Folk, der tør tage beslutninger, har jeg stor respekt for.

Udgivet d. 23. januar 2020 af Velkommen Hjem

– Det er jo også sådan med de dårlige beslutninger, at man bliver dygtig som beslutningstager, så folk, der tager beslutninger, har jeg stor respekt for, siger Heino Svenningsen, der er mentor i VELKOMMEN HJEM. Han oplever på nært hold, hvordan soldaterveteraner vender hjem med rygsækken fuld af værdifulde kompetencer, nyttige erfaringer og et brændende ønske om at tage springet til en civil karriere. Men mange har svært ved at beskrive deres militære evner meningsgivende i forhold til erhvervslivet.

– Der er mange militære kompetencer, der kan bruges i en karriere udenfor Forsvaret, Soldaterveteranerne skal bare hjælpes på vej med at “oversætte” sproget til en kompetence, som en privat eller offentlig virksomhed står og mangler. For eksempel er der jo ikke mange, der lige står og mangler en person med ”våbenkendskab”! Men hvis det oversættes til ”håndtering, vedligehold og brug af værktøj i forskellige situationer” kan det måske bedre bruges, forklarer Heino Svenningsen, der til daglig arbejder som direktør i AmuSyd. 

Heino Svenningsen, direktør for AmuSyd

Årets veteranpar 

Heino Svenningsen blev sammen med sin første mentée, Mads Fejrskov, kåret til ”Årets Veteranpar” i VELKOMMEN HJEM i 2017. Baggrunden var mentorens forbilledlige hjælp og rådgivning, der førte til, at Mads Fejrskov fik han job som Falckredderelev til trods for, at blev fysisk skadet i Afghanistan. 

Siden har Heino Svenningsen deltaget i foreningens arbejde og nu afsluttet sin 2. mentee, der netop starter på helt ny uddannelse – og spor – efter mange år i forsvaret. 

– Efter 20 år som leder og chef havde jeg lyst til at bringe min viden og erfaringer videre, og det var lidt tilfældigt at det lige blev veteranerne, jeg valgte at bruge tid og kræfter på, fortæller Heino Svenningsen. 

Beslutsomme veteraner

Som mentor har Heino Svenningsen mødt flere veteraner, og han har et klart billede af en gruppe mennesker, der i den grad også kan bidrage positivt i erhvervslivet med alt det, de har lært i Forsvaret. Og selv om veteraner er lige så forskellige som mennesker er flest, så oplever han, at der er indtil flere kvaliteter, som de har til fælles. 

– Det har ofte slået mig, at veteraner generelt har forståelse for det overordnede projekt og forståelse for, at hver enkelt ressource i en større organisation er alt afgørende vigtig for, at projekter lykkes. Veteraner er desuden trænet til at tage beslutninger. Gennem min lange erhvervskarriere har jeg mødt ledere og personale, der ikke af den ene eller anden grund fik taget nogle beslutninger. Det er min oplevelse, at det gør soldaterne. Soldaterne er trænet til at tage beslutninger og det bliver så beslutninger der ikke altid nødvendigvis er de rigtige, men DE TOG DEM DOG og det er det man bliver klogere af i det lange løb

Det er jo også med de dårlige beslutninger at man bliver dygtig som beslutningstager, så folk, der tager beslutninger, har jeg stor respekt for, siger Heino Svenningsen. 

Sparring i øjenhøjde

På samme måde som veteraner er også mentorer forskellige og har hver deres måde, hvorpå de rådgiver og giver sparring i et forløb med en veteran.

– Jeg bruger ofte coaching-værktøjer i samtalerne med veteranerne, så et helt almindelig “hvad synes du selv” kan få en god dialog i gang. Min oplevelse er, at jeg skal lytte, støtte, sige ”nej, det duer ikke” eller ”godt gået”. Og at det foregår på et ligeværdigt niveau. Ligeværdighed er vigtigt, understreger Heino Svenningsen.

Alle får noget med hjem

Nærmest uanset hvilken mentor i VELKOMMEN HJEM man spørger, så er svaret nogenlunde enslydende: Forløbet er ikke alene til glæde og gavn for veteranen! Mentor får også en masse med hjem. For Heino Svenningsen er det også tilfældet. 

– Jeg har fået dyb indsigt i jobs og funktioner, jeg aldrig selv fik prøvet af. En anden kultur og tankesæt. Jeg har selv mødt mange mennesker, der troede på mig – men også gav mig modspil, og det oplever jeg, at veteranerne kan bruge det på samme måde, som jeg, siger han. 

Og på spørgsmålet om han er klar til at hjælpe flere veteraner i foreningen videre i det civile erhvervsliv, svarer Heino Svenningsen kort og godt:

–  JA.