Startede i det civile efter 40 år i Forsvaret

Udgivet d. 21. april 2019 af Velkommen Hjem

En lang karriere i Forsvaret stoppede for Kaj Søe i 2018. Det var året, hvor han fejrede 40-års jubilæum i Forsvaret, 40 års ansættelse som befalingsmand og 20 år i Kastellet. Men enden på den lange militærkarriere blev samtidig begyndelsen på en ny tid i hans arbejdsliv.

Kaj Søes historie i Forsvaret starter på Sjælsmark Kaserne 16. maj 1977. Her blev han indkaldt til almindelig værnepligt, og derefter udtaget til sergentskolen. Det førte til godt 20 års tjeneste ved regimentet, heri medregnet en periode som lærer på Artilleriskolen i Varde. I 1998 søgte Kaj Søe tjeneste ved Militærregion VI i Kastellet, og var med til at sammenlægge Militærregionen VI og Hjemmeværnsregion VI til Lokalforsvarsregion København. I 2008 blev han udpeget til at skulle udsendes til Afghanistan med ISAF hold 6 med det Nationale Støtte Element til Kandaha. Her var han kommandobefalingsmand, sikkerhedsofficer, daglig leder af arbejdsmiljø og velfærdsofficer. Vel hjemme i DK igen, fortsatte han i Forsvaret – og tiden gik godt. Kaj Søe var tilfreds med sin karriere og udfordringerne, men ingenting varer evigt, og slet ikke i Forsvaret, hvor pensionsalderen starter omkring 6 år tidligere end på det civile arbejdsmarked.

– I 2016 ramte jeg så aldersmæssigt min pligtige afgangsalder, med udsigt til nogle år på dagpenge, hvis ikke jeg kunne få et job. Men Landsdelsregionen skulle gennem en strukturændring, hvor min erfaring fra knap 18 års tjeneste ved regionen ansås som en værdifuld faktor, at de bad mig om at blive der et år mere. I 2017 var sektionen underbemandet på grund af udsendelser og Landsdelsregionen bad mig om at blive yderligere et år. Jeg takkede ja igen, fortæller Kaj Søe.

Kaj Søe, Veteran

Afgangsalderen var nået, men arbejdslysten intakt

2 år efter Kaj Søes pligtige afgangsalder var det endelig slut. Det var samtidig året, hvor han fejrede 40 år som befalingsmand, 20 år i Kastellet og 40-års ansættelses-jubilæum. Men hvad gør man, når man står i sin bedste alder uden job med udsigt til dagpenge, men med masser af erfaringer og kvalifikationer – og en stor lyst til at arbejde videre?

– Allerede i 2016 forberedte jeg mig på at skulle ud på den anden side af voldgraven, ud på det civile arbejdsmarked. Så jeg kontaktede min A-kasse, FTF-A for at få gode råd. Den dag, hvor jeg havde mødet med sagsbehandleren i FTF-A, havde han modtaget en mail fra Forsvarets egen fagforening, CS, der beskrev en organisation, som hjalp tidligere udsendte soldater ud i det civile arbejdsliv. Altså sådan en som jeg. Sagsbehandleren videresendte mailen til mig, og jeg fik kontakt til Helene Djursø fra VELKOMMEN HJEM, fortæller Kaj Søe og fortæller videre:

– Efter det første møde med Helene kom jeg på kick-off. Velkommen Hjem hjalp mig med at skrive et civilt CV. Det var en ny verden med civile betegnelser på både funktioner, uddannelser og kurser. For hvem på det civile arbejdsmarked ved, hvilke kompetencer, som gemmer sig bag funktioner som Forsyningsbefalingsmand, Administrationsbefalingsmand og Sikkerhedsofficer? Eller færdigheder, som er lært på militære kurser – hvordan omskrives de til civile kompetencer? 
Det var her, at jeg fik en helt uvurderlig hjælp, men så var det, at jeg fik tilbudt i alt 2 års længere tjeneste og min rejse ud til det civile blev sat i bero, forklarer han.

En uddannelsesrejse at lære det civile at kende

Kaj Søe fortsatte de 2 år længere i Forsvaret, og da han blev bekendt med at nu, nu var det endelig slut med det militære arbejdsliv, kontaktede han igen VELKOMMEN HJEM.

– Kort tid efter ringede Anne Thau fra Temp-Team til mig for at aftale et møde.     Temp-Team er et rekrutterings- og vikarbureau. Efter dette møde har Anne løbende fulgt op på at skaffe mig et vikariat primært inden for HR, siger Kaj Søe og fortsætter: 

– Igennem VELKOMMEN HJEM fik jeg først og fremmest troen på, at der er et job på det civile arbejdsmarked, som mangler en medarbejder med lige præcis mine kompetencer – på trods af min fremskredne alder. Den tro har givet mig selvtillid. Den selvtillid har Anne Thau understøttet. Mine ugentlige lovpligtige jobsøgninger har ikke været en sur pligt, men en uddannelsesrejse. Jeg benytter de redskaber og civile termer, som Velkommen Hjem og Anne Thau har givet mig gennem samtaler, coaching, test med mere.

– Nu mindre end 4 måneder senere er jeg begyndt i et vikariat ved Lloyd’s Register. Her skal jeg arbejde i SAP, slutter en tilfreds Kaj Søe.