Læringskurven var stejl, men det var der lige præcis brug for

Udgivet d. 21. august 2023 af Velkommen Hjem

Heldigvis er omstillingsparathed blandt veteranernes mange stærke kompetencer, for vejen fra Forsvaret til det civile erhvervsliv kan være relativt kort, når først beslutningen om et karriereskifte er truffet. 

Sådan var det også for veteran Jonas Windum, der i løbet af lidt mere end et halvt år i VELKOMMEN HJEM skulle lære at forstå det ukendte civile erhvervsliv, blive afklaret med sin karriereretning og søge job. Han klarede det fantastisk med hjælp og sparring fra sin mentor Lars Langer partner i Netcompany, der som ny mentor i foreningen er temmelig overrasket over, hvor meget veteranerne har at tilbyde erhvervsvirksomhederne. Her kan du læse historien om deres effektive og intense samarbejde, der førte Jonas ind i Udviklings- og forenklingsstyrelsen som Product Manager.  

Jonas valgte at forlade Forsvaret og en tid, som han selv blandt andet beskriver som ”et eventyr” af oplevelser og lærerige udfordringer, fordi han følte, at tiden var den rigtige til at starte en ny karrierevej.

– Jeg har det seneste stykke tid tænkt rigtig meget over, at jeg gerne ville prøve noget helt andet. Jeg er lige blevet 30 år, hvilket jeg så som en mulighed for at sige farvel til 10 fantastiske år, og derved stadig have muligheden for at “starte forfra” i det civile liv med en ny karriere, siger han og tilføjer:

– Det bedste ved at arbejde i Forsvaret har været at kunne arbejde med mennesker hver dag. Få det bedste ud af mennesker og rykke deres grænser. Noget andet der har betydet meget har været de fysiske og mentale udfordringer og et rigtig stærkt kammeratskab. Især alle de specielle og særlige oplevelser, der følger med jobbet har helt sikkert lært mig utrolig meget, og har givet mig helt særlige kompetencer, hvilket jeg aldrig vil glemme.

Jonas Windum, veteran

Fik en mentor med drømmekarriere

Jonas kom med i et forløb i VELKOMMEN HJEM, hvor han oplevede, at han fik den viden, han havde brug for, for at kunne reflektere over sine reelle muligheder og blive mere bevidst om, hvordan man bedst bruger sine militære kompetencer. Som sparringspartner og rådgiver fik han mentor Lars Langer, partner i Netcompany – et match, som Jonas har været rigtig glad for.

– Jeg har kunnet stille Lars en masse spørgsmål om både arbejdsliv, mulige karriereveje og stillingsopslag. Han har altid haft et klart og tydeligt svar på mine spørgsmål. Især i forhold til mit ønske om at arbejde med IT har jeg kunnet mærke, at hans mange års erfaring fra Netcompany har givet mig enormt meget. I samarbejde med Lars har jeg desuden fået optimeret mit CV og mine jobansøgninger. Jeg har især lært at selektere og forstå jobopslag og det har været helt unikt og meget lærerigt. Derudover har Lars også givet mig muligheden for nogle gode kaffe-aftaler igennem hans netværk, som har været rigtig spændende og givende, fortæller Jonas, og fortsætter:

– Jeg er endt med at have et rigtig godt forhold til Lars. Han kender til mine private forhold og mine drømme. Jeg har stor respekt for Lars og hans karriere, som helt sikkert også har givet mig nogle ideer og drømme til min egen kommende karriere.

Veteraner har stor faglig og uddannelsesmæssig ballast 

Lars Langer, partner i IT-virksomheden Netcompany, har med Jonas haft sin første mentee i VELKOMMEN HJEM. Han har valgt at sige ja til mentorrollen, blandt andet fordi han ønskede at blive klogere på Forsvaret og de kompetencer, man får med derfra.

– En af mine kollegaer er selv kommet ind i Netcompany gennem VELKOMMEN HJEM. Han har en profil, vi normalt ikke ansætter, men har alligevel gjort det utroligt godt. Det gjorde mig nysgerrig på, hvilke kompetencer man opnår gennem en karriere hos Forsvaret og hvordan sådan en karriere i det hele taget ser ud. Jeg har ikke selv været i forsvaret. Så da min kollega opfordrede mig til at blive mentor, og jeg samtidig var nysgerrig på det, tøvede jeg ikke med at sige ja, fortæller Lars Langer.

Han er overrasket over, hvor mange kompetencer, veteranerne kommer med, som rent faktisk kan bruges i erhvervslivet.

– Evnen til at rent faktisk at eksekvere på de planer, man lægger, synes jeg er en superrelevant, sjælden og stærk kompetence. Det er en kompetence, som jeg selv lægger stor vægt på. Ligesom veteranerne også er rigtig gode til ledelse og motivation – de har evnen til at få tingene til at fungere under alle forhold. Som veteran har man typisk oplevet en del forskellige situationer, men fælles for dem alle er, at man skal lykkedes i det, man laver, fortæller Lars Langer og tilføjer:

– Det var også meget positivt at se, hvilken faglig og uddannelsesmæssige ballast, man faktisk kommer med, når man har været årrække i Forsvaret. Denne indsigt gør, at jeg ikke længere ser det som en udfordring at skifte Forsvaret ud med et andet domæne. Og da slet ikke, når alle de andre ting end det fagspecifikke er plads.

