Farvel til en mavesur oversergent

Udgivet d. 26. februar 2021 af Velkommen Hjem

Veteran Magnus Jarving var kørt træt i det hele og valgte at forlade Forsvaret efter næsten 13 år og 2 udsendelser.

”Det er en modig beslutning, da det er så let at blive hængende i de vante omgivelser og så bliver skiftet aldrig til noget. Et sådant karriereskift viser, at man tør at hoppe ud i det nye, er forandringsvillig og har et stort drive”, siger HR Direktør Mads Juul Jørgensen fra Falck Danmark og mentor for Magnus i VELKOMMEN HJEM. Gennem sparring og støtte i et stærkt samarbejde er Magnus nu blevet både afklaret, færdiguddannet og er netop startet sin civile karriere som fysioterapeut.  

– Jeg besluttede at stoppe i Forsvaret af flere grunde. For det første var jeg kørt fast i mit arbejde og havde mistet motivationen. Jeg tilbragte 8 år i samme felt i Forsvaret og havde simpelthen behov for at lave noget andet. Desuden var jeg træt af besparelserne inden for Forsvaret … jeg var virkelig ved at blive det, man kan kalde en mavesur oversergent, fortæller Magnus Jarnvig. 

Fik klarhed omkring formål, frihed, familie, indre ro og meget andet

På det tidspunkt var Magnus gået i gang med sin CU – han var startet på uddannelsen til fysioterapeut.  Og da han tør for CU i 2020 så opsagde han sin kontrakt med Forsvaret for at kunne færdiggøre uddannelsen. Men der var stadig tvivlsspørgsmål, som han gik og rodede med. Men så hørte Magnus om foreningen fra en gammel kollega, som selv var tidligere deltager. 

– Min kollega følte virkelig, at han havde fået nogle positive ting ud af sit forløb. Så han rådede han mig til at prøve og igennem foreningen få hjælp til at komme ud i det civile liv. Jeg var på det tidspunkt faktisk blevet i tvivl igennem min uddannelse, om jeg nu havde taget det rigtige valg, både hvad angår det at træde ud af Forsvaret, men også om det nu var den rigtige vej, jeg havde bevæget mig ud på, siger Magnus.

Magnus kom med i et forløb i foreningen – herunder det obligatoriske to dages kickoff, hvor de nye veteraner møder andre veteraner samt relevante erhvervsfolk, herunder mentorer og andre fra foreningen.

– På kickoff lærte jeg en masse ting, både om mulighederne i det civile og så specielt omkring, hvilke værdier jeg gik ud fra. Jeg fik klarlagt, hvad var vigtigt for mig, og hvilke ting jeg gerne ville. Derigennem fik jeg synliggjort, hvilken vej jeg skulle søge, og hvorfor jeg gerne ville være fysioterapeut i første omgang. Værdierne, som var vigtige for mig, var formål, frihed, familie, indre ro, helbred – og ved, at jeg blev bevidst om og fik bearbejdet disse værdier, så fandt jeg troen på mig selv igen – og dermed også sikkerhed omkring, hvorfor jeg havde taget det valg i første omgang, forklarede Magnus Jarnvig.

Magnus Jarving, veteran

Selvrefleksion førte til beslutning af karrierevej

Som et fast led i et forløb, bliver veteranen matchet med en mentor. Magnus blev matchet med mentor Mads Juul Jørgensen fra Falck Denmark, der er en af foreningens dedikerede medlemsvirksomheder gennem flere år. Matchet blev en succes. 

– Mit forhold til min mentor Mads var rigtig godt. Vi klikkede godt fra første møde. Jeg kunne godt mærke, at Mads rigtig gerne ville det her. Mads gav den en ordentlig spand kul fra starten af, og så var det bare derudad, fortæller Magnus og tilføjer:

– Mads hjalp mig med mange ting. Vi fik i samarbejde opbygget et rigtig godt CV og klarlagt mine kompetencer til noget brugbart i det civile. Dette har virkelig været medvirkende til, at jeg landede et job, som ikke normalt er tilgængelig for nyuddannede fysioterapeuter. Igennem vores samtaler har han været medvirkende til, at de redskaber og værdier, jeg fandt frem i starten af mit forløb i VELKOMMEN HJEM, blev tydeligere og det påvirkede mig, så jeg er blevet en mere selvsikker person den dag i dag. VELKOMMEN HJEM har hjulpet mig med at finde mig selv og klarlægge, hvem jeg er. På den måde fik jeg også sat ord på de værdier, jeg står for. Og derigennem kunne finde frem til, hvad jeg gerne ville med min fremtid.

