmodighed efter, at jeg sendte jobansøgninger afsted. Jeg gik i en periode og afventede svar på de ansøgninger, jeg havde sendt afsted, men fik intet svar. Det frustrerede mig virkelig, selv om der ofte ikke var gået mere end 14 dage, men pludselige blev jeg indkaldt til samtaler over en bred kam og måtte afvise flere, da jeg havde fået en ny stilling, siger Michael. 

Mentor Anders Hove & veteran Michael Nielsen

Springet er sværere, end man tror

Anders Hove Gooseman har valgt at være mentor i VELKOMMEN HJEM, fordi han ønsker at være med til at hjælpe veteranerne, som han kalder ”nogle vanvittige dygtige mennesker, som også har påtaget sig et stort ansvar i deres virke ved Forsvaret for Danmark (… og for os, som ikke påtager os det ansvar)”. Det kommer stadig bag på mentoren, at springet fra Forsvaret opleves så stort.

Det overrasker mig forsat, at springet fra Forsvaret til det civile opleves som så stort. Den udfordring, jeg har oplevet, er, at Forsvaret, ligesom en hver anden større arbejdsplads, har et særligt indforstået sprog, som kræver en vis oversættelse for, at man bedre kan forstå, hvilke kompetencer de kan bringe i spil i en anden setting. For Forsvaret virker den opgave større end, hvis man gerne vil skifte fra virksomhed A til virksomhed B, siger Anders Hove Gooseman og tilføjer:

Det fortæller noget om en stærk (og stolt) kultur i Forsvaret, som kan virke svær at se udover i søgen efter nye udfordringer uden for Forsvaret. 

Vi skal afmystificere det civile

Anders Hove Gooseman ser det derfor også som en vigtig opgave at indvie veteranerne i det civile erhvervsliv og gøre det ukendte terræn mere forståeligt og mindre mystisk. 

Som sparringspartner er det min oplevelse, at man som mentor kan være med til at afmystificere det civile og (måske) bidrage med en kontekst/forståelse, som kan være svær at se, når man har dyrket hele sit professionelle virke i Forsvaret, siger Anders Hove Gooseman. 

Min oplevelse er, at Michael og jeg rimeligt hurtigt fandt hinanden i forhold til, hvad vi gerne ville fokusere på og vende i vores sessioner. Jeg har ikke oplevet forløbet som et envejs forløb (jeg giver og Michael får); min oplevelse er derimod, at vi begge har lært noget.

Mentor Anders Hove Gooseman

Kend din værdi

Under forløbet oplevede Anders, at Michaels selvtillid voksede, og det bidrog dermed til nogle langt bedre jobsamtaler. 

Jeg syntes, det var enormt positivt, da Michael også begyndte at sætte gode forventninger til dem, han havde samtaler med. Det, at kende sin egen værdi, og hvad man bringer til bordet, er i min optik vigtigt (både det gode og det mindre gode). 

Han tilføjer, at det ikke alene var hans mentee, som fik noget ud af samarbejdet – det gjorde han også selv:

Jeg lærer altid noget af at være en del af en andens udvikling, men det er særligt lærerigt og værd at tænke mere over, når personer tør tage det til tider svære valg at gøre op med, med hvem og hvad de rent professionelt vil bruge deres liv på. Det er meget lettere sagt end gjort og aftjener dyb respekt, siger Anders Hove Gooseman.

For Michael har forløbet også givet læring for livet, men det har frem for alt hjulpet ham med at komme videre og finde det helt rigtige civile job.  

Det har gjort en stor forskel for mig at være en del af VELKOMMEN HJEM. Jeg er lige startet som Fuldmægtig i Skatteministeriet, nærmere bestemt i Toldstyrelsens kontor for Kontrol -og risikostyring slutter Michael. 

Den korte soldaterhistorie om veteran Michael Nielsen

 • 2001 Værnepligtig – Jyske Dragon Regiment 
 • 2002 Sergent i Militærpolitiet 
 • 2003 Kosovo (KFOR 9)
 • 2004 Afghanistan (ISAF 6/Kabul)
 • 2005 Irak (DANCON 5)
 • 2006 Afghanistan og Irak (ISAF 2 RC/S + Protection Team Bagdad)
 • 2007 Udsendt til Irak (Protection Team – Bagdad)
 • 2011 Civiluddannelse (CU) – 2-årig HF 
 • 2013 Bachelorstuderende – Københavns Universitet, Statskundskab 
 • 2016 Kandidatstuderende – Københavns Universitet, Statskundskab
 • 2018 Hærens Officersskole, hold Anker 
 • 2019 Premierløjtnant – Delingsfører, Føringsstøtteregimentet 
 • 2021 Premierløjtnant – Næstkommanderende, Føringsstøtteregimentet 
 • 2022 Fuldmægtig – Skatteministeriet, Toldstyrelsen