For meget ordentlighed stod i vejen for jobsøgningen

Udgivet d. 7. august 2019 af Velkommen Hjem

Det er jo den omvendte verden, men faktisk var en høj grad af ordentlighed en af de største udfordringer for soldaterveteran Mads Lorentzen, da han søgte fra militæret over i en civil karriere ifølge hans mentor i VELKOMMEN HJEM. Den blev de nødt til at nedbryde for at komme videre med jobsøgningen. Læs her historien endnu et givende og stærkt partnerskab mellem veteran Mads Lorentzen og hans mentor Henrik Kaltoft, der er Client Executive i KMD

– Ordentlighed er en helt naturlig ballast hos de fleste soldater – også hos Mads Lorentzen. Det kan måske lyde forkert, at man skal nedbryde en persons ordentlighed, men konkret drejer det sig om, at der skal lidt kreativitet til for at kunne matche et jobopslags krav til kompetencer og erfaring. Det gør ikke noget, at man nogle gange ”lover” lidt for meget i CV’et eller ansøgningen, når bare man ved at man kan levere varen, siger mentor Henrik Kaltoft, der netop har afsluttet et succesfuldt mentorskab med Mads Lorentzen i VELKOMMEN HJEM.

Soldat søger nye udviklingsmuligheder

Mads Lorentzen valgte at forlade militæret efter 13 år og 2 udsendelser. Han oplevede selv, at han havde ramt et loft for, hvad han kunne lave i Forsvaret.

– Som konstabel, og inden for nichen forsyning og logistik i kamptropperne, kunne jeg ikke se en mulighed for, hvordan jeg kunne udvikle mig videre uden, at jeg skulle starte forfra og uddanne mig til sergent og arbejde mig opad igen. Jeg så derfor det civile som en mulighed for at kunne prøve kræfter med noget nyt, der kan udvikle mig selv. Jeg er også blevet far. Jeg kan derfor ikke se mig selv tage væk fra min familie i et halvt år, hvor hverken de eller jeg vidste hvordan det ville gå, forklarer Mads Lorentzen.

Fik sat nye ord og begreber på CV’et

Mads Lorentzen hørte om mulighederne i VELKOMMEN HJEM, tog kontakt til foreningen og kom i et forløb, der også omfatter en mentorordning.

– Under forløbet blev jeg hjulpet til at se og forstå, hvordan jobskifte fungerer uden for Forsvaret, samt hvordan man selv skal være afklaret og ikke kan ”flyde med strømmen”. Jeg har fået en bedre forståelse for, hvad jeg selv vil, og hvordan jeg skal gribe det an. Jeg fik et godt og lærerigt forhold til Henrik, min mentor. Han hjalp mig med at forstå processen omkring at lave et CV og med at oversætte mine kompetencer. Det foregik på den måde, at vi talte sammen om, hvad jeg har lavet, og her skulle jeg gøre mig umage for at forklare, hvad det betød. På den måde har vi kunnet sparre med hinanden og finde frem til, hvad mine forskelige færdigheder kunne oversættes til. Jeg kunne ellers have brugt meget lang tid på enkelte samtaler med forskellige personer for at få den samme sparring. Jeg har lært at beskrive det arbejde, jeg har lavet med nogle andre begreber. For eksempel kan en del af mit logistikarbejde beskrives med ord som ”disponeringer, kapacitetsstyring, produktionsplanlægning og projektarbejde”. Det er begreber, jeg ikke selv havde forestillet mig på forhånd kunne beskrive, hvad jeg har lavet, fortæller Mads.

Mads Lorentzen, soldaterveteran

Oversættelsen bygger bro mellem de to verdener

Oversættelse af færdigheder oplever Henrik Kaltoft netop som en af de vigtigste opgaver, han som mentor har overfor sin mentée i forbindelse med jobsøgning.

– Den største udfordring var at få oversat de kompetencer, som i det her tilfælde Mads havde i Forsvaret, dels til noget, som jeg kunne forstå, og dels til noget som kunne materialisere sig på et CV, i en ansøgning, til et kaffemøde eller en jobsamtale. Mads har en hel række administrative og IT-mæssige færdigheder, som vi endte med at få helt frem i lyset. Specielt Mads’ dybe kendskab til SAP (DeMars) var noget som let kunne italesættes og oversættes til det civile, forklarer Henrik Kaltoft, og udbyder:   

– Vi har arbejdet en del med oversættelsen af kompetencer og har gennem forløbet opbygget en bruttoliste af navngive kompetencer, som dels kunne bruges til at trawle jobportaler igennem og som dels kunne være buzzwords i ansøgninger.

