En vejsidebombe fik ham ikke til at tage springet til det civile – det gjorde til gengæld kærligheden til datteren

Udgivet d. 20. juni 2019 af Velkommen Hjem

”Jeg ville ikke kunne forsvare, at min datter skulle lægge mig i graven på grund af et valg, jeg har taget”, siger soldaterveteran Nicolai. Han ved, hvad han taler om. Han blev hårdt såret i Afghanistan og så flere af sine kammerater dø. Nu har han forladt Forsvaret efter knap 13 år og 3 udsendelser – og starter snart som ambulancerederelev i Falck efter et givende mentorforløb med underdirektør i Falck Peter Madvig.

Tilbage i 2008 blev Nicolai udnævnt til konstabel. Kort efter skulle han på sin første udsendelse til Afghanistan som en del af kamptropperne på ISAF hold 5. Han blev udsendt som sygehjælper, og det fik han hårdt brug for – for allerede inden enheden havde forladt lejren, mistede de den første mand.

– Der går desværre heller ikke længe, før jeg selv træder på en IED (en vejsidebombe) og i den forbindelse bliver hårdt såret i benet. I første omgang måtte jeg selv behandle mine skader i en grøft i Helmand. Ved samme IED bliver en af de andre drenge, som går ikke mere end 1 meter fra mig, desværre også ramt. Han dør på stedet. Jeg bliver efter IED’en sendt hjem til Rigshospitalet. Efter ca. 30 operationer og 10 ugers indlæggelse kom jeg på benene igen, og herefter kunne jeg tage tilbage til Afghanistan og afslutte, fortæller Nicolai.

Nicolai, soldaterveteran

Nye tider, nye prioriteter

Nicolai oplever selv, at han har haft en fantastisk karriere i Forsvaret, hvor han har fået kompetencer, uddannelser, oplevelser og ikke mindst kollegaer, som man ikke finder mange andre steder end i Forsvaret. Alligevel tog han beslutningen om at stoppe efter knap 13 år og 3 udsendelser.

–  Jeg ville gøre det hele igen. Men jeg har efter mange år i Forsvaret måtte erkende, at tiderne skifter, og min tid i Forsvaret skulle slutte, da jeg ikke mener, at Forsvaret har mere at tilbyde mig i forhold til der, hvor jeg er i livet i dag, forklarer Nicolai og fortsætter:

– Det betyder meget, at jeg nu har stiftet familie; jeg har en dejlig kæreste og en datter, og jeg har måttet sande, at det ikke passer så godt med et job med meget skiftende arbejdstider, lange øvelser og udsendelser. Men det har også spillet ind, at jeg har haft oplevelser, hvor man erfarer, hvor dyrebart livet er. Forsvaret kan være et hårdt psykisk erhverv, hvor også jeg har haft nedture, men er blevet hjulpet op igen af kollegaer og familie. Men frem for alt ville jeg ikke kunne forsvare, at min datter skulle lægge mig i graven på grund af et valg, jeg har taget, siger han.   

Et lille spark bagi førte til et kæmpe skridt fremad

Nicolai hørte om VELKOMMEN HJEM gennem flere af sine tidligere kolleger, og det blev for ham startskuddet til at forlade forsvaret.

– Det var et kæmpe skridt for mig at deltage i VELKOMMEN HJEM forløbet, og det gav mig det spark bagi, der skulle til for at komme videre. Det har været skræmmende at slippe noget, man har gjort igennem de sidste mange år, og som man vidste, at man var god til. Igennem foreningen fik jeg indsigt i, at mange af de ting, som vi gør i Forsvaret, også bliver brugt i det civile – det hedder bare noget andet. Den viden gjorde det mere trygt for mig at tage det store spring ud i det civile. Og det er jeg super glad for, at jeg gjorde, fortæller Nicolai. I forbindelse med forløbet i VELKOMMEN HJEM fik han sit drømmejob – og starter som ambulanceredderelev hos Falck sidst på året.

Et transparent og trygt mentorforløb

Som alle andre veteraner, der deltager i forløbet, blev Nicolai matchet med en mentor fra det private erhvervsliv, nemlig Peter Madvig, der er underdirektør i Falck. Han er generelt imponeret over veteranernes dygtighed og i særdeleshed over Nicolais kerneværdier og evner.

– De kompetencer jeg generelt møder fra veteranerne, afspejles af det virke, de har udført i Forsvaret: Enorm disciplin, stor integritet og loyalitet samt ikke mindst ydmyghed. Når vi taler specifikt om Nicolai, har han desuden nogle personlige kerneværdier, der er udover det sædvanlige. Nicolais evne til at deltage i et sparringsforløb har været en fornøjelse at være en del af. Nicolai har kompetencer, som passer umådelig godt ind i Falck som virksomhed, hvor kernen er at hjælpe mennesker, der måtte have behov. Nicolai er helt fordomsfri og tager som menneske ikke afstand fra holdninger eller meninger, uanset hvilket samfundslag, han møder. Han har en unik tilgang til samfundet og mennesker generelt, og jeg glæder mig til at se Nicolai vokse og blive et forbillede for vores mange unge kommende medarbejdere, forklarer Peter Madvig, der desuden roser Nicolai for hans åbenhed i forløbet:

– Den åbenhed, som Nicolai har deltaget med i rollen som mentee, har været en fornøjelse og lærerig for min egen udvikling. Nicolai har taget mig med ind i både sit private og professionelle liv. Det har ganske enkelt gjort en forskel for processen, at Nicolai har været fuldstændig transparent, forklarer Peter Madvig.

