Forsvaret løfter én som menneske og leder, men derfor kan man godt have brug for hjælp til at forstå et nyt terræn

Udgivet d. 9. juni 2024 af Velkommen Hjem

VELKOMMEN HJEM fik veteran Casper Bjerg Poulsen til at fokusere sin søgning, rette sit CV til, at bruge LinkedIn mere proaktivt samt iværksætte “kaffemøder” med sit netværk.

For selv om Forsvaret ifølge Casper løfter én som menneske og leder, og der er meget man kan bruge, når man skifter til civil, så er meget også anderledes og skal læres. Casper fik hjælp til alt det nye under sin transition fra af én af foreningens engagerede mentorer, Jens Nicolaj Maagaard. Mentoren beundrer veteranerne og deres måde at tage ansvar for vores fælles sikkerhed, og derfor ønsker han som mentor at gøre sin del til, at veteranerne finder vejen til en civil tilværelse. Hjælpen resulterede i, at Casper nu er startet som Teamleder i Components and Maintenance HCRC-afdeling i Vestas.

– Jeg har haft en rigtig god tid i Forsvaret. Jeg har fået mange oplevelser og lært meget om, hvordan jeg selv reagerer i forskellige situationer. Jeg stiftede familie for nogle år siden, hvilket har stillet nogle andre krav til, hvor mange opgaver og udsendelser jeg har kunnet påtage mig, fortæller Casper og fortsætter: 

– Selv om der fortsat er mange dygtige mennesker at lære af – og opgaver, der skal løses – så har jeg det seneste halve år haft en stadig større trang til at prøve kræfter med et job i det civile. Jeg har været heldig at have gode chefer i min tid i Forsvaret og ikke mindst været heldig med, at kunne opbygge stærke relationer med en masse dygtige kollegaer igennem min tid.

Alle spiller hinanden gode

Da Casper havde taget beslutningen om at forlade Forsvaret, kontaktede han VELKOMMEN HJEM for at få hjælp til sin transition. Caspers behov var især at få sparring omkring sit CV og hvordan man skal gribe jobsøgningen an på civil grund. Han kom med i ét af foreningens skræddersyede forløb for ressourcestærke veteraner, der starter med et intensivt to dages langt kickoff: – Jeg blev inviteret med på kickoff på Bernstorff slot, hvor VELKOMMEN HJEM kørte et ultra-kompakt program med spændende indlæg fra virksomheder samt oplæg fra mentorer, der har hjulpet veteraner på vej ud i det civile, fortæller Casper og uddyber:

– De spilder ikke tiden til kickoff, og det virker rigtig godt. Oplæggende er spændende og der kommer en masse brugbar dialog undervejs. Alle spiller hinanden gode, og det var med til at sikre, at jeg tog fra kickoff med et stort gå-på-mod og lyst til at engagere mig mere målrettet i at finde ud af, hvad mit næste step skulle være. 

På kickoff får man blandt andet 1:1-samtaler. Her blev mit CV nærmest skrællet fra hinanden med en mindre opsang. Jeg rettede det efterfølgende til, og det gav straks en samtale – som i øvrigt førte til mit nuværende job.

Veteran Casper Bjerg Poulsen

Casper Bjerg Poulsen, veteran

Sublim sparring – også omkring kontrakt og ansættelse

Efter kickoff fik Casper tildelt en af foreningens mentorer fra erhvervslivet, som Casper i helt op til et halvt år kunne sparre med og søge rådgivning og støtte hos. Men det blev ikke nødvendigt med så meget tid … 

– Min mentor Jens er ret ligetil og helt nede på jorden. Han har kendskab til Forsvaret, da han selv har været der. Så snakken gik fra start ret hurtigt, flydende og direkte. Jens formåede fra første møde at udlede, hvor langt jeg var i min proces, og hvordan min tidslinje så ud i forhold til at søge civilt job. Han gav han mig en talent- test og førte mig igennem resultatet efterfølgende, fortæller Casper og tilføjer: 

– Jeg blev imidlertid kaldt til samtale hos Vestas og fik en uge efter tilbudt jobbet. 

I den forbindelse var Jens med i gennemgang af kontraktforhold og sparrede her endnu engang sublimt med mig.

Giver med glæde lidt tilbage

Jens Nicolaj Maagaards sublime sparring udspringer af flere ting. Dels har han selv en lang karriere i Forsvaret bag sig, og dels har han efterfølgende mange års erfaring inden for netop rekruttering i det civile erhvervsliv – og så er Casper den x. veteran, som den garvede mentor fører godt igennem et forløb i VELKOMMEN HJEM.

