Hvordan skal man kunne motivere sine medarbejdere, når man selv vakler i ”troen”!

Udgivet d. 29. august 2021 af Velkommen Hjem

– Vi skulle i krig sammen, og vi havde et fælles ansvar for, at vi alle skulle hjem igen – både fysisk og mentalt. Hensigten med alt, hvad vi gjorde, både før og under udsendelsen til Afghanistan, var at gøre en forskel for de lokale og for hinanden. Risikoen var ikke til at tage fejl af, og det gjorde, at vi naturligt ”rykkede tættere sammen i bussen”, fortæller veteran Jakob Jonstrup Christensen. Følelsen var stærk og holdt flere år efter udsendelsen – men langsomt forsvandt den – og samtidig fundamentet for hans professionelle eksistens som leder og uddannelsesansvarligi Forsvaret. Derfor måtte han videre. Han opsøgte VELKOMMEN HJEM og fik selvtillid til at se sig selv om en ressource på det civile arbejdsmarked. Han er nu ansat som Projektkoordinator hos Region Nordjylland.

– Jeg kom aldrig helt tilbage til følelsen af at arbejde hen imod et så konsekvent mål som ISAF-missionerne/Afghanistan var for mig. Og det var svært at genskabe den motivation og stemning igen, da missionerne efterfølgende ikke eksisterede eller langt fra havde samme karakter som ISAF. Jeg tænker særlig tit tilbage på det uddannelsesmiljø, jeg befandt mig i forud for min anden udsendelse til Afghanistan. Alle var ekstremt dedikeret til at dygtiggøre sig, og det fostrede et meget stærkt fællesskab, hvor man havde en personlig – og faglig respekt for hinanden. Vi skulle i krig sammen – de fleste af os havde været der før og vidste, hvad der ventede, fortæller Jakob og fortsætter: 

– Men efter end-of-tour er man kamptræt og mættet. Flere af kollegaerne søgte uddannelse og civile jobs, og nogen blev hængende, herunder undertegnede. Jeg søgte nye udfordringer som gruppefører og instruktør, hvilket tiltalte mig meget. At videreformidle viden og erfaring, og bidrage til et højt uddannelsesniveau således, at soldaten bliver lige så godt klædt på, som jeg var. Men til hvad? Forsvaret løb ind i udsendelsens tørke og mit ISAF mind-set begyndte at give mindre og mindre mening, da det ikke længere var hverken relevant eller aktuelt. Vi skulle uddanne bredt og være klar til alt – groft sagt. Jeg manglede både fundament og hensigt med min professionelle eksistens, så hvordan skulle jeg kunne bevare min integritet og samtidig være i stand til motivere mine medarbejdere, når jeg selv vaklede i “troen”?

Jakob Jonstrup Christensen, veteran

Søgte VELKOMMEN HJEM for at få en god afslutning på Forsvarstiden

Jakob hørte om VELKOMMEN HJEM fra en kollega, som havde haft en hård afslutning på sin militære karriere, hvilket inspirerede Jakob til netop at undgå den situation. Kollegaen var lige startet i et forløb i foreningen, og Jakob blev optaget og kom kort tid efter med i et forløb, der starter med to dages kickoff. 

– VELKOMMEN HJEM gav mig selvtillid til at se mig selv som en ressource på det civile arbejdsmarked og dernæst motivation til at forstå det – og angribe det. Det åbnede mine øjne for jobsøgningsprocessen – do’s and don’ts – kompetenceafklaring og kompetenceforståelse. VELKOMMEN HJEM har for mig formået at gøre forståelsen for jobmarkedet “simple and stupid”, præcis som jeg er vant til fra Forsvaret, siger Jakob.

Jeg har søgt lidt over en håndfuld jobs og er faktisk, næsten uden undtagelse, kommet meget langt i rekrutteringsprocessen. Det har været meget bekræftende, at jeg “trods alt” har haft noget at byde på. Til mit uheld besad jeg – sjovt nok – sjældent konkret erhvervserfaring, hvilket gjorde, at jeg gang på gang måtte trække det korte strå. Jeg har været soldat det meste af mit liv, ligesom så mange andre, hvorfor min erhvervserfaring uden for Forsvaret er til at overskue. Denne udfordring kan man som soldat måske godt forberede sig på at møde.

Jakob Jonstrup Christensen, veteran

Uden grad og funktion træder veteranens talent tydeligt frem

Hovedparten af veteraner i VELKOMMEN HJEM får tilknyttet en af foreningens dygtige mentorer, som i de efterfølgende seks måneder skal guide, hjælpe og støtte veteranen i transitionen. Jakob blev faktisk tilknyttet to mentorer. En mentor fra Ørsted – Pernille Alberg, som Jakob kunne læne sig op ad i hans søgen efter praktikjob. ”Jeg havde set mig lun på HR, hvorfor matchet mellem Pernille og jeg var rigtig godt. Pernilles mangeårige erfaring indenfor HR gjorde at hun ret præcist kunne afdække hvad en HR-funktion kan indebære. HR er et vidt begreb og bruges meget forskelligt, hvorfor samtaler tit blev brugt på at klarlægge netop dette. 

