Anbefaling til virksomhederne: Vær nysgerrig på ansøgninger fra folk med baggrund i militæret.

Udgivet d. 21. januar 2022 af Velkommen Hjem

”Der er mange dygtige medarbejdere i Forsvaret, som har en masse erfaring i en ung alder, ofte af international karakter. Jeg ved, at lederuddannelsen er en god blanding af praktik og faglighed, og at disse kompetencer kan bringe stor værdi ind i private virksomheder”, siger Vivian Fussing, Corporate Vice President i Novo Nordisk. Hun har netop gennemført et stærkt mentorforløb med veteran Nicolaj Rytter, der kun bekræftede hende i netop det. Forløbet resulterede i, at Nicolaj søgte et lederjob hos Novo Nordisk – og fik det.

Nicolaj trak egentlig frinummer til session, og valgte dengang at takke nej til muligheden for at blive værnepligtig. Men den beslutning tog han i de følgende år igen og igen op til overvejelse. For han ville egentlig gerne prøve kræfter med Forsvaret og de muligheder, det gav, men han var stadig i tvivl og begyndte derfor at læse markeds- og ledelsesantropologi. Men midt i uddannelsen gjorde han op med sig selv, at han ikke havde valgt den rette vej. Han søgte derfor ind i Forsvaret gennem Hærens Officersskole. Nicolaj blev uddannet officer, og han var i det hele taget tilfreds med sit job, da han tog kontakt til VELKOMMEN HJEM.

– Da jeg kontaktede VELKOMMEN HJEM, var jeg netop kommet hjem fra en udsendelse til Irak på NMI hold 1, jeg havde nogle fremragende kollegaer og var stadig glad for at gå på arbejde hver morgen. Jeg stod dog i en situation, hvor jeg også var nysgerrig på, hvad der var af muligheder på det civile arbejdsmarked. Min kæreste og jeg havde boet i hver sin ende af landet, siden jeg blev færdig på Officersskolen, fortæller Nicolaj Rytter og uddyber:

– Jeg var flyttet til Jylland for at arbejde ved ingeniørregimentet i Skive, imens min kæreste blev tilbage i København og færdiggjorde sin uddannelse. Vi havde aftalt, at hun skulle flytte over til mig i Jylland, når hun begyndte at skrive sit speciale, hvilket der på daværende tidspunkt var 6 måneder til. Jeg følte, at hvis ikke jeg åbnede døren for andre muligheder inden, så ville vi gro fast i vores arbejde og bopæl. Jeg valgte derfor at kontakte VELKOMMEN HJEM for en afklaring.

Nicolaj Rytter, veteran

Få virksomheder søger direkte nogen med militærfaglig baggrund

Nicolaj kom med i et af foreningens forløb, der har til formål at hjælpe veteraner i transition fra Forsvaret til et civilt job. Et forløb starter med to dages kickoff, hvor de nye deltagere møder erhvervsfolk, mentorer, tidligere deltagere og folkene bag VELKOMMEN HJEM. 

– Kick-off hjalp mig til at få afklaret, hvordan de kompetencer jeg har tilegnet mig i Forsvaret kunne bringes i spil i civile stillinger. Ligeledes gjorde det mig klogere på den brede vifte af muligheder, der tilbyder sig. De gange jeg selv har kigget på, hvilke jobmuligheder, der er rundt omkring i landet, syntes jeg, at det var svært at finde ud af, hvilket jobs, der ville være realistiske at se mig selv i. Det er trods alt de færreste jobopslag, hvor der står, at de søger noget som helst med militærfaglig baggrund. VELKOMMEN HJEM hjalp mig derfor med at få et realistisk syn på tingene og med at oversætte militære fagbegreber, så de er forståelige for civile, siger Nicolaj.

Skemalagte møder, afstemte forventninger og åben sparring

Efter kickoff fik Nicolaj, ligesom alle foreningens andre veteraner, tilknyttet en af mange engagerede og dygtige mentorer i VELKOMMEN HJEM, som i de efterfølgende seks måneder guider, hjælper og støtter veteranen i transitionen. Nicolaj blev matchet med Vivian Fussing, der til daglig arbejder som Corporate Vice President i Novo Nordisk.

– Forholdet til Vivian har fra start af været rigtig godt. Vi fik afstemt med hinanden hvad vi forventede, og hvor ofte det var realistisk for os at have kontakt. Eftersom vi begge havde en travl hverdag, skemalagde vi vores møder, men satte også forventninger til hinanden med hensyn til forberedelsesgraden forud for vores samtaler. Vores samtaler havde derfor altid et formål og en agenda, så vi arbejdede sammen mod det fælles mål, siger Nicolaj og uddyber: 

– Vivian har været rigtig god til at nedbryde nogle af de barrierer, jeg har haft sat op for mig selv, når jeg udforskede mulighederne for spændende stillinger. Ligeledes har hun hjulpet mig meget med at få sammensat et CV, der var forståeligt for civile. Hun har hjulpet mig med sparring om karrierevalg. Og hun har hjulpet mig med hendes netværk og kendskab til den branche, jeg i sidste ende valgte at søge ind i. Hun har på intet tidspunkt forsøgt at skubbe mig i en specifik retning, men har ladet mig selv finde min vej og derfra set, hvordan hun kunne støtte mig i de valg.   

