”Desværre, men vi har valgt en fra egen branche”

Udgivet d. 4. februar 2018 af Velkommen Hjem

Vanens magt er som bekendt stærk. Det er den også, når ellers garvede virksomhedsledere står overfor at vælge mellem en erfaren soldaterveteran eller en civil ansøger med erfaringer fra egen branche. Man vælger det kendte. Og det til trods for, at soldaterveteraner ofte besidder de efterspurgte kvaliteter, der vil tilføre virksomheden indtil flere nye værdier. I VELKOMMEN HJEM undrer man sig, men glæder sig samtidig over, at stadig flere virksomheder har fået øjnene op for de soldaterveteraner, der har været igennem foreningens forløb og blandt andet har fået hjælp til at oversætte egne kompetencer til ”civilt sprog”.IMG_5230

Lars Ole Køppen har været ansat i Forsvaret i knap 20 år. Han har i løbet af de år uddannet sig til først sergent, dernæst premierløjtnant og sidst kaptajn. Han har arbejdet mange år i Danmark, men har også været udsendt to gange: I 2005 til Irak og i 2012 til Syd Sudan. I løbet af karrieren i Forsvaret, har Lars Ole Køppen arbejdet inden for flere forskellige områder, herunder ledelse, uddannelse, logistik og HR.  Så da han valgte at forlade Forsvaret, måtte man formode, at han havde en bagage fyldt med kompetencer, der også ville have værdi på det civile arbejdsmarked. Men han stødte ind i en mur af vanetænkning …

Jeg oplevede til flere jobsamtaler at være ”en joker” eller et ”wild card”, når jeg blev indkaldt til samtale. Jeg har flere gange fået at vide, at ”du har en super profil og spændende kompetencer, men vi har valgt en, der kommer fra branchen”.

Det er frustrerende, for man tænker jo med det samme; jamen, hvordan skal det så lykkedes mig nogensinde at få foden inden for i det civile, fortæller Lars Ole Køppen.

En totalt overset ressource!

Lars Ole Køppen søgte hjælp hos VELKOMMEN HJEM, der hjælper soldaterveteraner med at bygge bro mellem karrieren i Forsvaret og det civile erhvervsliv. I forløbet fik Lars Ole Køppen tilknyttet Kenneth Ohlendorff som mentor, der er direktør i Jeudan Servicepartner. Også han er overrasket over, hvor stærk vanetænkningen er blandt erhvervsledere, når det kommer til ansættelse af anderledes profiler. Og det undrer ham, fordi han ikke oplever, at brancherelevant erfaring nødvendigvis hænger sammen med, at man kommer fra branchen.

Kenneth2Det har faktisk overrasket mig, hvor meget vane betyder for de fleste erhvervsledere: Hvordan vi agerer, når vi skal rekruttere, og hvordan man i stor stil fortsat vægter erfaring fra lignende branche frem for personlighed og karakter. Jeg er sikker på, at potentialet i en Veteran er langt større end, hvad de fleste forestiller sig, og at kompetencer som ordentlighed, forandringsparathed, loyalitet og lysten til hårdt arbejde alle er kompetencer, som burde være efterspurgt i enhver virksomhed, fortæller mentor Kenneth Ohlendorff.

Lykken er en mentor

Forløbet i VELKOMMEN HJEM starter med et kick-off-møde, og herefter matches veteranen med en mentor i forhold til kompetencer og faglig interesse for at sikre det bedste udbytte for alle parter.

For mig har VELKOMMEN HJEM gjort en kæmpe forskel. Først var der kick-off arrangementet – og det var bare med til at sætte skub i tingene for mig rent jobsøgningsmæssigt. Herefter fik jeg en super mentor, der har været der for mig hele vejen. At få en sparringspartner, en at dele oplevelser og erfaringer med, det har virkeligt betydet meget, fortæller Lars Ole Køppen.

