Vingerne kunne bære … hele vejen fra Flyvevåbnet til vindmølleindustrien

Udgivet d. 29. maj 2024 af Velkommen Hjem

Når man har uddannet sig gennem 17 år i Flyvevåbnet og bare er blevet ved med at stige i graderne, så kan og ved man meget. Oven i har veteran Sander Aabenhus Mikkelsen været udsendt 3 gange til først Afghanistan, derefter til De Forenende Arabiske Emirater, hvor han havde det operative ansvar for enhedens opgaver over Irak og sidst til det amerikanske hovedkvarter med ansvar for alle operationerne i bl.a. Mellemøsten og Sydvestasien. Med andre ord en veteran med et imponerende CV og desuden en usædvanlig struktureret og målrettet tilgang til opgaverne. Men derfor kan man godt få brug for sparring, når man skal lande i et fuldstændigt ukendt terræn som det civile arbejdsmarked er for de fleste veteraner. Heldigvis var der masser af hjælp at hente hos VELKOMMEN HJEM og fra en af foreningens engagerede og garvede mentorer, Martin Horn Andersen, der er Client partner i Cognizant. Samarbejdet resulterede i, at Sander netop er startet som senior projektleder på Offshore Møllehoveder ved Vestas i Aarhus.

Sander har gennem sine 17 års flotte karriere i Flyvevåbnet, inklusiv 3 udsendelser, jævnlig tænkt over, hvilke muligheder han ville have i det civile og om mulighederne ville være større i forhold til at avancere. Til sidst besluttede han sig for at undersøge sagen …

– Jeg har gennem et par omgange overvejet at prøve noget andet end Forsvaret og prøve kræfter med det civile arbejdsmarked. Min primære motivation for at undersøge mulighederne udenfor Forsvaret har været en nysgerrighed på mindset, opgaver mv. Jeg trives med at være en del af noget større, så jeg har i processen været fokuseret på at bibeholde en relation til en “større opgave”, forklarer Sander, der samtidig fremhæver Forsvaret for at understøtte en uddannelsesform, hvor muligheden for at implementere teoretisk viden i praksis konstant er til stede – og dermed også muligheden for at få ansvar hurtigt.

– I Forsvaret er afstanden fra teori til praksis meget mindre, end hvis jeg havde taget en kandidatuddannelse, hvor jeg først efter fem års uddannelse og en periode som ”junior-ansat” ville få det samme ledelsesansvar, som jeg havde allerede under uddannelse i Forsvaret. Inden jeg startede i Forsvaret tog jeg en bachelor i Nanoteknologi, og her havde jeg formodentligt kunne se ind i en karriere, hvor ledelse først ville komme relativt sent ind i min karriere – og sikkert uden den nødvendige uddannelse. Forsvaret har et super miks af uddannelse, praksis og reelt ansvar fra start. 

Ønskede flere strenge at spille på

Trods tilfredshed med mange ting i Forsvaret, så var det tid for Sander at tage springet ud af Forsvaret og ind i det civile erhvervsliv.

– Jeg er ikke og har ikke været utilfreds med Forsvaret, så jeg har ikke haft travlt med at finde et civilt job. Jeg har også hele tiden holdt fast i, at målet ikke bare var et civilt job, men det rigtige job for mig, der peger mod en karriere, jeg kan se mig selv i nu og i fremtiden, siger Sander og fortsætter:

– Jeg ser mit skifte som en mulighed for at udvide mit felt af fremtidige muligheder, idet Forsvaret er en enstrenget organisation, hvor mulighederne for avancement bliver meget afhængige af, at nogen i toppen flyttes eller bliver pensioneret, jo højere jeg/man kommer op. I den civile verden ser jeg umiddelbart mulighederne større, idet der er mere end én streng ved potentielt at kunne skifte mellem flere firmaer og/eller tilbage til Forsvaret.

Veteran Sander Aabenhus Mikkelsen & Mentor Martin Horn Andersen

En rigtig god sparringspartner

Sander kontaktede VELKOMMEN HJEM for at få hjælp til at finde det helt rigtige civile job. Han kom med i et forløb og her fik Sander egen mentor stillet til rådighed, som han kunne bruge til rådgivning og sparring. Det blev en af foreningens engagerede og garvede mentorer, Martin Horn Andersen fra Cognizant. 

