”Jeg er sgu stolt af dig, Peter”

Udgivet d. 11. december 2020 af Velkommen Hjem

Da Peter Hansen kom hjem fra den sidste af sine fire udsendelser, var hans job nedlagt. Herfra startede en række demotiverende oplevelser, der førte til, at han tog springet fra Forsvaret efter 21 gode år. Han opsøgte VELKOMMEN HJEM, hvor han med egne ord ”fik vendt sine ideer, blev støttet igennem processen og presset på sine overbevisninger”. Det skete i samspil med en af foreningens dygtige mentorer, Claus Larsen fra Atos Denmark. Og det hele endte præcis som Peter Hansen drømte om – med et job, som sikkerhedskonsulent hos en af de store konsulenthuse. Et resultat, som gør mentoren stolt.

– Beslutningen om at forlade Forsvaret blev taget, da jeg kom hjem fra Irak. Den stilling, jeg havde haft, da jeg tog afsted, blev nedlagt, og jeg fik en anden stilling, hvor min efteruddannelse siden 2018, ikke var brugbar. Dermed skulle jeg tage en beslutning om, hvorvidt jeg ville skifte retning igen, eller om jeg skulle forsøge mig med at prøve ”udenfor hegnet”. Men i en længere periode havde jeg haft følelsen af, at Forsvaret og jeg gled mere og mere fra hinanden i forhold til de grønne fag. Jeg havde ikke længere den store motivation i forhold til skydebanen. Jeg havde gennemført sanitetstjenesten 30 gange før, og øvelsesaktiviteterne var noget, der bare skulle overstås, fortæller Peter Hansen.

Peter Hansen, veteran

Havde brug for sparring til jobsøgningsprocessen

En af Peter Hansens tidligere kollegaer var netop startet i et forløb hos VELKOMMEN HJEM, og kollegaen anbefalede Peter at tage kontakt. 

 – Min tidligere kollega var meget positiv og jeg besluttede derfor, at det skulle have et skud, så jeg tog på kickoff i midten af 2020. Jeg oplevede, at mine udfordringer som sådan ikke var at søge arbejde eller finde ud af, hvad jeg ville lave. Til kickoff kunne jeg som den eneste række hånden op, da der blev spurgt ind til, om man vidste, hvad man vil lave. Til gengæld kunne jeg se, at der ikke var mange stillingsopslag i det område, jeg bor i og havde ingen ide om, hvordan jeg skulle initiere et ordentligt forløb udenom den ansøgningsproces, som jeg kender, fortæller Peter og tilføjer: – På kickoff får man værktøjer til selverkendelse og til at realisere forskellen på blandt andet sine personlige kvalifikationer og de professionelle kompetencer, man har tilegnet sig. 
Man får også et indblik i, hvad man kan bruge sine kompetencer og kvalifikationer til, og hvordan man skal præsentere dem for en virksomhed.

”Jeg tror, at jeg har været en smule heldigere i forhold til mange af mine kolleger, fordi mine kompetencer er meget specialiserede og derfor langt hen ad vejen har været relativt synlige i forhold til det, som jeg søger. Jeg er blevet overrasket over, at mange af de ting, som jeg tager for givet – for eksempel mødestabilitet, forberedelse og selvindsigt – er så sjældne i de virksomheder, jeg har været i kontakt med. Her tror jeg, at langt de fleste, der har haft en længere periode i Forsvaret, virkelig kan skinne i forhold til andre ansøgere. For mig har det været en kæmpe fordel i forhold til eksempelvis personprofileringer, at jeg kan sætte mig foran en virksomhedsleder og fortælle lige præcis, hvordan jeg vil reagere i tilspidsede situationer, hvordan jeg har det bedst med at blive hjulpet samt hvordan jeg systematiseret vil tilgå en opgave.”

– Peter Hansen

En tydelig og altid tilgængelig mentor med gode ideer

Under forløbet i VELKOMMEN HJEM bliver veteranen ofte matchet med en mentor. Peter Hansen blev sat sammen med en af foreningens dedikerede og erfarne mentorer, Claus Larsen, der til daglig er Country Manager hos Atos Denmark.

