”I er virkeligheden – og det er den helt store styrke!”

Udgivet d. 2. februar 2017 af Velkommen Hjem

“I er virkeligheden!” Sådan lød ordene fra foreningens formand, Thomas Woldbye, CEO Københavns Lufthavne, da han torsdag aften i forrige uge talte til de mange mentorer, der er tilknyttet VELKOMMEN HJEM.

Frederiksberg Slot lagde de flotte rammer til det første mentorarrangement for de mange mentorer, der er knyttet til VELKOMMEN HJEMs forløb. I løbet af aftenen var der indlæg fra foreningens leder Helene Djursø, den erfarne mentor Per Frey fra KMD og den nye mentor Michael Jürgensen fra Cognizant, samt Bjarne Kehr fra Centralorganisationen for Stampersonel og et par af de veteraner, der har deltaget i forløbet gav ligeledes deres vurdering af værdien af VELKOMMEN HJEM. Mads Fejrskov, der selv har deltaget i forløbet, havde valgt at sende en videohilsen til mentorerne, hvor han takkede for den vigtige indsats, mentorerne yder.

Tre vigtige ben

Bjarne Kehr, politisk koordinator i CS, fremhævede i sit oplæg de tre ben, som han mener er kernen og styrken i VELKOMMEN HJEMs forløb. 1) at erkende og omskrive de mange militære kompetencer til civilt sprog, 2) at foreningen arbejder for at ændre diskursen og forståelsen af veteraner fra at være ofre til at være ressourcestærke – og sidst, men ikke mindst, 3) hele opbygningen, herunder samspillet mellem ressource- og kompetenceafklaringsforløbet og mentorforløbet, hvor veteranen bliver parret med en mentor, der bygger den bro, der skal til på rejsen fra militær til civil. Med ordene ”modellen fortjener at blive bredt ud” sluttede Bjarne Kehr sit indlæg.

I er virkeligheden

Thomas Woldbye sluttede aftenen af med at understrege vigtigheden i mentorernes arbejde. ”I er virkeligheden – I er hverken rådgivere eller konsulenter, men I bringer jer selv, jeres erfaringer og netværk i spil. I stiller jer selv til rådighed som mennesker, som repræsentanter fra det civile erhvervsliv og er med til at bygge den bro, der skal til for at fejre de mennesker, der har sat livet på spil”. Et af de vigtigste elementer i formandens indlæg var det, at vi skulle droppe diskussionen om krigen, men i stedet sørge for at ”fejre” dem, der har sat deres liv på spil ved at gøre noget! ”Og det kan vi gøre ved at sætte fokus på de kompetencer, de har. Dem må vi kunne omsætte – det må være en ligning, der bør gå op – til gavn for veteranerne, virksomhederne og samfundet!”.

Mentorerne er alle udvalgt af deres virksomheder til at virke som mentor for de mange veteraner, der deltager i VELKOMMEN HJEMs forløb – og gennem et seks måneder langt forløb, mødes mentor og mentee jævnligt og drøfter og diskuterer vejen videre efter forsvaret.