Søgte job med et højere formål på civil grund – men fandt det ikke!

Udgivet d. 26. april 2023 af Velkommen Hjem

“Ikke formbar for enhver pris” var rekrutteringspsykologens beskrivelse af den veteran, som Birgitte Krabbe fra Copenhagen Malmø Port netop har haft gennem et mentorforløb. Og måske var det den dybereliggende årsag til, at veteranen havde valgt at søge væk fra Forsvaret og finde ud af, om der var bedre muligheder på den anden side af hegnet. Birgitte Krabbe og VELKOMMEN HJEM gav veteranen masser af ny viden om erhvervslivet og om, hvordan man søger job på civil grund. Han fik også hjælp til at udvide sit netværk og fik drukket en masse kaffe med relevante erhvervsfolk … og blev efterhånden mere og mere afklaret omkring, hvor han skulle hen; tilbage til Forsvaret. Læs historien om et af de forløb, der førte veteranen tilbage til udgangspunktet – med bagagen fuld af ny viden, større civil forståelse og et sundt boost af selvtilliden. 

– Jeg vil fortsætte i Forsvaret, fordi jeg elsker at arbejde i en organisation, som har et højere mål end det kapitalistiske ”overskud på bankkontoen”. Men igennem forløbet er jeg er blevet meget klogere på, hvad jeg kan i en virksomhed, og hvor attraktiv jeg er for en arbejdsgiver. Jeg ved nu, at jeg som officer næsten kan sættes ind i en hvilken som helst virksomhed, der har et produktionsapparat med mennesker, som skal ledes, siger veteranen, der har valgt at være anonym.

Egentlig besluttede han at forlade Forsvaret, fordi han havde en forestilling om, at han ville trives bedre i et civilt arbejdsmiljø: 

– I Forsvaret har jeg fået mange gode oplevelser, venskaber og kompetencer, men jeg er nogle gange en lidt for akademiseret person, og trives derfor ikke altid så godt i det militære hierarki. Det er præcis, som rekrutteringspsykologen skrev i min ansøgningsprofil om mig; jeg er “ikke formbar for enhver pris”.

En mentor man kan spejle sig

Han opsøgte VELKOMMEN HJEM for at få hjælp til transitionen. Og det fik han lige fra start på de første to dages kickoff.

– Her får man hjælp til at blive indsluset i det civile – og et andet arbejdsliv. Man får et selvtillidsboost og så får man konkrete redskaber til jobansøgning, LinkedIn og CV.  Min mentor Birgitte Krabbe har også efterfølgende givet mig indsigt i, hvilke kompetencer jeg har. Hun har åbnet dørene til hendes netværk og præsenteret mig for forskellige stillinger, som jeg kunne besidde, samt hjulpet mig til forskellige kaffemøder. Og hele vejen igennem har hun været imødekommende, uden forventninger, men var til rådighed udelukkende for mig. Birgitte har desuden en rigtig god indstilling til arbejdslivet, som jeg kunne spejle mig i.

Mentor-rollens to facetter

Birgitte Krabbe er en af foreningens engagerede mentorer, der frivilligt bruger tid på at hjælpe veteranerne videre i enten det helt rigtige civile job, ind på en uddannelse eller til en afklaring om at vende tilbage til Forsvaret, som i dette tilfælde. Hun arbejder til daglig som Head of Planning Process Excellence i Copenhagen Malmö Port – og har valgt at være mentor i netop VELKOMMEN HJEM af flere årsager.

– Jeg mener, at vi, som kan, dels bør give noget tilbage til de folk, som har repræsenteret Danmark i krig, og dels fordi jeg ser, at det kan være med til at udvikle mig i mit virke som leder, forklarer Birgitte Krabbe og fortsætter: 

– Jeg ser mentor-rollen som havende to facetter; den givende del, hvor man via sparring med sin mentee kan bidrage til oversættelse af kompetencer fra Forsvaret til det civile, give en guidning i skrivning af cv og ansøgning, og et tilbud om et udvidet netværk samt hjælpe med forberedelse til samtaler mm. 

