Det er ikke individer, der vinder krigen. Det gør enheder.

Udgivet d. 20. februar 2024 af Velkommen Hjem

Det mener Christian Kløve fra Demant, der netop har været mentor for veteran Kristian Vilstrup i et forløb, hvor evnen til at skabe følgeskab i høj grad har været omdrejningspunktet. For ifølge Christian Kløve er ”følgeskab langt fra noget, som kun er vigtigt i en militær kontekst. Det er mindst lige så vigtigt på den anden side af hegnet”, hvor følgeskab tilsikrer, hvorvidt man vinder på erhvervslivets kampplads imod ens konkurrenter.” Netop følgeskab er noget, Veteran Kristian Vilstrup har lært at skabe som leder i Forsvaret – og den kompetence har nu været med til at sikre ham et drømmejob hos Demant som MA, Global Operations Strategy. Læs hele historien om et mentorforløb, der på flere måder har været second-to-none.

– Den primære årsag til at forlade Forsvaret efter 14 gode år skyldes lysten til at udfordre mig selv gennem nogle andre rammer og vilkår. I en alder af 35 år finder jeg det optimalt at tage ”springet” nu i forhold til en videre karriere i det civile, fortæller Kristian Vilstrup, der måske også følte, at han havde nået sine mål i regi af Forsvaret:

– Min egen milepæl i Forsvaret har gennem længere tid været stillingen som kaptajn og kompagnichef for min egen enhed. Denne drøm og ambition er nu blevet indfriet, og jeg føler mig klar til nye og spændende udfordringer, fortæller han.

Vinderkultur skabes af stærkt følgeskab 

I en tid, hvor Forsvaret mangler folk, fordi for mange forlader tjenesten, er det interessant at Kristian ikke forlader Forsvaret på grund af Forsvaret. Tværtimod er han taknemmelig for alle de erfaringer, som han kan tage med sig videre. 

– Gennem mit uddannelsesforløb ved Forsvaret, herunder både Reserveofficersuddannelsen og tiden på Hærens Officersskole blev mine grænser skubbet gevaldigt. Kort fortalt, er man igennem en dannelsesrejse, hvor det forventes, at man leverer sit bedste både fysisk og akademisk. Dette miljø fandt jeg mig godt tilpas i og havde gennem tiden en masse dygtige lærere, som jeg kunne sparre med, fortæller Kristian og fortsætter:

– En af de største fordele ved Forsvarets uddannelser er mængden af ledelseselementer, som er inkorporeret på daglig basis. Alt er centreret omkring ledelse som for eksempel tildelte klassefunktioner, refleksionsseancer, større planlægningsopgaver, skarpe deadlines og utallige præsentationer … Men jeg vil særligt fremhæve korpsånden, som en særlig egenskab, der herskede under min tjeneste i Forsvaret. Korpsånd i Forsvaret handler kort fortalt om, at tjenesten i langt højere grad bliver omlagt til en livsstil frem for et almindeligt arbejde. Langt de fleste chefer, som jeg gjorde tjeneste under, havde evnen og følgeskabet til at skabe denne unikke tilstand. En tilstand, som skaber en vinderkultur udover det sædvanlige.   

Korpsånd er ikke noget, man får forærende. Tværtimod kræver det hårdt arbejde at skabe en tilstand, hvor medarbejderne får følelsen af samhørighed og viljen til at sætte fællesskabet, og den enhed man indgår i, højere end egne interesser.

Veteran Kristian Vilstrup

Kristian Vilstrup, veteran

Drevet af fælles værdier

Når man har været dybt engageret i sit arbejde i Forsvaret i mere end 14 år, så har man også primært sit faglige netværk her. Så hvad gør man, når man skal videre i det civile og skabe kontakter i en ny kontekst? Kristian Vilstrup kontaktede VELKOMMEN HJEM og kom med i et forløb.

– Den største force VELKOMMEN HJEM understøttede min rejse med, var at åbne for deres netværk og matche mig med en mentor, der passede til min faglighed, værdier og ambitioner, fortæller veteranen, der efter de første to dages kickoff, hvor han blev klædt på med viden om blandt andet erhvervslivet, jobsøgning, krav og muligheder, fortsatte i et mentorforløb med Christian Kløve, SVP Global Operation hos Demant. Han er en af de fantastiske mentorer, der frivilligt stiller op for kompetente veteraner med sparring, hjælp og støtte i transitionen. Ifølge veteranen var det godt set at lave et mentor/mentee-match mellem de to.

