Når man både har kompetencer i ledelse, styring, logistik og uddannelsesplanlægning med fra Forsvaret, hvilket civilt job skal man så søge?

Udgivet d. 4. februar 2021 af Velkommen Hjem

Det er et valg, der kræver afklaring. Det erkendte veteran Tine Lind Christensen, da hun efter 11 år og 1 udsendelse til Kabul, Afghanistan, forlod Forsvaret. Hendes kompetencer rakte bredt, men eneste fokuspunkt var på det tidspunkt, at hun ønskede at ”bidrage gennem mit arbejde, til ”noget større” eller ”noget mere”, end mig selv.” Tine kom med i et forløb i VELKOMMEN HJEM og fik både sparing og hjælp til at snævre mulighederne ind blandt andet fra mentor Jens Maagaard. Den 1. januar i år startede hun hos Siemens Gamesa som Operationel project manager.

Tine Lind Christensen valgte at forlade Forsvaret, fordi hun ønskede mere af det medansvar og den selvstændighed, som hun følte på internationale operationer. Men hun var i tvivl om hun fortsat ville kunne finde det inden for militæret.

– Jeg fik de første tanker om at søge civilt under min INTOPS. Det gjorde jeg, fordi det arbejde og ansvar jeg havde, passede utroligt godt til mine interesser omkring et internationalt samarbejde og relationer. Jeg opdagede ligeledes at uddannelse, udvikling og kommunikation var emner, som motiverede mig meget. Jeg havde mange observationer under min INTOPS, som ændrede dele af mit syn på, hvordan jeg gerne fortsat ville bidrage gennem mit arbejde, til ”noget større” eller ”noget mere”, end mig selv. Det var samme tilgang og tanke, jeg havde, da jeg startede i Forsvaret, men forskellen var blot nu, at jeg stillede spørgsmålstegn ved nogle af metoderne og mit eget bidrag derunder. Jeg tror, at min rolle under INTOPS ramte en følelse af passion inden for nogle emner, jeg ikke havde identificeret tidligere på samme måde, fortæller Tine, der ikke kunne slippe tanken, som bare voksede og til slut førte til hende spring. 

– Jeg begyndte efterfølgende at tænke mere over om det, jeg brændte mest for, forsat kunne findes i en militær ramme, Og om det medansvar og den selvstændighed inden for netop det område, jeg havde oplevet under INTOPS, kunne findes i Forsvaret i høj nok grad til at forblive stimulerende og udfordrende for mig – også fremadrettet. Personligt nåede jeg frem til, at det var værd for mig at undersøge andre muligheder for at ramme mere plet i forhold til mine klare interesser og prioriteringer samt at få bragt mine kompetencer og erfaringer mere i spil dagligt. 

Tine Lind Christensen, veteran

Fik hjælp til at holde snuden i sporet

Tine tog kontakt til VELKOMMEN HJEM og kom med på kick-off. Tine havde ikke i første omgang de store forventninger, men blev positivt overrasket.

– Jeg valgte at kontakte VELKOMMEN HJEM, fordi jeg tænkte, at det aldrig ville kunne skade med en bedre og mere opdateret indsigt i den verden, jeg ikke havde været en aktiv del af længe. Ligeledes var tanken, at man i et forum med et nærmest enkeltstående fokus og formål, ville få flere perspektiver på den kommende proces i at stille skarpt på ens kommende ”sted at høre til”. Jeg forudså nemlig, at det for mig ville blive en udfordring, at jeg ville mangle følingen med markedet, og at jeg faktisk først skulle finde ud af, hvor jeg ville stille skarpt. Med mit sæt af kompetencer inden for ledelse, styring, logistik og uddannelsesplanlægning kunne matchet jo blive meget bredt. Det kan man se som både nemt og svært, alt efter udgangspunkt og hvor afklaret man er, siger Tine og uddyber omkring sit forløb:

– VELKOMMEN HJEM har bidraget ved at give mig nogle værktøjer til at igangsætte en meget selvstændig tankeproces i forhold til at finde ud af, hvor og i hvilket element, jeg trives rigtig godt rent arbejdsmæssigt. VELKOMMEN HJEM gav mig et sæt gode ”bremser” i form af at slippe lidt kontrol og antagelser omkring, hvad jeg ”burde” lave, eller hvad jeg qua min baggrund var ”begrænset til at skulle lave. Jeg opdagede at vejene og sidevejen var mange, og at jeg nok mest af alt selv stod i vejen for mig selv med en lidt begrænsende ydmyghed omkring mine erfaringer og med en systemvane fra Forsvaret omkring altid at blive ”kaldt frem”, når det var tid til næste stilling.

Hjælp til at definere de bærende ønsker til et civilt job 

Som et fast led i et forløb bliver veteranen ofte matchet med en mentor. Tine blev matchet med mentor Jens Maagaard, der udover at være mentor i foreningen, også er medejer af Asgaard Recruitment.