Ofte er man rent ung, når man inden for Forsvaret får et ret stort ledelsesmæssigt ansvar. Det betyder, at man selv har nogle forventninger til, hvilke stillinger man kan opnå, mens virksomhederne har en anden. I min optik, handler det om, at virksomhederne har respekt for den erfaring, man kommer med fra Forsvaret, mens man som veteran har respekt for den faglighed, der kræves i virksomheden. Herved opnås en situation, hvor begge parter vinder. Og man vil som veteran have stærke forudsætninger for at avancere hurtigt.

Mentor Lars Langer, Netcompany

Lars Langer, mentor

Hjælp til at afmystificere civile begreber

Lars Langer oplever i den grad, at hans mentee har en masse faglighed at tilbyde erhvervslivet – men han oplevede også, at der var brug for hjælp til både at oversætte og målrette disse kompetencer til de rigtige jobs. 

– Jonas har flair for ledelse, komplekse processer og organisationer. Han har en ivrighed i forhold til at uddanne sig selv og forstå de begreber og processer, ja selve faget, hos de virksomheder, han interesserer sig for. Han har klart en evne til at motivere sine omgivelser og drive ting frem – samtidig med, at han forstår vigtigheden af moderne og involverende ledelse. Jonas har også har en sans for at få eksekveret og komme i gang frem for at sidde og vente, forklarer Lars Langer og fortsætter: 

– Et af mine vigtigste bidrag har været at forklare og ”afmystificere” mange af de begreber, der bruges i jobannoncerne for private virksomheder. Særligt indenfor IT, som var et område Jonas kiggede på mange annoncerne indenfor. Desuden havde Jonas brug for hjælp til at matche sine kompetencer til de ting, som virksomhederne efterspurgte, og herefter målrette de erfaringer han havde ti forhold til det, som virksomhederne søgte. Endelige bragte jeg nogle af mine relationer i spil samt foretog reviewet ansøgninger og vurderede jobannoncer sammen med Jonas.

Det har været en øjenåbner, at få indsigt i, hvad det egentligt vil sige at være i Forsvaret. Jeg sidder tilbage med et indtryk af, at de kandidater virkelig har noget at bidrage med. Det har været berigende at få mulighed for at hjælpe og få et indblik i, hvor ens og forskellig, det private arbejdsmarked er i sammenligning med Forsvaret. Og hvordan man i Forsvaret uddanner sine medarbejdere i, og hvad man lægge vægt på, og herefter indse, hvor universelle disse kompetencer reelt set er.

Mentor Lars Langer, Netcompany

Blev heldigvis udsat for en stejl læringskurve 

For Jonas har hans forløb i VELKOMMEN HJEM betydet, at han hurtigere og mere effektivt har kunne finde rundt i det civile arbejdsmarked, og hurtigere kunne forstå og selektere i jobopslag i forhold til, hvad han søgte. Og det er endt rigtig godt.

– Jeg er tiltrådt en rigtig spændende stilling i Udviklings- og forenklingsstyrelsen som Product Manager. En stilling der giver mig mere tid sammen med min familie og som opfylder mine ønsker om at arbejde med komplekse IT-systemer, og hvor jeg stadig kan bruge mine menneskelige egenskaber fra Forsvaret i forhold til at nå deadlines, kommunikere med forskellige teams, motivere folk omkring mig i en samfundsmæssig kritisk opgave, fortæller Jonas og afslutter: 

– I jobansøgningsprocessen til denne stilling kunne jeg spare rigtig meget med Lars, hvilket også gjorde processen og min opstart på det civile arbejdsmarked markant mere positiv. Jeg har haft en enorm stejl indlæringskurve, men det var også præcis det, jeg søgte. Jeg er spændt på, hvad de kommende år bringer, og jeg har stadig ikke fortrudt at tage springet.

Den korte soldaterhistorie om veteran Jonas Windum

  • 2013 Værnepligt ved Den Kongelige Livgarde og fortsatte her som sergent.
  • 2015-2018 Sergent ved Den Kongelige Livgarde
  • 2017 Udsendt til Irak
  • 2020-2023 Officer ved den kongelige livgarde

”De 10 år i Forsvaret har givet mig enormt mange særlige og spændende oplevelser. Alt fra min udsendelse til Irak i 2017, men også infanterikonkurrence i USA, en 100-års jubilæumsfodboldkamp mod Sverige, bestyrelsesmedlem i Dansk Militær Idrætsforbund, en masse gode kammeratskaber og meget meget mere.”

Kort om VELKOMMEN HJEMs forløb

Et forløb starter med to dages kickoff, hvor de deltagende veteraner får indsigt og en bredere viden om erhvervslivet igennem oplæg og foredrag af erfarne, dygtige erhvervsfolk og erhvervseksperter. Veteranerne bliver desuden inddraget igennem gruppeforløb og 1:1 samtaler med erhvervspsykologer og karriererådgivere. Efter kickoff bliver hver enkelt veteran matchet med en af foreningens engagerede mentorer efter personlighed og faglige interesserer, og i de følgende seks måneder vil mentor guide, hjælpe og støtte veteranen i transitionen.