Personlig udvikling på allerhøjeste plan fusionerede soldaten og ingeniøren 

Udgivet d. 21. november 2023 af Velkommen Hjem

– At være med i VELKOMMEN HJEM har været det vildeste forløb inden for personlig udvikling og læren om perspektiv, om at se realiteterne i øjnene og koblingen mellem den uniformerede og den civile verden, fortæller veteran Sebastian Bach Buchholdt. 

Flere år efter, at han havde forladt en rigtig god tid i Forsvaret, og havde taget en videregående civil uddannelse, var det stadig svært for Sebastian at forene sin militære baggrund med sine civile kompetencer og finde det job, hvor han kunne gøre brug af begge sider. Han fik hjælp af Georg Møller, der er mentor i VELKOMMEN HJEM, og det førte Sebastian direkte til Novo Nordisk som Production Planner. Læs historien, hvor svært det kan være at finde sin plads i en ny kontekst, og hvor godt det kan lykkes med den rette hjælp.

– Jeg forlod Forsvaret, fordi min krop var slidt efter to udsendelser, så jeg kunne ikke videreuddanne mig inden for Forsvaret, hvilket også betød, at jeg ikke kunne deltage fuldt ud i alle dagligdagens aktiviteter. Når der ikke var en mission at træne til, var det ikke længere lige så spændende og udviklende, fortæller Sebastian, der altid havde fundet det meget tilfredsstillende at være i Forsvaret:

– Forsvaret kan noget særligt: Uanset, om der er mangel på ressourcer og materiel, bliver opgaven altid løst. Der er også et sammenhold, som simpelthen er unikt for Forsvaret. Men lærer, hvem man selv er, hvordan man reagerer i pressede situationer og håndterer stress i en omskiftelig hverdag. Man lærer også at samarbejde, at være forandringsparat og løsningsorienteret, mener han.

Søgte ubevidst et job, der kunne det samme som Forsvaret

Efter Forsvaret tog Sebastian uddannelsen til Produktingeniør på DTU. Men hvad så? Han var i tvivl om, hvor han skulle søge hen og hvilket job, der ville være det rigtige. Derfor kontaktede han VELKOMMEN HJEM og kom med i et forløb.

– Det har i den grad været afgørende for mig at komme i et forløb. Selv om der var gået nogle år fra min opsigelse fra Forsvaret, havde jeg ikke forladt Forsvaret inderst inde, forklarer Sebastian og fortsætter: 

– Mit første job efter ingeniøruddannelsen var desværre ikke det rigtige match for mig, hvorfor jeg opsagde min stilling. Og der opstod min brændende platform – jeg vidste ikke, hvilken vej, jeg skulle gå. Under kickoff blev jeg stiller overfor den virkelighed, som jeg måske havde gemt lidt væk, eller i hvert fald ikke havde været tro mod. Jeg havde på en eller anden måde søgt efter de unikke områder, som jeg kendte fra Forsvaret, på civil grund – uden at finde det jeg ubevidst søgte. 

På kickoff og senere i mentorforløbet lærte jeg at finde tilbage til mine værdier i den nye kontekst – den civile. Jeg lærte, at man skal være tro mod sig selv, og den person man er. Og jeg lærte, at kaffemøder faktisk er en ting … det førte mig til mit nye job hos Novo Nordisk. 

Jeg havde på en måde opdelt min karriere i to; en med Sebastian fra hæren og en med Sebastian som ingeniør. VELKOMMEN HJEM hjalp med at sammenkoble begge dele som en enhed ved at sætte ord på de kompetencer, man har med fra Forsvaret og sætte dem i relation til det civile, som jeg ikke havde oplevet før. 

Veteran Sebastian Bach Buchholdt

Sebastian Bach Buchholdt, veteran

Mentor med stor indlevelse

Efter kickoff startede Sebastian i det mentorforløb, som er en del af tilbuddet fra VELKOMMEN HJEM. Han fik Georg Møller, der er ”assist” til ledergruppen i Simple Agency Group, som mentor – og det blev helt afgørende for Sebastian.

– Georgs erfaring, mod, engagement og støtte har været altafgørende for min proces. Hans evne til at udvikle mig til at blive ved med at opsøge muligheder. Og det, at han gav mig mulighed for al den sparring, jeg havde behov for. Det har givet en struktur på min jobsøgning og mine planer. Han har fulgt min afklaring og jobsøgningsproces fra sidelinjen, men med et engagement som om han selv stod i det. Han har fulgt mine op- og nedture i processen, som det var ham selv, hvilket har været den bedste support. Hans evne til at lytte har givet mig en følelse af, at jeg aldrig har været alene. Han har altid haft en god offensiv strategi i baglommen til next step i processen, som har sendt mig ud i nogle ud i spændende og udfordrende områder, der har været meget lærerige. 

Og ikke mindst har Georg brugt sit netværk til at sætte mig i forbindelse med blandt andre Novo Nordisk, og det førte til to kaffesamtaler og senere tilbud om ansættelse, fortæller Sebastian, og tilføjer, at mentorskabet ikke sluttede, selv om han takkede ja til det ene job: 

– Efter, at jeg landede jobbet som Production Planner hos Novo Nordisk, har vi haft møder, og jeg har mulighed for at række ud til ham, når som helst.