– Mit forhold til min mentor vil jeg påstå er ret enestående. Christian Kløve fangede fra første dag min opmærksomhed ved at give mig et unikt indblik i Demants organisation, deres globale fodaftryk samt deres værdier som nærmest 1:1 var i synergi med mine egne, fortæller Kristian Vilstrup og fortsætter: 

– Det var på ingen måde selvskrevet, at jeg senere skulle komme til at søge et job hos Demant. Alligevel var én de mest essentielle årsager i forhold til denne beslutning min mentor Christians egenskab til at skabe følgeskab og korpsånd i hans organisation ”Global Operation”. En drivkraft, som jeg genkendte og tidligere har fundet tryghed i igennem Forsvaret. Derudover fandt jeg hurtigt ud af, at vi havde mange ting til fælles, herunder en fælles fortid i Forsvaret og perceptionen af et job som værende en livsstil. Christian understøttede i opstartsfasen med at omsætte mine tidligere erfaringer og kompetencer til et civilt sprog. En proces, som var centreret omkring mit CV med henblik på at få det til at fremstå skarpt og interessant for modtageren. Derudover brugte vi meget tid på at finde frem til, hvilke typer af job og funktioner som jeg fandt interessant.

Forløbet i VELKOMMEN HJEM har åbnet døren til det civile arbejdsmarked, og særligt vil jeg fremhæve mit mentorforløb, som i mit tilfælde har været ”Second-To-None.

Veteran Kristian Vilstrup

Enheder vinder krige – ikke individer

Som tidligere Reserveofficer har det været nærliggende for mentor Christian Kløve at hjælpe og støtte veteraner, som har gjort en særlig indsats for Danmark. 

Og samtidig finder han det interessant, at der faktisk er så mange af de militære kompetencer, veteraner tilegner sig i Forsvaret, som også giver værdi i erhvervslivet.

– Der er adskillige kompetencer, man kan overføre til erhvervslivet. Hvis jeg skulle udpege blot en håndfuld ville det være: Ledelse, analytiske færdigheder og samarbejde. Hvis vi starter med Forsvarets ledelsesuddannelse, og det faktum man fra en meget ung alder får afprøvet ens ledelsesrum i både national og international kontekst, så giver det nogle meget ansvarsbevidste og målrettede ledere. Følgeskab er langt fra noget, som kun er vigtigt i en militær kontekst. Det er mindst lige så vigtigt på den anden side af ”hegnet”, hvor følgeskab tilsikrer, hvorvidt man vinder på erhvervslivets kampplads imod ens konkurrenter, siger Christian Kløve og tilføjer: 

– Analytiske evner er ligeledes meget efterspurgte. Det faktum, at man hurtigt kan nedbryde en kompleks opgave og gøre den håndgribelig er meget værdifuldt. De analytiske værktøjer man får præsenteret i Forsvaret, koblet et utal af analytiske opgaver under alle slags vilkår, skaber en meget løsningsorienteret profil. Afslutningsvis er det ikke individer, som vinder krigen. Det gør enheder. Derfor er samarbejde helt grundlæggende i en soldats DNA, som gør dem til nogle særdeles gode holdspillere. Dette er en meget vigtig egenskab, specielt i en dynamisk og Matrix-præget organisation som Demant.  

Christian Kløve, mentor

Dygtig og ydmyg

Under et mentorskab lærer man typisk sin mentee godt at kende – og Christian Kløve har stor respekt for det menneske han lærte at kende i sin mentee – både fagligt og personligt. Og for mentoren har det bedste ved forløbet været, at han selv fik muligheden for at ansætte Kristian Vilstrup hos Demant under Global Operations Strategy.

