Er kompetencer som mødestabil, ansvarsbevidst, professionel og team-worker ikke også almene i det civile erhvervsliv?

Udgivet d. 2. september 2020 af Velkommen Hjem

”Det har overrasket mig, at alle de kompetencer, der i Forsvaret anses som almene, ikke også er det i det civile erhvervsliv!”, fortæller den tidligere soldat Mathias Hansen. Til stor glæde har han opdaget, at måske netop derfor er de kompetencer særdeles efterspurgte i erhvervslivet. Med hjælp fra en tidligere deltager i Jeudan Joachim Jacobsen, samt en af VELKOMMEN HJEMs forrygende dygtige og yderst aktive mentorer, Michael Jürgensen, er veteranen nu landet godt på civil grund og er netop startet på CBS, hvor han skal læse HA i almen erhvervsøkonomi. 

Mathias Hansen valgte efter 5 år i Forsvaret og en intens udsendelse til Afghanistan at forlade Forsvaret og tage hul på den civile karriere, som han altid havde vidst, han ville i gang med på et tidspunkt.

– Efter hjemkomsten fra Afghanistan begyndte flere af mine soldaterkammerater at kigge mod nye udfordringer, hvilket også gjorde, at jeg begyndte at tænke over, hvad jeg gerne selv ville. Det skal siges, at planen aldrig var at blive i Forsvaret hele livet, da jeg gerne ville have en uddannelse. Så efter knap 5 år i en militærboble, hvor mange af os havde arbejdet sammen gennem hele perioden, begyndte jeg også at kigge mod en civil tilværelse. Blandingen af, at det gamle sammenhold forsvandt og lysten til det civile, slukkede langsomt gnisten ved at være i militæret, fortæller Mathias Hansen. 

Fik studiejob gennem tidligere deltager i VELKOMMEN HJEM

Da Mathias Hansen havde været på CU i et år, foreslog en tidligere kollega ham at tage kontakt til VELKOMMEN HJEM, primært ifht studiejob efter endt CU. Mathias blev optaget i et af foreningens forløb, og allerede her begyndte han at mærke virkningen af det netværk, som veteraner som regel får igennem deres deltagelse i VELKOMMEN HJEM.

– Kort tid efter, at jeg var tilmeldt VELKOMMEN HJEM, blev jeg kontaktet af Joachim, som selv har været igennem forløbet og efterfølgende havde fået en chefstilling i Jeudan. Han fortalte, at Jeudan havde et deltidsjob/studiejob ledigt, som han foreslog, at jeg søgte. Han mente, at kombinationen af de kompetencer, jeg har med fra Forsvaret og min personlighed kunne bringe mig spil til jobbet. Den chance kunne jeg selvfølgelig ikke lade passere, så jeg sendte ansøgning og CV. Jeg kom til samtale, og det endte med, at jeg fik et job i Jeudan parkering, hvilket har givet plads til at kunne fokusere på studiet, med studievenlige arbejdstider, forklarer Mathias. 

veteran Mathias Hansen og mentor Michael Jürgensen

TJEK ved første delmål

Efter kickoff bliver veteraner i foreningens forløb matchet op med en mentor i forhold til kompetencer og faglige interesser. Formålet er at sikre det bedste udbytte for alle parter. Mathias blev matchet op med en af foreningens meget engagerede og dygtige mentorer, Michael Jürgensen, der til daglig er Sales Director Nordic hos Wipro Limited.

Snart er han også selv lidt af veteran udi mentorgerningen i foreningen – for Mathias er den tredje veteran han hjælper succesfuldt videre efter Forsvaret. For Michael Jürgensen er fornøjelsen gensidig. 