– Jeg har et rigtig godt forhold til Martin, hvor vi fra start klikkede godt sammen. Martin er meget åben, imødekommende og god til at vejlede og stille spørgsmål til min refleksion. Martin har gennem vores drøftelser og sparring hver gang givet mig stof til eftertanke, der i sidste ende har gjort mig skarpere på mine valg, forklarer Sander og uddyber:

– Ved vores regelmæssige møder har vi drøftet CV, fremgang i processen, overvejelser og næste skridt, og vi har gensidigt holdt hinanden op på aftalerne. Det har virket rigtig godt. Grundet Martins indsigt i det civile arbejdsmarked og hans person, så har han også været en rigtig god sparringspartner i forhold til selve ansøgningsprocessen, hvor han har vejledt med indsigt i det kommercielle mindset samt tips og tricks til undersøgelse og forberedelse, siger Sander og tilføjer:

– Via omveje havde jeg også fornøjelsen af at mødes med Jørgen Laursen fra Terma, der også er mentor i Velkommen Hjem. Selv om han ikke var min mentor, så vil jeg meget gerne rose ham for hans åbenhed og store velvilje til at ville hjælpe. Han tog sig tid til at drøfte, sparre og fremvise, og hans indsigt samt erfaring gav stof til eftertanke og refleksion.

VELKOMMEN HJEM har hjulpet mig med at omsætte min erfaring og mine kompetencer fra Forsvaret til noget mere håndgribeligt for udenforstående. Desuden har samtaler med en række forskellige i foreningen bidraget til at gøre mig selv skarp på, hvad der er vigtigt for mig i transitionen, og hvor jeg kan være en gevinst for virksomheder.

Veteran Sander Aabenhus Mikkelsen

Vi skal udbrede kendskabet til veteranernes kompetencer

Martin Horn Andersen har nu ført indtil flere veteraner godt gennem transitionen, fordi arbejdet gør ham glad – og han ville ønske, at samme tilbud havde været der for ham selv, da han forlod Forsvaret i sin tid.

– Jeg elsker at arbejde med mennesker og gennem min påvirkning hjælpe med at rykke og udvikle de mennesker, jeg arbejder med. Og jeg synes VELKOMMEN HJEM er et fantastisk godt initiativ, som jeg helt sikkert ville have draget nytte af, da jeg forlod Forsvaret i 2007. Jeg mener, jeg har en relevant baggrund for at hjælpe veteraner, der ønsker en fremtid i erhvervslivet qua mine 15 år som officer og leder i Forsvaret, siger Martin Horn Andersen og tilføjer:

–  Jeg synes samtidig, at det er væsentligt, at VELKOMMEN HJEM er med til at udbrede kendskabet til nogle af de kompetencer og værdier, som kendetegner soldater – såsom deres robusthed, forandringsparathed, at de er fokuseret på opgaveløsninger og er rigtige gode til at samarbejde.

Nye relationer skal åbnes

Martin Horn Andersen har i mentorskabet lagt vægt på både at styrke Sander til jobsøgningsprocessen og samtidig har han arbejdet for at hjælpe Sander med at etablere et netværk på civil grund.

– Jeg synes, at jeg har haft en rigtig god proces med Sander. Vi har mødtes en del gange og fået talt de overvejelser igennem, som vi begge har haft i forhold til, hvordan Sander kan komme i betragtning til det næste job. Vi har inkluderet folk fra mit netværk og fra netværket i VELKOMMEN HJEM for at hjælpe Sander til dialoger med relevante virksomheder. Jeg håber, min sparring har hjulpet Sander til at udvide sit netværk gennem LinkedIn og ved at åbne mine egne relationer for Sander, forklarer Martin Horn Andersen. 

Det har været meget positivt at opleve Sanders åbenhed overfor at forstå hvordan hans CV, LinkedIn-profil og ansøgninger kan hjælpe ham videre, og Sanders høje grad af villighed til at se, at der kan være flere veje til det mål, man har sat sig, end den direkte vej.

Mentor Martin Horn Andersen

Et åbent sind er nøglen til resultater

Hver gang man møder et nyt menneske, kan man lære noget nyt. Det er en indstilling, mange mentorer går ind til et forløb med. Ligesom Martin Horn Andersen, også denne gang oplevede, at der var læring at tage med sig hjem efter forløbet med Sander.