– Mentorordningen er et kæmpe aktiv. Det er herigennem, at man får vendt sine ideer, bliver støttet igennem processen og bliver presset på sine overbevisninger, fortæller Peter og fortsætter:

– Det har været en super god oplevelse at have Claus som mentor. Claus er tydelig i sin fremgangsmåde og kommunikation, og han har været afgørende i forhold til at få fastlagt, hvad motivationen for at søge nye veje egentlig bunder i. Efter den første samtale med Claus sendte han mig nogle spørgsmål, og det var her, at jeg i virkeligheden fandt ud af, hvad der gjorde, at jeg følte, at Forsvaret og jeg måske ikke var det rette match længere. Den indsigt har vi brugt til at arbejde ud fra, og Claus har været supergod til undervejs at komme med forslag til virksomheder og stillinger, der står stærkere i forhold til, hvad jeg har brug for i mine bestræbelser på at skabe en indholdsrig hverdag, fortæller Peter og forklarer desuden:

– Claus har undervejs også støttet i forhold til at udnytte det netværk, som jeg har. Han har været rigtig god til at opfordre mig til at udnytte de kontakter, jeg har. Det er blandt andet det, der hjalp mig med at lande mit nye, civile job. Jeg vil specielt rose Claus for altid at være der, uanset om jeg har skrevet lørdag eller ringet i arbejdstiden. Claus har hurtigt responderet med indholdsrige og velovervejede svar. Han har undervejs udfordret mig på mine ideer og mine stereotyper omkring civile virksomheder. Det har resulteret i, at jeg har set meget mere positivt på nogle stillingstyper, som nok var blevet fravalgt, hvis ikke det var for Claus.

Claus Larsen, mentor

Besvarelsen af essentielle spørgsmål blev afgørende i hele forløbet

Claus Larsen har også en haft en rigtig god oplevelse som mentor for Peter, og fremhæver flere at Peters evner og kvaliteter som årsag til, at samarbejdet har kørt så godt.  

– At arbejde med Peter har været en fornøjelse. Alle vores møder har været videokald – vi har aldrig mødtes, det er den nye normal, og det har fungeret. Peter har hele vejen igennem optrådt meget engageret, struktureret og disciplineret, hvilket gør alting meget nemmere. Man ved bare, at aftaler, indgået fra gang til gang, holdes, siger han og forklarer videre om selve mentorforløbet: 

– Det hele startede med, at Peter sendte mig en side med sin baggrund, sine overvejelser i forhold til fremtiden og sine udfordringer med hensyn til det civile erhvervsliv – og sidst men ikke mindst gav han klart udtryk for, at han var parat til at yde sit til, at vores fælles projekt ville lykkes. Jeg bad derefter Peter overveje og skrifteligt besvare følgende:

– Drømmedag på jobbet og drømmejobbet
– Peters produkt og kvalifikationer
– Ønskelige virksomheder
– Delmål og mål

Ifølge mentoren returnerede Peter efter relativt kort tid en meget velovervejet besvarelse, som efterfølgende lå til grund for forløbet. 

– Undervejs har Peter i det hele taget lyttet og taget min rådgivning til indtægt – men han har samtidig fundet sin egen vej, så den fremstod ægte. Peter kom fra en intern stilling i Forsvaret, hvor han var sikkerhedskonsulent, og skulle ind i en verden, hvor man som sikkerhedskonsulent skal tænke på udfakturering og den næste opgave. Der er stor forskel på den militære og den kommercielle verden. Alting skal kunne henføres til en positiv bundlinje. Navnlig i konsulentverdenen skal du trække flere penge hjem, end du koster. I starten var det naturligvis nyt for Peter, men Peter tog det til sig og byggede på – og kom fint efter det, fortæller Claus Larsen.