Fakta om Mads Lorentzen

Mads begyndte i militæret i 2006 som værnepligtig og konstabelelev ved den kongelige livgarde. Fra august 2008 til februar 2009 blev han udsendt til Afghanistan (ISAF 6) som forsyningshjælper. Skiftede herefter til I bataljon ved Gardehusarregimentet og fortsatte som forsyningshjælper. Blev i januar 2012 logistikhjælper ved stab/II/GHR, og igen udsendt til Afghanistan (ISAF 16) fra august 2013 til februar 2014 som logistikhjælper ved stab/DANCON/ISAF. Hjemme i DK igen tog han uddannelsen som Logistikassistent ved Mommark handelskostskole (BCSYD), og begyndte herefter at læse HD 1. del på deltids-CU 2017-2019, imens han arbejdede som forsyningshjælper i staben for Gardehusarregimentet.

Kaffemøder er vigtige

Netværk spiller som bekendt en stor rolle i det private erhvervsliv, og soldater har naturligt nok sjældent et godt civilt netværk, når de forlader Forsvaret. Men via forløbet i VELKOMMEN HJEM får veteranerne også mulighed for at begynde at opbygge deres eget netværk gennem de møder, som mentorerne sætter op mellem veteranen og relevante folk i deres egne netværk.

– Jeg ved, at det ikke er nogen hemmelighed, at begrebet kaffemøder, var lidt af en hurdle for Mads. Man kan forestille sig, at det for en soldat,  er en lidt underlig størrelse, at man uformelt skal tage en snak med en fremmed person – om sig selv! Det er nok ikke brugt så ofte i Forsvaret. Via mit netværk fik vi midt i forløbet aftalt to kaffemøder – med en kontakt hos Coop og en hos Novozymes. Møderne var en stor succes. De gav Mads en følelse af, at han havde noget at bidrage med. Kaffemødet hos Coop resulterede i et tredje møde, – mødet varede 3 timer! fortæller Henrik Kaltoft.

Henrik Kaltoft, mentor

Det endte godt med et civilt job

Både Mads og hans mentor er utroligt glade for, at hele forløbet er endt med, at Mads har fået et godt, civilt job: Han starter nu som Indkøbschef hos Softline A/S.

I den forbindelse understreger Henrik Kaltoft, at han oplever, som alle andre mentorer i VELKOMMEN HJEM, at veteranerne har utroligt mange kvaliteter og fordele med fra Forsvaret, der vil kunne skabe stor værdi i det private erhvervsliv – også Mads.

– Det er helt tydeligt, at Mads har en stor ansvarsfølelse med sig fra Forsvaret. Udsendelserne og den generelle træning giver sig til udtryk i den modenhed, vilje og ihærdighed, som Mads har udvist gennem hele forløbet. Den nye arbejdsgiver får helt sikkert en ny medarbejder, som fra dag 1 kan tage ansvar, tage fra og ikke mindst har lyst til at gøre en forskel.

Henrik Kaltoft er stolt over den udvikling som hans mentée har gennemgået i forløbet.

– Med nul erfaring i at skrive CV’er og ansøgninger var jeg som mentor en del inde over de første 4-5 ansøgninger. Men i forbindelse med Mads’ nye job, så var det en proces som han selv kørte igennem fra A-Z, hvilket jeg personligt er ret stolt over, siger Henrik Kaltoft.

Hvorfor er du mentor for veteraner i VELKOMMEN HJEM?

”Selvom jeg kun har været værnepligtig befalingsmand, så kan jeg levende forestille mig det store skifte, som det miljømæssigt må være at komme fra Forsvaret og ud i det civile erhvervsliv. Derudover har jeg altid været stor tilhænger af mentorordninger og har kun gode erfaringer med fra tidligere og nuværende stillinger. Som mentor for Mads var den mest positive oplevelse, at det lykkedes ham selv at få et godt civilt job. Det blev jeg rigtig glad på Mads’ vegne over, men selvfølgelig også stolt på egne. Det var fedt at se at ”metoden” var rigtig, og at den med stor sandsynlighed kan bruges igen, hvilket er min klare ambition.