Fik hjælp til at forstå spillereglerne på ukendt terræn

Udgivet d. 24. august 2020 af Velkommen Hjem

Der er en verden til forskel på arbejdet i Forsvaret og hverdagen på en civil arbejdsplads, og der er mange spørgsmål, som det er vigtigt at have en livline til at få besvaret. Den livline har Frederik Colding Christensen haft i VELKOMMEN HJEMs skarpe mentor Claus Larsen, Country Manager hos ATOS Denmark. Allerede tidligt i forløbet fik Frederik civilt arbejde, og derfor foregik den primære sparring efter, at Frederik startede som Team Leader ved Xellia Pharmaceuticals ApS. Her kan du læse historien om det utraditionelle mentorskab. 

Efter 19 år i Forsvaret og 4 udsendelser til henholdsvis Bosnien, to gange til Kosovo og en gang til Afghanistan, trængte veteran Frederik Christensen til luftforandring. Frederik prøvede indtil flere civile jobs, men det fungerede ikke rigtigt. Branchen og formålet føltes forkert, og Frederik havde brug for sparring fra nogen, der både kendte den civile verden rigtig godt og som samtidig kunne forstå hans baggrund og guide ham til den rigtige branche. Gennem sit netværk hørte han om VELKOMMEN HJEM.

– Jeg kontaktede VELKOMMEN HJEM for både at lære mere det civile strategispil og om “oversættelse” af militære kompetencer – og med et håb om at få udvidet mit netværk. Samtidig havde jeg behov for at få valideret min jobsøgningsstrategi, finde min branche – og få bekræftet, at der er brug for militært uddannede i det civile erhvervsliv, fortæller Frederik. 

Frederik Colding Christensen, veteran

Sparring med en fod i begge lejre

Frederik blev matchet op med Claus Larsen – der både har en fortid i Forsvaret og mange års erfaring på det civile arbejdsmarked. Claus Larsen har valgt at være mentor i foreningen af flere omgange, fordi det giver ham en god følelse at hjælpe, og fordi han oplever, at hans erfaringer fra sin egen overgang fra militær til civil er værdifuld netop her.

– Jeg kan forholde mig til militær tankegang og relatere det til den civile verden og sprog, siger Claus Larsen – og tilføjer: 

– Jeg har især i denne krisetid været glad for min baggrund – hermed mener jeg, at hvis man møder udfordringer – Corona – træder man et skridt baglæns, får et overblik, lægger en plan og agerer.

Hjælp til at ”blive i jobbet”

For Frederik var det netop en stor fordel at få en mentor med kendskab til både den ene og især den anden verden, så han kunne få sparring og hjælp til at lykkes i sit nye job som teamleder hos Xellia Pharmaceuticals ApS.

– Jeg er utrolig glad for, at en rutineret leder tager sig tid til at høre på og støtte en tidligere kollega, og jeg har også efterfølgende åbent kunnet fortælle om mine udfordringer og få “trykprøvet” mit valg af retning og metoder i de ledelsesmæssige udfordringer, jeg står med i mit nye job, fortæller Frederik. Og mentor Claus Larsen uddyber;

– Vi havde et første møde, som gik godt. Frederik fortalte, at han var tæt på et job. Da Frederik så fik jobbet, blev vi enige om, at mødes og drøfte Frederiks hverdag og de civile udfordringer, han mødte – for som Frederik selv udtrykte det ”for, at han kunne blive i drømmejobbet”. Vi har nu mødtes i et lille år og vendt mange ting. Modellen har været, at Frederik har fortalt om dagligdags udfordringer, og jeg har stillet spørgsmål og givet råd – og vi er så blevet enige om actions til næste møde. På det efterfølgende møde har vi så drøftet actions og outcome osv., fortæller mentoren.

Claus Larsen, mentor

At være en del af noget større

For nogle veteraner fortsætter samarbejdet med deres mentor også efter, at de er kommet i gang med deres nye civile karriere. Forskellen på arbejdet i Forsvaret og hverdagen på en civil arbejdsplads er stor, og der kan opstå mange spørgsmål, som det er rart at have en livline til at få besvaret. For Frederik var formålet med jobbet vigtigt. Det at være en del af noget større, at kunne gøre en forskel var vigtigt. Det er muligt man ikke tænker over det i hverdagen. Her fokuseres på den aktuelle opgave og situation man står i. Men formålet var vigtigt i forhold til det der tegner en som person. Det er med til at sætte rammen om den person man er gennem sit arbejdsliv.

Det har faktisk overrasket mig, hvor meget det at finde noget man kan identificere sig med fylder. Det var vigtigt at finde et job, hvor jeg følte at jeg kunne gøre en forskel for andre. At finde det der var vigtigt for mig, har taget lang tid slutter Frederik Colding Christensen.

4 fordele og 1 udfordring ifølge mentor Claus Larsen

  • Soldater tager ansvar
  • Soldater er vant til at følge instruktioner
  • Soldater er loyale
  • Soldater er vant til at improvisere
  • Soldater er vant til at arbejde inden for bestemte rammer – men disse rammer er knap så skarpe i det civile erhvervsliv og skal undertiden tolkes

Den ultrakorte historie om soldaterveteran Frederik Colding Christensen

Frederik Colding Christensen har været 19 år i Hæren, herunder værnepligtig sergernt, kontrakt med den Danske Internationale Brigade, fastansat som sergent, officersskole og efterfølgende ansættelse sim linieoficer i Hæren Undervejs i sin militære karriere har Frederik Colding Christensen været udsendt fire gange til verdens brandpunkter; en gang til Bosnien, to gange til Kosovo og en gang til Afghanistan.