– Jeg synes, at Sander har en stærk personlighed, og han arbejder meget struktureret med at nå sine mål – det har været en stor glæde for mig at lære ham at kende. Det har været meget positivt at opleve hans fokus på at opnå det. Sander har taget vores mentor/mentee-arbejde meget seriøst, og vi har sparret med hinanden helt frem til ansættelsessamtale og strategi i forhold til vilkår for ansættelsen, forklarer han og fortsætter: 

– Jeg tænker helt sikkert, at Sander har lært mig, hvordan man med en struktureret tilgang til mentor mentee-samarbejdet kan få mest muligt ud af det. Samtidig har Sander også vist, at hvis man som mentee går med et åbent sind ind i de udfordringer samarbejdet med ens mentor giver, kan man rykke sig ret hurtigt.

En god landing det helt rigtige sted

Sander Aabenhus Mikkelsen flyver nu videre i en ny karriere, takket være sine uddannelser i og erfaringer fra Forsvaret.

– Jeg startede per 1. maj som senior projektleder på offshore møllehoveder ved Vestas i Aarhus.

Jeg tror, at det at have været med i VELKOMMEN HJEM har gjort min proces mere strømlinet og fokuseret samt også sikret mere fremdrift, end hvis jeg ikke havde deltaget. Desuden er jeg overbevist om, at deltagelsen har givet stof til refleksioner og anledning til drøftelser, som jeg ellers ikke ville have haft så tidligt i processen. Det er jeg overbevist om, har hjulpet mig til at træffe et bedre valg – og i højere grad sikret sig, at min nye arbejdsgiver har fået en medarbejder, der er landet det rigtige sted og ikke bare et tilfældigt sted på det civile arbejdsmarked, slutter Sander. 

Den korte soldaterhistorie om veteran Sander Aabenhus Mikkelsen

  • 2007 Sander startede i Forsvaret som 26-årig på Flyveskolen. Desværre blev han meget flyvesyg, og på trods af anti-luftsyge-program mv., så var det ikke noget for ham at være pilot i Forsvaret. Han skiftede derfor retning og blev Kontrol- og varslingsofficer i Flyvevåbnet i stedet. 
  • 2012 Allerede som nyudnævnt premierløjtnant skulle han være med til at starte enhedens første udsendelse nogensinde i forhold til udførelsen af den operative luftrumskontrol-opgave i Afghanistan i 2012. 
  • 2016 Sander blev sendt afsted på sin anden udsendelse, denne gang til De Forenede Arabiske Emirater, hvor han havde det operative ansvar for enhedens opgaver over Irak. 
  • 2019 Han blev opfordret til at søge til Operationsstaben for at drive og projekt-lede særligt Flyvevåbnets indsatte bidrag. Samtidig begyndte han på Masteruddannelse til major-niveauet, og da han var godt i gang, søgte han over i Planlægning- og Udviklingsstaben, hvor Sander arbejdede med særligt luftmilitær udvikling, planlægning og koordination i både nationalt og multinationalt regi. 
  • 2020 Sanders drømmestilling på major-niveauet blev slået op, og han søgte og fik stillingen som chef for de daglige operationer i sin gamle enhed. 
  • 2020 Sander blev sendt afsted på sin tredje udsendelse – denne gang til det amerikanske hovedkvarter med ansvar for alle operationerne i bl.a. Mellemøsten og Sydvestasien. 
  • 2022 Sander skiftede job og blev bla. sat til at lede strategiske projekter i Flyvevåbnet.

Kort om VELKOMMEN HJEMs forløb for kompetente veteraner

Et forløb starter med to dages kickoff, hvor de deltagende veteraner får indsigt og en bredere viden om erhvervslivet igennem oplæg og foredrag af erfarne, dygtige erhvervsfolk og erhvervseksperter. Veteranerne bliver desuden inddraget igennem gruppeforløb og 1:1 samtaler med erhvervspsykologer og karriererådgivere. Efter kickoff bliver hver enkelt veteran matchet med en af foreningens engagerede mentorer efter personlighed og faglige interesserer, og i de følgende seks måneder vil mentor guide, hjælpe og støtte veteranen i transitionen.