Georg har lært mig, at jeg skal forsætte med at være nysgerrig og blive ved med at undersøge, hvad der sker ned ad næste sidegade. Og at man skal have respekt for processen, for det går ikke altid så hurtigt, som man gerne vil have, det skal. Og hvis det ender med at gå for hurtigt,  er det ikke sikkert, det vil vise sig at være den bedste vej at gå ned ad. 

Veteran Sebastian Bach Buchholdt

Lyst til at give noget til andre

Georg Møller er ny mentor i foreningen. Rollen som mentor falder ham naturlig og han er, som foreningens andre engagerede mentorer, drevet af lyst til at gøre en forskel for de kompetente veteraner. 

– Mit arbejde i Simple Agency Group som ”assist” til en ung ledergruppe med en uformel og direkte ledelse i et godt og digitalt højkompetent arbejdsmiljø giver mig en privilegeret platform med overskud og motivation til min mentorrolle, forklarer Georg Møller og tilføjer endnu en grund: 

– Sidst og ikke mindst er jeg drevet af lysten til at give noget til andre, som skaber værdi for dem.

Georg Møller, mentor

Han har det hele

Som ny mentor ser Georg Møller på veteranernes kompetencer med friske øjne, men allerede nu melder han sig i koret af ”gamle” mentorer, der mener, at veteranerne har mange kompetencer med fra Forsvaret, som erhvervslivet har brug for.

– Teamwork, herunder kollegaskab, og så er veteranerne gode til at tænke løsningsorienteret, ligesom de er forandringsparate, siger han og tilføjer, at udover også at kunne genkende disse kvaliteter hos sin egen mentee, så har Sebastian yderligere en række styrker og stærke personlighedstræk.

– Sebastian er positiv og ærlig/ægte. Han har ”alt (næsten) på tallerkenen” og har en smittende begejstring, siger Georg Møller, der oplever, at hans sparring som mentor har givet Sebastian et løft på selvtilliden og hjulpet veteranen med at finde sin retning i jobsøgningen.   

Personlig udvikling på allerhøjeste plan

For Sebastian ændrede forløbet i VELKOMMEN HJEM meget på de indre planer såvel som på de ydre. Og han er ikke sen til at anbefale andre veteraner i samme situation at kontakte foreningen for ak komme med i et forløb.

– Selv om man har været uden for Forsvaret i mange år og tror, at man har fat i den lange ende, er det bare ikke sikkert, man har det. Grib chancen for at blive stillet overfor svære og udfordrende spørgsmål, der giver personlig udvikling på allerhøjeste plan. Jo mere du giver af dig selv i denne proces, jo større er udbyttet af denne transformation. Men mest af alt gælder det om at have respekt for processen, man går igennem, slutter Sebastian.

Den korte soldaterhistorie, fortalt af veteran Sebastian Bach Buchholdt

  • 2010 Jeg startede i værnepligt på Antvorskovkaserne som 18-årig. Efter 3 måneder kom jeg videre på hærens reaktions uddannelse på Dragonkasernen i Holstebro. Efter 9 måneder blev jeg udsendt på ISAF hold 11 til Helmand, Efter hjemkomst havde jeg mulighed for at tage med ISAF 14 igen til Afghanistan, kun efter et lille år hjemme i Danmark.
  • 2013 Efter min udsendelse nummer to, søgte jeg til Antvorskov kaserne for at kunne bo med min kæreste, nu hustru, i København.
  • 2015 Jeg søgte CU for at tage HF-enkeltfag og opsagde herefter sin kontrakt med Forsvaret for at videreuddanne sig.

 

CIVILE UDDANNELSER

  • 2016 Jeg startede på DTU.

  • 2021 Blev færdig som Produktingeniør. Under uddannelsen havde jeg studenterarbejde hos Radiometer Medical, og lige efter endt uddannelse som Produktionsleder hos Elis. Sidste nævnte var ikke det rette match af virksomhed for mig, hvor til jeg opsagde min stilling i slut 2022.

 

UDSENDELSER

2011 ISAF hold 11 C-COY, MEKINF-KMP, hvor vi skulle ligge lidt nord for Gereshk, Helmand, Afghanistan. Det var en stationær mission, hvor kompagniet lå i 4 patruljebaser, også kaldt Patrol-baseline. Min funktion var Sweeper, som havde at lede patruljerne sikkert gennem terrænet, ved at vælge de sikreste router væk fra eventuelle vejsidebomber.

2012 ISAF hold 14 VIKING-COY, PINF-KMP, hvor vi skulle ligge i Camp Price, lidt syd- vest for Gereshk, Helmand, Afghanistan. Det var en mission, hvor vi kørte længerevarende offensive operationer i første halvdel af udsendelsen, og den anden halvdel var lidt mere stille med QRF/vagt/mindre operationer fra Camp Price. Min funktion var delingens sanitetsmand, som havde ansvaret for effektiv behandling af syge/sårede indtil, personel med mere uddannelse eller evakuering var mulig.