Vivian Fussing, mentor

Ingen ”kæft, trit og retning-ledelse” i fredstid

Novo Nordisk er nyt medlem i VELKOMMEN HJEM, og foreningen og veteranerne nyder godt af de kompetente og mange engagerede mentorer herfra. Vivian Fussing er en af dem.

– Jeg vil gerne hjælpe mennesker videre i deres karriere og give videre af den erfaring, jeg efterhånden har fået. Da jeg så muligheden i VELKOMMEN HJEM, kontaktede jeg organisationen hurtigt, fordi jeg kunne se et stort potentiale i et samarbejde. Der er mange dygtige medarbejdere i Forsvaret, som har en masse erfaring i en ung alder, ofte af international karakter. Jeg ved, at lederuddannelsen er en god blanding af praktik og faglighed, og at disse kompetencer kan bibringe stor værdi i private virksomheder, hvis man kan hjælpe med at bygge bro og øge forståelsen for de forskellige måder at arbejde på i henholdsvis militæret og virksomhederne, siger hun og forklarer videre om hendes mentée: 

– Nicolaj er uddannet officer og har derfor en ledelsesuddannelse, som indeholder både praktisk og teoretisk uddannelse. Samtidig har han fået ansvar tidligt for mange mennesker og operationer, også i udlandet. Det giver ham en stor erfaring i en tidlig alder, samt også en mere reflekteret tilgang til sig selv og andre mennesker.

– Man kunne tro, at ledere fra militæret udøver ”kæft trit og retning” ledelse, men jeg oplever fra de snakke, jeg har haft med Nicolaj, at der er stor forskel på, hvordan man leder i krig og fredstid og det er en meget involverende og udviklingsrettet ledelse som Nicolaj beskriver som sin foretrukne, siger Vivian Fussing.

Vivian Fussing fremhæver især sparringen omkring ordvalg og terminologi som en af de vigtige parametre man kan hjælpe veteranen med i jobsøgningen.

– Man bruger forskellige ord til at beskrive medarbejdere, arbejde og ledelse dels i militæret og dels i virksomheder, som er ret vigtige at få talt om i forhold til at gøre sig mere attraktiv – og tilnærmelig på arbejdsmarkedet for private virksomheder. Udtryk i militæret kan give associationer til en strikt ledelse i de private virksomheder. Derfor har Nicolaj og jeg brugt meget tid på at diskutere indhold og ord i CV, samt hvad ord betyder, og hvordan de opfattes, siger Vivian Fussing.

GODE RÅD TIL ALLE VETERANER

Er man ansat i militæret og interesseret i at skifte karriere, så tror jeg, at det er vigtigt at få sparring på CV inden, så det målrettes de stillinger, man er interesseret i – især i forhold til, hvordan man beskriver sine kompetencer, og hvilke ord man bruger. Og ikke mindst huske på, at man har en god baggrund, og hvis det er svært at komme til samtale, så handler det sandsynligvis mere om, hvordan man beskriver sin erfaring og kompetencer.

Vivian Fussing, mentor

Vivian Fussings sparring virkede – og selv om mentor ikke på noget tidspunkt forsøgte at skubbe Nicolaj i retning af Novo Nordisk, så endte det alligevel med at være der, han søgte drømmejobbet – og fik det. 

– Forløbet i VELKOMMEN HJEM har givet mig en bedre indsigt i, hvad jeg har at tilbyde en arbejdsplads, om det så er forsvaret eller på det civile arbejdsmarked. Det har åbnet mine øjne for de muligheder, der tilbyder sig og givet mig mod til at springe ud i det, selvom det kan være mere trygt at blive i det velkendte. Jeg starter som Associate Manager hos Novo Nordisk til februar i Kalundborg. Jeg står derfor i flytterod derhjemme og glæder mig til at skulle starte på mit nye arbejde, slutter Nicolaj Rytter.

Den korte soldaterhistorie om veteran Nicolaj Rytter

  • 2010 Trak frinummer
  • 2012 Startede på uddannelse i markeds- og ledelsesantropologi på SDU.
  • 2016 Startede på Hærens officersskole
  • 2018 Startede som premierløjtnant ved Ingeniørregimentet
  • 2020 Udsendt til Irak på NMI hold 1