JEG SKAL VÆRE FAR!

Udgivet d. 13. november 2019 af Velkommen Hjem

9 gode år i Forsvaret og 3 udsendelser til Afghanistan, kunne ikke konkurrere med den nye rolle, som soldaterveteran Henrik Vibe stod overfor. Det blev enden på en lang militær karriere – og til gengæld starten på en søgeproces og en uddannelse til maskinmester, der førte til et perfekt job hos ISS med uvurderlig hjælp fra mentor Birgitte Krabbe. Læs historien om et fantastisk parløb til glæde for både mentor og mentée.

– Da jeg fandt ud af, jeg skulle være far til mit første barn, kunne jeg ikke se mig selv være udsendt i 6 måneder eller være på lange øvelser, så jeg fandt det nødvendigt at finde ud af, hvad jeg ellers kunne tænke mig af nye udfordringer. Men jeg havde lidt svært ved at få øje på, hvilke af mine kompetencer, jeg havde erhvervet i Forsvaret, der var relevante for min jobsøgning i det civile erhvervsliv, og desuden hvordan det skulle formuleres, så det kunne opfattes som noget relevant for modtageren, forklarer Henrik Vibe. 

Henrik Vibe, soldaterveteran

Havde hårdt brug for en sparringspartner med civil erfaring

Henrik Vibe havde hørt om VELKOMMEN HJEM igennem en kollega, der havde delt et link med sin egen historie på LinkedIn. Henrik tog kontakt til foreningen og kom med i et forløb, hvor han fik tilbudt en mentorordning, som alle veteraner gør i foreningens forløb. Ja tak, sagde Henrik Vibe og blev matchet op med Birgitte Krabbe, der til daglig arbejder som Terminal Operations Manager hos Copenhagen Malmö Port. Det skulle vise sig at være et frugtbart og perfekt match.

– Jeg har aldrig skullet sælge mig selv. Mit arbejde har altid kunnet sælge mig. Men nu havde jeg brug for en kompetent person med civil indsigt og erfaring, som jeg kunne sparre med. Mit forhold til Birgitte var fra starten ligeværdigt og respektfuldt. Birgitte hjalp mig med at udbygge og finpudse mit CV og mine ansøgninger. For mig var det meget svært at få sat civile ord på, hvad jeg havde lært i Forsvaret. Det har ikke kun hjulpet mig med at sætte civile ord på, hvad jeg havde lært i hæren, men det har også hjulpet mig med at få øjnene op for, at de kompetencer, jeg har lært i hæren, også kan bruges i den civile verden. Så her var det en kæmpe hjælp at få Birgitte ind over med hendes erfaringer og viden indenfor det civile erhvervsliv, siger Henrik Vibe og fortsætter: 

– Birgitte har desuden hjulpet mig, løbende i hele jobsøgningsprocessen, med at tyde jobopslag, såsom hvilken relevans opslaget kunne have for mig, og hvad der præcist blev søgt i de konkrete jobopslag. Og så har jeg kunne øve jobsamtaler med hende, hvilket var rart, da det var meget begrænset hvilke erfaringer, jeg havde haft med det tidligere. Det gav mig en ro og en tro på mig selv, i de samtaler jeg har været indkaldt til, og for det vil jeg sige Birgitte en kæmpe tak! 

Struktur og punktlighed er værdifulde kompetencer

Samarbejdet med Birgitte Krabbe og VELKOMMEN HJEM resulterede i, at Henrik Vibe i dag er ansat som teknisk konsulent i ISS. Et job, som Henrik er yderst tilfreds med, og som Birgitte Krabbe er sikker på, er godt for både for Henrik og for ISS.

– Nogle af de kompetencer, som Henrik har tilegnet sig i Forsvaret, er struktur og punktlighed. Henrik kan sagtens få begge dele i spil i hans nye job. Strukturen med overblik over opgaver og en klar og systematisk opfølgning vil blive en stor fordel. Og jeg er sikker på, at hans chef vil kunne regne med, at der bliver leveret det aftalte til aftalt tid, siger Birgitte Krabbe.

Hun oplever, at den sparring og rådgivning, hun har kunnet tilbyde Henrik i forløbet, har hjulpet ham til at finde sin egen vej ind på det civile marked. 

– Jeg har set Henrik blive mere sikker på, hvad han ville, og hvad hans mål var. Det har ændret sig en smule undervejs, og det tror jeg skyldes, at vi fra start var enige om, at vi var ærlige og direkte i vores kommunikation, således at ingen af os skulle gætte, hvad den anden tænkte, fortæller hun.

Birgitte Krabbe, mentor

Mentorrollen har flere facetter

Birgitte Krabbe oplever processen med Henrik som værende god hele vejen igennem og hylder ham for indtil flere ting, som også har været til glæde for hende selv som mentor

– Henrik har en ildhu og er altid i godt humør. Han er aldrig mødt op med andet end et stort smil. En anden ting er, at en aftale har været en aftale. Når Henrik har skullet forberede noget, eller sende noget til mig, er det altid kommet som aftalt. Og så har han været lydhør og villig til at anskue situationer fra andre vinkler end dem, der faldt ham ind først. Sidst, men ikke mindst, har Henrik været meget ydmyg omkring den tid, vi har brugt sammen, og især meget forstående, hvis jeg har haft lidt udfordringer med at finde tid hurtigt. Det har jeg sat stor pris på, fortæller mentoren, der har valgt at være mentor i VELKOMMEN HJEM, fordi hun mener, at dem, der kan, bør give noget tilbage til de folk, som har repræsenteret Danmark i krig. Samtidig ser hun også mentorrollen som en mulighed for at udvikle sig selv i sit virke som leder. 

– Jeg ser mentorrollen som havende 2 facetter; den givende del, hvor man via sparring med sin mentée kan bidrage til oversættelse af kompetencer fra Forsvaret til det civile, guidning i skrivning af CV og jobansøgninger, tilbud om et udvidet netværk, forberedelse til samtaler og meget mere. Den anden del er den, der giver selvindsigt gennem samtalerne med sin mentée, fordi man kommer til at forholde sig til sin egen måde at tænke og gribe problemstillinger an på, slutter mentor Birgitte Krabbe. 

Den korte historie om Henrik Vibe

Henrik Vibe startede i militæret i 2006. I forlængelse af sin tid som værnepligtig i Den Kongelige Livgarde, meldte han sig til HRU (Hærens Reaktions Uddannelse), og uddannede sig herefter først til Konstabel, derefter Overkonstabel og blev til sidst Overkonstabel af første grad i Den Kongelige Livgarde. Henrik Vibe har været udsendt 3 gange til Afghanistan med Den Kongelige Livgarde – både som køre/vognkommandør på en PMV, som GV3 (sygehjælper) og som radiomand i en TOC. Var ansat i Forsvaret i 9 år, inden han startede på CU (Civil Uddannelse) som maskinmester i 2015. Henrik Vibe er i dag far til Frida på 5 år og Arthur på 2 år.