Birgitte Krabbe, mentor

Den anden del er den, der giver selvindsigt gennem samtalerne med sin mentee, fordi man kommer til at forholde sig til sin egen måde at tænke og gribe problemstillinger an på.

Logistikkæder bruges også i militæret

Birgitte Krabbe har tidligere haft veteraner gennem forløb, og hun ser, at veteranerne generelt tilegner sig en række kompetencer i Forsvaret, som hun mener, at erhvervslivet har brug for. 

– Det er militære kompetencer som blandt andet struktur, punktlighed og en løsningsorienteret tilgang til tingene. Og ikke mindst fokus på opgaven, forklarer hun.

Men trods de stærke kompetencer, så kan det være svært for veteraner at gå fra en militærkarriere til en civil. Ifølge Birgitte Krabbe skyldes udfordringerne den store forskel, der er på de to verdener:

– Sproget, der tales i henholdsvis Forsvaret og i det civile, er ikke det samme. For eksempel studser veteranerne, når man taler om logistik og logistikkæder … det er der brug for at oversætte. De forstår det, når man peger på, at forsyningstroppernes arbejde med at sikre, at materiel er på plads, når det skal bruges, er det samme arbejde som foregår i en virksomhed, der arbejder med bl.a. logistik, siger Birgitte Krabbe.

Nysgerrig på den nye verden

Igennem det netop afsluttede mentorforløb sidste oplevede Birgitte Krabbe endnu en gang en veteran med stor appetit på viden om den civile verden for bedre at kunne navigere i det nye terræn. 

– Min mentee har været meget åben og interesseret i at forstå, hvad han skal arbejde med for at få det drømmejob, som helt sikkert er derude til ham, siger hun. 

Men det bliver ikke i denne omgang, for sammen nåede de til den beslutning, at det rigtige for veteranen ville være at fortsætte i Forsvaret.

– Det har været en fornøjelse at se ham være afklaret og glad for den beslutning, han har truffet om at blive i Forsvaret, og samtidig benytte lejligheden til at uddanne sig, så han er klar, når han på et tidspunkt tager skridtet ud af Forsvaret, siger Birgitte Krabbe, der er klar til at hjælpe igen den dag, det sker.  

Kaffemøderne overbeviste mig ikke

Også veteranen oplever, at forløbet i VELKOMMEN HJEM sluttede et godt sted, selv om han ikke i denne omgang landede i et civilt job. 

– Jeg er blevet i Forsvaret, fordi jeg elsker at arbejde i en organisation, som har et højere mål end det kapitalistiske ”overskud på bankkontoen”. Jeg blev ikke overbevist af de kaffemøder, jeg var ude til, om at formålet med deres organisation havde et lige så stort mål som Forsvaret – men det er måske også svært at forlange, når nu Forsvaret kæmper for de danske værdier, demokrati, ytringsfrihed, borgerrettigheder og menneskerettigheder. Yderligere føler jeg mig ikke klar til hamsterhjulets 8-16 job og en masse stillesiddende arbejde foran computeren.

Jeg sidder nu på en lille enhed som chef. Her har jeg har stor frihed og ansvar. Jeg er blevet afklaret omkring, hvor jeg skal være lige nu og kan se forskellige muligheder i mit fremtidige arbejdsliv, så jeg skifter først, hvis det helt rigtige kommer, enten inden for Forsvaret eller udenfor.

Kort om VELKOMMEN HJEMs forløb for kompetente veteraner

Et forløb starter med to dages kickoff, hvor de deltagende veteraner får indsigt og en bredere viden om erhvervslivet igennem oplæg og foredrag af erfarne, dygtige erhvervsfolk og erhvervseksperter. Veteranerne bliver desuden inddraget igennem gruppeforløb og 1:1 samtaler med erhvervspsykologer og karriererådgivere. Efter kickoff bliver hver enkelt veteran matchet med en af foreningens engagerede mentorer efter personlighed og faglige interesserer, og i de følgende seks måneder vil mentor guide, hjælpe og støtte veteranen i transitionen.