Min mentor, Kenneth Ohlendorff, har været en kæmpe støtte og hjælp under min jobsøgning. Kort fortalt har Kenneth været min sparringspartner og har blandt andet hjulpet mig med at få beskrevet mine kompetencer, klarlagt hvor de for eksempel kunne anvendes, ligesom vi har drøftet stillingsopslag, ansøgninger og forberedelser til jobsamtaler. Jeg har i de knap 20 år jeg har været i Forsvaret, aldrig skrevet en ansøgning eller været til en jobsamtale (som ansøger). Jeg har været vant til, at Forsvaret har haft en plan for mig 6 år frem i tid, så jobsøgning var ikke en af mine spidskompetencer… for at sige det mildt. Kenneth har også været en, jeg kunne dele mine oplevelser med under jobsøgningen. Derudover har Kenneth åbnet sit netværk for mig, så alt i alt har Kenneth bare været en super mentor.

Lars Ole Køppen fik desuden tilbudt et netværksmøde i Københavns Lufthavn der også er en del af Velkommen Hjem ; ved Michael Bech, som er HR-partner i Københavns Lufthavne.

Michael har dels været min sparringspartner i forhold til mulige stillinger i Lufthavnen, men har også støttet mig på flere områder, f.eks. ansøgninger, CV, kompetencer og også hvilket niveau jeg søgte ind på. Michael har virkelig været god til at udfordre mig og ”prikke til mig” for at ruske lidt op i min måde at gå til jobsøgningen på. Michael har kort sagt været en kæmpe hjælp og støtte for mig, fortæller Lars Ole Køppen.

Uniform inkl. identitet og selvtillid

Heldigvis er begejstringen for mentor/mentee-forholdet stort set altid gensidigt, og Kenneth Ohlendorff oplever selv, at han har haft lige så stort udbytte af at være mentor for Lars Ole Køppen som vice-versa.

En mentors opgave er et samarbejde, og jeg oplever, at som mentor får jeg mindst ligeså meget, som jeg giver. Man ser og lærer en masse om de udfordringer, som veteranen, i dette tilfælde Lars Ole, står overfor, når man tager en livsvigtig beslutning. Man engagerer sig også i sin mentee og oplever på tæt hold, hvor stor en følelsesmæssig påvirkning det er, når han føler, at guleroden er lige foran ham, men at han bare ikke lige kan nå den. Udfordringen med at konvertere de militære kompetencer til erhvervslivets er en opgave, som kan virke så ligetil, men som nok er en af de udfordringer, der fylder mest. Kombinationen af, hvor svært det kan være at gå fra en militær til en civil karriere har faktisk overrasket mig. Men det har også overrasket mig at opleve, hvor meget identitet, der ligger i uniformen. Selv om veteranen er den samme med og uden uniform, så er det som om, at en stor del af selvtilliden forsvinder, når man fjerner uniformen, fortæller Kenneth Ohlendorff.

 Nyt job og et venskab

Selvtilliden blev genvundet – også uden uniformen på, og forløbet i VELKOMMEN HJEM blev også for Lars Ole Køppen starten på en ny karriere i det civile erhvervsliv. Mentor Kenneth Ohlendorff fortæller:

Mødet med Lars Ole har været fantastisk. At møde en fighter og se den udvikling, der sker i processen, har været det hele værd. Men det mest positive var selvfølgelig, at projektet lykkedes og Lars Ole pludselig skulle vælge mellem 2 forskellige job. Det var stort.

Lars Ole Køppen valgte jobbet som afsnitsleder i uddannelsessekretariatet på Politiskolen i Brøndbyøster.

Jeg glæder mig meget til at opleve en ”ny verden”, og er sikker på, at jeg kan benytte en masse af de kompetencer, som jeg har erhvervet i Forsvaret. Her tænker jeg især på mine kompetencer inden for ledelse, planlægning, analyse og uddannelse, siger Lars Ole Køppen.

Selv om jobbet er fundet, så slutter historien mellem mentor og mentee ikke her – derimod er samarbejdet blevet starten på et nyt venskab:

Vi har lige fejret jobbet med en god frokost og aftalt, at det skal gentages, når Lars Ole har et par måneders erfaring i jobbet. Indtil da følger jeg spændt med på sidelinjen, fortæller Kenneth Ohlendorff.