Vores største udfordring var distancen mellem os. Alt foregik telefonisk, hvilket sætter sine naturlige begrænsninger” fortæller Jakob.

Den anden mentor efter afslutningen af uddannelse blev Jens Nicolaj Maagaard, der er stifter af og partner i Asgaard Recruitment. 

– Jeg sidder med rekruttering dagligt, så det er både en professionel og ikke mindst en personlig interesse i at finde talenter. Jeg bliver også selv skarpere i disse processer ift. at se på talent, når man nu fjerne graden og funktionen – ja, så er det talent, som kommer frem, siger Jens Nicolaj Maagaard. 

Han oplever, at han som mentor især har gjort en forskel for Jakob ved at guide, opmuntre og åbne sit netværk.

– Processen med Jakob, startede ret uformelt og blev så efterhånden mere formel og struktureret. Jakob er meget ligetil, søgte det, han kunne få og var ret ydmyg i forhold til, at vi brugte tid sammen. Det har været en lige ud af posen proces, og han er ærlig og tør sætte ord på de frustrationer, som altid dukker op i ansøgningsprocesser. Jakob er vedholdende og ærlig. Han holdt fast og med hjælp fra netværket, specielt Henrik Kongsbak, så kom han ud og landede sit første civile job, forklarer Jens Nicolaj Maagaard. 

Jens Nicolaj Maagaard, mentor

Mentors rådgivning skabte forudsætningerne for at lande jobbet

Spørger man Jakob, hvordan mentorforløbet har gjort en forskel for ham, så fremhæver han især de udbytterige, reflekterende og definerende samtaler.

– Jens har været særdeles imødekommende på en meget behagelig og uformel måde. Jeg har ikke på noget tidspunkt være i tvivl om, at Jens meget gerne vil hjælpe mig. Når jeg har forsøgt at formulere en følelse eller oplevelse i relation til min militære baggrund, har Jens responderet meget præcist og forstående således, at jeg efter hvert møde altid er blevet klogere på mig selv, og hvad jeg gerne ville – set med civile briller, fortæller Jakob og tilføjer: 

– Jens har også helt konkret set hjulpet med tilpasning af CV, netværksdeling, herunder flere kaffemøder, stillingsopslag og generel sparring med meget kort reaktionstid. 

De møder, jeg har haft med Jens, har absolut været forudsætningsskabende for, at jeg for ganske nylig har landet et meget spændende job, hvor jeg får mulighed for at gøre brug af mange af de kompetencer og erfaringer jeg har med fra Forsvaret.

Jakob Jonstrup Christensen, veteran

Ja, historien ender godt – som de fleste historier heldigvis gør for de veteraner, der deltager i et forløb i VELKOMMEN HJEM. Jakob har fået en stilling som Projektkoordinator hos Region Nordjylland, og der er udsigt til et job med masser af nye udfordringer: 

– Vi står foran en større flytning, når Nyt Aalborg Universitetshospital (supersygehus) bliver færdigbygget i Aalborg Øst. Jeg får en medvirkende rolle i udflytning og opsætning af IT-udstyr sammen med nogle utrolig dygtige IT-specialister. Jeg har stor respekt for projektet og glæder mig utrolig meget til at bringe mine kompetencer i spil og til igen at bære et stort ansvar, slutter Jakob Jonstrup Christensen.

Den korte soldaterhistorie om Jakob Jonstrup Christensen 

2007 Værnepligtig 

2007 – 2008 HRU, logistik.

2008 – 2009 Udsendelse til Afghanistan på ISAF 6. Konstabel. Hybridfunktion mellem sikring/eskorte sektion og transport.

2011 Udsendelse til Afghanistan på ISAF 11. Overkonstabel. 1. behandler i en ambulance gruppe. 

2011 – 2013 Overkonstabel af 1. grad. Konstabel-gruppefører for en ambulancegruppe.

2013 Startede på Sergentskolen i Sønderborg. Ambulance-gruppefører fortsat efterfulgt af stillingen som KMP-faglærer.

2016 – 2017 Sergentskolen i Varde. Udnævnes oversergent. NK/DEL i HRU.

2017 – 2019 NK/DEL i SRS, og periodevis fungerende delingsfører.

2020 Kursusleder Jr. Medic-kursus, studie/udviklings-sektion, staben.

 

Kort opsummering med Jakobs egne ord: Jeg har været tilknyttet sanitetskompagniet i 90 % af min tjenestetid og har arbejdet inden for feltet på flere forskellige niveauer. Jeg blev udsendt første gang i meget ung alder, hvilket har haft en stor indflydelse på den person og soldat, jeg er/var. Jeg har altid haft fokus på at blive bedre fremfor at avancere. De to ting hænger ikke altid sammen. 

 

Privat

Jakob er opvokset i en kernefamilie uden for Hjørring med en lillesøster og en storebror (der i øvrigt i dag er officer i søværnet). Han flyttede til Aalborg i forbindelse med sin anden udsendelse til Afghanistan for at være tættere på sin arbejdsplads, da uddannelse og øvelsesaktiviteterne steg markant op til afrejsen. Jacob bor fortsat i Aalborg sammen med sin ungdomskæreste, som han har dannet par med gennem hele sin militære karriere og under begge udstationeringer. 

I dag er de gift og har to små børn.