– Jeg er mentor i VELKOMMEN HJEM af både personlige og faglige årsager. Som person vil jeg gerne ’give lidt tilbage’ til det fællesskab, som jeg selv var en del af tidligere. Som nu civil på 20. år vil jeg gerne give de erfaringer, jeg har fået (positive, men også nogle knubs) videre, forklarer han og fortsætter: 

– I mit daglige virke som medejer af et rekrutteringsfirma, så det med at finde potentialet i den enkelte og stille skarpt på kompetencer ikke uvant. De mentee’s jeg møder har på et eller andet tidspunkt stået i front og taget ansvar for vores fælles sikkerhed og det beundrer jeg dybt – og hvis jeg kan gøre min del til, at de finder vejen til en civil tilværelse, så er det bidrag noget, jeg gerne giver.

Erhvervslivet har brug for veteranerne og deres evne til at kunne agere i en dynamisk verden med skiftende retninger og stadig motivere dem selv og et team.

Mentor Jens Nicolaj Maagaard

Jens Nicolaj Maagaard, mentor

Et godt eksempel på en god leder

Folk fra Forsvaret har mange fællestræk, når det gælder faglige kompetencer, styrker og personlighedstræk, men i rollen som mentor har man chancen for at komme helt ind på livet af hver enkelt veteran og oplever der de store forskelle, der selvfølgelig også er. 

– Casper er en helt igennem troværdig og autentisk person og leder som på en meget naturlig måde eksemplificerer, hvad ledelse og lederskab er. Casper har fra start være afklaret og meget reflekterende omkring det at skulle træde ud af Forsvaret. Han har en evne til at tage ejerskab for sig selv og det, han har sat sig for – og er på samme tid villig til at søge sparring og vejledning, fortæller Jens Nicolaj Maagaard og tilføjer i forhold til deres proces sammen:

– For mig handlede det i vores forløb om både at give råd og vejledning og på samme tid lade Casper træffe egne selvstændige beslutninger, hvor jeg blot lyttede og støttede op. 

Da det blev konkret med samtaler og senere kontraktforhandlinger, blev det mere sparring på de muligheder, der er, når man som medarbejder forhandler med en kommende arbejdsgiver, fortæller han og slutter:

– Det har for mig været en fornøjelse at møde Casper som person og være en del af hele processen frem til den dag, hvor han ringede og sagde, at aftalen var på plads.

Den korte soldaterhistorie om veteran Casper Bjerg Poulsen

 • 2008 Startede værnepligt ved Jydske Dragonregiment, Holstebro.
 • 2009 Udsendt til Kosovo på KFOR 20.
 • 2010-11 Gik civilt et par år efter sin første udsendelse.
 • 2012 Startede i Livgarden i Høvelte i Stående Styrke. 
 • 2013 Udsendt med Livgarden til Afghanistan på ISAF 15, som en del af de sidste kampsoldater i Helmand. 
 • 2014 Sergentskolen og herefter gruppefører i Livgarden. 
 • 2018 Start Hærens Officersskole.
 • 2019 Udnævnt til Premierløjtnant og blev derefter delingsfører for et enkelt HRU hold,
  et HBU hold og herefter Delingsfører i 4 Panserinfanterikompagni
  (Ruder 4) Jydske dragonregiment, Holstebro. 
 • 2022 Fungerende NKKMP Ruder 4 (næstkommanderende kompagni).
 • 2024 Ansat i en civil stilling som Teamleder i Components and Maintenance HCRC- afdeling i Vestas.

Fordele ved at uddanne sig og arbejde i Forsvaret ifølge Casper

For det første så opbygger man hurtigt en masse gode relationer i Hæren. Man lærer at yde førstehjælp, træne sin krop og forsvare sig selv (og sine kammerater). Man lærer at arbejde i teams og tænke på andre end sig selv. Man er en masse uden for i naturen og lærer også her at gebærde sig. Hvis man viser evne og lyst til det, kan man hurtigt få ledelsesansvar og derved udfordre sig selv. Man kommer til at begå fejl, men får samtidig mulighed for at rette op på disse fejl i en læringsproces. Det løfter én som menneske og leder.

Casper privat

Jeg er gift med Yasmin og sammen har vi tre drenge på henholdsvis 9, 6 og 3 år. De har været en kæmpe støtte hele vejen igennem. Det tærer selvfølgelig på familien, at man er professionel soldat med øvelser, skydeperioder, udlandsrejser etc. Der kommer mere faste rammer for hjemmefronten nu, hvilket jeg/vi selvfølgelig ser frem til. 

Kort om VELKOMMEN HJEMs forløb for kompetente veteraner

Et forløb starter med to dages kickoff, hvor de deltagende veteraner får indsigt og en bredere viden om erhvervslivet igennem oplæg og foredrag af erfarne, dygtige erhvervsfolk og erhvervseksperter. Veteranerne bliver desuden inddraget igennem gruppeforløb og 1:1 samtaler med erhvervspsykologer og karriererådgivere. Efter kickoff bliver hver enkelt veteran matchet med en af foreningens engagerede mentorer efter personlighed og faglige interesserer, og i de følgende seks måneder vil mentor guide, hjælpe og støtte veteranen i transitionen.