Mini-praktik i TERMA Group gjorde det muligt at stille skarpt på målet

Udgivet d. 28. september 2023 af Velkommen Hjem

Veteran Christoffer Eltved havde brug for hjælp til selvindsigt i forhold til at finde netop det job, der passede til hans kompetencer fra Forsvaret og som han samtidig også havde lyst til. Og her kunne mentor Jørgen O. M. Laursen, Senior Vice President i TERMA Group, træde til med en helt unik mulighed: Ved hjælp fra organisationen i TERMA havde vi mulighed for, at Christoffer brugte noget tid sammen med vores ledere i hele værdikæden, forklarer Jørgen O. M Laursen. Det medførte en præcis afklaring for Christoffer, der ovenikøbet herefter landede et job i TERMA Aerostructures som Program Manager. Læs hele historien om en veteran, der følte sig hjulpet som et helt menneske og en mentor, der hellere end gerne hjælper veteranerne – ikke mindst set i lyset af, at erhvervslivet mangler dygtige folk. 

Efter fem år i tjenesten og en udsendelse til Estland besluttede veteran Christoffer Eltved at forlade Forsvaret. Han var nysgerrig på, hvad han ellers kunne lave, ligesom han ønskede at udfordre sig selv. Og som en ekstra gevinst måske opnå at få et mere balanceret arbejdsliv. Men selv om Christoffer har forladt Forsvaret, har han masser af ros til Forsvaret og de ting, han har lært. 

– Det er vigtigt for mig at understrege, at jeg er meget taknemmelig for min tid i Forsvaret. Det er virkelig en unik og særlig arbejdsplads. Og for mig har det været en accelereret modningsproces, hvor jeg har udviklet karakter og en bred palette af kompetencer. Ledelse og arbejdet med sociale relationer er en stor del af jobbet, og på de områder har jeg lært meget. 

Derudover giver Forsvaret en god modstandsdygtighed overfor fysisk og psykisk stress, som jeg altid vil kunne trække på. Både privat og professionelt, siger Christoffer.

Fik motivation til jobsøgningen

Christoffer søgte hjælp til sin transition i VELKOMMEN HJEM og kom med i et forløb, der på alle måder har været skelsættende for der, hvor Christoffer er landet i dag.

– Det har været en meget positiv oplevelse at involvere mig i VELKOMMEN HJEM. Det er en forening, der griber opgaven professionelt og seriøst an, og som oprigtigt vil hjælpe. Jeg har følt mig mødt i øjenhøjde og en oprigtig lyst til at hjælpe. De værktøjer, der blev stillet til rådighed i forbindelse med CV og ansøgninger var gode og brugbare. Men det bedste har helt klart været den motivation, foreningen giver til at kaste sig ud i det … og så deres mentorordning, forklarer Christoffer.

Mentor med holistisk tilgang

I forløbet fik Christoffer mentor Jørgen O.M. Laursen, Senior Vice President fra TERMA Group, og de efterfølgende måneder fik Christoffer sparring på både det faglige og det personlige plan. 

– Jeg har et rigtig godt forhold til Jørgen, han har fra starten af taget udgangspunkt i mig som et helt menneske. Han gav mig sparring og perspektiver på, hvad der er vigtigt i livet. 
Jørgen udfordrede mine synspunkter på en konstruktiv og direkte måde, som fungerer godt for mig. Helt konkret opstillede vi et ugentligt møde, hvor han fulgte med i, hvordan det gik, og hjalp til at jeg var på rette vej. Og ikke mindst arrangerede Jørgen, at jeg kunne komme i en mini-praktik i TERMA Group. Det betød, at jeg fik mulighed for at tale med lederne i de forskellige afdelinger, og det var med til at afklare, hvilken type stilling jeg skulle søge efter og gøre mig mere fokuseret, fortæller Christoffer.

Forløbet i VELKOMMEN HJEM har gjort overgangen fra Forsvaret til det civile nemmere for mig. Det har også givet anledning til refleksion og et realistisk syn på egne evner. Og så var det rart at møde en masse, der gik med de samme tanker, som jeg selv havde. Det er der noget trygt i.

Veteran Christoffer Eltved

Mentor Jørgen O. M. Laursen & veteran Christoffer Eltved

Veteranerne tager en for holdet – nu skal vi hjælpe

Jørgen O. M. Laursen er en af forenings dygtige og dedikerede mentorer. Og det er en rolle, han helt bevidst har valgt – først og fremmest til gavn for veteranerne, men også af hensyn til Forsvaret og erhvervslivet.

– Jeg engagerer mig som mentor i foreningen, fordi jeg gerne vil hjælpe veteranerne med at finde arbejde i det private erhvervsliv. Nu har de i Forsvaret ”taget en for holdet”, så må vi som virksomhed også hjælpe for at sikre, at de unge veteraner kommer videre. Jeg hjælper selvfølgelig også, fordi erhvervslivet i øjeblikket har brug for arbejdskraft, og her er det vigtigt, at vi hurtigt får veteranerne i spil, så det bliver en succes for Forsvaret, veteranerne og erhvervslivet, forklarer Jørgen O. M. Laursen.

Udover de akademiske og teoretiske færdigheder veterananerne tilegner sig i Forsvaret, er det meget tydeligt, at veteranerne også kommer med yderst veludviklede kompetencer, hvad angår ansvar, ordentlighed, loyalitet, disciplin, samarbejdsevner. Sidstnævnte er grundkompetencer for virksomheder, der nemt kan bygges videre på.