– Kort fortalt er Kristian en erfaren og dedikeret leder. Kristian har gennem sit ledelsesvirke haft ansvaret for op til 450 medarbejdere og har gennem hele sin karriere formået at levere gode resultater både nationalt og internationalt. Trods utallige veldokumenteret præstationer er Kristian stadig én meget ydmyg person og en holdspiller, som er meget inkluderende med henblik på at nå frem til den bedst mulige løsning, forklarer mentoren og tilføjer: 

– Kristian har gennem sin tid i Forsvaret og under uddannelse, tilegnet sig en stor kompetence inden for strategiplanlægning og implementering. Måden, hvorpå man i Global Operations anvender og arbejder med strategier, har store paralleller til taktik og strategi i militæret. Netop derfor er Kristians nuværende stilling en perfekt indgangsvinkel til det civile. 

Plasteret skulle rives af

Igennem forløbet har Christian Kløve hjulpet sin mentee med først og fremmest en mental omstilling og dernæst helt konkret med oversættelse af de militære kompetencer til kvalifikationer, der giver mening i en civil kontekst. 

– Indledningsvis skulle ”plastret rives af”. Kristian er en meget dedikeret og ikke mindst loyal person. Forsvaret har haft en stor plads i hans hjerte, så det var vigtigt at Kristian gik ”all-in” i denne proces, hvis det skulle blive én succes. Derudover var det vigtigt for mig at åbne mit netværk op med virksomheder, som indeholdt en dynamisk organisation, som Kristian trives i, hvor det stadig var muligt at kunne gøre en mærkbar forskel. Og afslutningsvis var det essentielt at omstille Kristians 14 år i Forsvaret til en civil kontekst. Dette skulle gøres således, at alle Kristians funktioner og uddannelser gennem et CV kunne genkendes af modtageren. Dette var et større projekt, idet Kristian gennem sin karriere har haft adskillige funktioner og gennemgået uddannelser både eksternt og internt i Forsvaret, fortæller Christian Kløve.

Har ikke kigget sig tilbage

Forløbet i VELKOMMEN HJEM resulterede i Kristians drømmejob hos Demant som MA, Global Operations Strategy – og det takker han især sin mentor for …

– Gennem mentorforløbet, har Christian været en uundværlig støtte. Trods hans travle kalender har han brugt meget tid og energi på at omstille mig til en civil overgang, som takket være ham blev væsentligt mere overskuelig end forventet. Lige inden jeg startede ved Demant, reflekterede jeg meget over, hvor meget jeg kom til at savne Forsvaret, og om jeg havde truffet det rigtige valg? Sandheden er, at jeg lige siden opstarten ikke har kigget mig tilbage. Jeg har været enormt glad og taknemmelig for min tid i Forsvaret og er taknemmelig for, at jeg med Christians hjælp har landet et job, hvor jeg kan bringe mine kompetencer og tidligere erfaringer i spil, slutter veteran Kristian Vilstrup.

Den korte soldaterhistorie om veteran Kristian Vilstrup

  • 2009 Gennem min tjenestetid ved Forsvaret har særligt den Danske tilstedeværelse i hhv. Irak og Afghanistan fyldt meget. Dette vedrører både indholdet under skoleforløbende, men ikke mindst den daglige uddannelse og træning ude i geledderne.
  • 2017 Relativt kort tid efter min udnævnelse til premierløjtnant gjorde jeg tjeneste ved en enhed ved Den Kongelige Livgarde, som stod overfor én udsendelse til Irak i 2017 (Operation Inherent Resolve, hold 5).

Uddannelse

  • 2012-15 Bachelor in Military Operations and Leadership, The Royal Danish Military Academy
  • 2019-21 Master of Social Science in International Security and Law, The University of Southern Denmark
  • 2021-22 Advanced Military Education, Battalion and Brigade level, The Royal Danish Military Academy

Kort om VELKOMMEN HJEMs forløb for kompetente veteraner

Et forløb starter med to dages kickoff, hvor de deltagende veteraner får indsigt og en bredere viden om erhvervslivet igennem oplæg og foredrag af erfarne, dygtige erhvervsfolk og erhvervseksperter. Veteranerne bliver desuden inddraget igennem gruppeforløb og 1:1 samtaler med erhvervspsykologer og karriererådgivere. Efter kickoff bliver hver enkelt veteran matchet med en af foreningens engagerede mentorer efter personlighed og faglige interesserer, og i de følgende seks måneder vil mentor guide, hjælpe og støtte veteranen i transitionen.