Gå efter et stærkt værdifællesskab i din jobsøgning

Udgivet d. 14. januar 2022 af Velkommen Hjem

Sådan lød det gode råd til veteran Casper Bernow Lyngesen. Med en fortid i Flyvevåbnet og en fremtid som færdiguddannet maskinmester var han i tvivl om, hvilken type virksomhed han skulle søge job hos. Han kom med i et forløb i VELKOMMEN HJEM og fik blandt andet det gode råd og masser af værdifuld sparring fra mentor Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen, Senior Vice President i DSB. Det resulterede i, at Casper arbejdede benhårdt på at lande et job i en virksomhed han klart delte værdier med – men så blev Casper headhuntet og historien ender et helt andet sted …

Casper Bernow Lyngesen forlod Forsvaret, fordi han mente, at tiden nu var inde til at tage en civil uddannelse. Han valgte maskinmesterstudiet, men da virkeligheden bankede på døren og det var tid at finde et job, blev han pludselig i tvivl. 

– Jeg vidste ikke, hvilken retning jeg ville gå efter endt uddannelse. Jeg vidste, at jeg havde nogle militære kompetencer, som kunne gavne mig i det civile, men hvordan de skulle finde anvendelse, havde jeg svært ved at se, fortæller Casper. 

Startede søgning med afsæt i egne værdier

Casper hørte om VELKOMMEN HJEM og tog kontakt til foreningen. Han kom hurtigt med i et af foreningens forløb, der har til formål at hjælpe veteraner i transition fra Forsvaret til et civilt job. Et forløb starter med to dages kickoff. For Casper blev det et kickoff i ordets bogstavelige forstand. 

– Jeg fik hjælp til at navigere i den jobsøgendes verden med metoder, modeller og øvelser, alle med afsæt i, hvem jeg er, hvad jeg kan og hvad jeg vil. Med spændende oplæg og 1:1 samtaler fik jeg identificeret mine kernekompetencer og mine værdier. Jeg fik en masse værktøjer med hjem til at kickstarte min jobsøgning – med alt lige fra detaljerne på mit CV til gode råd i forbindelse med kaffemøder, fortæller Casper.

Casper Bernow Lyngesen, veteran

Søg værdifælleskaber!

Efter kickoff får veteranen tilknyttet en af foreningens mange engagerede og dygtige mentorer, som i de efterfølgende seks måneder guider, hjælper og støtter veteranen i transitionen. Casper blev til sin store glæde matchet med Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen, der til daglig arbejder som Senior Vice President i DSB.

– Mentorforløbet med Carsten har været helt igennem fantastisk. Carsten er helt nede på jorden og har troet på mig hele vejen, siger han og forklarer videre: 

– Carsten har været en god og ærlig sparringspartner under hele jobsøgningsprocessen og har hjulpet med at læse stillingsopslag og ansøgninger igennem. Derudover har han åbnet op for sit netværk og coachet mig i forbindelse med karriereplanlægning. Han har især udfordret mig i forhold til at finde værdifællesskab med de virksomheder, jeg fandt interessante, som det drivende i hele processen. Han har hjulpet med at spore mig ind på, hvad jeg gerne vil, og hvordan min kommende arbejdsplads skal være rent kulturelt. Og eftersom jeg ikke har stået på en markant brændende platform, har vi kunne tage det hele stille og roligt og give os god tid i processen.

Mentor fik ny viden om en anden generation med hjem

Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen, der til daglig er Senior Vice President i DSB, har valgt at engagere sig som mentor i VELKOMMEN HJEM, dels for at vise sin taknemmelighed overfor veteranerne og dels i håb om også at lære noget om sig selv i forløbet. 

–  Jeg vil gerne støtte et godt formål og gennem mit bidrag udvise min taknemmelighed over danske soldaters bidrag til det danske samfund. Jeg håbede også, at jeg udover at hjælpe en veteran ind i erhvervslivet, også ville kunne lære noget om mig selv, hvilket jeg som leder finder meget værdifuldt, fortæller Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen, og fortæller, at det blev opfyldt: 

– Jeg har lært noget om, hvordan Caspers generation tænker i forhold til work-life-balance og om værdier, som er vigtige, når man skal finde et job. Det er viden, som jeg kan anvende i min søgen efter nye talenter og ikke mindst i forhold til, hvordan vi fastholdelser dem i vores virksomhed, fortæller mentoren.

Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen, mentor

Tre kompetencer giver veteraner en fordel

I forbindelse med sin rolle som mentor, har Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen oplevet, at der især er tre kompetencer, der kendetegner soldater – som han ser kan give veteranerne en fordel i forhold til det erhvervsliv, de er på vej ind i.

– Det første er, at evnen til at bedrive situationsbestemt ledelse er unik for en militær leder: Den ene stund handler det om at redde liv med stramme procedurer og ordrer, det næste øjeblik er det ledelse med fordybelse og indlevelse. Det andet er evnen til at skille vigtig information fra ikke-vigtig information i en beslutningsproces, der er opbygget gennem træning og operationer. Og det tredje er det at kende sig selv rigtig godt. Det giver grobund for, at man kan opbygge tillid til andre mennesker og heraf agere effektivt i sin opgaveløsning i enhver organisation. Her giver en militær uddannelse og træning et unikt indblik i egne styrker og svagheder, siger Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen. 

En superengageret og ”aggressiv” tilgang til jobsøgningen

Carsten har undervejs i forløbet været imponeret over det engagement, som hans mentée er gået til jobsøgningen med. 

– Det har været rigtigt positivt at mærke den ildhu, som Casper har lagt for dagen. Han har været superengageret og taget en meget “aggressiv”/opfølgende tilgang til at kontakte de virksomheder, som Casper havde et værdifællesskab med. Jeg tror, at Casper selv havde løst opgaven med at finde et job under alle omstændigheder, for han har været supermålrettet, men jeg håber, at jeg har kunnet hjælpe med at åbne op for refleksion hos Casper i forhold til, hvad det er, han brænder for, siger Carsten.

Blev headhuntet

Et forløb i VELKOMMEN HJEM slutter stort set altid godt med enten et civilt job, en civil uddannelse eller en afklaring om at vende retur til Forsvaret. For Casper sluttede forløbet nærmest dobbelt så godt, fordi han stod med to rigtig gode job på hånden. 

– Jeg skulle pludselig til at vælge mellem to stillinger, da jeg blev tilbudt den stilling i Rambøll, som jeg havde søgt, blandt andet fordi der var et enormt værdifællesskab. Og så blev jeg headhuntet til et job som Projektleder/Electrical Engineer hos IFF i Grindsted, fortæller Casper og tilføjer: 

– Jeg var aldrig blevet headhuntet til stillingen, hvis det ikke havde været for min LinkedIn-profil, som VELKOMMEN HJEM herunder Emilie Pilsgaard og Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen hjalp mig med.

Casper valgte jobbet i IFF, hvor han starter til marts, når han er dimitteret fra maskinmesterskolen og har haft lidt barselsorlov.

–  Jobbet giver mig mulighed for at gøre brug af de kompetencer, som jeg har oparbejdet gennem min tid i Forsvaret, samt de faglige kvalifikationer, som jeg har erhvervet på maskinmesterstudiet, slutter en tilfreds veteran.

Den korte soldaterhistorie om veteran Casper Bernow Lyngesen

  • 2008 Startede som konstabelelev i Hæren i Slagelse.
  • 2011 Udsendt til Afghanistan med hold 11, som OHW-skytte i POMLT og blev her udnævnt til overkonstabel.
  • 2012 Skiftede til Flyvevåbnet for at flyve Fennec, som Left Seat Crewmember. Fik efter 3 måneder på Flyveskolen den grundlæggende uddannelse i Eskadrille 724. Efter et smut på sergentskole, begyndte han på videreuddannelse i eskadrillen og indgik i det almindelige beredskab som flyvende besætningsmedlem. Derudover blev Casper fagansvarlig på en række områder, herunder instruktør i overlevelsestræning under/efter nødlanding på vand (HUET). 
  • 2017 Blev en del af Forsvarets helikopterkapacitet på Svanemøllens Kaserne, på meget højt beredskab, til rådighed for politiets antiterrorberedskab.

Privat

Caper Bernow Lyngesen er vokset op ved Kalundborg. Pga. jobbet i Flyvevåbnet flyttede han til Jylland, hvor han mødte Michelle. De er gift og fik i 2020 sønnen Lucas og venter nu søn nr. to.