En god følelse at bidrage som mentor

Mads Juul Jørgensen er ny mentor i VELKOMMEN HJEM. Hans beslutning om at bruge tid på at være mentor for foreningens veteraner, bunder i ønsket om at gøre en konkret og målbar forskel gennem frivilligt arbejde. 

– Falck er meget engageret i Velkommen Hjem. Der er flere aktive mentorer i ledelsen – og det er naturligt, at jeg som HR Direktør for Falck i Danmark også deltager. VELKOMMEN HJEM er et fantastisk initiativ, hvor vi kan være med til at give lidt tilbage for den store indsats tidligere soldater har ydet rundt omkring i verdens brændpunkter, forklarer Mads Juul Jørgensen og fortsætter: 

– Jeg har i længere tid ledt efter et område, hvor jeg kunne yde frivilligt arbejde, og hvor jeg samtidig kunne se konkrete og umiddelbare resultater af mit bidrag. Så det kunne ikke passe bedre, da muligheden for at blive mentor i VELKOMMEN HJEM dukkede op. Det er en rigtig god følelse at bidrage til dette gode formål og kunne være med til at give erfaringer og redskaber videre – og coache mentee til selv at træffe de rigtige valg for den pågældende. I øvrigt har jeg selv en fortid i Forsvaret fra Den Kongelige Livgarde for efterhånden en del år tilbage. Jeg har også, mens jeg læste på universitetet, i en årrække været student i Forsvarsministeriet, så snitfladen mellem det militære og civile arbejdsliv er ikke fremmed for mig.  

Mads Juul Jørgensen ved derfor, hvad han taler om, når han fremhæver og roser de kompetencer, som soldaterne generelt får med fra Forsvaret. 

– Den militære uddannelse – både den grundlæggende uddannelse og hele lederuddannelsen – er udviklet og forfinet over mange år. Det er et godt mix mellem teori og praktisk udførelse – og det er i bund og grund også sådan meget af det civile arbejdsliv fungerer. Opgaverne skal løses og eksekveres – og der er oftest ikke tid til en længere fordybelse. Den militære lederuddannelse giver gode instruktions- og formidlingsevner, man lærer at sige tingene klart og tydeligt, at lægge en plan og så udføre den efterfølgende. Der er naturligt også en stor grad af selvdisciplin og af at kunne udføre opgaver selvstændigt, men samtidig også være en del af en enhed/team og kunne samarbejde for at opnå det fælles mål, forklarer Mads Juul Jørgensen. 

Mads Juul Jørgensen, mentor

Den militære jargon kræver en civil oversættelse

– Hvis man har været mange år i militæret, er der en særlig måde at sige tingene på – en jargon – og for at civile arbejdsgivere forstår, hvad man har udført af opgaver i militæret, er der måske nok behov for en vis oversættelse i CV og ansøgning – og senere til samtalen. Militæret er også kendt for forskellige forkortelser – og det kan også været godt at kigge på dem, så udefrakommende også kan forstå, hvad man egentligt har lavet. Man skal fremhæve alle de gode erfaringer og kvalifikationer, og være stolt af det man har opnået i Forsvaret, – men samtidig skal man hjælpe nye arbejdsgivere i det civile til at forstå alt det gode, man kan og den styrke man kommer med.

Mentor Mads Juul Jørgensen

Spørger man Magnus, så har Mads Juul Jørgensens rådgivning og sparring gjort en stor forskel i forhold til det sted, han er landet i dag. Både hvad angår karrierevej og selvopfattelse. Mentoren fremhæver da også netop de områder, som der, hvor han satte mest ind under samarbejdet. 

