Heart. Brain. Og masser af horsepower!

Udgivet d. 13. marts 2020 af Velkommen Hjem

Det er de ord, som Peter Kirkegaard, HR-direktør fra Hempel bruger om soldaterveteranen Martin Münchow. Læs historien om et forrygende partnerskab, der resulterede i et job som områdeleder i Københavns lufthavn. Men historien ender ikke der, for som mentor Peter Kirkegaard siger; Dialogen fortsætter, og vi skal da ud og skyde nogle fasaner, når jagtsæsonen starter. Så skal Martin opleve, at civile også kan bruge et gevær.

Efter næsten 20 års karriere inden for Søværmet, med adskillige uddannelser og endnu flere titler, rettede Martin Münchow blikket mod nye horisonter. Han kunne ikke længere få øje på de karrieremæssige muligheder inden for Forsvaret. 

– Efter mange års sejlads med teknisk ledelse og omkring 180 dage væk fra familien om året, fik jeg en landstilling inden for HR for at prøve at have en normal hverdag med en 37 timers arbejdsuge. Det var faktisk rigtigt godt og ikke mindst lærerigt at komme til at arbejde med HR. Og for første gang arbejdede jeg tæt sammen med civilt ansatte kolleger. Samtidig tog jeg en master i management development på CBS og følte mig herefter klar til nye udfordringer. Jeg ledte længe efter det rette job i Forsvaret, men fandt desværre ikke muligheder for at være teknisk leder eller gå videre i HR-sporet. Flere interne ansøgninger uden positivt resultat blev den endelige katalysator for mig til at se i nye retninger, forklarer han om årsagen til, at han i dag har forladt Forsvaret. 

Optimismen steg efter møde med foreningen

Martin Münchow opdagede VELKOMMEN HJEM på et tip fra sin ægtefælle, og kom herefter relativt hurtigt med i et af de forløb for soldaterveteraner, som foreningen tilbyder:

– Min hustru har i den grad været en stor hjælp i transitionen til det civile arbejdsmarked. Hun har altid støttet mig og min færden i Forsvaret, men da jeg over en længere periode ikke havde trives og havde udtrykt frustration over min situation, gik vi i fællesskab i gang med at se på mulighederne. Hun fandt VELKOMMEN HJEM og en af de spændende artikler omkring mentor/mente, som jeg straks læste. Det var lige det, der var brug for, siger han og forklarer videre: 

– Efter indledende samtale med foreningens leder, Helene Djursø, var min optimisme omkring min kommende rejse ud i det civile arbejdsmarked tydelig. 

Motivation og opbakning fra andre veteraner

Opbakning, fælleskabsfølelse og hjælp til formulering af CV var noget af det, der fik Martin Münchow til at fortsætte sin søgen uden for Forsvaret, selv når det ikke føltes helt rigtigt. 

– Det har været en proces at indstille sig på, at Forsvaret ikke længere skulle være en del af min hverdag. VELKOMMEN HJEM gav mig tryghed i processen ud i den civile verden. At få sat nogle ord på mine følelser overfor kolleger i samme situation var også yderst værdifulde. Kickoff betød, at jeg fik mulighed for at tale med andre, der var i samme situation og få vendt de følelser, jeg havde. At mærke den energi som tidligere ansatte i Forsvaret havde, når de fortalte om deres rejse, var meget berigende og motiverende. Tak for det…, siger Martin. 

Martin Münchow, soldaterveteran

Holdt snuden i sporet takket være mentor

Martin blev matchet op i forhold til faglighed og personlige interesser med mentor Peter Kirkegard. Et match, som begge har haft glæde af.

– Mit forhold til min mentor har været meget berigende og inspirerende. Den gode energi, sparringen og ikke mindst optimismen i forbindelse med min søgen efter det rigtige job, har været med til at holde mit hoved højt og fortsætte ud af sporet – til trods for mange afslag og nogle gange desperate ansøgninger. Vi har vendt mange sten sammen, og jeg er hele tiden blevet udfordret på min person og faglighed, hvilket har været med til at klarlægge mine muligheder og målrette min søgen efter nye udfordringer, fortæller Martin og fortsætter:

– Peter har sendt mig videre til kontakter i sit netværk, som har givet gode samtaler omkring CV, personlighed, faglige kompetencer og helt grundlæggende fjernet tvivl omkring mine muligheder for et succesfuldt skifte til det civile arbejdsmarked. Derfor vil jeg gerne takke Peter for sin direkte facon, som har passet mig rigtigt godt og som har være medvirkende til, at jeg har rykket på nogle grænser. Peter har hele tiden har givet mig troen på mine egne kompetencer. 