– Jens og jeg var et godt match i og med, at vi begge fra start havde en meget åben tilgang til at få formet vores relation og forventninger. Vi var ikke nødvendigvis bundet af en fast dagsorden eller fast metode i mentorskabet, men brugte i stedet en form for historiefortælling, til at sætte konkrete og mere håndgribelige billeder på de følelser, som op til det punkt blev beskrevet som; drive, motivation og flair. Det, med at sætte en fortælling omkring en følelse af særlig arbejdsglæde, hjalp mig utroligt meget med at identificere nogle nøgleelementer, som ville blive af bærende karakter i en eventuelt ny karriere, fortæller Tine og tilføjer:

– Derudover har Jens været til rådighed med meget kort varsel, når jeg havde brug for at vende nogle tanker – både op til samtaler og lignende. Og selv om det måske ikke har været helt granitskårede spørgsmål eller problemstillinger, så skal man absolut ikke undervurdere at kunne sparre omkring egne tanker og forestillinger, og få uddybende spørgsmål til grundigere refleksion, inden man sætter af. Det har været meget givende.

Jens Maagaard, mentor

Gå en tur – det virker!

Som mentor for Tine oplevede Jens Maagard en person, der allerede var godt på vej, da de startede deres mentorskab. 

– I bund og grund har min rolle været at være til rådighed, når der var behov og så samtidig søge for at holde momentum. Processen har været ret lige til for mig. Tines deltagelse på kickoff har klart været med til at stille skarpt og give en retning – det har gjort det ret nemt for mig. Hun var langt i sin egen afklaring, da jeg mødte hende første gang. Vi gik en tur, hvilket jeg kan anbefale; det giver en god start, når der skal afklares forventninger, og det er første gang, man mødes. Vi har mødtes et par gange, og ellers har det været på telefonen, hvilket har fungeret fint, siger Jens Maagaard, og forklarer om Tine:

– Tine har rigtig gode evner i at analysere, skabe overblik og i selve metodikken ”taktiske overvejelser” og føring. Udfordringen er som altid at få dem oversat til virksomhedens sprog – og her kommer hendes CV’et til sin ret og i høj grad den personlige karakter og performance.

Tro på egne evner giver dig større tyngde i jobsamtalen

Mange mentorskaber i VELKOMMEN handler om at hjælpe med at oversætte egne kompetencer tilegnet i Forsvaret og selv forstå værdien af dem i en civil kontekst. Tine fik mere end det – hun fik også afklaring og hjælp til at fokusere. 

– Hele spørgsmålet omkring og tanken i at oversætte kompetencer har haft to fokuser fra min side af. Særligt når fokusset er, at andre skal kunne se samme eller måske endda større værdi i dem. En ting er at identificere og oversætte. En anden er at tage ejerskab og stå ved dem. En stærk overbevisning af, at du kan det, du kan og ved det, du ved, er næsten bærende for troværdigheden. Jo flere eksempler, man kan få på ens erfaringer, jo mere man kan beskrive, hvad det egentlig var, man gjorde, jo skarpere kan det formidles og sælges. Forløbet i VELKOMMEN HJEM blev mit fokus vendt fra altid bare at opliste alle mine kvalifikationer og erfaringer og så lade modtageren regne ud, hvad jeg nok ca. kan – til direkte at udvælge de ting, som jeg mente min modtager kunne bruge til noget, forklarer Tine.

Kan fremover navigere og stille skarpt på civil grund

Samarbejdet med mentor Jens Maagaard og forløbet i VELKOMMEN HJEM førte til jobbet som Operationel project manager hos Siemens Gamesa. Men det har også givet Tine en masse viden og erkendelser, som hun tager med i sin fremtidige civile karriere. 

– Jeg har lært at stille mere skarpt og navigere mere gennemsigtigt i et andet sprog og andre brancher samt at sætte ord på, hvad det er, jeg kommer med. Så altså mindre opremsning af, hvad jeg har brugt 11 år i Forsvaret på og mere, hvad det er, jeg er blevet rigtig god til hen over de sidste 11 år. Hvad det er, jeg kan og ved, siger Tine.

Jens Maagaard er også helt tryg på Tine vegne og i forhold til fremtiden. 

– Tines drive er særligt. Hun er målrettet og vedholdenhed, og det virker altid, uanset om det er indenfor hegnet eller udenfor. Hun gør en forskel der, hvor hun er, slutter mentoren.

Den korte soldaterhistorie om Tine Lind Christensen

Tine Lind Christensen startede som værnepligtig i 2009, og gik herfra på sergentskole.
Hun var sergent i knap 4 år, og var igennem forskellige stillinger blandt andet som GF / NKDEL / SEKFØ Dette skete både inden for HBU, HRU og SRS. Alt sammen hos Trænregimentet, herunder transport / logistik.
I 2016 tog Tine Lind Christensen på HO og blev udnævnt i marts 2018. Hun kom tilbage til Trænregimentet og nåede kortvarigt at komme i gang som UDDSTOF.
I juni 2018 tog Tine Lind Christensen til England på mission-forberedende uddannelse og herefter på udsendelse til Kabul, Afghanistan. Hun gennemførte 9 måneders INTOPS, som Kaptajn i en britisk stab. Hun sad som adviser til en uddannelsescelle på den afghanske officersskole. Efter udsendelsen blev hun DF i en sanitetsdeling, som støttede BDE tropperne, og herefter NKKMP for et vedligeholdelses KMP.