Gode råd om jobsøgning i en corona-tid

”Start med at finde ud af, hvad du gerne vil, hvor du gerne vil arbejde, hvordan dine kompetencer passer og du kan sælge dig selv til netop denne virksomhed. En af mine teser er, at man skal være meget selektiv, hvis man søger et job. Netop grundet den øgede konkurrence er risikoen for et afslag større i dag, hvilket ikke er sundt for motivationen og selvtilliden. Min tilgang til jobsøgning er, at sandsynligheden for job er større, hvis man selektivt tilbyder sig til en virksomhed med en overbevisende begrundelse, i stedet for at søge et job på baggrund i en annonce. Det er selvfølgelig altid et timings-spørgsmål, og man kan risikere at blive lagt til side, indtil behovet opstår. Men alle virksomheder ønsker kompetent og initiativrig arbejdskraft, så i langt de fleste tilfælde vil en uopfordret relevant ansøgning blive noteret og gemt.”

– Claus Larsen, Country Manager hos Atos Denmark.

Jeg er sgu’ stolt af dig, Peter!

Peter starter det nye år hos som sikkerhedskonsulent i en af de store konsulenthuse. At det lykkedes, tilskriver Peter i høj grad den sparring, han fik af Claus Larsen.

– Min jobsøgning før VELKOMMEN HJEM var en meget bred søgning, der primært gik på at få et andet arbejde, hvorimod min jobsøgning i samspil med Claus, samt i forlængelse af kickoff, er blevet meget mere målrettet i forhold til, hvad det er, der faktisk giver mening for mig, forklarer Peter og fremhæver især det forløb, der førte til ansættelsen.

– Claus lagde stor vægt på, hvor meget det ville hjælpe at kontakte en tidligere kollega som faktisk er ansat samme sted. Dette har uden tvivl sat mig i en skarpere position i forhold til ansøgningen og selve samtaleforløbet til jobbet. Specielt her til sidst i processen har Claus været fænomenal til at hjælpe med input i forhold til min anden samtale og den case, jeg skulle levere.

Claus Larsen supplerer:

– Efter flere samtaler blev det efterhånden klart, at Peter fandt sikkerhedskonsulent- branchen attraktiv. Han følte sig tiltrukket af at søge ind i et af de store konsulenthuse. Da de var identificeret, begyndte vi at bruge LinkedIn for at bruge relevante kontakter. Relativt hurtigt fik Peter første samtale, som førte til anden samtale og en opgavefremlægning. Vi brugte en del tid sammen på at få sammensat præsentationen, som gik så godt, at Peter fra januar 2021 kan præsentere sig som sikkerhedskonsulent i et af de store konsulenthuse. Godt gået Peter – jeg er sgu stolt af dig, siger en tilfreds mentor. 

Selv er Peter også ganske godt tilfreds – både med jobbet og med det sted, han er nået til gennem den viden og indsigt han har fået i forløbet i VELKOMMEN HJEM – og som han vil kunne bruge hele vejen igennem sin civile karriere.

– Jeg glæder mig til at starte som konsulent. Ligeledes er jeg et sted, hvor jeg ved, hvad der nu skal til for at skabe jobglæde, slutter Peter Hansen.

Peter Hansen, veteran

Den korte historie om veteran Peter Hansen

I 1999 startede Peter Hansen i Forsvaret, som værnepligtig. I 2003 kom han til Telegrafregimentet, hvor han arbejdede med kommunikation og IT. Han blev første gang udsendt i 2004 til Kosovo som kommunikationsspecialist. I 2007 blev han igen udsendt til Afghanistan på hold 3 som fører på en Pansermandskabsvogn. Godt hjemme igen tog han en 10. klasse på VUC med henblik på at tage uddannelsen som sergent. I 2009 blev han uddannet til sergent og i 2012 til oversergent. I 2013 blev han for anden gang udsendet til Afghanistan, nu som fører for det Kommunikations & IT-bidrag, som skulle understøtte hold 16. Under denne udsendelse blev Peter Hansen for alvor overbevist om, at det var IT, han ville arbejde med. Efter hjemkomsten blev han optaget på Forsvarets IT-supporter forløb og var færdiguddannet i 2016. I 2019 blev han for 4. gang udsendt – denne gang som fører for Kommunikations & IT-bidraget i Irak. De seneste år har han specialiseret sig inden for sikkerhed. I 2020 blev han geledudnævnt til Seniorsergent.