Fokus har især været på at omsætte hele Magnus’ militære bagage til et mere civilt sprog, således at det er lettere for en ny arbejdsgiver at forstå, hvad Magnus har udført af opgaver i sin tid i Forsvaret. Vi har også fokuseret på at sikre, at Magnus havde de bedst mulige redskaber til jobsøgningen i form af et professionelt CV – herunder formuleringer og fokusområder til ansøgningen. Der har også ligget en vigtig proces og sparring i, at Magnus virkelig fik mærket efter, hvad det var, han gerne ville. At han troede på, at han tog de rigtige valg – og troede på, at han havde en masse gode og meget brugbare erfaringer med fra Forsvaret, siger Mads Juul Jørgensen og tilføjer:

– Vi har været rundt om mange mulige scenarier i forhold til uddannelse og job. Da vi startede forløbet, havde Magnus mange tanker om mange forskellige job. Men jeg er rigtig glad for, at Magnus troede på sit valg med at gå fysioterapi-vejen med uddannelse og job som fysioterapeut.  

Da trådene blev samlet, kom drømmejobbet

Mads Juul Jørgensen er imponeret over sin mentée, og over den store beslutning, som han traf, da han valgte at forlade Forsvaret. 

– Det, at tage et karrierespring over i en helt ny branche, herunder tage en helt ny uddannelse det kræver rigtig meget på det personlige og professionelle plan. Og det synes jeg, at Magnus har håndteret super flot. Der har været en løbende selvrefleksion hen over det sidste halve år. Magnus har haft forskellige studierelevante job og med en netop afsluttet uddannelse, var det som om trådene endeligt blev samlet i starten af indeværende år – og Magnus landede drømmejobbet. Det var tydeligt, at Magnus var nået til et stadie med balance, og nu var helt sikker på sit valg. Jeg er sikker på, at Magnus vil blive ved med at bygge ovenpå og stræbe efter mere, men lige nu skal Magnus bygge det stærke fundament for sin nye karriere, slutter Mad Juul Jørgensen. 

Gode råd om jobsøgning fra HR Direktøren i en tid med øget konkurrence

– Det gælder om at have basis på plads i form af redskaber til ansøgningsprocessen – navnlig CV (engelsk/dansk udgave) og i let sprog at kunne fortælle om alle de gode kvalifikationer fra militæret. Både i ansøgningen og i elevatortalen til samtalen. Se hele tiden i Forsvaret som en styrke og vær stolt af det, du har opnået. Tro på, at det giver et forspring frem for andre kandidater. Og vis, at du besidder et stort drive og en søgen efter nye udfordringer. Det er et sådant karriereskift fra det militære til det civile netop et tegn på.

Med den øgede konkurrence gælder det om at benytte alle relevante kanaler – både i eget netværk – men også gerne i andres. Ræk ud til folk – og få drukket nogle kopper kaffe (i denne tid måske gået en tur) med mange forskellige. Og sørg altid for at få et- to gode råd med derfra – eller navne på folk, du bør tale med. Sørg også for at have en systematisk tilgang til søgeprocessen. Der er altid et element af tilfældigheder og held i en sådan proces – men hvis man ikke søger heldet/tilfældighederne – så bliver tingene sjældent til noget.

Mentor Mads Juul Jørgensen

Den korte soldaterhistorie om veteran Magnus Jarving

Magnus Jarving startede som værnepligtig ved den Kongelige Livgarde i 2007 og blev efterfølgende befalingsmand samme sted helt frem til 2017. Undervejs tilbragte han størstedelen af tiden ved stående styrke, og var udsendt med 1/I/LG fra august 2010 til februar 2011 og herefter blev han uddannelse-befalingsmand for ISAF hold 15 i og sluttede sine sidste år som oversergent ved 2/I Livgarden.
I 2017 gik Magnus Jarving på CU og gik i gang med uddannelsen til fysioterapeut. Han løb tør for CU i 2020 og opsagde derfor sin kontrakt med Forsvaret for at kunne færdiggøre sin uddannelse.