Personlig afklaring og ny bevidsthed om egen værdi førte på rekordtid til det perfekte job

Udgivet d. 10. august 2023 af Velkommen Hjem

Brian er åbenlyst ualmindelig begavet og arbejdsom. Men hvad vigtigere er, så er han enormt reflekteret over sine talenter og passioner”, siger mentor Anders Harritz Lund fra Deloitte om veteran Brian Søeberg. 

De har netop afsluttet et mentorforløb i VELKOMMEN, HJEM, som på rekordagtig tid førte til et perfekt job – takket være den selvtillid og målrettethed, som Brian hurtigt fik i forløbet. Knap to måneder inde i forløbet underskrev han en ansættelseskontrakt ved Energinet, og er nu startet i et job som Risiko- og beredskabskonsulent. Læs historien om en mentor, der er dybt imponeret over sin mentées eksekveringstempo – og en veteran, der er meget taknemmelig for sit forløb. 

– Der er helt unikke muligheder og oplevelser ved at arbejde i Forsvaret, som jeg antager, at man ikke kan få andre steder. Jeg har bevæget mig over en bred kam af nicheområder, hvor jeg har haft stor medindflydelse på at skabe resultater og rammerne for det. Dertil kommer de personlige udviklingsmuligheder, samarbejde med partnere og et unikt fællesskab med kollegaerne, forklarer veteran Brian Søeberg, der efter 13 år i Forsvaret, herunder 4 udsendelser og en stribe uddannelser, fortsat synes, at der er mange fordele ved Forsvaret, som han nu har valgt at forlade til fordel for en civil karriere. 

  – Jeg har siden 2021 læst diplomledelse som deltidsstudie og har lige færdiggjort mit afgangsprojekt på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense, og da det, sammenholdt med min K35 udløber til september, er det naturligt at søge andet nu. Desuden ønsker jeg en forudsigelig hverdag med min familie, forklarer Brian og tilføjer: 

– Jeg har derudover siden 2020 været udpeget som ”talent” på Fighter Wing Skrydstrup, og har i den forbindelse fulgt en specifik karriereplan, hvor jeg primo 2023 skulle udnævnes til Kaptajn (samt kontraktforlængelse). Da jeg i efteråret skulle gennemføre karriereplanens sidste kursus, blev jeg ikke optaget. Mit planlagte avancement blev derfor udskudt på ubestemt tid, hvilket havde stor indflydelse på min afklaring om at forlade Forsvaret.

Blev mødt som en unik person

Brian kom med i et forløb i VELKOMMEN HJEM – og selv om han allerede var helt afklaret omkring at forlade Forsvaret, så blev han af de første to dages kickoff tryg i beslutningen.

– VELKOMMEN HJEM har en betragtelig andel i min transition til en civil karriere. Jeg oplevede et kæmpe motivationsboost efter, at jeg havde deltaget på kickoff, og jeg var efterfølgende fuldstændig afklaret om, at jeg skulle anvende mine kompetencer i en anden kontekst end Forsvaret. Jeg blev mødt som en person med unikke kvaliteter og et uforløst potentiale, som jeg ikke har oplevet før. Gennem 1:1- samtalerne blev min retning og min kommende vej mod en civil karriere meget hurtigt skitseret, hvilket betød, at jeg ikke så mig tilbage igen på noget tidspunkt, fortæller Brian.

Brian Søeberg, veteran

Tog til jobsamtalerne med ro og selvtillid

Efter kickoff blev Brian matchet med sin egen mentor, Anders Harritz Lund, Partner hos Deloitte, og derefter tog udviklingen for alvor fart.

– Efter etableringen af mentorskab og sparring med Anders gik det rigtig stærkt – og mindre end to måneder efter, at jeg havde siddet til kickoff i Aalborg, havde jeg underskrevet min nye ansættelseskontrakt ved Energinet. Forinden havde jeg været til samtaler på to andre jobs, hvor jeg blev henholdsvis nummer to og nummer tre blandt jobkandidaterne. Anders og jeg har et meget godt forhold. Vi kan tale åbent og direkte til hinanden uden at pakke ting ind. Samtidig er der plads til sjove historier og lidt afkobling fra privatlivet, siger Brian og forklarer videre om de områder, hvor Anders Harritz Lund helt konkret har gjort en forskel for, hvordan godt og hurtigt det er gået for Brian. 

– Anders har hjulpet mig meget til at reflektere over mine kompetencer, drivkræfter og personlighed, hvilket har gjort mig i stand til at projektere, hvilke opgaver i et job, der motiver mig samt hvilken virksomhed, der kan imødekomme mine krav. Han skal have stor ros for at møde mig i øjenhøjde, og give sig tid til at sætte sig ind i, hvem jeg er som person, hvad jeg kan og hvad mine ambitioner er. Anders har også været rigtig god til at give mig positivitet i min jobsøgning og motivation for, at jeg skulle forholde mig kritisk til jobmulighederne, da det var vigtigt at lande det rigtige job og ikke bare et tilfældigt job. Det har givet mig en god ro til jobsamtalerne, hvor jeg har kunnet hvile mig i tilgangen til, at det lige så meget var mig, der skulle vurdere jobbet, som omvendt.