– Det bedste ved at være mentor er for mig, glæden ved at se et andet menneske lykkedes med sine drømme og visioner på baggrund af den udvikling, som de gennemgår i forbindelse med mentor-programmet. Det er naturligvis også vigtigt, at vi sammen når den målsætning, som vi blev enige om da vi startede forløbet, siger Michael Jürgensen og uddyber: 

– Jeg vil først og fremmest rose Mathias for sin fantastiske åbenhed, ligefremhed og afklarethed omkring det, at han har truffet beslutningen om at ville uddanne sig videre og derved etablere et nyt liv og en ny karriere i det private erhvervsliv. Da Mathias og jeg mødtes første gang, fik vi hurtigt kridtet banen op i forhold til, hvordan vi skulle samarbejde. Jeg vidste naturligvis godt, at Mathias var på udkig efter videreuddannelse og ikke et job sådan direkte. Vi har brugt en del tid på at tale kompetencer ud fra, hvad han har lært i Forsvaret samt hvordan disse konverteres til erhvervslivet. Vi har brugt tid på at tale om livet – både i gode tider, men også i hårde tider, samt om hvilke læring man kan drage af begge dele. Vi fik sammen lavet en struktureret plan, som indeholdt et overordnet mål om, at Mathias skulle optages på CBS samt en række delmål henimod dette. Kort sagt har vi arbejdet med ansøgningsprocessen, dokumentationskrav, kvoter osv. Alt dette resulterede i at Mathias ultimo juli blev optaget på CBS – det var første mål. Så tjek.      

”Siden 2016, hvor jeg blev en del af VKH og fik tildelt min først mentée, har jeg følt en personlig glæde og tilfredsstillelse – alene ud fra det faktum at jeg kan gøre en mærkbar forskel for disse fantastiske mennesker, som jeg har været privilegeret at arbejde sammen med. For mig har det altid handlet om, at det arbejde vi, som mentorer, leverer, kommer fra hjertet, og ikke med en sigte på, at vi skal være politiske korrekte eller pudse vores egen CSR-profil af. Man gør det alene ud fra en respekt for det menneske, man sidder over for, som har brug for en hjælpende hånd for at komme videre og finde sin nye plads i verden. 
Vores veteraner har sat deres liv på spil i verdens brand punkter, for at beskytte og forsvarer de værdier, som vi værner om i Danmark. De kan risikere at dø under dette arbejde, så netop derfor mener jeg, at vi skylder dem en kæmpe ”Tak for indsatsen”. Kan jeg med min viden og erfaring være med til at hjælpe et menneske videre på den baggrund, så mener jeg faktisk, at det er min pligt – og lige præcis derfor, har jeg nydt hvert et øjeblik, jeg har haft som en del af denne fantastiske organisation, som jeg forsat håber kan gøre en betydningsfuld forskel i – både nu og i fremtiden”

Michael Jürgensen,Sales Director – Nordic hos Wipro Limite

Tro på dig selv, for det er dig, der kan gøre hele forskellen!   

Generelt oplever Michael Jürgensen, at soldaterveteranerne især har behov for at blive bekræftet i, at der er brug for dem på de civile arbejdspladser – og for de kompetencer, som de har med fra Forsvaret… de skal blot oversættes først.

– Det vigtigste ved mit arbejde er uden tvivl at få bygget broen fra ”deres verden” til ”vores verden”. Men det er også at få bekræftet det faktum, at rigtig mange af deres styrker og kompetencer jo NETOP kan bruges i vores verden og at de rent faktisk i høj grad efterspørges. Det vigtige arbejde med at få oversat og konverteret disse nøglekompetencer og egenskaber til et sprog, som bruges i erhvervslivet, er typisk det, som vi har brugt mest tid på at arbejde med. Når ligningen bliver løst, så ser man lyset i deres øjne. Det er, når det går op for dem, hvordan de rent faktisk kan anvende så meget af det, de har lært og kan fra deres verden – og finder vejen og løsningen på, hvordan det bruges i vores verden – det er her det hele går op i en højere enhed, fortæller Michael Jürgensen, og tilføjer: 

– I denne tid, som selvfølgelig er meget anderledes for os alle, er det ekstra vigtigt at holde hovedet koldt og forsat være fast i troen på ens egne evner og vilje til at nå sit mål. Man skal også være indstillet på, at der kan være et par ekstra bump på vejen, men at det kaldes læringsrejsen henimod ens drømme og visioner; ”tro på dig selv, for det er dig, der kan gøre hele forskellen!”   

Et mentorskab for fremtiden

Som Michael Jürgensens mentée oplevede Mathias også, at det hele gik op i en højere enhed. Han fik al den hjælp og sparring, han kunne drømme om – og mere til.