Hvordan oversætter man forbindelsesofficer?

Peter Kirkegard oplever, at rollen som mentor giver masser af energi, og han har stor glæde af at bidrage til at give folk et skub i den rigtige retning. Han forklarer, at han især har hjulpet Martin med oversættelse af de militære kompetencer og med at finde den rigtige karrierevej. 

– Min vigtigste rolle har været at se situationen fra den anden side. Det hårde arbejde har Martin selv gjort. Vi har mødtes hver 3-4 uge i forløbet, og det har været passende. Det har givet Martin tid til at arbejde videre med den feedback, han har fået. Alt fra oversættelse af kompetencer over elevator-talen til feedback på interview-træning for at nævne et par eksempler, fortæller Peter Kirkegaard, og forklarer videre:

– Martin har arbejdet med komplekse tekniske problemstillinger og har masser af ledelseserfaring fra sit militære job. Det er meget relevant i forhold til de job, vi har haft i kikkerten. Udfordringen har været at oversætte det til et sprog, som erhvervslivet kender til. Det er de færreste erhvervsfolk, der kan forholde sig til en ”forbindelsesofficer” eller en ”holdofficer for tekniske officerskadetter”. Det har vi haft meget sjov ud af at oversætte til et sprog, som også jeg forstår. Men det har været en nødvendig proces.

Hvis jeg skal opsummere det, så har jeg i Martin mødt en person med ”heart”, ”brain” og masser af ”horsepower”. Jeg tænker, at det er noget, der kendetegner alle veteraner, og det er jo et ganske godt udgangspunkt for at ville videre i arbejdslivet.

Peter Kirkegaard, mentor

Martin oplever også, at hjælpen med oversættelse af militære termer til civile kvalifikationer har været helt central for, at han endelig lykkedes med at finde det rette job. 

– Min faglighed bunder i teknisk ledelse, og her er der heldigvis gode muligheder for at overføre dette til anden kontekst. Men hele arbejdet med at ændre alle de begreber, vi bruger i Forsvaret til civilt forståelige udtryk har været en stor opgave. Her har min mentors sparring været afgørende for at kunne give et forståeligt billede af min profil i både CV og ansøgninger, siger Martin. 

Mission completed!

Den 1. april starter Martin Münchow i en stilling som områdeleder inden for asset management i Københavns lufthavn, og han ser frem til at være en aktiv del af den store udvikling og strategi over de kommende år.

– Heldigvis kunne Københavns Lufthavn se min profil, fagligt og personligt, i deres tekniske organisation. Jeg har allerede et klar indtryk af, at CPH som organisation evner at bringe deres medarbejderes kompetencer i spil på en måde, som jeg ikke har oplevet før. Allerede under ansættelsessamtalen blev jeg præsenteret for væsentlige opgaver, som jeg vil blive inddraget i fremover, fortæller han. 

Mentor Peter Kirkegard deler glæden med sin mentée:

– Det bedste ved dette partnerskab har været, at Martin lykkedes med at få et super spændende og udfordrende job. Det var jo det, der var formålet, og det er jo gået ganske godt. ”Mission completed” hvis jeg må tillade at bruge et af Martins militære udtryk, siger han og fortsætter: 

– Den sjovest oplevelse ved det her partnerskab har til gengæld helt sikkert været interview-træningen. Martin har gennemgået nogle af de hårdeste og mest udspekulerede interviews med mig … og hvis du spørger ham, så har de ”rigtige” jobinterviews nok været væsentlig nemmere, slutter Peter Kirkegaard.

Den korte historie om Martin Münchow

I 2002 startede Martin Münchow på Auderød kasserne med grunduddannelsen til Søværnet. Herefter gik turen videre til Sergentskolen, og derefter tog han uddannelsen til marineingeniør (maskinmester) ved Søværnets Officersskole på Holmen i København. Under uddannelsen sejlede han blandt andet til Estland med skibet Søløven, Middelhavet med Kongeskibet og England med støtteskibet Esbern Snare.
Han blev udnævnt til premiereløjtnant og sejlede jeg på forskellige enheder. Tog et års fuldtidsstudie med efterfølgende udnævnelse til kaptajnløjtnant.
Martin Münchow blev herefter ansat i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, og blev kort efter udsendt til Afghanistan som HR-rådgiver i Resolute Support missionen på hold 5. Godt hjemme i DK igen blev han holdofficer/studievejleder på Søværnets officerskole, hvor han har arbejdet frem til i dag.