I forhold til mit forløb i VELKOMMEN HJEM vil jeg især fremhæve kompetenceafklaringen under kickoff og forståelsesrejsen af personlige drivkræfter og motivation som værende en uvurderlig hjælp.

Veteran Brian Søeberg

Motiveret af ønsket om at give videre

Anders Harritz Lund, der er Partner hos Deloitte, er en af foreningens engagerede mentorer gennem flere år, der har haft veteraner gennem forløb med gode resultater. Når han hjælper veteranerne, er det især motiveret af ønsket om at give videre …

– Jeg har været privilegeret af, at mennesker i mit netværk har været hjælpsomme. Det er jeg optaget af at give videre til andre. I regi af VELKOMMEN HJEM er en del af udfordringen, at veteranernes netværk ofte giver dem et meget begrænset professionelt netværk at trække på uden for, når der er behov for sparring og hjælp. På den måde tænkte jeg, at jeg havde noget af værdi at dele med veteranerne, forklarer Anders Harritz Lund. 

Man skal have netværk og kunne ”stammesproget”

Anders Harritz Lund oplever i den grad, at veteranerne har en række både faglige og personlige kompetencer med fra Forsvaret, som har værdi i erhvervslivet. Men de har brug for hjælp til både oversættelse og professionelt netværk.

– Når det kan være svært for veteraner at gå fra en militærkarriere til en civil, handler det ofte rigtig meget om netværk og ”stammesprog”. Med andre ord; de skal have adgang til de rigtige mennesker (både for jobmuligheder og sparring) og til at kunne bruge erhvervslivets sprog. Jeg oplever egentlig en ret stor refleksivitet – hvor er mine talenter, passioner osv. – men det kræver hjælp at omsætte det til virksomhedernes sprog, så det bliver forståeligt og relevant, mener Anders Harritz Lund.

Veteranerne har en unik kompetence i forhold til at navigere i usikkerhed og kompleksitet, herunder med kreative virkemidler, og det er en evne med stor relevans i mange job. De er gode til at lave planer, de er gode til at vide, hvornår de skal afvige fra dem, og de er gode til at gøre tingene færdige, når de skal.  

Mentor Anders Harritz Lund

Fuld fart på – og samtidig afslappet og ydmyg

For Anders Harritz Lund har mentorskabet med Brian været en rigtig god oplevelse, der har givet en masse glæde – ikke mindst den dag, Brian fik nyheden om, at han havde fået jobbet.

– Brian er åbenlyst ualmindelig begavet og arbejdsom. Men hvad vigtigere er, så er han enormt reflekteret over sine talenter og passioner. Vi har hurtigt kunne have meget konkrete samtaler om jobs, der matcher det, han kan og det, der giver ham energi. Jeg værdsætter desuden virkelig Brians ydmyge og afslappede tilgang til den rejse, han er på, siger Anders Harritz Lund og forklarer videre om Brians kompetencer:  

– Når man hurtigt er så skarp på, hvad man kan og gerne vil, så var det bare at få omsat det til et sprog, der rammer det publikum, han skulle ud og møde. Og her var Brians drive også en hjælp. Der er fuld fart på, når han først sætter sig et mål!  

Selv med det i mente, så var Anders Harritz Lund alligevel noget overrasket over, hvor hurtigt det gik for Brian at finde et spændende job. 

– Ikke fordi jeg tvivlede på ham, men jeg var godt nok imponeret over hans eksekveringstempo! Jeg talte med Brian den dag, han fik nyheden. Hans glæde var helt vildt smittende og motiverende.

Anders Harritz Lund, mentor

… men historien slutter ikke her

Det gode forløb i VELKOMMEN HJEM havde således hurtigt givet Brian en selvtillid og bevidst målrettethed, som resulterede i det helt perfekte job til Brian, som Risiko- og beredskabskonsulent hos Energinet i afdelingen Koncernberedskab og Risk. 

Men dermed slutter den gode kontakt mellem Brian Søeberg og Anders Harritz Lund ikke.

– Selv om jeg forholdsvis hurtigt lykkedes med at finde det helt rigtige job, så var Anders hurtig til at fastslå, at vi fortsat skulle holde møder og sikre os at evaluere opstart og den efterfølgende tid for, at transitionen skulle lykkedes til fulde – han fortjener stor ros for viljen til at følge mig hele vejen i mål, og længere endnu, siger Brian og afslutter: 

– Forløbet har givet mig en kæmpe rygvind på min vej ud af Forsvaret og har hjulpet mig til afklaring. Jeg havde aldrig opnået den gode kompetenceafklaring og bevidsthed om egne kvaliteter og drivkræfter uden VELKOMMEN HJEM. 

Kort om VELKOMMEN HJEMs forløb

Et forløb starter med to dages kickoff, hvor de deltagende veteraner får indsigt og en bredere viden om erhvervslivet igennem oplæg og foredrag af erfarne, dygtige erhvervsfolk og erhvervseksperter. Veteranerne bliver desuden inddraget igennem gruppeforløb og 1:1 samtaler med erhvervspsykologer og karriererådgivere. Efter kickoff bliver hver enkelt veteran matchet med en af foreningens engagerede mentorer efter personlighed og faglige interesserer, og i de følgende seks måneder vil mentor guide, hjælpe og støtte veteranen i transitionen.