Mentor Jørgen O. M. Laursen

Projektledelse med positiv udgang

Ifølge mentor Jørgen O. M. Laursen har Christoffer rigtig mange gode kompetencer med fra Forsvaret, og han fremhæver især Christoffers færdigheder inden for projektledelse.

– Jeg har specielt har lagt mærke til, er det Christoffers evne til at lede komplekse projekter og sørge for, at alle interessenter og samarbejdspartnere kender deres roller i projektet og ved, hvordan de kan gøre en positiv forskel, siger Jørgen O. M. Laursen og tilføjer:

– Christoffer har desuden en meget smilende, imødekommende, loyal, målrettet og troværdig personlighed. 

Minipraktik, økonomisk deadline og en udvidet jobsøgeradius

En ting er dog at have mange gode kompetencer, noget andet er at beslutte sig for, i hvilken type job og virksomhed, kompetencerne skal bruges – og ikke mindst hvad man egentlig selv har lyst til at arbejde med. Begge dele var vigtigt for Jørgen O. M. Laursen at hjælpe sin mentée med. 

– Efter Christoffer og jeg havde brugt noget tid på at lære hinanden af kende, kunne jeg mærke, at Christoffer havde brug for lidt selvindsigt i forhold til at finde det helt rigtige job, og ikke bare et hvilket som helst job, men et job, der passede til Christoffers kompetencer og lyst. Ved hjælp fra organisationen i TERMA havde vi mulighed for, at Christoffer brugte noget tid sammen med vores ledere i hele værdikæden, og det var her det gik op for Christoffer, at han drives af at lede komplekse projekter og samtidig have en stor berøringsflade med flere kollegaer i et teamwork, der arbejder henimod fælles mål og resultater. Dermed kunne Christoffer herefter gøre sin søgen efter jobs mere målrettet, siger Jørgen O. M. Laursen og forsætter: 

– Christoffer og jeg lavede også en simpel tidslinje for jobsøgningen, som også indeholdt en økonomisk deadline. Dermed blev søgningsintensitetsbehovet mere synligt og sammen besluttede vi, hvor mange jobansøgninger og kontakter til virksomheder og headhuntere, der skulle eksekveres på ugebasis. Dette dannede grundlag for ugentlige online-opfølgningsmøder på deadlines, nye aktiviteter etc. 

Christoffer og jeg talte også en del om jobsøgeradius og her indså Christoffer, at det godt kan betale sig at udvide radius for at finde det helt rigtige job, frem for mageligheden ved at have et job i nærområdet, som måske ikke er det helt rigtige. Det handler om personlig trivsel og velvære, så man dermed også kan vokse i jobbet og i den virksomhed, man lander i efter afsluttet tjeneste i Forsvaret. 

Fra Forsvar til Forsvarsindustrien

Mentorforløbet sluttede godt med det helt rigtige job til Christoffer, der lige præcis kræver Christoffers kompetencer og matcher hans værdier. Men den lykkelige afslutning betyder også, at mentor og veteran nu blevet kolleger, hvilket Jørgen O. M. Laursen glæder sig over.

– Det er meget motiverende at hjælpe en hjemvendt veteran i den rigtige retning, og det er jeg glad for, at jeg kan bidrage til. og endnu mere positivt er, at vi sluttelig i mentor-mentee forløbet selv fik muligheden for at ansætte Christoffer i TERMA, så vi fortsat får glæde af hinanden som kollegaer i Danmarks største forsvarsvirksomhed. Så selvom Christoffer er landet i et nyt job uden for Forsvaret, kommer han stadig til at være en del af forsvarsindustrien, hvor vi i TERMA arbejder for at sikre menneskers sikkerhed igennem avanceret teknologi, slutter Jørgen O. M. Laursen, og Christoffer Eltved supplerer med samme glæde over resultatet:

– Jeg er meget taknemmelig for den tid og de ressourcer, Jørgen har brugt på mig, og så er det jo virkelig en succeshistorie, eftersom det i sidste ende resulterede i, at jeg blev ansat ved TERMA. 

Den korte soldaterhistorie om veteran Christoffer Eltved

  • 2017 Officersuddannelsen med tilknytning tilknyttet Jydske Dragonregiment.

Forinden:
Blev holdfører efter uddannelsen på Hærens Sergentskole og startede i VIKING kompagniet (mekaniseret infanteri), da de begyndte klargøring til udsendelse. 

Udsendelse til Estland (eFP hold5); ”Det var en urolig spændende og udfordrende tid, med masser af udvikling og læring i håndværket ledelse.” 

Næstkommanderende i stabskompagniet

Kort om VELKOMMEN HJEMs forløb for kompetente veteraner

Et forløb starter med to dages kickoff, hvor de deltagende veteraner får indsigt og en bredere viden om erhvervslivet igennem oplæg og foredrag af erfarne, dygtige erhvervsfolk og erhvervseksperter. Veteranerne bliver desuden inddraget igennem gruppeforløb og 1:1 samtaler med erhvervspsykologer og karriererådgivere. Efter kickoff bliver hver enkelt veteran matchet med en af foreningens engagerede mentorer efter personlighed og faglige interesserer, og i de følgende seks måneder vil mentor guide, hjælpe og støtte veteranen i transitionen.