”Veteraner er ofte den type medarbejdere, der motiveres af et højere formål”

Udgivet d. 7. marts 2019 af Velkommen Hjem

Det mener André Rogaczewski, CEO for Netcompany. Virksomheden bakker op om de danske soldaterveteraner og er helt konkret engageret i arbejdet med at hjælpe veteranerne fra Forsvaret til det civile erhvervsliv. Her kan du læse hvorfor – og hvordan Netcompany hjalp veteran Kenneth Bagge Nielsen i civilt job.

Ifølge André Rogaczewski er Danmark beriget af de mange veteraner, som kommer styrket ud af deres udsendelse og som efterfølgende ønsker at skifte en karriere i militæret ud med en karriere på det civile arbejdsmarked.

– Jeg mener, at disse mennesker i langt overvejende grad udgør en stor samfundsværdi for Danmark. Veteraner er mennesker, som har gjort noget særligt for Danmark. Som arbejdskraft på det civile arbejdsmarked ser jeg, at veteraner ofte vil have rigtig meget at tilbyde både det offentlige og private arbejdsmarked på alle niveauer, siger André Rogaczewski.

Netcompany er en af de efterhånden mange danske virksomheder, der har valgt at arbejde sammen med VELKOMMEN HJEM om at give danske soldaterveteraner en varm modtagelse på det civile arbejdsmarked ved at hjælpe på vej over i erhvervslivet. Men det er ikke alene på grund af soldaternes beundringsværdige indsats for Danmark, men også fordi veteraner kan noget, som erhvervslivet har brug for, mener André Rogaczewski.

– Jeg ser det som en stor kvalitet, at veteranerne i kraft af deres udsendelser har ageret ud fra et tankesæt, hvor de af egen vilje og motivation har kæmpet for noget, der er større end dem selv. De har investeret stort og sat deres eget liv på spil for et større formål, som handler om at stabilisere og skabe fred i skrøbelige samfund. I Netcompany søger vi lige netop den type medarbejdere, der motiveres af at arbejde for et højere formål end blot den månedlige lønseddel, siger André Rogaczewski og tilføjer:

– Det er meget tydeligt for mig, at kvinder og mænd med militær uddannelse og en eller flere udsendelser bag sig naturligt udstyres med en række kompetencer, der gør dem til super gode kollegaer. Her tænker jeg på, at den militære kultur beriger folk med kvaliteter såsom stor ansvarsfølelse, disciplin, stærk arbejdsmoral, er pligtopfyldende og vedholdende. Det er kvaliteter, som vi i Netcompany vægter meget højt i vores egen søgen efter nye kompetente kollegaer.

Netcompany støtter gennem flere mentorer

De virksomheder, der er medlem af VELKOMMEN HJEM stiller i det omfang, de har ressourcer og personale til det, et antal mentorer til rådighed for veteranerne.  Hos Netcompany har man valgt at støtte veteranerne med to mentorer – dels Lars Ulslev Johannesen, der til daglig er Group HR Director og dels Trine Tirsgaard, der er Group Communications Director. I VELKOMMEN HJEM bliver mentorer og veteraner matchet i forhold til interesser og faglighed for at sikre det bedst mulige udbytte for begge parter. Trine Tirsgaard blev matchet som mentor for soldaterveteranen Kenneth Bagge Nielsen. Hun oplever mentorarbejdet som værdigivende, begge veje.  

–  Veteraner har generelt har mange styrker og unikke kvaliteter – herunder en disciplineret indstilling til loyalitet og fælles succes, som kommer arbejdspladserne til gode, siger Trine Tirsgaard.

Startede studier under udsendelse

Mødet med Kenneth Bagge Nielsen var endnu en bekræftelse af Trine Trsgaards positive oplevelse. Kort sagt startede Kenneth Bagge Nielsen sin karriere i Forsvaret som konstabel-elev i 2009 med henblik på udsendelse til Afghanistan, og allerede året efter blev han udsendt til det krigshærgede land. Tilbage i Danmark igen uddannede Kenneth Bagge Nilesen sig til korporal og herefter fulgte endnu to udsendelser til henholdsvis Helmand og Irak. Under sin sidste udsendelse gik han i gang med at uddanne sig til en civil karriere.

– Jeg begyndte at læse en HF på e-learning med det ene formål at læse videre, når jeg kom hjem. Tilbage i Danmark startede jeg på min HD.Del.1 på CBS. Senere foreslog en rigtig god ven mig desuden at kontakte VELKOMMEN HJEM, fortæller Kenneth Bagge Nielsen.

Han oplevede, at i VELKOMMEN HJEM fik nogle brugbare værktøjer til opsætning af CV, ansøgning, LinkedIn og især en større selvindsigt.

– CV, ansøgning og LinkedIn vidste jeg, at jeg ikke vidste så meget om, men det jeg lærte igennem selvindsigt, kom bag på mig. For hvad jeg kan jeg? Hvad ville jeg? Hvad kan jeg tilbyde en virksomhed? Og hvad betyder mine militære færdigheder for en virksomhed?  Dette var nogle utroligt svære spørgsmål for mig at besvare, men VELKOMMEN HJEM hjalp mig med at forstå dem, forklarer Kenneth Bagge Nielsen.

