Hvad kigger chefer efter, når de skal ansætte medarbejdere? 

Udgivet d. 25. oktober 2023 af Velkommen Hjem

Det er typisk de faglige kvalifikationer, der er i fokus, når virksomhederne udvælger de jobansøgere, som de inviterer til en samtale. Men Kasper Hyllested, Vice President i TERMA, er opmærksom på, at de personlige kompetencer er mindst lige så vigtige at fokusere på, når der ligger en ansøgning fra en af de kompetente veteraner. Han er mentor i VELKOMMEN HJEM og igennem dette arbejde er det blevet meget tydeligt for ham, at veteranerne får flere særlige kvalifikationer med fra Forsvaret:

Det handler især om samarbejde og om at indgå i et team. I Terma har vi mange små afdelinger og enheder, og derfor er vi afhængige af hinanden. Succeser opnås især, når teams arbejder tæt og godt sammen”, siger Kasper Hyllested. Læs historien en mentor, der anbefaler, at man som virksomhed tager de holistiske briller på, når det gælder de jobsøgende veteraner. 

Bag VELKOMMEN HJEM står en lang række medlemsvirksomheder. De er alle med til at sikre veteranernes transition mod det civile erhvervsliv gennem aktiv involvering af virksomheden og medarbejderne – blandt andet som mentorer. Formålet med samarbejdet er at føre veteraner og erhvervsliv tættere på hinanden til gavn ikke alene for veteranerne og virksomhederne, men også for Forsvaret og samfundet. Terma er en af de engagerede medlemsvirksomheder, der blandt andet bidrager med mentorer og gennem ansættelse af veteraner. Kasper Hyllested, der er Vice President i Terma, er selv yderst aktiv i samarbejdet. 

– Jeg har haft en del af kontakten med VELKOMMEN HJEM på vegne af Terma og har deltaget i flere af foreningens arrangementer, så det var ikke svært for mig at sige ja, da de spurgte, om det ikke var noget for mig at være mentor, forklarer han og fortsætter: 

– I Terma har vi adskillige kolleger, der selv er veteraner, så det er helt naturligt for os at engagere sig os i arbejdet. Det betyder også, at vi som medarbejdere bliver opfordret til at melde os som mentorer. Jeg bliver altid glad over at se det store engagement, der generelt er fra virksomhederne. Jeg har også oplevet, at mine kolleger, der også er mentorer, er virkelig engagerede i rollen og optagede af det. Det er på ingen måder en sur pligt-opgave – snarere det stik modsatte.

Veteraner er særligt gode til at samarbejde

Som ny mentor for veteraner i VELKOMMEN HJEM er Kasper Hyllested blevet positivt overrasket indtil flere gange. Blandt andet står det klart for ham, at man skal tænke ud af boksen og være åben, når det gælder ansættelse af veteraner, fordi de har så meget mere at byde på end alene de faglige kvalifikationer.

– De fleste vil nok pege på nogle af de faglige kompetencer, som en fordel for veteraner, der søger ansættelse i erhvervslivet. Men for mig er det blevet meget tydeligt, at Forsvaret i høj grad også giver nogle personlige kompetencer, som moderne virksomheder har brug for. For os handler det især om samarbejde og at indgå i et team. I Terma har vi mange små afdelinger og enheder, og derfor er vi afhængige af hinanden. Succeser opnås især, når teams arbejder tæt og godt sammen, forklarer Kasper Hyllested. 

Kasper Hyllested, mentor

Indsigt gennem sparring

Man kan udfylde rollen som mentor på mange måder – det kommer helt an på, hvem man er, og hvilken person, man skal hjælpe og rådgive. Kasper Hyllested, der netop har afsluttet et vellykket forløb med en veteran, der ønsker at være anonym. I det her tilfælde var det tydeligt for mentoren, at sparring var det, der var mest brug

– Jeg har primært lagt vægt på at sparre. Jeg sagde ikke, hvad jeg synes, min mentee burde gøre eller ikke gøre, men derimod spurgte jeg aktivt ind. Det var nok med til at afdække, hvor min mentees mange kompetencer er skarpest. Jeg lagde desuden vægt på, at det ikke blot handler om at få et job, men at det skal være et job og en karrierevej, der passer og føles rigtigt, forklarer mentor og tilføjer: 

– Jeg talte også meget med min mentee om hans brede kompetencer, og at det var meget tydeligt for mig, at det for ham handlede om, at han gerne ville have begge sider af sin faglighed med i et nyt job – altså noget, hvor han både brugte sin erfaring fra Forsvaret og fra civile uddannelse. Det var vigtigt at få sat ord på det, forklarer Kasper Hyllested.

Det kunne jobcentrene lære meget af!

Mentorforløbet endte et godt sted for veteranen, og selv om han ønsker at være anonym, så vil han gerne takke sin mentor med en afsluttende kommentar:

“Dine gode råd og dit høje humør var med til at holde min motivation oppe. Føler mig heldig at have fået en mentor med din faglige erfaring og personlighed. Jeg følte mig lyttet til og taget alvorligt, og jeg satte pris på, at du spurgte interesseret ind til min personlighed og menneskelige kompetencer. Det fik mig til at reflektere dybere over, hvilke job jeg ville trives i, og hvad jeg egentlig skulle gå efter. Det kunne jobcentrene lære meget af! Samtidig blev jeg meget klogere på, hvad I chefer tænker og kigger efter, når I skal hyre en ny medarbejder. Det var værdifuldt!”

Kort om VELKOMMEN HJEMs forløb for kompetente veteraner

Et forløb starter med to dages kickoff, hvor de deltagende veteraner får indsigt og en bredere viden om erhvervslivet igennem oplæg og foredrag af erfarne, dygtige erhvervsfolk og erhvervseksperter. Veteranerne bliver desuden inddraget igennem gruppeforløb og 1:1 samtaler med erhvervspsykologer og karriererådgivere. Efter kickoff bliver hver enkelt veteran matchet med en af foreningens engagerede mentorer efter personlighed og faglige interesserer, og i de følgende seks måneder vil mentor guide, hjælpe og støtte veteranen i transitionen.