– Michael Jürgensen har fra start været virkelig imødekommende og har fra start gjort det meget klart, at han er mentor i VELKOMMEN HJEM for sin mentees skyld og ikke for at få bedre CSR-rating eller for egen vindings skyld. Trods dette har han dog hele tiden været sikker på, at han uden tvivl ville få noget ud af at påtage sig mentorrollen og mener, at vi udvikler os personligt og lærer af hinanden hele tiden. På trods af omstændighederne med COVID-19, samt det faktum, at vi – efter jeg havde sendt min ansøgning i marts – ikke havde mere indflydelse på udfaldet, har Michael været seriøs omkring vores møder og det endelige mål. Dette har dog ikke betydet, at der ikke har været tid til at vende verdenssituationen – og jeg er sikker på at jeg i fremtiden kan få meget gavn af Michael og hans tilgang til livet, forklarer Mathias.

Tre veteraner med fantastisk viljestyrke og optimisme

Michael Jürgensen glæder sig også til at følge både Mathias og hans to tidligere mentées i fremtiden.

– For mig personligt er det blevet et kald, som jeg nyder hvert et minut af og hvor jeg allerede nu kun glæder mig til at følge mine veteraner – både Mikkel, Kristoffer og Mathias – i fremtiden. De er alle tre på hver sin vis, forskellige – det er nok ikke så overraskende. Jeg har nu haft to som havde et mål om at komme ind på sit ønske studie og en som skulle finde sit drømmejob. Det har på hver sin vis været en spændende rejse, hvor man sammen hele tiden opdager nye ting omkring sig selv og hinanden. En ting, som dog er gået igen hos alle tre – er en fuldstændig fantastisk viljestyrke og evne til at se fremad. Ingen tvivl om at det er lærte egenskaber fra deres respektive tid i Forsvaret. Vi har i alle tre tilfælde været helt afklaret med at når de obligatoriske 6 måneder som programmet varer var gået, så skulle vi forsat holde kontakten. Jeg har den dag i dag forsat løbende kontakt med de to første og vi mødes, drikker kaffe, spiser en frokost når tiden og muligheden byder sig. Jeg er slet ikke i tvivl om at vi har fået bygget nogle bånd som gør vi holder kontakten på den lange bane og vi vil uden tvivl kunne hjælpe hinanden i fremtiden, slutter Michael Jürgensen.  

Håber og forventer kun det bedste fremover

Selvom Mathias ikke selv fik ideen om at kontakte VELKOMMEN HJEM, så har han hele vejen været glad for den sparing og hjælp han har fået til fuld af tillid at krydse broen, der første ham fra Forsvaret over i næste fase af den uddannelse, der samtidig lægger grunden til hans civile karriere. 

– VELKOMMEN HJEM og min mentor har hjulpet mig med at tage mit videre uddannelsesspring og holdt mig oppe på at gennemføre det. Jeg blevet langt mere opmærksom på mig selv og på, hvad jeg kan, samt hvor vigtigt netværk og kontakter er. Jeg er blevet opmærksom på mine egne kvaliteter og kompetencer, som jeg har personligt eller som er blevet opbygget i tiden i Forsvaret og som blot skal overføres til mere civile omstændigheder. Så hvad angår fremtiden, så håber og forventer jeg kun det bedste, slutter Mathias Hansen. 

Den korte historie om soldaterveteran Mathias Hansen

Da soldaterveteran Mathias Hansen afsluttede sin gymnasiale uddannelse på Bornholm i sommeren 2013, vidste han ikke, hvad han skulle efterfølgende. Han valgte derfor at melde sig frivilligt til at aftjene sin værnepligt ved Antvorskov kaserne i Slagelse. Her blev han fanget af fællesskabet og aktiviteterne, og valgte derfor at søge videre til Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU), nærmere bestemt Opklaringsbataljonen på Bornholm, hvor de den første tid var pålagt NATO response force (NRF) beredskab. Medio 2016 omstilledes delingen til Resolute Support Mission i Afghanistan. Efter 6-8 måneders intens opgavespecifik uddannelse var delingen klar til at forlade Danmark og udføre opgaven i Kabul, Afghanistan, der primært handlede om personbeskyttelse af danske og udenlandske militærmentorer.
Ét år efter hjemkomst valgte Mathias Hansen at udnytte sin CU til at tage den 2-årige uddannelse til markedsføringsøkonom. Han starter nu på CBS på en HA i almen erhvervsøkonomi.