Drømme og forestillinger udfordres

Hjælpen i VELKOMMEN HJEM kom i høj grad også fra mentor Trine Tirsgaard. Hun oplevede på nært hold, hvordan hendes støtte og velmente udfordringer gjorde Kenneth Bagge Nielsen stadig mere bevidst om sine egne færdigheder, og hvad han selv ville.

– Jeg fornemmer og tror, at jeg frem for alt har været en personlig støtte i forløbet. En, der har lyttet, men også har udfordret oprigtigt og velment. Jeg besidder en viden og et indblik i den verden, han træder ind i. Det giver mig mulighed for at udfordre Kenneth i hans syn på et civilt job og de antagelser, han har haft om en civil arbejdsplads. Hvordan ting fungerer, og hvordan samarbejdet forholder sig. Her blev Kenneth klogere, fortæller Trine Tirsgaard.       

Mentor og mentée mødtes fast 1-2 gange om måneden, som regel på Trine Tirsgaards kontor, men aftalte også at tage møder gående af og til.

– Vi brugte meget tid på at strukturere og skabe overblik over Kenneths faglige rejse. Det var vigtigt for os begge, at Kenneths CV afspejler de unikke kompetencer, han besidder. Og samtidig, at hans erfaringer fra Forsvaret støttede op om de styrker,  der var vigtige at få frem. Vi fik arbejdet en del med selvsyn og åbnet en forståelse for, hvilke af hans kompetencer, som er særlig unikke på en civil arbejdsplads. Hans analytiske kompetencer, evnen til at samarbejde og hans målbevidsthed har været den røde tråd i Kenneths CV og referencer, fortæller mentoren.

Forventninger afstemmes og jobsamtaler trænes

Udover at give veteranen indsigt i de muligheder, der ligger i umiddelbar forlængelse af de styrker og færdigheder, som veteran har med fra Forsvaret, er det også vigtigt, at mentoren forbereder sin mentée på de disciplinen ”jobsamtaler”. 

– Jeg brugte mit eget netværk og sendte Kenneth ud på adskillige kaffemøder. Jeg så, hvordan det styrkede ham og gjorde ham skarpere til at præsentere sig selv – møde for møde. Kenneth blev ret god til at forklare, hvorfor lige han kunne gøre en forskel. De samtaler, vi havde haft, materialiserede sig i helt konkrete relevante argumenter, fortæller Trine Tirsgaard.

Et fantastisk forhold med en Happy Ending

For Kenneth Bagge Nielsen har mødet med sin mentor været afgørende i forhold til det sted, han er i dag – et sted, hvorfra han kan vokse videre i den retning, der for ham er den rigtige.

– Mit forhold til Trine har været fantastisk. Jeg har altid kunnet skrive eller ringe til hende. Hun har været støttende, vejledende og helt igennem fantastisk. Hun har især hjulpet mig med at forstå mine kompetencer, og hvordan disse bliver oversat til civilt. Og hun gav mig troen på mig selv, da det var svært, fortæller Kenneth Bagge Nielsen

– Lige nu er jeg ved at færdiggøre min HD. Del.1 og ved siden af arbejder jeg som HR Analytisk konsulent i STARK GROUP. Jeg er med til at udarbejde rapporter, HR- processer gennem hele organisationen og være bindeleddet mellem vores Superbrugere på tværs af Norden.Group Communications Director Trine Tirsgaard, Netcompany Group A/S


Klogere og stolt mentor

Rollen som mentor kræver engagement og tid. Men ifølge Trine Tirsgaard er der masser af belønninger.

– Jeg er også selv blevet klogere. Når man lærer et andet menneske at kende, og åbent og velvilligt har kastet sig ud i at forsøge at gøre en forskel, at støtte og hjælpe … ja, så ser man også nye sider af sig selv. Jeg har slået til steder, jeg ikke forudså. Men jeg har også måtte revidere min egen antagelse om, hvor præcist jeg kunne støtte Kenneth. I flere tilfælde så jeg faktisk en ung mand træde stærkt i karakter. Jeg blev meget stolt – af ham! Det har været en lærerig oplevelse, som klart kan anbefales, fortæller hun.

”Det er fantastisk, at VELKOMMEN HJEM findes og drives af en række engagerede virksomheder, der hjælper forhenværende udsendte med at finde fodfæste på det civile arbejdsmarked. Det må ikke være sådan, at folk, der har kæmpet for Danmark i internationale koalitioner, vender hjem og oplever, at kampene ude i verdenen afløses af en hård kamp for at finde fodfæste i en ny civil tilværelse. Det er helt afgørende, at disse mennesker hjælpes til at få forklaret og oversat de militære færdigheder, så de omsættes til konkrete værktøjer, som erhvervslivet kan relatere til og efterspørger. Det er en super vigtig opgave, der bliver løftet, når initiativer som VELKOMMEN HJEM hjælper med at bygge bro over den mulige grøft, der kan være fra at omstille sig fra en militær karriere til at starte en karriere i det civile arbejdsliv. ”
”Vi har alle et ansvar for at sikre veteranerne en ordentlig og respektfuld modtagelse efter deres indsats. De veteraner, der har behov for hjælp og støtte, skal vide, at samfundet og herunder virksomhederne støtter dem.”

– André Rogaczewski, CEO i Netcompany