Nicolai roser omvendt sin mentor for den tryghed, som han hele vejen igennem forløbet har følt i forhold til at åbne sig for sin mentor og føle, at det blev modtaget med kompetence og forståelse.

– Jeg har haft en helt igennem fantastisk mentor i Peter Madvig. Vi har fra første møde klikket rigtig godt, og det blev bare bedre og bedre igennem forløbet. Jeg har brugt Peter til at sparre med om alt – blandt andet om hvilke fag, jeg skulle tage for at forbedre mit CV og om, hvordan man gennemfører den gode jobsamtale. Samtidig har han også gået mig på klingen i forhold til mine valg for at være sikker på, at jeg valgte rigtigt, siger Nicolai.  

– Jeg vil i særdeleshed rose ham for hans åbenhed. Han har igennem hele forløbet været helt åben og hele tiden fået mig til at føle mig tryg i mit store spring til civil. Men jeg vil også fremhæve hans vejledning og hans gode råd om ikke at gå i stå, men hele tiden udvikle sig selv. Jeg tænker og håber, at Peter og jeg stadig vil holde kontakt, selv om jeg nu har fået drømmejobbet, siger Nicolai.

Falck Peter Madvig, mentor

Varmeste anbefalinger

Langt størstedelen af de veteraner, der gennemgår forløbet i VELKOMMEN HJEM, bliver afklaret omkring, hvad de vil og hvilken type karriere, de vil gå efter. Nicolai blev både afklaret og fik sit drømmejob – hvilket han er taknemmelig for.

– Jeg er ovenud glad for, at jeg tog valget og tilmeldte mig til VELKOMMEN HJEM forløbet, som har givet mig viden om de kompetencer, jeg besidder. Tusind tak til alle i foreningen, alle mentorerne og alle de virksomheder, der gør det her muligt. Jeg vil varmt anbefale alle soldaterveteraner, der skal søge over i det civile, at deltage i foreningens fantastiske forløb, slutter Nicolai.

Fakta om soldaterveteran Nicolai

Nicolai har tjent Forsvaret i næsten 13 år. Han startede som værnepligtig ved Den Kongelige Livgarde i Høvelte. Herefter gik han videre til HRU (Hærens reaktionuddannelse) også ved Livgarden. I 2008 blev han udnævnt til konstabel og derefter udsendt første gang til inden Afghanistan, som en del af kamptropperne på ISAF hold 5. Under denne udsendelse blev han skadet af IED og sendt hjem til behandling på Rigshospitalet. Efter ca. 30 operationer og 10 ugers indlæggelse er han tilbage på benene og tager tilbage til Afghanistan for at afslutte. Tilbage i DK igen, arbejder han i en periode med at uddanne nye konstabler. I 2010 bliver han udsendt til Afghanistan igen – igen som sygehjælper/Sweeper, men i en eskorteenhed. Herefter er han i en årrække i stående styrke. Han bliver udnævnt sergent i 2012. Efter en del år i hærens basisuddannelse (HBU) og en periode i vagtkompagniet bliver han NK/DEL i en HRU-deling, der tager til IRAK i 2017. Forinden er han i 2016 blevet uddannet Oversergent. Efter hjemkost til DK, forsætter han i HRU-delingen. I 2018 gik han på CU for at forbedre sit CV.

Hvorfor har du valgt at være mentor i VELKOMMEN HJEM?

”VELKOMMEN HJEM er et projekt, der tager samfundsansvar. Det danske Forsvar uddanner og udvikler en stor andel modne og aldeles kompetente kvinder og mænd. De kompetencer og kvaliteter, der præger de danske veteraner, som kommer igennem VELKOMMEN HJEM, bringer værdi i det danske erhvervsliv. Et andet perspektiv, der ikke skal negligeres, er, at der ligger en stor andel af udvikling for mig som person. Mentor/mentee ordningen er givende begge veje og giver grobund for refleksioner, der er medvirkende til at holde mig på tæerne. For Falck som virksomhed ligger projektets kerne tæt op ad viljen til at tage et bredt samfundsansvar og giver muligheden for at tilbagebetale til de mange danske kvinder og mænd, der i stor udstrækning sætter livet på spil for at yde sikkerhed for de danske familier. Jeg har samtidig stor respekt for det engagement, der bliver lagt i dette projekt, hvor VELKOMMEN HJEM sammen med andre gode kræfter har skabt et fællesskab og netværk uselvisk og alene for at hjælpe. Hjælpe mennesker, der har et ønske om at bygge på i livet. Hjælpe Forsvaret med at skabe sammenhæng mellem det offentlige og det private Danmark. Dette netværk adskiller sig fra andre erhvervsnetværk ved at have ønsket om sammen at tage et samfundsansvar og på den måde tilsidesætte egen vinding. Det afspejler VELKOMMEN HJEM. Ydmyghed, hjælpsomhed og vilje til at gøre en forskel. Tak for at få muligheden for at deltage i denne proces.”

Peter Madvig, underdirektør i Falck og mentor i foreningen